Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 19 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови  
державної адміністрації
від 20.02.2012. №   9-к

Положення
про Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в райдержадміністрації

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в райдержадміністрації(далі – Оргкомітет).
І. Загальні положення.
Оргкомітет очолює голова райдержадміністрації. До його персонального складу можуть входити керівник апарату, керівники структурних підрозділів, представники кадрової та юридичної служб райдержадміністрації.
II . Правові підстави діяльності Оргкомітету.
У своїй діяльності Оргкомітет керується:
– постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року
№ 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;
– зазначеним Положенням.
ІІІ. Організація роботи Оргкомітету.
1. Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до календарного плану проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі – Календарний план).
2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу .
3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.
4. У випадку рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету або головуючого.
5. За підсумками засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.
IV . Повноваження Оргкомітету.
1. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів Оргкомітету, затверджує Календарний план на поточний рік та план заходів щодо проведення Конкурсу.
2. Визначає мінімальний рівень фінансування для проведення конкурсу.

3. Проводить оцінювання конкурсних завдань.
4. Розглядає узагальнені підсумки проведення першого туру Конкурсу
5. Визначає переможців та лауреатів Конкурсу у кожній номінації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.
7. Нагороджує переможців та лауреатів першого туру Конкурсу у кожній номінації.
8. Вносить пропозиції керівникам структурних підрозділів, у яких працюють переможці та лауреати першого туру Конкурсу, щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.
9.   Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації (районній газеті „Вісті Свалявщини”,   офіційному
веб-сайті райдержадміністрації.

V . Повноваження голови Оргкомітету.
1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.
2. Вносить зміни, у разі потреби, до персонального складу оргкомітету першого туру Конкурсу.
VI . Повноваження заступника голови Оргкомітету.
          1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності.
          2. Веде роз'яснювальну роботу щодо організації та проведення Конкурсу, розробляє методичні матеріали з питань проведення Конкурсу та узагальнює їх.
VII . Повноваження секретаря Оргкомітету.
          1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до зазначеного Положення.
          2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету.
          3. Сповіщає та запрошує керівництво та членів Організаційного комітету на чергове його засідання, інформує про хід виконання затверджених Планів роботи Організаційного комітету, складає протоколи його засідань, за необхідністю надсилає до організаційних комітетів вищого рівня прийняті рішення.
VIII . Повноваження членів Оргкомітету.
1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом та членами Оргкомітету, приймають участь в його засіданнях.
2.   Визначають переможців та лауреатів за   номінаціями І туру Конкурсу.
IX. Регламент Оргкомітету.
Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» та положенням про Оргкомітет.
1. Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до Календарного плану   роботи.
2. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет, Календарного плану та у разі необхідності.
4. На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:
- розподілу функцій та обов'язків;
- планування роботи;
- підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією і проведенням Конкурсу;
- звіту про роботу організаційного комітету першого   туру Конкурсу;
- обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;
- визначення переможців та лауреатів за підсумками першого туру Конкурсу;
- інших питань проведення Конкурсу .
5. Рішення Оргкомітету мають рекомендаційний характер.
6. Рішення Оргкомітету оформлюються протоколами, що підписує голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.
7. Оргкомітет в установленому порядку надсилає до оргкомітету   з проведення   другого туру Конкурсу необхідну інформацію, копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями першого туру до оргкомітету з проведення другого туру Конкурсу у визначені терміни.
8. Матеріали діяльності Оргкомітету з підготовки та проведення Конкурсу за щорічно передаються до відділу організаційно кадрової - робота райдержадміністрації для подальшого аналізу, збереження та накопичення.

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com