Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Свалявської районної ради
«Про затвердження Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення»

    1.Визначення та аналіз проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

    Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Свалявської районної ради «Про затвердження Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення».
    Порядок надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення (надалі - Порядок) розроблений відповідно до статей 43, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 30 Лісового кодексу України, Закону України “Про рослинний світ”, Податкового кодексу України з метою посилення контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, контролю за повнотою сплати платежів до бюджетів.
    Прийняття рішення «Про затвердження Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення» врегулює принципи надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, надасть можливість виключення ситуацій, пов'язаних з розбіжностями в тлумаченні Порядку з актами чинного законодавства. Крім того, прийняття зазначеного акту забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних повноважень.
    За час, що минув, стали помітними окремі недоліки Порядку отримання дозволів на заготівлю та організацію закупки лісових ресурсів місцевого значення на території, затвердженого рішенням районної ради від 19 липня 2007 року № 160. Потребує посилення роботи з контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, контролю за повнотою сплати податків та зборів до бюджетів, а саме:
    - недостатньо обліковуються обсяги заготовлених природних рослинних ресурсів місцевого значення, а також працюють в "тіні" особи, які здійснюють безпосередню заготівлю природних рослинних ресурсів;
    - недоотримуються надходження до бюджету за не обліковану робочу силу та за заготовлені понад встановлені ліміти обсяги природних рослинних ресурсів;
    - потребує покращення роботи в напрямку посилення контролю в цій сфері діяльності.
    Регулювання даного питання на території району у попередні роки здійснювалося на підставі рішення обласної ради від 25 липня 2008 № 613 «Про Порядок видачі дозволів і встановлення лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та справляння збору за їх спеціальне використання» та рішення районної ради від 19 липня 2007 року № 160 «Про затвердження Порядку отримання дозволів на заготівлю та організацію закупки лісових ресурсів місцевого значення».
    У зв‘язку з прийняттям   рішення обласної ради від 22 грудня 2008 № 1047 «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення обласної ради від 25 липня 2008 року № 613» та необхідністю приведення рішення районної ради від 19 липня 2007 року № 160 «Про затвердження Порядку отримання дозволів на заготівлю та організацію закупки лісових ресурсів місцевого значення» у відповідність до норм чинного законодавства, необхідно упорядкувати питання надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.
    Відсутність чіткого механізму надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення призводить до тінізації цього виду діяльності, стримує розвиток підприємницької діяльності в цій галузі, зменшує надходження податків та зборів до бюджету.

    2.Визначення цілей державного регулювання

    Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання відносин між районною радою та суб’єктами господарювання.
    Метою прийняття проекту рішення є:
    - вдосконалення процедури надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району;
    - легалізація найманої робочої сили, що працюють в цій сфері;
    - сприяння розвитку окремих видів підприємницької діяльності;
    - збільшення надходжень до бюджету;
    - посилення контролю за обсягами заготовлених природних рослинних ресурсів місцевого значення в районі.

    3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

    Можливі наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей:
    а) збереження існуючого стану;
    У зв’язку з відсутністю нормативно-правового акту, який регулює питання видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району (рішення районної ради потребує приведення у відповідність до чинного законодавства), суб’єкти господарювання не зможуть здійснювати цей вид діяльності на території району, що призведе до тінізації цього виду діяльності та ненадходження податків та зборів до бюджету.
    б) встановлення Закарпатською обласною радою порядку видачі дозволів на заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення на території області.
    Оскільки рішення обласної ради, яке регулювало діяльність в цій галузі в попередні роки, скасовано, а нове рішення не прийнято, суб’єкти господарювання не зможуть здійснювати цей вид діяльності на території району, що призведе до тінізації цього виду діяльності та ненадходження податків та зборів до бюджету.
    в) встановлення Свалявською районною радою порядку видачі дозволів на заготівлю природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району.
    З метою вдосконалення процедури надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення та приведення у відповідність до вимог чинного законодавства рішення районної ради від 19 липня 2007 року № 160 визнано за доцільне встановити новий Порядок надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району.
    Затвердження цього регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та дасть змогу належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики в галузі охорони, збереження, раціонального, невиснажливого використання природних рослинних ресурсів.
    Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеного питання та забезпечує принципи державної регуляторної політики.

    4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

    Механізмом досягнення цілей регулювання є:
    - вдосконалення процедури надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району;
    - здійснення ефективного контролю за обсягами заготовлених природних рослинних ресурсів місцевого значення в районі.

    Прийняття нового Порядку:
    - забезпечить приведення Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення у відповідність до чинного законодавства України;
    - усуне суперечливі ситуації.

    Порядок   включає в себе комплекс заходів щодо фінансового, інформаційного та законодавчого забезпечення виконання Порядку.

    5.Обгpунтування можливості досягнення визначенux цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

    Прийняття проекту рішення Свалявської районної ради «Про затвердження Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення» забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення чіткої нормативної бази з питань   надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території Свалявського району.
    Запровадження запропонованого проекту забезпечить високу імовірність досягнення поставлених цілей.
    Висока імовірність досягнення визначених цілей гpунтується на вибраних механізмах регулювання:
    - встановлення чіткої процедури видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району;
    - встановлення чіткого механізму здійснення контролю за обсягами заготовлених природних рослинних ресурсів місцевого значення в районі.
    Виконання вимог даного регуляторного акту буде здійснюватись тимчасовою контрольною комісією районної ради з питань ефективного використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування району, Свалявським РВ УМВС України в Закарпатській області, Свалявською МДПІ та іншими спеціально уповноваженими органами державного нагляду.

    6.Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат

    Свалявська районна рада, місцеві органи державної влади
    Вигоди:
    - збільшення надходжень до бюджету;
    - збільшення кількості нових робочих місць;
    - підвищення рівня використання природних рослинних ресурсів.
    Витрати:
    - можливе тимчасове ускладнення процедури видачі дозволів суб’єктам господарювання, що працюють у цій сфері.

    Суб'єкти господарювання
    Вигоди:
    - встановлення чіткої процедури видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району.
    Витрати:
    - незначне ускладнення процедури видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району.

    Мешканці району
    Вигоди:
    - збільшення кількості нових робочих місць;
    - встановлення чіткої процедури видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району.

    7.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

    Даний проект рішення, як і будь-який інший нормативно-правовий акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він, як і інші регуляторні акти, запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту передбачається до моменту настання фактів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його ціль, що призведе до необхідності внесення змін в його окремі Положення або скасування діючого та затвердження його в новій редакції.

    8.Результативність регуляторного акту

    Показниками результативності впровадженої Порядком є зростання надходжень від сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів (природних рослинних ресурсів місцевого значення) на території району та зростання кількості нових робочих місць в цій сфері діяльності.
    Дія рішення поширюватиметься на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність по закупці (заготівлі) природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району.
    Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з положеннями даного регуляторного акту становитиме біля 90 відсотків.

    9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

    Відстеження результативності регуляторного акта, згідно делегованих повноважень, здійснюватиметься Свалявською районною державною адміністрацією.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com