Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 14 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аналіз   регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради

        Назва регуляторного акта: "Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковиця
        Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської   ради «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця   підготовлено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.
1.Визначення проблеми
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та необхідністю перечислення коштів пайової участі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію виникла необхідність розробки проекта даного регуляторного акту "Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця
2. Цілі державного регулювання
        Основними цілями державного регулювання є:
- виконання норм діючого законодавства;
- прозорість процедури відрахування цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури села;
- наповнення дохідної частини бюджету села;
- покращення архітектурного вигляду села.
3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.
1. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі які ставить перед собою сільська рада.
2. Друга альтернатива – прийняття рішення «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури с. Ганьковиця.
Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми.
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти сільською радою рішення про утворення цільового фонду на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села.      
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
        Запровадження рішення сесії Ганьковицької сільської   ради «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
        Розробка рішення сесії Ганьковицької сільської   ради здійснюється за принципами:
              - законності;
              - гласності (відкритості та загальнодоступності);
              - колегіальності.
6.Визначення показників результативності рішення
        1. Показником результативності рішення є можливість отримати додаткові кошти та за рахунок цільового фонду покращувати архітектурний вигляд селища.
7. Обґрунтування терміну дії рішення
        Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.
8. Показники результативності регуляторного акту.
        Показники результативності регуляторного акту це:
сума надходжень коштів в цільовий фонд;
кількість заключних договорів про пайову участь   у   створенні і   розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця.  
9. Визначення заходів відстеження результативності рішення
        Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.
          Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватись через два роки після вступу в силу даного регуляторного акту.

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення   сільської   ради
" П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковиця

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської   ради   «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковиця   підготовлено на виконання та з дотриманням вимогами   Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.
1.Опис проблеми
Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури сільської   ради вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою, фінансується за рахунок коштів бюджету сільської   ради. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території сільської   ради дають можливість зменшити витрати бюджету сільської   ради на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою території сільської ради.
У зв'язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повинні розробити порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту.
2.Цілі державного регулювання
Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.
Основними цілями державного регулювання є:
- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця;
- врегулювання взаємовідносин селищної ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);
- збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний розвиток селища;
- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;
- сприяння розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури села та його благоустрою.
3.Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку соціальної інфраструктури сільської   ради із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного   таке регулювання вбачається оптимальним.
4.Механізми   розв'язання проблеми.
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
- введення порядку залучення сільською   радою коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;
- чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури с. Ганьковиця;
- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця, в залежності від об'єкта будівництва ( реконструкції);
- чітке врегулювання прав та обов'язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця.
5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Залучення замовників на будівництва (реконструкцію) до пайової участі у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця дозволить створювати нові та проводити реконструкцію діючих об'єктів інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території с. Ганьковиця.
Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковиця.
7.     Обґрунтування терміну дії рішення
Строк дії запропонованого акта встановлюється довгостроково, або до прийняття урядом нових нормативних актів.
8. Показники результативності регуляторного акту. Кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селищної ради;
сума коштів, яка надійде до селищного бюджету;
стан розвитку   інфраструктури села.
9. Визначення заходів відстеження результативності рішення   Стосовно регуляторного акта здійснюється повторне та періодичне відстеження в терміни, встановлені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Промислові підприємства Свалявщини

 

Економіка України - шлях до демократизації,солідарні підходи

 

Інвестиційні пропозиції

 

Регуляторна політика

 

Адмінпослуги

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2015 РОКУ

 
29.11.2016

Реалізація інвестиційних проектів

 

Оголошення

 
 

„Одним із засобів забезпечення зворотного зв’язку Держфінінспекції в Закарпатській області з громадянами є „телефон довіри”, який працює за номером в місті Ужгороді: 61-76-90.

 

Обговорення проектів законодавчих актів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 226 внесено зміни   до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 
 

ПОГОДА В СВАЛЯВІ 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com