Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 17 Жовтень 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
Положення про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки

          Проектом рішення затверджується “Положення про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки ”, яке розроблене на основі Конституції України, Земельного кодексу України, законів України “Про землеустрій”, “Про оренду землі”, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інших нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини в Україні.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання.

        Земельним кодексом України, Податковим кодексом України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а плата за землю справляється відповідно до чинного законодавства у вигляді земельного податку або орендної плати.

      Застосування на практиці цього положення дасть змогу здійснити суб'єктам господарювання, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів (договору оренди землі чи державних актів на власність, постійне користування землею) оплату за час фактичного використання землі і до моменту отримання документу, що посвідчує право користування нею, та його державної реєстрації.

2.Обгрунтування прийняття регуляторного акту

        Встановлено, що суб'єкти господарювання – юридичні та фізичні особи – приватні підприємці, на підставі цивільно-правових угод (або договорів оренди) та для здійснення господарської діяльності, набувають майно (чи його частину). Після реєстрації цього майна (чи його частини) в органах, уповноважених вчиняти такі дії – бюро технічної інвентаризації, суб'єкти стають повноправними власниками цього майна чи його частини, з усіма правами та обов'язками, визначеними чинним законодавством. Зокрема, одним із таких обов'язків є оформити право користування (чи власності) на земельну ділянку, на якій розташоване набуте майно, та здійснювати оплату за використання землі. Однак ряд суб'єктів господарювання не дотримуються цього обов'язку, вважаючи за достатнє бути власником лише майна. В той же час фактично землею для обслуговування свого майна користуються. Як наслідок такої ситуації – місцевий бюджет недоотримує значні суми коштів за період фактичного використання землі. Для виправлення такої ситуації і підготовлено проект регуляторного акта - “Положення про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки ”, після впровадження в дію якого суб'єкти будуть зобов'язані дотримуватись норм закону щодо платного використання землі, через укладання договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки.

3.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

      Впровадження в дію цього положення шляхом укладання договорів на відшкодування втрат недоотримання коштів призведе до збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету. Плата за користування землею буде проведена в повному обсязі та за весь період фактичного користування землею, а саме з часу набуття права на майно чи його частину. А суб'єкти господарювання матимуть стимул для оформлення своїх прав на користування землею через укладання договорів оренди землі в найкоротший термін.

4.Альтернативні способи досягнення встановленої мети.

        Альтернативних способів досягти поставленої мети - використовуючи землю, сплачувати за її використання, як того вимагає закон, немає.

5.Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

        Впровадження цього регуляторного акту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету. Підготовка договорів про відшкодування втрат недоотримання коштів за фактичне використання землі здійснюється на безоплатній основі. Суб'єктам господарювання необхідно буде лише подати копії документів на майно та вказати фактичне цільове використання об”єкту та землі.

6.Оцінка впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

          Впровадження цього регуляторного акта в першу чергу призведе до наповнення місцевого бюджету від плати за землю. Наповнення бюджету, в свою чергу, дасть можливість розвивати інфраструктуру населеного пункту. Крім того, підвищиться рівень фінансової та правової відповідальності суб'єктів господарювання внаслідок вчинення ними будь-яких дій щодо розпорядження та використання майна та землі.

7.Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта.

Впливу будь-яких зовнішніх чинників на дію регуляторного акту не очікується.

8.Обгрунтування строку чинності регуляторного акта.

        Постійно, з дня опублікування.

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com