Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Свалявської районної ради
«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району»

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом місцевого регулювання.

  Цей аналіз регуляторного впливу (надалі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Свалявської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району», як регуляторного акту.

    Прийняття рішення «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району» (далі - Методика) врегулює принципи проведення розрахунку орендних ставок за використання майна і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району. Також передбачається врегулювати організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в спільній власності територіальних громад району та майнові відносини між орендодавцем та орендарем. Орендна плата та інші істотні умови надання в оренду майна визначаються в установленому порядку за домовленістю сторін при укладенні договору оренди.

2.Визначення цілей місцевого регулювання.

Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів нерухомого   майна, що належить до спільної власності територіальних громад району,   підвищення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду, запровадження єдиного алгоритму встановлення розрахункового рівня орендної плати, врахування змін діючого законодавства у сфері оренди, врахування інтересів орендарів, збереження майна та ефективне використання вільних площ, поповнення районного бюджету.      

3.Визначення та оцінка альтернативних способів
досягнення зазначених цілей.

Проект рішення районної ради підготовлено з метою реалізації повноважень Свалявської районної ради,   як власника майна спільної власності територіальних громад району.  
  У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості як:

        - пропозиція відмови від затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району;
        - затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району.

    У разі відмови від затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району та надання функцій орендодавця підприємствам, на балансі яких знаходяться об’єкти оренди спричинить до зменшення надходжень від оренди до бюджету району, сприятиме застосуванню балансоутримувачами економічно-необгрутованих (збиткових) тарифів на послуги з утримання переданого в оренду майна, створюватиме певні труднощі при проведенні моніторингу стану орендних відносин та оперативному прийняттю управлінських рішень.

  Таким чином, видно усі переваги затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району. Також перевага обраного виду правового регулювання над іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень Свалявської районної   ради для виконання на території району, що передбачено Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.Опис механізму, який пропонується для
розв’язання проблеми.
Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Свалявської районної ради «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району»,   яким   пропонується затвердити:
    -   встановлення ринкової орендної плати;
    -   пріоритетності інтересів територіальних громад району при її визначенні;
    -   надання в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад району для здійснення комерційної діяльності виключно на ринкових засадах;
    - випадки встановлення розміру річної орендної плати - 1 гривня за оренду   майна.
Крім того, пропонується врегулювати інші питання пов’язані з орендою нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад району.
5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Запровадження цього регуляторного акта дозволить в більшій мірі збалансувати інтереси суб'єктів господарювання, територіальних громад та держави. Сприятиме збільшенню учасників конкурсу на право оренди об’єктів спільної власності територіальних громад району, спрощенню та доступності до нормативно-правової   бази, яка регулює питання оренди.
Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району та майнові відносини між орендодавцем та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення районної ради надає можливість:
-     використовувати орендні ставки при передачі в оренду   нерухомого майна;
-     здійснювати належний розрахунок плати за використання нерухомого майна;

-     упорядкувати порядок використання плати за оренду нерухомого майна;

-     поповнювати районний бюджет та власні обігові кошти балансоутримувачів при формуванні районного бюджету.
6. Характеристика   очікуваних результатів   прийняття акта.
Прийняття зазначеного проекту рішення районної ради надасть можливість:
-   здійснювати чіткий контроль за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду (правильність визначення орендних ставок, зобов’язання щодо поліпшень тощо);
-     контролювати надходження грошових коштів від оренди нерухомого майна та планувати надходження на майбутні періоди;
-     збільшити надходження коштів до районного бюджету;
-     зробити прозорою та відкритою процедуру передачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад району;

Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
-     збільшення кількості орендарів об’єктів нерухомого майна,   що належить до спільної власності територіальних громад району та збільшення кількості укладених договорів оренди - станом на 01.01.2011р.   відділом управлінням майном району районної ради укладено 80 договорів оренди нерухомого майна.
-   аналіз надходження коштів до районного бюджету від оренди:

Надходження орендної плати до районного бюджету за оренду нерухомого майна та цілісних майнових комплексів за 2009 рік   – 319209,56 грн.
Надходження орендної плати до районного бюджету за оренду нерухомого майна та цілісних майнових комплексів за 2010 рік   – 332351,56 грн.
Розмір середньомісячної орендної плати у 2010 році у порівнянні з 2009 роком збільшився.
Сфера впливу
Районна рада
Вигоди:
- збільшення надходжень до районного бюджету;
- збільшення площ наданих в оренду;
- прозоре використання коштів отриманих від оренди майна;
- забезпечення соціально-економічного розвитку району;
Витрати:
- витрати на організацію процесу надання майна в оренду.

Суб’єкти господарювання
Вигоди:
- оперативність розгляду звернень стосовно оренди майна;
- отримання в оренду об’єктів виключно на конкурсних засадах.
Витрати:
- сплата орендної плати

Інтереси громадян
Вигоди:
- підвищення рівня соціальних послуг
Витрати:
- відсутні
7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.
Даний проект рішення, як і будь-який інший нормативно-правовий акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він, як і інші регуляторні акти запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту передбачається до моменту настання фактів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його ціль, що призведе до необхідності внесення змін в його окремі Положення або скасування діючого та затвердження його в новій редакції.
8.Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показники результативності зазначеного рішення районної ради передбачається визначити за наступними критеріями:
1.     Надходження   орендної плати:
-   до районного бюджету;
-   на поповнення власних обігових коштів.

2.     Розмір площ, наданих в оренду:
-   бюджетним організаціям;
-   підприємствам, установам і організаціям.
3.   Рівень проінформованості населення та суб’єктів господарювання з основними положеннями цього регуляторного акта.
Зазначене рішення районної ради   буде поширюватись на населення та суб’єктів господарювання, які звертаються до районної ради про надання в оренду майна спільної власності територіальних громад району.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акта, згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com