Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Свалявської районної ради
«Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад району на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна»

    1.Визначення та аналіз проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

    Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Свалявської районної ради «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад району на здійснення   невід’ємних поліпшень орендованого майна власності територіальної громад району», як регуляторного акту.
    Рішення «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад району на здійснення   невід’ємних поліпшень орендованого майна власності територіальної громад району» (далі - Порядок) розроблено на забезпечення виконання вимог Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, з метою впорядкування інвестиційної діяльності орендаря та забезпечення майнових інтересів району в процесі оренди.
За основу для розроблення цього проекту прийнято Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затверджений наказом Фонду державного майна України від 03.10.2006 р. № 1523.

    2.Визначення цілей державного регулювання

    Проектом Порядку передбачені :
    - визначення процедури надання орендодавцем – Свалявською районною радою дозволу орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна;
    - деталізація та уточнення переліка документів, необхідних для отримання згоди орендодавця на здійснення орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад району.

    3.Оцінка альтернативних способів досягнення цілей

    Перша альтернатива.   Залишити без змін дану проблему. У такому випадку буде мати місце неврегульована, безконтрольна інвестиційна діяльність орендаря, направлена на поліпшення орендованого майна спільної власності територіальних громад району, неузгоджена з орендодавцем в плані її   напрямів, обгрунтування її необхідності, обсягів та витрат.
    Друга альтернатива.   Вирішення проблеми можливе лише шляхом прийняття нормативного акту. Альтернативою до запропонованого порядку може служити „Порядок надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна”, затверджений наказом Фонду державного майна України № 1523 від 03.10.2006 року. За допомогою даного регуляторного акту проблема не може бути вирішена, оскільки сфера дії його – державна власність. Органи місцевого самоврядування, керуючись Законами України „Про оренду державного та комунального майна”, „Про місцеве самоврядування в Україні” мають право затверджувати нормативні акти, які зможуть враховувати особливості розвитку та майнові інтереси району. Таким чином, проблема може бути розв’язана шляхом прийняття   відповідного регуляторного акту на місцевому рівні, проектом якого є рішення Свалявської районної ради «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця майна спільної власності територіальних громад району на здійснення   невід’ємних поліпшень орендованого майна власності територіальної громад району»

    4.Опис механізмів та заходів для вирішення проблеми.

    - ознайомлення суб’єктів господарської діяльності з даним регуляторним актом;
    - одержання пропозицій в процесі обговорення з метою їх максимально можливого врахування;
    - визначення етапів процедури одержання орендарем дозволу орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна;
    - затвердження чіткого переліку документів, які подаються орендарем для розгляду даного питання.

    5.Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей.

    Досягнення поставлених цілей забезпечить запровадження зазначеного акта. Запропонований проект відповідає вимогам чинного законодавства з питання впорядкування дозвільної системи. Дія його передбачає виключно позитивні наслідки. Даний регуляторний акт вимагатиме більш чіткого дотримання суб’єктами господарювання умов чинного законодавства, а органам місцевого самоврядування дозволить здійснювати контроль за інвестиційною діяльністю орендарів, корегувати її напрями, враховуючи доцільність поліпшень і розмір витрат.  

    6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

    1. Забезпечення інтересів територіальних громад району.
    2. Чітке дотримання вимог чинного законодавства з питань поліпшення майна спільної власності територіальних громад району на етапі його оренди.
    3. Вдосконалення існуючого механізму одержання орендарем згоди орендодавця на здіснення ним невід’ємних поліпшень орендованого майна.
    4. Впорядкування заходів, направлених на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та його споживчих якостей.

    Сфера впливу

    -Територіальні громад району
    -Вигоди
      -поліпшення технічного стану та споживчих якостей майна спільної власності територіальних громад району за рахунок коштів орендаря.
      -економія   бюджетних коштів.      
    -Витрати
      - не вбачаються.

    Органи місцевого самоврядування
    -Вигоди
      - можливість контролю даного процесу та впливу, відстеження його результатів.
    -Витрати
      - витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою та виконанням вимог регуляторного акту.

    Суб’єкти підприємницької діяльності
    -Вигоди
      - можливість отримання дозволу без порушення чинного законодавства
    -Витрати
      - ускладнення процедури одержання   необхідних документів.

    7.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

    Даний проект рішення, як і будь-який інший нормативно-правовий акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він, як і інші регуляторні акти запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту передбачається до моменту настання фактів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його ціль, що призведе до необхідності внесення змін в його окремі Положення або скасування діючого та затвердження його в новій редакції.

    8.Показники результативності регуляторного акта.

    Кількісні показники:
    - кількість дозволів, отриманих орендарями на здійснення невід’ємних поліпшень орендованих об’єктів;
    - сума   коштів, витрачених орендарями за певний період часу на поліпшення орендованих об’єктів.
    Якісні показники:
    - забезпечення майнових інтересів району;
    - впорядкування інвестиційної діяльності орендаря;
    - створення інформаційної бази даних щодо здійснених орендарями поліпшень.

    9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта, згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com