Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Проект        

                                         
                                                  УКРАЇНА

                                  СВАЛЯВСЬКА   РАЙОННА   РАДА

                                              Р І Ш Е Н Н Я


Про   затвердження Порядку надання
дозволів   на спеціальне використання
природних рослинних ресурсів
місцевого значення


Відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Лісового кодексу України, Закону України “Про рослинний світ”, Податкового кодексу України та з метою посилення контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, контролю за повнотою сплати платежів до бюджетів районна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення (додається).
2.   Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради від 19 липня 2007 року № 160 «Про затвердження Порядку отримання дозволів на заготівлю та організацію закупки лісових ресурсів місцевого значення».
3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань фінансів та бюджету і з питань земельного устрою, екології, раціонального використання природних ресурсів та управління майном спільної власності територіальних громад району.


Голова ради                                             І.Й.Гартавел                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            рішенням районної ради
                                 


ПОРЯДОК
надання дозволів на спеціальне використання                                                                               природних рослинних ресурсів місцевого значення  

1. Цей Порядок визначає процедуру надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території Свалявського району.

2. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення (далі - дозвіл) – це офіційний документ, який засвідчує право суб’єкта господарювання на використання конкрентних природних рослинних ресурсів у межах затверджених лімітів.

3. Дозволи надаються на такі види спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення (далі – рослинні ресурси):
збирання лікарських рослин;
заготівля кори, лубу, деревної зелені, деревних соків тощо;
збирання квітів, ягід, плодів, горіхів, насіння, грибів, лісової підстилки, очерета тощо.

4. Видачу дозволів здійснює тимчасова контрольна комісія районної ради з питань ефективного використання природних рослинних ресурсів місцевого значення (далі – контрольна комісія).
Дозволи видаються   в межах затверджених лімітів їх використання.
Реєстрація дозволів проводиться державним адміністратором дозвільного центру Свалявської райдержадміністрації, який здійснює прийом та реєстрацію необхідних для видачі дозволу документів.

5. Спеціальне використання рослинних ресурсів (закупка, заготівля) дозволяється тільки за наявності дозволу, виданого контрольною комісією (додаток 4). В разі заготівлі суб’єктами господарювання рослинних ресурсів на землях лісового фонду обов’язковим також є наявність лісового квитка, який видається спеціально уповноваженим органом.

6. Для отримання дозволу суб’єкти господарювання подають до дозвільного центру Свалявської райдержадміністрації заяву на видачу дозволу із зазначенням виду та кількості рослинних ресурсів, які планується заготовити (закупити), та документи згідно додатку 1.
Заява, подана з комплектом документів не в повному обсязі, не розглядається.

7. На кожний вид спеціального використання рослинних ресурсів в межах конкретного населеного пункту надається окремий дозвіл.
В разі відкриття суб’єктом господарювання в населеному пункті декількох заготівельних пунктів на кожний пункт видається окремий дозвіл.

8. Дозвіл видається суб’єкту господарювання, а його копія з відповідними документами зберігаються в контрольній комісії.
У дозволі зазначається:
номер і дата видачі;
назва суб’єкта господарювання;
вид спеціального використання природних рослинних   ресурсів місцевого значення;
кількість природних рослинних ресурсів місцевого значення, дозволена до закупки (заготівлі);
підстава видачі дозволу;
місце закупки (заготівлі);
термін дії дозволу;
відмітка про вивезення.

9. Термін дії дозволу – один календарний місяць. Дозвіл може бути продовжено (неодноразово) на термін до 30 днів.

Для продовження терміну дії дозволу суб’єкт господарювання подає на розгляд контрольної комісії звіт про обсяги закупки (заготівлі) природних рослинних ресурсів місцевого значення та сплату податку з доходу фізичних осіб наростаючим підсумком з початку сезону, завірений Свалявською МДПІ (додаток 5).

10. Суб’єкту господарювання   може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу в разі:
порушення умов природокористування;
порушення норм і правил використання рослинних ресурсів;
здійснення закупки рослинних ресурсів поза стаціонарними заготівельними пунктами;
не сплати відповідних податків і зборів;
вивезення закуплених (заготовлених) рослинних ресурсів без відмітки уповноваженого представника сільської ради;
надходження вимоги від сільських рад, органів державного санітарного нагляду, Свалявської МДПІ та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду.

11. Суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл повинні щомісячно до 3 числа подавати звіт про обсяги закуплених (заготовлених) природних рослинних ресурсів місцевого значення та сплату податку з доходів фізичних осіб наростаючим підсумком з початку сезону (додаток 5).
На кожному заготівельному пункті обов’язково повинні бути в наявності документи згідно додатку 2.

12. Дозвіл може бути скасований контрольною комісією в разі:
порушення умов природокористування;
порушення норм і правил використання рослинних ресурсів;
здійснення закупки рослинних ресурсів поза стаціонарними заготівельними пунктами;
не сплати відповідних податків і зборів;
вивезення закуплених (заготовлених) рослинних ресурсів без відмітки уповноваженого представника сільської ради;
надходження вимоги від сільських рад, органів державного санітарного нагляду, Свалявської МДПІ та інших спеціально уповноважених органів державного нагляду.
Дія дозволу поновлюється після усунення суб’єктом господарювання причин, що призвели до зупинення його дії, і сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв'язку із зупиненням дії дозволу.

13. Спеціальне використання рослинних ресурсів є платним. Збір справляється за затвердженими ставками збору за спеціальне використання лісових ресурсів (природних рослинних ресурсів місцевого значення) та зараховується до місцевих бюджетів за місцем закупівлі (заготівлі) рослинних ресурсів.

14. Організацію роботи з видачі дозволів здійснює державний адміністратор дозвільного центру Свалявської райдержадміністрації, який здійснює їх облік та реєстрацію.

15. Контроль за обчисленням та своєчасним внесенням до місцевих бюджетів збору за спеціальне використання лісових ресурсів (природних рослинних ресурсів місцевого значення) здійснює Свалявська МДПІ.

16. Закупка (заготівля) рослинних ресурсів дозволяється тільки в стаціонарних заготівельних пунктах, які відкритті згідно рішень виконавчих комітетів відповідних сільських рад.
Закупка поза стаціонарними заготівельними пунктами забороняється.

17. Вивіз закуплених (заготовлених) рослинних ресурсів дозволяється тільки в присутності уповноваженого представника сільської ради (працівника ради або депутата ради), який на звороті дозволу відмічає (підтверджує) вид та кількість вивезеної продукції.  

18. Реалізація рослинних ресурсів суб’єктами господарювання, які не мають дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, забороняється.


Заступник голови ради                         В.Г.Попович

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com