Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 11 Грудень 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТИМЧАСОВЕ   ПОЛОЖЕННЯ  
“ Про відшкодування втрат від   недоотримання за фактичне використання земельної ділянки “

                                                      1.Загальні положення .

      1.1. Положення “ Про відшкодування втрат від недоотримання   коштів за фактичне використання земельної ділянки .” ( надалі – “ Положення “)   розроблено відповідно до Конституції України .ЗемельногоКодексу України від 25 жовтня 2001 року, Закону   України       “ Про місцеве самоврядування в Україні.”   , інших нормативно – правових актів з питань регулювання земельних відносин в Україні .
      1.2. Положення визначає організаційно- правові засади і порядок справляння плати за користування земельних ділянок суб’єктами   підприємницької діяльності які фактично використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.
      1.3.   Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні :
грошова оцінка -   капіталізований рентний доход із земельної ділянки ;
податок – обов”язковий платіж , що справляється з юридичних і фізичних осіб за користування земельними ділянками ;
ставка податку – законодавчо визначений річний розмір плати за одиниці площі оподатковуваної земельної ділянки ;
оренда – засноване на договорі строкове платне користування земельною ділянкою.
      1.4. Використання землі в Україні є платним . Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати , що визначається залежно від грошової оцінки земель .
      1.5. Плата за землю запроваджується з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету та спрямовується в розвиток інфраструктури населеного пункту.
      1.6. Розмір земельного податку не залежить від результатів господарської діяльності власників землі та землекористувачів .
      1.7. Об”єктом плати за землю є земельна ділянка , а також земельна ділянка , яка перебуває у власності або користуванні , у тому числі на умовах оренди.
      1.8. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру .
      1.9. Право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне користування земельною ділянкою , необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності .
1.10. Згоду на укладання договору відшкодування втрат надає сесія
____________________________сільської ради .

                 

                                      2.Мета запровадження договору.

    2.1. Своєчасність та повнота сплати платежів за використання земельних ділянок , як одного з основних джерел поповнення місцевого бюджету , на період відсутності правовстановлюючих документів в землекористувача – суб”єкта підприємицької діяльності , які б посвідчували це право .
  2.2. Забезпечення виконання раніше прийнятих рішень   сільською радою , щодо оформлення договорів оренди суб”єктами підприємницької діяльності , які не виконано на момент прийняття даного Положення .
                       
                                    3.Порядок оформлення договору .
    3.1. Порядок оформлення договору передбачає :
- формування пакету документів , які посвідчують право на земельну ділянку суб”єктом підприємницької діяльності , зокрема :
- реєстраційне посвідчення права на будівлі та споруди ;
- технічний паспорт ( інвентарна справа ) ;
- довідка про включення до єлиного державного реєстру ;
- подання заяви в сільську раду на оформлення договору оренди .
3.2. Формування пакету документів здійснює сільська рада через   профільну        
депутатську комісію , за поданням районного відділу земельних ресурсів .
          3.3. У відповідності з рішенням сесії сільська рада та землекористувач ,не пізніше   10 днів укладають “ Договір про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки ."
          3.4. Договір укладається в чотирьох примірниках , які мають одинакову юридичну силу . Один – видається   землекористувачу , другий – направляється в Свалявську МДПІ , третій – у   Керецьквську сільську раду , четвертий – у Свалявський районний відділ земельних ресурсів.

                      4.Порядок розрахунків та проведення платежів за використання
                                                      земельної ділянки .
  4.1. При наявності оплати землекористувачем земельного податку за відповідний період по цій земельній ділянці ( що підтверджується Свалявською МДПІ ) , сума оплати в договорі   зменшується   на суму платежу земельного податку . Платежі проводяться щомісячно до 30 числа наступного за   звітним місяцем на поточні рахунки землевласника . Одержувач – місцевий бюджет керецьківської сільської ради.
  4.2. Оплата здійснюється з моменту укладання договору і до моменту державної реєстрації договору оренди земельної ділянки .
       
                                  5.Прикінцеві положення .
    5.1. Дане Положеня підлягає затвердженню на сесії сільської ради , і є підставою для розробки та затвердження типового   «Договору про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельної ділянки»      
  5.2. При підготовці чергових рішень сесії сільської ради , вимоги даного положення є обов”язковою складовою умов надання земельних   ділянок в оренду суб”єктам підприємницької діяльності .
  5.3. Рекомендувати : районному відділу земельних ресурсів , бюро технічної інвентаризації, відділу архітектури та містобудування . Свалявській МДПІ при   здійсненні операцій щодо оформлення документації на право користування земельними ділянками   реєстрації нерухомого   майна , дозволів на реконструкцію приміщень , прийнятті в експлуатацію будівель , наданні довідок   про нормативну грошову оцінку земельних ділянок. Здачі звітності по сплаті земельних платежів – вимагати виконання умов даного Положення .

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com