Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Вівторок, 23 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   областівід 22.07.2011 № 249                         м. Свалява

Про підсумки економічного і соціального розвитку району за перше півріччя 2011   року  

Розглянувши підсумки економічного і соціального розвитку району за перше півріччя 2011 року та з метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку в другому півріччі 2011 року:  

1. Звернути увагу керівників:
управління економіки райдержадміністрації щодо незадовільних фінансових результатів   економіки району;
управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у сфері економіки до середньообласного показника;
міжрайонної державної податкової інспекції   та управління Пенсійного фонду   в Свалявському районі щодо погашення заборгованості до бюджетів та Пенсійного фонду;
господарюючих суб’єктів „Сузір’я”, „Зірка”, „Кришталеве Джерело”, „Форшнер Україна”, „Райагробуд”, „Курорт Сонячна Поляна”, „Свалявське АТП-12140”, „Карат-Буд”, „Грифсканд-Свалява”, „Форнетті Закарпаття”, „Фенікс”, „Свалява-міськбуд”, „Ровакс”, санаторіїв „Поляна” та „Сонячне Закарпаття” на незадовільні фінансові результати діяльності   підприємств.
          2. Першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації взяти під особливий контроль виконання показників соціально-економічного розвитку району, за якими здійснюється моніторинг діяльності райдержадміністрації та сконцентрувати зусилля на подоланні допущеного відставання, вироблення конкретних шляхів щодо підвищення ефективності роботи всіх сфер діяльності.
3. Вважати   першочерговим   завданням   керівників   управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів   місцевих рад   на друге півріччя 2011 року:
  підвищення дієвості та ефективності державного управління, оптимізації структури органів виконавчої влади та упорядкування їх функцій, запровадження системного підходу до проведення консультацій з громадськістю в процесі   формування і реалізації регіональної політики;
покращення   фінансового стану економіки   району;
детінізацію доходів громадян;
          збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
          стимулювання залучення інвестицій в економіку району;
          ефективне використання енергоносіїв та здійснення заходів з енергозбереження;
          своєчасну і якісну підготовку підприємств, організацій та установ району до роботи в осінньо-зимовий період;
        забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у всіх сферах економіки та збільшення її рівня.
            4. Управлінню економіки райдержадміністрації (Савчук В.Д.) спільно з міжрайонною державною податковою інспекцією (Лендєл Г.Д.) та керівниками відповідних господарюючих суб’єктів протягом ІІІ кварталу поточного року вивчити причини погіршення   фінансового результату галузей економіки   і здійснити дієві заходи по підвищенню ефективності їх функціонування та поліпшенню фінансово-економічних показників.
            5. Рекомендувати міжрайонній державній податковій інспекції (Лендєл Г.Д.), районному управлінню Пенсійного фонду в Свалявському районі (Нестерчук Л.І.) разом з керівниками господарюючих суб’єктів здійснити заходи, спрямовані на суттєве щомісячне скорочення податкового та пенсійного боргів, недопущення зростання заборгованості   з поточної сплати податків, зборів до бюджетів та Пенсійного фонду, посилити претензійно-позовну роботу про банкрутство непрацюючих (неплатоспроможних) підприємств.
          6. Управлінню агропромислового   розвитку райдержадміністрації (Чернуха М.І.) спільно з виконкомами місцевих рад:
          забезпечити організацію своєчасного та якісного проведення збирання врожаю основних сільськогосподарських культур та заготівлю кормів. Надати сільськогосподарським товаровиробникам необхідну практичну допомогу в отриманні агросервісних послуг;
          забезпечити створення належних умов для створення нових та функціонування існуючих суб’єктів інфраструктури аграрного ринку.
сприяти укладанню договорів між сільськогосподарськими товаровиробниками і торговельними закладами щодо реалізації картоплі та овочів для потреб населення без залучення третіх осіб.
          7. Управлінню економіки райдержадміністрації   (Савчук В.Д) спільно з виконкомами місцевих рад :
        з метою контролю за ситуацією   в галузі   надрокористування, здійснювати   щоквартальний   моніторинг   діяльності   підприємств –ліцензіатів;
        активізувати   роботу   із залучення вітчизняних та іноземних   інвестицій для розбудови   перспективних   туристично – рекреаційних територій.
        8. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації   (Мигович Л.М.) спільно з   виконкомом Полянської та Солочинської сільських рад   вжити заходів щодо завершення розроблення генеральних планів сіл Солочин та Поляна.
      9. Виконкомам місцевих рад:
            при необхідності передбачити   у бюджеті розвитку місцевих бюджетів кошти для співфінансування будівництва об’єктів, що фінансуватимуться протягом 2011 року за рахунок коштів   районного бюджету для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку відповідних територій;
        здійснити заходи щодо консолідації та використання коштів, які надходять від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на проведення нормативної грошової оцінки землі, розмежування земель державної та комунальної власності.
        10. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Мигович Л.М.) спільно з виконкомами місцевих рад забезпечити протягом   другого півріччя 2011 року проведення аналізу стану об’єктів незавершеного індивідуального житлового будівництва та перлік тих земельних ділянок, на які видано правовстановлюючі документи, але будівництво не розпочато.
      11. Виконкомам місцевих рад спільно з міськрайонним управлінням Держкомзему в м.Свалява і Свалявському районі активізувати   роботу щодо виконання річного плану по надходженню коштів з продажу   земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
        12. Управлінню економіки райдержадміністрації (Савчук В.Д.)   спільно з контролюючими   та правоохоронними органами забезпечити   постійний контроль за ціновою ситуацією та якістю реалізованої продукції, особливо у сільській місцевості, додержанням Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення.  
        13. Відділу освіти райдержадміністрації (Русин В.П.) спільно з виконкомами місцевих рад:
створити умови для збільшення показників охоплення дошкільною освітою із запровадженням обов'язкової дошкільної освіти дітей п'ятирічного віку;
вжити заходів щодо належної підготовки навчальних закладів до роботи в новому навчальному році;
провести аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів, що здійснюють навчання у дві зміни; на підставі результатів зазначеного аналізу розробити плани-графіки поетапного переведення таких загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну.
      14. Відділу охорони здоров’я райдержадміністрації (Рипкович М.М.) забезпечити своєчасну підготовку закладів охорони здоров’я до опалювального сезону 2011 – 2012 років.
        15. Управлінню праці та соціального захисту населення   райдержадміністрації (Соломко О.О.):
          активізувати роботу по легалізації зарплати і зайнятості населення, забезпеченню виплати законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, вивченню ситуації з виїздом на конкретні підприємства, установи з наступним розглядом їх наслідків у районній комісії;
          вжити заходів щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати та дотримання чинного законодавства підприємцями-фізичними особами, які використовують працю найманих працівників.
        16. Управлінням, відділам   райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад до 1 жовтня 2011 року забезпечити 100 відсотковий рівень розрахунків за спожиту електроенергію, природний газ, тепло та водопостачання установами, що фінансуються з місцевого бюджету.
        17. Відділам райдержадміністрації: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Мигович Л.М.), розвитку інфраструктури (Ломага Л.А.)   спільно з керівниками підприємств житлово-комунальної сфери:
          вжити заходів   щодо погашення   підприємствами   житлово-комунальної сфери в повному обсязі заборгованості за спожиті енергоносії та забезпечення   щомісячної   оплати поточного споживання енергоносіїв;
          забезпечити своєчасний перегляд тарифів на житлово-комунальні послуги та приведення їх до рівня економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво і надання;
          активізувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності своєчасної та повної оплати спожитих житлово-комунальних послуг.
        18. Рекомендувати державній виконавчій службі (Арендаш В.П.)   пожвавити роботу щодо виконання рішень судів про погашення заборгованості за енергоносії.
        19. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформувати управління економіки райдержадміністрації про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням.
20. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови державної адміністрації згідно з розподілом повноважень.

Голова державної адміністрації
Г.П.Уліганинець

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com