Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        Проект        

                                         
                                                  УКРАЇНА

                                  СВАЛЯВСЬКА   РАЙОННА   РАДА

                                              Р І Ш Е Н Н Я


Про   затвердження   Порядку
проведення конкурсу на право
оренди майна спільної власності
територіальних громад району

З метою підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад району відповідно до пункту 19 статті 43 Закону України   „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про оренду державного та комунального майна”, районна рада вирішила:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району (додається).
2. Обов’язки конкурсної комісії покласти на постійну комісію районної ради з питань земельного устрою, екології, раціонального використання природних ресурсів та управління майном спільної власності територіальних громад району.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельного устрою, екології, раціонального використання природних ресурсів та управління майном спільної власності територіальних громад району.  
 

Голова ради                           І.Й.Гартавел                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                            рішенням районної ради
                                 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ   ГРОМАД РАЙОНУ

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району у випадках, передбачених чинним законодавством України.
2. Цей Порядок поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, що належить до спільної власності територіальних громад району.
3. Конкурс на право оренди об'єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

II. Оголошення конкурсу
4. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови, якщо серед поданих заяв на даний об’єкт оренди нема заяв на такі об’єкти, у передачі яких в оренду може бути відмовлено, або заяв, поданих від орендодавця, який має право на укладання договору оренди поза конкурсом відповідно до статті 9 Закону України «Про оренду державного і комунального майна»).
5. Перед оголошенням конкурсу відділ управління майном району районної ради   у встановлений строк подає голові районної ради;
1) висновок, що об'єкт не заборонений на передачу в оренду;
2) висновок (пропозиції) щодо умов договору оренди.
6. Оголошення про конкурс публікується в газеті "Вісті Свалявщини" не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
- інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
- умови конкурсу;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);
- інша інформація.
Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу.

III. Умови конкурсу
7. Умовами конкурсу є:
-   розмір орендної плати;
- ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
- дотримання вимог експлуатації об'єкта.
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:
- компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди;
- здійснення певних видів ремонтних робіт;
- створення безпечних та нешкідливих умов праці;
- збереження, створення нових робочих місць;
- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об′єкта;
- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
- інші умови.
8. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
9. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
9.1. Заяву про участь. Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.
9.2. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
- посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;
- відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
б) для учасників, які є фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
- свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;
- ліцензія на здійснення окремого виду діяльності (за наявності такого);
- декларацію про доходи за останні шість місяців.

IV. Конкурсна комісія
10. Основними завданнями та функціями комісії є:
- визначення умов та терміну проведення конкурсу;
- розгляд пропозицій учасників конкурсу;
- визначення переможця конкурсу;
- складання протоколів та подання їх на затвердження сесією районної ради.
11. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців.
12. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
Голова комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
13. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Члени комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:
- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
- яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
- про режим роботи та склад конкурсної комісії;
- та іншу інформацію, яка стала їм відома в результаті здійснення повноважень у конкурсній комісії.
14. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них половини членів від загального складу.


V. Процедура проведення конкурсу

15. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.
16. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся.
17. Для збільшення стартової орендної плати комісія установлює крок конкурсу. Головуючий на засіданні комісії оголошує стартову орендну плату і крок конкурсу. Під час проведення конкурсу стартова орендна плата збільшується тільки відповідно до кроку конкурсу. Орендна плата підвищується за пропозиціями учасників конкурсу.
Якщо учасник конкурсу запропонував орендну плату більшу, ніж оголошена, головуючий називає учасника конкурсу і запропоновану ним орендну плату. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
18. Комісія визначає переможця більшістю голосів від загального складу комісії.
19. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:
- відомості про учасників;
- пропозиції і зобов'язання учасників;
- обґрунтування рішення про визначення переможця
- інша інформація, необхідна для укладення договору оренди.
Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і залишається у відділі управління майном району районної ради.
20. Протокол про результати конкурсу затверджується рішенням районної ради, а повідомлення про результати конкурсу публікується у районній газеті "Вісті Свалявщини".
21. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.


Заступник голови ради                           В.Г.Попович

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com