Документ 765-2017-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2017

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 жовтня 2017 р. № 765-р
Київ

Про затвердження плану заходів  з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2017 рік

1. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2017 рік, що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади разом з іншими державними органами, відповідальними за виконання плану заходів, подати до 15 лютого Міністерству інформаційної політики інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 березня Кабінетові Міністрів України.

3. Міністерству інформаційної політики, центральним органам виконавчої влади разом з іншими державними органами, відповідальними за виконання плану заходів, забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 18 жовтня 2017 р. № 765-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2017 рік

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні органи

1.

Розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік (далі - проект плану)

1) подання МІП пропозицій до проекту плану

до 15 листопада

МІП
інші центральні органи виконавчої влади Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

2) підготовка проекту плану

до 1 грудня

МІП
Міжвідомча робоча група з питань координації антикорупційної реформи, утворена постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 448 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 55, ст. 1638) (далі - робоча група)

3) внесення проекту плану на розгляд Кабінету Міністрів України

до 20 грудня

-“-

2.

Запровадження системи моніторингу та оцінки ефективності антикорупційних комунікацій

1) визначення переліку показників для оцінки реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції, їх цільових значень, механізму збору даних та розрахунку

до 1 грудня

-“-

2) розроблення концепції системи регулярного моніторингу та оцінки реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції

до 20 грудня

МІП
робоча група

3.

Визначення пріоритетності антикорупційних комунікацій у роботі центральних органів виконавчої влади

1) визначення поняття “антикорупційне повідомлення”

до 1 грудня

-“-

2) визначення нормативів показника частки антикорупційних повідомлень для окремих центральних органів виконавчої влади

до 31 грудня

-“-

3) визначення переліку уповноважених осіб з антикорупційної тематики в центральних органах виконавчої влади, серед яких обов’язково є керівник органу та речник з антикорупційних питань

-“-

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)

4.

Запровадження практики регулярних медіа-заходів з антикорупційної тематики у державних органах

1) організація зустрічей уповноважених осіб з антикорупційної тематики з антикорупційних питань із представниками засобів масової інформації, експертних круглих столів

-“-

центральні органи виконавчої влади,
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

2) забезпечення публічного звітування урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” на засіданнях Уряду

до 31 грудня

центральні органи виконавчої влади

3) забезпечення публічного звітування керівництва державних органів щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив до Міжнародного дня боротьби з корупцією

9 грудня

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)

4) організація тематичних зустрічей з питань антикорупційної політики керівництва центральних органів виконавчої влади, державних органів та їх територіальних підрозділів із працівниками таких органів та підрозділів

до 31 грудня

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

5.

Запровадження стандартів публікації/розміщення інформації щодо запобігання, виявлення та протидії корупції на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, державного органу

1) створення на офіційному веб-сайті окремого розділу з антикорупційної тематики

-“-

-“-

2) розміщення/посилання на суспільно важливу інформацію у форматі відкритих даних

31 грудня

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

3) забезпечення публікації інформації про антикорупційні структурні підрозділи та речників з антикорупційних питань

-“-

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)

4) розміщення інформації щодо каналів повідомлення про корупцію

-“-

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

5) розроблення типових вимог до антикорупційних повідомлень, таких як прес-реліз та новина, на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, державного органу

-“-

МІП
робоча група

6.

Сприяння у проведенні тренінгів з антикорупційних комунікацій для представників центральних органів виконавчої влади, державних органів

1) визначення основ ефективних антикорупційних комунікацій

жовтень - грудень

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)

2) складення переліку партнерів та каналів антикорупційних комунікацій

жовтень - грудень

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)

3) визначення цільових аудиторій та підготовка комунікаційних повідомлень

-“-

-“-

7.

Запровадження практики включення плану здійснення антикорупційних комунікацій до щорічної антикорупційної програми державних органів

розроблення рекомендацій щодо шаблону додатка до плану здійснення антикорупційних комунікацій та проведення відповідних консультацій з Національним агентством з питань запобігання корупції

до 31 грудня

МІП
робоча група

8.

Опрацювання питання щодо запровадження практики оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання комунікаційних каналів у розрізі окремих центральних органів виконавчої влади

розроблення підходів та методики оцінювання державного органу щодо ефективності антикорупційних комунікацій та використання комунікаційних каналів

-“-

-“-

9.

Забезпечення відкритості та публічності державної антикорупційної політики

публікація у відкритих джерелах планів роботи комісій з оцінки корупційних ризиків із зазначенням електронної адреси для подання пропозицій, а також протоколів засідань таких комісій з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації

-“-

центральні органи виконавчої влади
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Національне антикорупційне бюро (за згодою)
вгору