Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1
до рішення _______________
від _____________ 2012 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковиця
1.Загальні положення
1.1. Це Положення регулює відповідно до ст. Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI, та Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 2008 року № 800-VI, організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використанням коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.. Ганьковиця у зв’язку з будівництвом та реконструкцією   будь-яких об’єктів на території Ганьковицької сільської ради
.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
- будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;
- об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;
інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
- соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села;
- інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;
- замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) на території ганьковицької сільської ради   і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
- пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Ганьковиця – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до селищного бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця (далі – пайова участь);
- кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);
- договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця – договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця, укладений Ганьковицькою сільською   радою із замовником (далі – Договір);
- будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;
- доступне житло – збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
- об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території Ганьковицької сільської ради , за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення.
1.4. Встановлений сільською   радою для замовників розмір пайової участі не може перевищувати граничний розмір пайової участі, встановлений згідно законодавства.
Граничний розмір пайової участі з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;
4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.
1.5. До пайової участі не залучаються замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:
1.5.1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.5.2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
1.5.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
1.5.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
1.5.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
1.5.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
1.5.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
1.6. При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) замовник не звільняється від пайової участі.
2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця
2.1. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця полягає у перерахуванні замовником до сільської ради   бюджету Ганьковицької   сільської   ради коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця, згідно з Договором.
Залежно від належності земельної ділянки до певної зони (додаток - карта села, поділена на зони), розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури села множиться на такі коефіцієнти:
а) І зона (центральна частина села та частина яка примикає до автомагістралі Київ -Чоп) - коефіцієнт 1,29;
б)         II зона - коефіцієнт 0,98;
в)       ІІІ зона - коефіцієнт 0,81;
На виконання Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Постанови КМУ «Про заходи здешевлення вартості будівництва житла» на період до 01.01.2013 р. при розрахунку пайових внесків згідно з п. 2.2 та п. 2.3 цього Порядку застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5 за умови повної сплати коштів до 01.01.2013р.
2.2. Величина пайової участі визначається у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеному з Ганьковицькою сільською   радою, як відсоток від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.
Розмір пайової участі розраховується за формулою: ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 10 % (4 %) х Кз х Кпон, де
ПУ — пайова участь;
ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з пп. 2.4.1 та 2.4.2   Положення;
Кз — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 2.1 Положення;
Кпон — коефіцієнт пониження, передбачений п. 2.1 Положення.
2.3. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом селищної ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна». Визначається за формулою:
2.4. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва:
2.4.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;
2.4.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;
2.4.3. житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – відповідно до пункту 2.4.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 2.4.2.);
2.5. Якщо будівництво здійснюється на земельних ділянках, право оренди та право власності на які набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток селища тощо, що підтверджується відповідними документами).
2.6. Якщо будівництво здійснюється на об’єктах втраченої історичної забудови, право на відбудову яких набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток селища тощо, що підтверджується відповідними документами).
2.7. У разі нульового або від’ємного результату різниці між встановленим згідно з Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник не сплачує кошти пайової участі.
2.8. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до цільового фонду соціально-економічного розвитку с.Ганьковиця.
2.9. У разі сплати замовником коштів пайової участі, згідно з Договором, копії платіжних документів з відміткою бухгалтерії сільської ради про фактичне зарахування таких коштів до бюджету Ганьковицької   сільської   ради додаються до заяви на оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна. Рішення виконавчим   комітетом Ганьковицької   сільської   ради про оформлення права власності приймається за наявності платіжних документів про сплату коштів пайової участі.
3. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця.
3.1. Кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища, згідно з рішенням сесії Ганьковицької   сільської   ради.
3.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Ганьковицька   сільська   рада при затвердженні Програми соціально-економічного   розвитку та бюджету Ганьковицької   сільської   ради на кожний рік.
3.3. Забороняється вимагати від замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
4. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця .
4.1. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації сельською радою звернення замовника про його укладення але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.
4.2. Підготовку Договору проводить сільська   рада на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів:
- завірена копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;
- завірена копія правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна;
- завірена копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;
- матеріали інвентаризації, виготовлені районним бюро технічної інвентаризації;
- посвідчена згода власників суміжних земельних ділянок, співвласників приміщення, власників суміжних приміщень;
- за умови придбання власності у спільну сумісну власність подружжя – нотаріально завірена згода чоловіка чи дружини та завірена копія свідоцтва про одруження; в разі, якщо діти є співвласниками житла – рішення органу опіки і піклування;
- погоджена головним архітектором ескізна пропозиція об’єкта будівництва
- висновок уповноважених органів у галузі охорони пам’яток історії та культури – у разі, якщо об’єкт є пам’яткою архітектури;
- завірені копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідки з ЄДРПОУ;
- завірена копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;
- завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО).
4.3. Істотними умовами Договору є:
розмір пайової участі;
строк (графік) сплати коштів пайової участі;
відповідальність сторін.
4.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше.
4.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться бухгалтерією Ганьковицької сільської   ради протягом десяти робочих днів з дня реєстрації сільської   радою звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва або реконструкції   об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва або реконструкції об’єкта з техніко-економічними показниками.
4.6. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору викладається в рішенні виконавчого комітету Ганьковицької   сільської   ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво або реконструкції об’єкта.
4.7. Договір, укладений між сільською   радою та замовником, підписується сільським   головою (за його відсутності – уповноваженою особою).
4.9. Договір зберігаються 3 роки після його виконання в бухгалтерії Ганьковицькій сільській   раді, після чого передається на збереження до архіву.
5. Заключні положення
5.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
У разі невиконання замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий орган Ганьковицької сільської   ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.


Додаток 2
до рішення _______________
від _____________ 2012 року

Типовий договір
про пайову участь у розвитку інфраструктури с.__________________

с.Ганьковиця                                                                                             „____”___________20__ р.
Ганьковицька сільська рада, в особі сільського голови   Мадяр М.В., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони (надалі – Сторона 1) та Замовник __________________________________________________ в особі _______________________, який діє на підставі _________________________________________________ (далі – Замовник), разом пойменовані – Сторони уклали цей Договір про наступне
І. Предмет Договору
1.1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується здійснити пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сГаньковиця та перерахувати на рахунок цільового фонду створення і розвитку інфраструктури с.Ганьковиця   грошові кошти у розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової участі в розвитку інфраструктури с.Ганьковиця   (додаток 1), що є невід’ємною частиною даного Договору.
1.2. Грошові   кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами: р/р _____________________, код ___________, МФО _____________, банк одержувач ______________________________.
ІІ. Права та обов’язки Сторін
2.1. Замовник зобов’язується своєчасно здійснити відрахування коштів пайової   участі, згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору.
Оплату може бути внесено одним платежем, шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами,визначеними у п 1.2. розділу 1 до _______20__ р.          
2.2. Ганьковицька сільська рада зобов’язується   визначити розмір пайової участі   відповідно до Порядку   залучення та використання коштів пайової участі   замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковицька   .
2.3. Ганьковицька сільська рада   має право контролювати виконання Замовником.
зобов’язань щодо сплати коштів пайової участі згідно умов даного договору.
ІІІ. Особливі умови.
3.1. З моменту зарахування на рахунок цільового фонду с.Ганьковиця   коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження   вказаними коштами Ганьковцькій сільській раді відповідно до їх цільового призначення, і ці кошти стають власністю територіальної громади с.Ганьковиця.
3.2. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів , внесених Замовником як пайова участь у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця.
за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади с. Ганьковиця.
ІV. Відповідальність Сторін.
4.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
4.2. У разі несвоєчасно сплати коштів пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки.
4.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобовʹязань.
4.4. Відповідальність за достовірність наданих для розрахунку даних несе Замовник.
V. Форс-мажор.
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус,втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини.
VI.Строк дії Договору.
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
VII. Інші умови.
7.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
7.3. Цей Договір складено у двох екземплярах (один – Замовнику, один – Ганьковицькій сільській раді), які мають однакову юридичну силу.
VIII. Адреси та реквізити Сторін.

Ганьковицька сільська рада                                             Замовник

_____________________________                           __________________________________

М.П.                                                                         М.П.
Додаток 1
до Договору про пайову участь
від _____________ 2011 року

Розрахунок величини пайової участі в розвитку
інфраструктури с. Ганьковиця

с. Ганьковиця                                                                             20__р.
Ганьковицька   сільська   рада   в особі сільського   голови М.В. Мадяр , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , з одного боку, та
_____________________________________________________________________(П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)
далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця від «____» ______________ 20   р. №_________________________ домовилися про таке:

1.         Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури с. Ганьковиця зв'язку з будівництвом та реконструкцією об'єкта   _______________________         , що знаходиться за адресою   ___________________________________     ,який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва та реконструкції   об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» та Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця     затвердженого рішенням сесії Ганьковицької   сільської   ради від ______. № __ (далі за текстом — Положення).
2.Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у II зоні згідно з умовним поділом зон забудови сільської ради , тому до об'єкта будівництва відповідно до п. 2.1 Положення може бути застосовано понижуючий коефіцієнт 0,98.
3.Унесення коштів у вигляді пайової участі єдиним платежем Договором не передбачено, тому понижуючий коефіцієнт 0,5 відповідно до п. 2.1 Положення не застосовується.
4.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а саме:___________________________________________________.
5.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):________________________________________________.
6.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить: 573400 (п'ятсот сімдесят три тисячі чотириста) гривень.
7.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять 53200 (п'ятдесят три тисячі двісті) гривень.
8.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури
с. Ганьковиця, на момент підписання цього документа не передбачено.
9.     Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 2.2 Положення, та становить 50 979,60 (п’ятдесят   тисяч дев’ятсот сімдесят дев’ять грн., 60 коп.) гривень:
ПУ   = (573 400,00 грн. - 53 200,00 грн. - 0 грн.) х 10 % х 0,98 = 50 979,60 грн.
10.   Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконкомі Ганьковицької сільської   ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця   від «     »           20         р. №             , набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.
Ганьковицької сільської   ради                                     Замовник
_________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

М.П.                                                                                 М.П.
Додаток 2
до Договору про пайову участь
від _____________ 2011 року
Графік оплати   коштів пайової участі у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця  

с. Ганьковиця                                                             _________20___р.

Ганьковицька   сільська   рада, в особі сільського   голови М.В. Мадяр , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , з одного боку, та

(П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)
далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця від «____» ______________ 20   р. №_________________________ домовилися про таке:
1.Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
2. Цей додаток складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконкомі Ганьковицької сільської   ради. Цей Додаток є невід`ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури с. Ганьковиця від _____20__р. №____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

    Ганьковицька   сільська рада                                                         Замовник
___________________________________ _________________________________
М.П.                                                                                     М.П.

Додаток3
до рішення _______________
від _____________ 2012 року

Положення
про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковиця  
1. Загальні положення
1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця.
1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   відповідного населеного   пункту.  
1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчі органи Ганьковицької сільської   ради, визначені рішенням про сільський   бюджет на відповідний бюджетний рік.
1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:
1.4.1. замовник – фізична або   юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни, реконструкції   (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;
1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Ганьковиця;
1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.
2. Джерела формування Цільового фонду
2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. ГАНЬКОВИЦЯ та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.
3. Використання коштів Цільового фонду
3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Ганьковиця .
3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються Ганьковицькою   сільською радою   бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.
4. Звітність про формування та використання Цільового фонду
4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією   сільської   ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку села.
4.2. Звіти про надходження та використання коштів цільового фонду подаються на розгляд та затвердження Ганьковицької сільської   ради одночасно із звітами про виконання сільського бюджету.
5. Прикінцеві положення
5.1. Положення про цільовий фонд розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Ганьковицької   сільської   ради, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно Ганьковицькою сільською радою.
5.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com