Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Свалявської районної ради
«Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення»

Визначення проблем та її аналіз

  Основною метою діяльності Свалявського районного комунального підприємства водопостачання та водовідведення є надання послуг з водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним установам і організаціям та іншим споживачам Свалявського району.
    На сьогоднішній день на Свалявському РКП ВВ склалася критична ситуація, спричинена невідповідністю діючих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення їх реальній собівартості.
    Діючі тарифи не відшкодовують в повному обсязі витрат на послуги з водопостачання та водовідведення. Підприємство не має змоги сплачувати в повному обсязі за енергоносії, паливно-мастильні матеріали, хлор та податки.
    Враховуючи необхідність підвищення мінімальної заробітної плати і зростання цін на паливно-енергетичні ресурси та інші матеріали, підприємством розроблено нові витрати по наданню послуг на водопостачання та водовідведення, затверджені висновками Державної інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області № 40 та № 41 від 22.11.2010р. відповідно до постанови КМУ № 959 від 12.07.2006р.
    Згідно висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Закарпатській області від 22.11.2010р. визначено:
-собівартість витрат на виробництво послуг водопостачання в розмірі – 4,79 грн/м3
-собівартість витрат на виробництво послуг з водовідведення в розмірі - 5,45 грн/м3.
    Відповідно до цього діючі тарифи для споживачів занижені і не відповідають статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», згідно якої у разі затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво орган, що їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати з відповідного місцевого бюджету виробникам різницю між затвердженим розміром цін та економічно обґрунтованими витратами. Затвердження тарифів на ЖКП нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування не допускається.
    На основі вищезгаданих висновків та з метою приведення тарифів до економічно обгрунтованого рівня, забезпечення надійного і безперебійного надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення, підприємством розроблено та подано на розгляд нові тарифи на послуги водопостачання та водовідведення. За результатами розгляду пропозицій підприємства та робочої групи Свалявської районної державної адміністрації з проведення моніторингу стану фінансово-господарської діяльності Свалявського районного комунального підприємства водопостачання та водовідведення на предмет визначення економічно обґрунтованих тарифів, сплати за послуги водопостачання та водовідведення Свалявська районна рада розробила проект рішення "Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення", яким пропонується встановити нові тарифи на дані послуги:

                                        Водопостачання           Водовідведення
                                              (з ПДВ)                           (з ПДВ)
Для населення                     3,67грн.                         4,17грн.

Для бюджетних        
установ та організацій       4,81грн.                         5,42грн.

Для інших споживачів         6,28грн.                         6,84грн.

Мета та завдання регулювання

    Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:
• створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з водопостачання та водовідведення;
• забезпечення беззбитковості діяльності Свалявського РКП ВВ шляхом встановлення   тарифів на послуги водопостачання та водовідведення до рівня економічно обґрунтованих витрат, відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;
• впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

    Альтернативними способами досягнення цілей даного регуляторного акту можуть бути:
• збереження існуючого стану, тобто без зміни діючих тарифів та без надання дотації з районного бюджету. Дана альтернатива не є придатною, оскільки ситуація, що склалася на підприємстві, є досить критичною і потребує негайного вирішення. В іншому випадку - порушується режим надання послуг та підприємство опиниться на межі банкрутства. Також порушуються вимоги чинного законодаства щодо затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги;
• надання підприємству дотації в повному обсязі на покриття збитків від неповного відшкодування економічно–обґрунтованих витрат в тарифах без їх зміни. Дана альтернатива не є оптимальним варіантом вирішення проблеми. У зв’язку з тим, що кошти на надання дотації повинні виділятися з районного бюджету і вони є досить значними,   можлива затримка надходження або невиконання дохідної частини районного бюджету, що може призвести до несвоєчасних розрахунків бюджету з підприємством, відповідно збільшення ризику невчасних розрахунків останнього по зобов’язаннях за енергоносії, матеріали, паливно – мастильні матеріали, затримку у виплаті заробітної плати, несвоєчасної оплати податків і зборів, що буде супроводжуватись зростанням кредиторської заборгованості, виставленням штрафних санкцій та іншими негативними наслідками. При передбаченні в районному бюджеті коштів для РКП ВВ їх краще вкласти у новітні технології, спрямовані на зменшення собівартості послуг з водопостачання та водовідведення.
• виділення з місцевого бюджету дотації для компенсації різниці в тарифах (діючими та тими, що пропонуються). Дана альтернатива не є оптимальним варіантом вирішення проблеми у зв’язку з тим, що у районному бюджеті не передбачено кошти на покриття даних витрат;
• встановлення економічно обгрунтованих тарифів, які пропонується до розгляду. Для   покращення існуючого фінансового стану підприємства доцільним і єдиним прийнятним на цей час шляхом є встановлення нових економічно обґрунтованих тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

Механізм та заходи, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми.

  Встановлення нових тарифів на послуги водопостачання та водовідведення з метою забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат на постачання питної води   та відведення стоків.
    Таким чином, даним регуляторним актом забезпечується збалансованість інтересів споживачів послуг та комунального підприємства:
• споживачам забезпечується прозорість та доступність структури плати за послуги водопостачання та водовідведення;
• виконавцем послуг забезпечується повне відшкодування вартості послуг з водопостачання та водовідведення;
• створюються умови стабілізації роботи підприємства.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта.

    Дане рішення передбачає встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення. За умови забезпечення повної проплати послуг споживачами, зростання тарифів позитивно вплине на фінансові результати роботи підприємства, що дасть змогу інвестувати кошти на оновлення основних засобів, енергозберігаючі технології. Все це, в свою чергу, дасть змогу підвищити якість обслуговування населення
    В зв’язку з монопольним характером надання послуг з водопостачання та водовідведення, керуючись вимогами нормативно-правових актів вартість цих послуг не може визначатися ринковими методами і тому встановлюється рішенням Свалявської районної ради. Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акту, є подальше підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини і вузли до транспортних засобів, заміна рівня мінімальної заробітної плати, податків та інших витрат, передбачених законодавчими актами.
    Для попередження наслідків будуть вноситись зміни до регуляторного акту.

Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта.

    Сфера інтересів районної ради та підприємства
Вигоди:
• покращення якості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню;
• вирішення питання надійного водопостачання та водовідведення в Свалявському районі;
• забезпечення беззбиткової роботи Свалявського РКП ВВ;
• підвищення надійності роботи об’єктів та мереж;
• можливості довготермінового планування і прогнозування діяльності підприємства;
• можливість впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;
• зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів.
Витрати:
• збільшення витрат на субсидії.

    Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Вигоди:
• підвищення якості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню;
• забезпечення надійності надання послуг.
Витрати:
• можливе збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

    Сфера інтересів громадян
Вигоди:
• підвищення якості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню;
• забезпечення надійності надання послуг.
Витрати:
• можливе збільшення витрат на оплату послуг з водопостачання та водовідведення.

Строк дії акта.

    Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежно, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

Показники результативності регуляторного акту.

    В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:
1. Результати фінансово – економічної діяльності підприємства.
2. Рівень зростання заробітної плати.
3. Рівень відшкодування тарифом витрат на послуги з водопостачання та водовідведення (щоквартально).
4. Рівень проплати споживачами за надані послуги.
5. Показник прибутковості чи збитковості.
6. Витрати на капітальні інвестиції в розрахунку на одного мешканця.
7. Показник погашення кредиторської заборгованості всього, у тому числі за електроенергію, з оплати праці, за розрахунками з бюджетом.

Відстеження результативності регуляторного акта.

        Базове відстеження результативності регуляторного акта проведено на етапі його підготовки.
    Повторне відстеження планується здійснити через пів року після набуття чинності регуляторного акту, за результатами якого можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення не врегульованих та проблемних питань вони будуть усунуті шляхом внесення відповідних змін.
   

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com