Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 17 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усе - про нові правила отримання житлових субсидій

23 липня 2011 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про удосконалення порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,придбання скрапленого газу ,твердого та рідкого пічного побутового палива».

Хто має право на субсидію?

Право на призначення субсидії мають сім'ї, в яких розмір плати за житлово-комунальні послуги перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсот¬ка платежу: 10% чи 15% середньомісячного сукупного до¬ходу сім'ї.

        Який розмір субсидії?

Сім'ї, яким призначена житлова субсидія, сплачують за житлово-комунальні послуги 15% середньомісячного су¬купного доходу. Сім'ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян сплачують за послуги 10% середньомісячного сукупного доходу. Сім'ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І та II групи, сплачують за послуги 10% се¬редньомісячного сукупного доходу, якщо розмір їх доходу на одну особу не перевищує 50% прожиткового мінімуму. А з 1 січня 2012 року - якщо розмір їх доходу на одну особу не перевищує 100% прожиткового мінімуму.
Субсидія призначається з розрахунку 21 кв. метр воло¬діння чи користування загальною площею житла на люди¬ну і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (бу¬динку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх зареєстрова¬них, а для громадян, які проживають в однокімнатній квар¬тирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири. Зверніть увагу: субсидія надається лише в частині оплати зазначених норм, а витрати на інші площі доведеться спла¬тити самому.
В окремих випадках субсидії можуть призначатися не¬залежно від розміру загальної площі житла за рішенням районних державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними утворюються. Рішення у таких випадках приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
      Тепер можуть призначатися безстрокові субсидії

Задля уникнення зайвих обстежень матеріально-побутових умов сімей при кожному зверненні за призначенням субсидії комісіям дозволено приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім'ям, які складаються з непрацездатних осіб.
Це означає, що у випадку, коли комісією вже було прий¬нято рішення щодо призначення субсидії на загальну пло¬щу житла сім'ї, яка належить до вищезазначеної категорії, при кожному наступному зверненні справа не виноситься на розгляд комісії до зміни обставин, зокрема, зміни скла¬ду осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів.

Субсидію можуть отримати громадяни, які мають заборгованість із оплати ЖКГ-послуг

Також з 23 липня 2011 року право на отримання суб¬сидії набули громадяни, які мають нереструктуризовану за¬боргованість із оплати житлово-комунальних послуг, що утворилася до 1 грудня 2006 року. Дана норма суттєво поліпшує правове становище громадян, оскільки, така за¬боргованість є безнадійною з точки зору застосування строків позовної давності (3 роки).
Постановою № 774 врегульовано питання щодо призна¬чення субсидій сім'ям, у яких члени родини відсутні трива¬лий час (працюють або навчаються в іншому регіоні, пере¬бувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі).
Відтепер кількість осіб, залежно від якої призначається субсидія за наявності засобів обліку комунальних послуг, встановлюється з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих у квартирі (бу¬динку) громадян.

Старе авто вже не завадить в отриманні субсидії

Відбулося спрощення деяких питань щодо врахування майнового стану громадян. Зокрема, при призначенні суб¬сидій не будуть враховуватися транспортні засоби вітчиз¬няного виробництва, які перебувають в експлуатації про¬тягом більше ніж 10 років з дати випуску, та інші транс¬портні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більше ніж 15 років з дати випуску.


Які документи необхідно п о дати для отримання субсидії?
Призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу здійснюється за спрощеним механізмом.
Громадяни, які мають право на отримання субсидії, по¬дають до управлінь праці та соціального захисту населен¬ня за місцем реєстрації (у сільській місцевості - до уповно¬важеного сільської ради):
- заяву про призначення житлової субсидії;
- декларацію про доходи і майновий стан осіб, заре¬єстрованих у житловому приміщенні;
- довідки про доходи кожного із осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та тих, хто там постійно проживає (крім пенси та державної соціальної допомоги);
- документи, що підтверджують тимчасову відсутність осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.

Економиш воду, газ, електрику - меньше платиш по субсидії

Якщо сім'я економно споживала газ, воду, електроенер¬гію в період отримання субсидії, при призначенні субсидії на наступний термін розмір її витрат зменшується на 2% за кожні 10% економії.
Так, за 10% економії послуг обов'язковий платіж грома¬дян зменшується з 15% до 13% сукупного доходу, за 20% економії частка плати громадянина зменшується з 15% до 11% доходу. Тобто, заощаджуючи енергоресурси, корис¬тувачі субсидій мають можливість зменшити витрати на оплату житла до 9%, а сім'ї з пенсіонерів та інших непра¬цездатних громадян, а також сім'ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І та II групи - до 4% свого се¬редньомісячного сукупного доходу.

Обчислюємо шанси на субсидію для громадян непенсійного віку

Перед зверненням за субсидією потрібно обчислити се¬редньомісячний дохід кожного зареєстрованого працюю¬чого за останні 6 місяців, підсумувати їх і порівняти з ви¬тратами на оплату послуг. Причому треба врахувати навіть доходи від розміщення депозиту.
До речі, якщо в приміщенні зареєстрований студент, який навчається за контрактом, у вас не буде права на субси¬дію, якщо витрати на навчання за 1 рік перевищують 10 прожиткових мінімумів .
Візьмемо за приклад сім'ю з трьох-осіб; працюючі бать¬ко і мати та дитина-школяр. Середньомісячна зарплата мами - 3000 грн., батька 4000 грн., їхні витрати під час опа¬лювального сезону складають 300 грн. на газ, сукупні вит¬рати на оплату житлово-комунальних послуг - 500 грн. Се¬редньомісячний сукупний дохід сім'ї 7000 грн., частка се¬редньомісячного доходу на оплату послуг 500/7000 * 100% = 7,1% <15%. В даному випадку сім'я не має права на офор¬млення субсидії. Проте після підвищення ціни на газ їй до¬ведеться платити на 150 грн. на місяць більше.
Розглянемо ситуацію з іншого боку. Уявімо, що для сім'ї витрати на газ становили ті ж 300 грн. на місяць, сукупні витрати на оплату житлово-комунальних послуг - 500 гри., а після підвищення ціни на газ на 50% витрати сім'ї скла¬дуть 650 грн.
Отже, розрахунки показують, що право на субсидію мають лише ті сім'ї з трьох осіб, чий сукупний дохід не пе¬ревищує 4333 грн. Іншими словами, якщо ви з чоловіком заробляєте разом 4334 гривні, у вас е маленька дитина, а комунальний платіж становить 650 грн., то права на суб¬сидію ви не маєте, доведеться платити за новими тари¬фами.

Підготовлено головним управлінням праці та соціального захисту населення Закарпатської ОДА.

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com