Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 11 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Екологічна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням 18 сесії районної ради V скликання від 29   травня 2008 р. № 264

Програма
охорони навколишнього природного середовища Свалявського району на 2008- 2013 роки


Стан   екологічної   ситуації Свалявського району та обґрунтування необхідності реалізації Програми.  

Незважаючи на те, що екологічна ситуація в районі характеризується відносною стабілізацією показників, багато проблем потребують невідкладного вирішення.

Скиди забруднюючих речовин у поверхневі водойми проводить 7 підприємств, організацій району. Всі наявні очисні споруди працюють в нормальному проектному режимі, хоча міські очисні споруди використовуються на 30 відсотків проектної потужності. Для розширення каналізаційних мереж м. Свалява побудовано дві каналізаційні насосні станції, розпочато будівництво третьої.

Але більшу частину забруднення підземних та поверхневих водойм, ґрунтів здійснюється комунальними скидами в вигрібні ями, адже забезпечено каналізаційними мережами з біологічною очисткою стічних вод менше 50 відсотків міського і тільки 3 відсотки сільського населення району.

Актуальною є проблема каналізування населених пунктів розміщених в зоні формування основного природного багатства району – мінеральних вод. Це населені пункти Полянської, Солочинської,   Плосківської, Голубинської, Неліпинської сільських рад. В інших населених пунктах   одним з шляхів вирішення зазначеної проблеми є встановлення локальних споруд глибокої біологічної очистки на об’єктах цивільного призначення, придорожнього сервісу та рекреації.

Не виключені аварії на продуктопроводах, що призводять до забруднення поверхневих вод. Для попередження таких забруднень на річці Мала Пиня наявний стаціонарний нафтовловлювач. Необхідно обладнати ними також річки Латориця в районі села Ганьковиця та річку Велика Пиня в селі Поляна.

      Суттєвої шкоди інфраструктурі району завдають повені.

Забруднення атмосферного повітря району спричиняють в основному викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення та викиди шкідливих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту, кількість якого невпинно зростає.

Розміщення відходів в навколишньому природному середовищі є суттєвим чинником негативного впливу на земельні та інші природні ресурси району та здоров’я людей, а також одним з потенційних джерел забруднення довкілля.

Значною проблемою в сфері поводження з відходами є відсутність   роздільного збирання, заготівлі і оброблення окремих видів ресурсно-цінних відходів з побутових відходів /ПЕТ - пляшки, різні види пластмас, макулатура, склобій , непридатні вироби з тканин, шкіри та інше/. Відсутня інформація про наявність підприємств, які здійснюють утилізацію (переробку) таких відходів в області та державі.

Значної шкоди атмосферному повітрю завдає існуюче міське сміттєзвалище, де часто трапляються самозаймання. Тому найголовнішим завданням залишається роздільне збирання відходів та організація їх утилізації.

Недостатнім є стан озеленення населених пунктів та промислових об'єктів району, а наявні зелені насадження потребують оновлення.  

Площа під об’єктами природозаповідного фонду на території Свалявського району є однією з найменших в області.

Наявні лісові заказники “Красна долина” площею 218,8 га, “Пінава” площею 30,0 га., парк “Чонок” на території санаторія Човен” площею 5 га ,   10 гідрологічних пам’яток природи місцевого значення – джерел   мінеральної води та 2 ботанічні пам’ятки – дуб звичайний.

Рішеннями “Дусинської та Солочинської сільських рад зарезервовано з метою наступного заповідання урочища “Дубки” площею 1,0137 га та урочища “Тополина” площею 83 га.

Не до кінця вирішене питання по оформленню та створенню національного природного парку “Ждимир” загальною площею 10720 га, ландшафтного парку “Завадки”   ЗАТ “Кришталеве джерело”

Низький рівень фінансування природоохоронних заходів.


Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є   зниження антропогенного впливу життєдіяльності на навколишнє природне середовище.

Завданнями програми є:

-         запобігання забруднення підземних та поверхневих вод,

-         відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, захист від підтоплення,

-         зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,

-         збереження та відтворення природних екологічних систем, сприяння збереженню природних ландшафтів, забезпечення екологічно доцільного збільшення площі зелених зон, смуг тощо;

-         забезпечення встановлення та удосконалення заходів по охороні водного басейну району, меж водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон та зон особливого режиму використання земель;

-         проведення заходів по екологічному вихованню населення та інформуванню громадськості про стан навколишнього середовища;

-         збільшення бюджетних асигнувань у природоохоронну сферу

-         повна інвентаризація всіх родовищ корисних копалин на території району для залучення інвестицій в добувну галузь, розширення і зміцнення матеріально-технічної бази діючих підприємств, які використовують мінеральну сировину, що видобувається в районі, а також туристично-рекреаційної галузі

-         резервування земельних ділянок під площею залягання корисних копалин з метою забезпечення їх майбутнього використання.


Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-         реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

-         охорону і раціональне використання водних ресурсів;

-         зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря; створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу забруднень атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище

-         вирішити актуальні проблеми поводження з відходами;

-         підвищення санітарно-епідеміологічної ситуації в районі;

-         залучення інвестицій в добувну галузь економіки району, створення нових підприємств та розширення мінерально-сировинної бази діючих підприємств.

-         підвищення інвестиційного рівня туристично-рекреаційної сфери.


Фінансове забезпечення Програми


Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів підприємств, а також інших джерел не заборонених законодавством.

Необхідна сума коштів для виконання Програми 15,1 млн. грн. .


Завдання і заходи


1. Реалізація   відповідно до Закону України “Про Охорону навколишнього природного середовища” державної політики в сфері охорони навколишнього природного середовища.


Управління, відділи, райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад спільно з підприємствами, організаціями та установами

2008-2013 роки


2. Здійснення контролю за встановленням систем глибокої біологічної на об’єктах, які вводяться в експлуатацію в не каналізованих населених пунктах (обладнання об’єктів локальними очисними спорудами)


Виконкоми місцевих рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації спільно з санітарно-епідеміологічною станцією, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища

2008-2013 роки


3. Реалізація заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, очищення русел від дерев та побутових відходів, що потрапили до них внаслідок проходження весняних повеней.


Виконкоми місцевих рад

2008 – 2013 роки


4. Будівництво очисних споруд і каналізаційних мереж в селах   Поляна, Солочин, Керецьки та інших населених пунктах району.


Виконкоми місцевих рад спільно з районним комунальним підприємством „Водопостачання та водовідведення”

2008-2013 роки


5. Розширення водопровідно – каналізаційних мереж в м. Свалява (каналізування мікрорайону вул. Садова, Квітнева, Достоєвського). Завершення будівництва каналізаційно-насосної станції по вул. Мукачівській м. Свалява Реконструкція каналізаційних очисних споруд, напірного каналізаційного колектору та водопроводу від каналізаційної насосної станції по вул. Головній до очисних споруд в м. Свалява


Виконком міської ради спільно з районним комунальним підприємством „Водопостачання та водовідведення”

2008-2010 роки


6. Організація зон санітарної охорони джерел централізованого водопостачання в т.ч. родовищ мінеральних вод.


Виконкоми місцевих рад спільно з підприємствами ліцензіатами

2008-2013 роки


7. Встановлення нафтовловлювачів на річках, для запобігання забруднення поверхневих вод при виникненні аварій на продуктопроводах


Виконкоми місцевих рад спільно з ВАТ „ Укртранснафта”

2008 – 2013 роки


8. Будівництво, розширення та реконструкція берегозакріплювальних, протизсувних споруд, а також проведення заходів з захисту від підтоплення


Виконкоми місцевих рад спільно з Свалявською дільницею гірських річок та підприємствами і організаціями

2008-2013 роки


9. Виготовлення проектів на регулювання та розчистку русла річок з частковим вивозом гравійно-пісчаної суміші.

Виконкоми місцевих рад

2008-2013 роки


10. Виконання заходів по зменшенню викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, установлення обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин


Виконкоми місцевих рад спільно з підприємствами, організаціями

2008 – 2013 роки


11. Завершення переводу бюджетних установ на автономне опалення.


Управління, відділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

2008 – 2013 роки


12. Реконструкція   другої черги виробництва деревного вугілля ТОВ „НВП Грифсканд- Свалява” з впровадженням технологій, що забезпечують зниження рівня впливу   факторів забруднення атмосферного повітря.


Виконком міської ради спільно з ТОВ „НВП Грифсканд- Свалява”,

2008 – 2009 роки


13. Попередження   забруднення атмосферного   повітря викидами від автотранспорту   та зменшення акустичного забруднення в житловій частині міста:

- контроль за технічним станом двигунів автомобілів

- розвантаження вулиці Головної та центральної частини міста від забруднення шляхом побудови об’їзної   дороги

Виконком міської ради

2008-2013 роки

14. Будівництво полігонів побутових відходів з організацією роздільного збирання корисних компонентів


Виконкоми місцевих рад

2008-2013 роки


15. Проведення рекультивації діючого міського сміттєзвалища та реконструкції під’їзних доріг

Виконком міської ради

2008-2010 роки


16. Встановлення контейнерів для сміттєзбиральних машин


Виконкоми місцевих рад

2008 – 2010 роки


17. Резервування територій для створення лісопаркових зон - місць організованого відпочинку населення, туристичних цілей(ПЗ території місцевого значення), резервування територій для заповідання.

Виконкоми місцевих рад

2008-2013 роки


18. Організація зони літнього відпочинку з встановленням тимчасових дерев’яних споруд у водоохоронній зоні на березі річок Латориця та Пиня з інформаційними   щитами про ресурси вказаної території .
Відділ культури і туризму райдержадміністрації,   виконкоми місцевих рад

2008-2010 роки


19. Здійснення заходів з озеленення населених пунктів.


Виконкоми місцевих рад

2008-2013 роки


20. Інвентаризація родовищ корисних копалин.


Управління, відділи, райдержадміністрації

2008 рік


21. Висвітлення в засобах масової інформації питань, що стосуються стану екологічної   ситуації Свалявського району  
                                           
Редакція газети “Вісті Свалявщини”

2008-2013 роки


22. Проведення заходів по екологічному вихованню населення , пропаганда охорони навколишнього природного середовища, підвищення екологічної культури суспільства   вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої освіти.

Відділ освіти райдержадміністрації,виконкоми місцевих рад

2008-2013 роки

  23. Орієнтовний перелік об’єктів з оздоровлення екологічної обстановки Свалявського району на 2008-2013 роки додається.   >>>>>

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com