Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Свалявської районної ради
«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Свалявської районної ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району», як регуляторного акту.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується
врегулювати шляхом прийняття рішення

    Прийняття рішення «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району» (далі - Порядок) врегулює принципи проведення конкурсів на право оренди   нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, надасть можливість виключення ситуацій, пов'язаних з розбіжностями в тлумаченні Порядку з актами чинного законодавства, створить прозору систему прийняття рішень щодо передачі в оренду майна переможцям конкурсу. Крім того, прийняття зазначеного акту додатково забезпечить можливість оскарження незаконних дій з боку осіб, уповноважених на вчинення відповідних повноважень.

2. Визначення цілей державного регулювання

    Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди майна спільної власності територіальних громад району) між районною радою та суб’єктами господарювання.

  Цілі прийняття регуляторного акту «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району»:

        а) затвердження єдиного Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району;
        б) здійснення районною радою повноважень щодо управління майном, яке належить до спільної власності територіальних громад району, організація ефективного використання та контролю за надходженням платежів за оренду майна;
        в) сприяння подальшому розвитку інфраструктури шляхом передачі в довгострокову оренду об'єктів спільної власності територіальних громад району з подальшим поліпшенням майна за рахунок коштів орендарів;
        г) підвищення ефективності використання об'єктів нерухомого майна що належить до спільної власності територіальних громад району шляхом передачі в оренду об'єктів на конкурентних засадах.

    Передача в оренду майна на конкурентних засадах вирішує завдання по створенню   ринкової економіки, а також забезпечує досягнення таких цілей, як створення конкуренції при визначенні найкращих пропозицій з боку фізичних або юридичних осіб.
    Переважна кількість об'єктів знаходяться у незадовільному стані та потребують проведення капітальних ремонтів. Учасники конкурсу надають письмові пропозиції щодо підвищення ефективності використання експлуатації об'єктів оренди майна спільної власності територіальних громад район, використання об'єктів оренди при найбільшому розмірі орендної плати, дотримання вимог проведення капітального ремонту, реконструкції, модернізації орендованих основних фондів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів
досягнення встановлених цілей з аргументацією
переваг обраного способу

    У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості як:

        - пропозиція відмови від затвердження Порядку   проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району;
        - затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району.

    У разі відмови від затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району не слід очікувати на підвищення ефективності використання даного майна та подальше проведення поліпшень (ремонтів, реконструкцій) за рахунок коштів, що надходять від оренди.

    Таким чином, видно усі переваги затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району. Також перевага обраного виду правового регулювання над іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень Свалявської районної   ради для виконання на території району, що передбачено Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».


4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать вирішення визначених проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.

    У відповідності до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органам місцевого самоврядування, від імені та в інтересах громад, надано право на володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконання усіх майнових операцій та передача їх в оренду.

    Проект Порядку передбачає здійснення заходів по передачі в оренду на конкурентних засадах об'єктів спільної власності територіальних громад району. Передача в оренду по конкурсу організовується, як складовий елемент підвищення ефективності використання та розпорядження майном, спрямована на оптимізацію структури спільного майна, збільшення надходжень до місцевого бюджету у вигляді податків, дивідендів, орендних платежів тощо, а також скорочення бюджетних видатків на утримання окремих об'єктів спільної власності територіальних громад району.

    Прийняття нового Порядку:

        - забезпечить приведення Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району у відповідність до законодавчої та нормативно-правової бази, діючої на сьогодні;
        - усунення суперечливих ситуацій між учасниками конкурсу та представниками уповноваженими управляти відповідним майном.

    Порядок   включає в себе комплекс заходів щодо фінансового, інформаційного та законодавчого забезпечення виконання Порядку.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акту

    Прийняття проекту рішення Свалявської районної ради "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад району" забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення досконалої, чіткої нормативної бази з питань передачі в оренду майна на конкурентних засадах.

    Запровадження запропонованого проекту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

    Прийняття нового Порядку забезпечить:

        - виконання завдань з надходження грошових коштів до місцевого бюджету від оренди;
        - залучення широких верств населення до процесу використання майна та розвиток завдяки цьому малого та середнього бізнесу при передачі в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад району по конкурсу;
        - застосування конкурентних способів передачі в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад району;
        - підвищення прозорості передачі в оренду майна на конкурентних засадах.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого
регуляторного акту, зокрема, розрахунок витрат та вигод
суб'єктів господарювання громадян та держави
внаслідок дії регуляторного акту

Прийняття рішення забезпечить прозорість та механізму передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад району, врахує пріоритети при використанні майна.

          Сфера впливу
Інтереси суб’єктів господарювання
Вигоди:
Прозорість процесу передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад району на конкурентних засадах;
Витрати:
Підготовка технічної документації

Інтереси громадян
Вигоди:
Прозорість процесу передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад району на конкурентних засадах;
утворення нових робочих місць.
Витрати:
Не має

Районна рада
Вигоди:
Нормативне забезпечення механізму передачі в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад району на конкурентних засадах;
отримання грошових коштів від оренди.
утворення нових робочих місць.
Витрати:
Підготовка технічної документації та адміністративно-господарчі витрати

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

    Даний проект рішення, як і будь-який інший нормативно-правовий акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він, як і інші регуляторні акти запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту передбачається до моменту настання фактів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його ціль, що призведе до необхідності внесення змін в його окремі Положення або скасування діючого та затвердження його в новій редакції.

8. Результативність регуляторного акту

    Показниками результативності впровадженої Порядком передачі в оренду майна є посилення контролю за ефективним використанням майна, прозорість та простота механізму надання в оренду майна спільної власності територіальних громад району, збільшення надходження коштів до місцевого бюджету.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта, згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com