Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Понеділок, 24 Лютий 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожній дитині – благополучну родину

Служба у справах дітей реалізовує на території району державну політику з питань соціального захисту хлопчиків та дівчаток, запобігає їх бездоглядності та безпритульності, вчиненню правопорушень. Розробляє і здійснює самостійно або спільно з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадськими організаціями ряд заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей. Про те, що вдалося зробити і плани на майбутнє, розповідає начальник служби у справах дітей Георгій Іванович ПОПОВИЧ.
– Основним принципом діяльності служби у справах дітей є законність, застосування переважно методів виховання і переконання, що передбачають вжиття примусових заходів лише після вичерпання   всіх інших методів впливу на поведінку дітей, гласності, тобто систематичного інформування про стан справ щодо захисту прав дітей, правопорушень серед них, збереження таємниці про дітей, які усиновлені, вчинили правопорушення і до яких застосовувалися заходи індивідуальної профілактики, недопустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого поводження з ними.
  З цією метою службою у справах дітей сформовано банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей – потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На даний час у банку даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Діти” перебуває під опікою, піклуванням 116 дітей,   52 статусних, котрі знаходяться в інтернатних закладах, з яких 49 підлягають усиновленню, та 41 дитина, яка опинилися у складних життєвих обставинах.
– Яким чином виявляєте дітей, котрі потребують вашої допомоги?
– Виявлення дітей, які підлягають обліку, здійснюється безпосередньо службами у справах дітей та за інформацією органів внутрішніх справ, освіти, охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, житлово-експлуатаційних управлінь, громадян, а також за письмовим зверненням батьків дитини або осіб, які їх замінюють. Отримана інформація про особу, яка підлягає обліку, перевіряється службою у справах дітей, за винятком документально засвідченої інформації, що надійшла від органів внутрішніх справ, виконання покарань, прокуратури та судів. Взяття дитини на облік за непідтвердженою інформацією не допускається.
– Георгію Івановичу, яких заходів вживаєте до батьків, які безвідповідально ставляться до виховання синів та дочок?
– Працівники служби та групи кримінальної міліції у справах дітей готували матеріали про позбавлення батьківських прав 27, притягнення до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП 32   батьків, до кримінальної відповідальності за статтями 166, 304 КК України   притягнуто 11 батьків. Проведено 59 профілактичних бесід та лекцій з дітьми.   Здійснено   40 перевірок торгових закладів на наявність фактів продажу неповнолітнім тютюнових виробів та горілчаних напоїв, в ході яких складено 6 протоколів за ч.2 ст. 156 КУпАП.
Протягом року Свалявський районний суд прийняв рішення про усиновлення 35 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них з нашого району – 14, з яких 1 внутрісімейне усиновлення, 31 дитину усиновили громадяни України. Працівники служби брали участь в 219-ти засіданнях в Свалявському районному суді, на яких здійснювався захист прав і законних інтересів неповнолітніх та малолітніх дітей.
Працівники служби регулярно проводять перевірки   сімей, де батьки або особи, що їх заміняють, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. За результатами перевірок складаються акти обстеження матеріально-побутового стану сім’ї. Також проводяться профілактичні бесіди з дітьми, які систематично самовільно залишають постійне місце проживання, а також з їх батьками. З метою надання всебічної допомоги сім’ям з дітьми, проведення консультаційних бесід скеровуються листи до районного центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді   для взяття під соціальний супровід та надання соціальних послуг цим родинам.  
При районній державній адміністрації створено комісію   з питань захисту прав дитини, засідання якої проводиться щомісячно, а в разі потреби і частіше. На її засіданні розглядаються питання, пов’язані із захистом прав дітей на проживання з батьками, на житло, на збереження спадкового майна та житла, про доцільність позбавлення та поновлення батьківських прав, призначення опіки та піклування, влаштування дітей в державні заклади, прийомні сім’ї та будинки сімейного типу,   інші питання, пов’язані з захистом прав дітей.  
– Куди влаштовуються діти, які опинилися у складних життєвих обставинах ?
– Працівники служби у справах дітей спільно   із групою кримінальної міліції у справах дітей, працівниками сільських рад, відділу освіти, культури та туризму, сім’ї молоді та спорту, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводять профілактичні рейди „Урок”, „Вулиця”, „Вокзал”, ”Немовля” з метою профілактики злочинності, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності. Діти, які вилучені   з сім’ї, вулиці, або діти, які займаються бродяжництвом та жебракуванням, тимчасово влаштовуються до обласного притулку для дітей терміном до трьох місяців, в Закарпатський центр   соціально-психологічної реабілітації дітей – до дев’яти місяців, обласного Будинку дитини – до досягнення трирічного віку, а також у разі виявлення хвороби вони влаштовуються до дитячого відділення Свалявської ЦРЛ або санаторію-профілакторію „Човен”. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, у яких склалися родинні стосунки з родичами або близькими, влаштовуються тимчасово під опіку-піклування, у будинки сімейного   типу та прийомні сім’ї, а також у інтернатні заклади.
За результатами 19 рейдів було вилучено 15   неповнолітніх дітей, четверо з яких відправлено до обласного притулку для дітей, одного –   до Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації   дітей, десятьох влаштовано до дитячого відділення Свалявської ЦРЛ, з числа яких 5 – до обласного Будинку дитини.   У Закарпатському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей знайшли притулок четверо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і одна дитина –   за заявою батьків. Загалом курс реабілітації в даному закладі пройшли 53 дітей, які зазнали морального, психологічного насилля.
– Хто ще допомагає вам у залученні відповідної категорії дітей до навчання, проведення з ними виховної роботи?
– Найбільшу допомогу відчуваємо з боку групи кримінальної міліції у справах дітей, дільничних інспекторів, відділу освіти, охорони здоров’я, працівників центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, сільських та міської рад. Разом з їхніми працівниками було перевірено 34 навчальні заклади на предмет   залучення хлопчиків та дівчаток до навчання, проведення виховної роботи з дітьми з девіантною поведінкою, ведення їх обліку, а також роботу рад профілактики в цих школах.
Під час канікул здійснюємо перевірки пришкільних, наметових та інших діючих в Свалявському районі літніх оздоровчих закладів та таборів. Цікавимося дотриманням санітарних, протипожежних правил, порядку проведення екскурсій, походів і купання дітей у водоймах. Протягом літнього періоду 2010 року в даних таборах оздоровлено 52,2% від загальної кількості дітей шкільного віку, з них:   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 85, дітей-інвалідів – 42, дітей, потерпілих від аварії на ЧАЕС, – 13, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 1774, талановитих, обдарованих   дітей   та інших категорій – 1796.
Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, утворено координаційну раду, яка проводить свої засідання з питань, які потребують колегіального вирішення. Протягом року відбулося 4 засідання координаційної ради з питань профілактики злочинності, залучення учнів до навчання, робота з неблагополучними сім’ями,   захист майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, працевлаштування дітей даної категорії,   виплати допомоги батькам і дітям.
– Георгію Івановичу, які пільги передбачено для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?
– Основним завданням державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім’ї, за принципом родинності, сприяння усиновленню, створення системи заохочення та підтримки усиновлювачів, забезпечення пріоритету форм влаштування, захист майнових, житлових та інших прав та інтересів таких дітей, створення належних умов для їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку, підготовки до самостійного життя, забезпечення права на здоровий розвиток та належне матеріально-технічне забезпечення, незалежно від форми влаштування та утримання таких дітей.
Розмір щомісячної державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, складає два прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку, а також вона має право на безкоштовне харчування, оздоровлення, лікування, пільгові умови при вступі до вузів. Діти зазначеної категорії, які виховуються у навчальних закладах на повному державному утриманні, забезпечуються за їх рахунок одягом та взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою у розмірі двох прожиткових мінімумів.
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років, надається одноразова грошова допомога.  
Для безкоштовного проїзду у транспорті, перегляду вистав, відвідування циркових вистав дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, видано „Єдині квитки”.
– Хто здійснює контроль за використанням коштів, які призначаються дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування?
– Орган, який прийняв рішення про надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, здійснює контроль за вихованням та використанням коштів, призначених дітям. Закріплює соціального працівника, який здійснює соціальний супровід, надає комплекс послуг. Наша служба разом з працівниками відділів освіти та охорони здоров’я перевіряла умови проживання, утримання, забезпечення всім необхідним дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, використання опікунами (піклувальниками) коштів, отриманих протягом року. Також здійснено перевірку умов проживання дітей, яких було усиновлено.  
Постійно контролюємо умови проживання, утримання, виплату соціальної допомоги, забезпечення всім необхідним дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячого будинку сімейного типу та отримання   винагород батьками-вихователями. Щомісячно звітуємо про виплати цих коштів   до служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Протягом   2010 року   даним дітям та батькам дитячого будинку сімейного типу було нараховано та виплачено 205622,27 грн.  
Працівники служби у справах дітей проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді щодо негативного ставлення до вживання наркотичних засобів і алкоголю, формування здорового способу життя.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com