Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 20 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Затверджено
розпорядженням голови державної адміністрації від   02.03. 2009   № 12-к

Положення
про організаційний комітет з проведення І туру щорічного  
    Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Оргкомітет).

І. Загальні положення

1. Оргкомітет утворюється головою райдержадміністрації у складі голови, заступника голови, секретаря та   членів Оргкомітету.
2. Оргкомітет очолює заступник голови райдержадміністрації, до його персонального складу можуть входити керівник апарату, керівники структурних підрозділів, представники кадрової та юридичної служб райдержадміністрації.

II . Правові підстави діяльності Оргкомітету

У своїй діяльності Оргкомітет керується:
– постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";
– зазначеним Положенням та власним Регламентом діяльності.

ІІІ. Організація роботи Оргкомітету

1. Засідання Оргкомітету проводяться по мірі необхідності, відповідно до календарного плану проведення засідань.
2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини   від загальної кількості.
3.Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів, відкритим голосуванням.
4.У випадку рівного розподілу голосів "за" та "проти" вирішальним є голос голови Оргкомітету, або головуючого.
5.     За підсумками своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, які оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.
6.     Оргкомітет оприлюднює методичні матеріали з питань організації та проведення Конкурсу на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

IV . Повноваження Оргкомітету

1. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів, затверджує календарний план роботи на поточний рік та план заходів щодо проведення Конкурсу.
2. Визначає мінімальний рівень фінансування для проведення конкурсу.
3 . Розглядає узагальнені підсумки проведення першого туру Конкурсу.
4. Визначає переможців і лауреатів по кожній з номінацій за підсумками І туру шляхом відкритого голосування.
5. Нагороджує переможців та лауреатів І туру Конкурсу у кожній номінації.
6. Вносить пропозиції керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, у яких працюють переможці та лауреати І туру Конкурсу щодо дострокового присвоєння їм чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.
7. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу в засобах масової інформації (районній газеті „Вісті Свалявщини”,   офіційному
веб-сайті райдержадміністрації.
8. Надсилає копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями першого туру до оргкомітету з проведення другого туру Конкурсу у визначені терміни.

V . Повноваження голови Оргкомітету

1. Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.
            2. Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо змін у разі потребі до складу Організаційного   комітету.

VI . Повноваження заступника голови Оргкомітету

          1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності.
          2. Веде роз'яснювальну роботу щодо організації та проведення Конкурсу, розробляє методичні матеріали з питань проведення Конкурсу та узагальнює їх.

VII . Повноваження секретаря Оргкомітету

          1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до зазначеного Положення.
          2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету.
            3. Сповіщає та запрошує керівництво та членів Організаційного комітету на чергове його засідання, інформує про хід виконання затверджених Планів роботи Організаційного комітету, складає протоколи його засідань, за необхідністю надсилає до організаційних комітетів вищого рівня прийняті рішення.

VIII . Повноваження членів Оргкомітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом та членами Оргкомітету, приймають участь в його засіданнях.
2.   Визначають переможців та лауреатів за   номінаціями І туру Конкурсу.

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com