Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Неділя, 20 Січня 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   областівід 24.03.2011 _№108

Про питання зміцнення фінансово-
бюджетної дисципліни

          На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.03.2011 №118 “Про питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” :

1. Керівникам управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад забезпечити:
безперешкодне надання органам державної контрольно-ревізійної служби до-кументів, необхідних для проведення контрольних заходів;
у разі звернення органу державної контрольно-ревізійної служби участь поса-дових осіб   у засіданнях комітетів з конкурсних торгів;
усунення за результатами контрольних заходів, проведених органами держав-ної контрольно-ревізійної служби, виявлених порушень і вжиття заходів щодо при-тягнення винних осіб до відповідальності;
погодження з органами державної контрольно-ревізійної служби проектів но-рмативно-правових актів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів.
        2. Міському, сільським головам,   головним розпорядникам коштів районного бюджету :
          1) забезпечити   здійснення на відповідних територіях та в підпорядкованих установах контролю за збереженням і раціональним використанням комунального і державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
        до 20 червня 2011 року     провести інвентаризацію   місцевих програм з метою їх оптимізації, визначення мети, конкретних заходів та обсягів фінансування, фінан-сового забезпечення та строку дії;
        2) про результати проведеної роботи поінформувати райдержадміністрацію до 8 липня 2011 року.
          3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   заступника го-лови державної адміністрації   Таліяна М.Й.  

Голова державної адміністрації                    
Г.П. Уліганинець    

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com