Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Свалявської районної ради «Про внесення змін до Додатку 1 Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення».

        1.Визначення та аналіз проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

        Аналіз регуляторного акту рішення районної ради «Про затвердження Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення», показав, що в перелік документів, що подаються для отримання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення необхідно внести зміни.
        Внесені зміни до Додатку 1 Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення спростять процедуру отримання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

        2.Визначення цілей державного регулювання

      Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання відносин між районною радою та суб’єктами господарювання.
Метою прийняття проекту рішення є:
- вдосконалення процедури видачі дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території району;
- збільшення надходжень до бюджету;
- посилення контролю за обсягами заготовлених природних ресурсів місцевого значення в районі.

      3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

        В принципі можливі наступні альтернативи вирішення проблеми:
а) збереження існуючого стану;
б) внесення змін до Додатку 1 Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.
Оскільки існують можливості покращення існуючого стану, які випливають із даних статистичної звітності та спостережень, то визнано за доцільне внести зміни до Додатку 1 Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.

      4.Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

      Основним принципом запропонованого проекту рішення є внесення змін до Додатку 1 Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, затвердженого рішенням районної ради від 30 червня 2011 року № 86, зокрема:

- слова «копія свідоцтва про державну реєстрацію, довідка податкової інспекції про обсяги сплачених податків і зборів у попередньому році та про наявність (відсутність) заборгованості по податкам і зборам   (для суб’єктів господарювання, які зареєстровані за межами району), довідка Свалявської МДПІ про реєстрацію суб’єкта господарювання як платника окремих видів податків (для суб’єктів господарювання, які зареєстровані за межами району), копії платіжних документів про сплату збору за спеціальне використання лісових ресурсів (природних рослинних ресурсів місцевого значення) на сезон заготівлі поточного року» виключити;
- слова «рішення сільської(их) ради(-)» замінити на слова «рішення виконкому(ів)».  

        5.Обгpунтування можливості досягнення визначенux цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

        Прийняття проекту рішення Свалявської районної ради «Про внесення змін до Додатку 1 Порядку надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення» забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом створення більш чіткої нормативної бази з питань надання дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення на території Свалявського району.
        Даний регуляторний акт зменшить часові затрати, як для суб′єктів господарювання, так і для органів місцевого самоврядування.

        6.Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

        Свалявська районна рада та інші органи державної влади
        Вигоди:
        збільшення надходжень до бюджету;
        збільшення кількості нових робочих місць;
        зменшення часових затрат;
        підвищення рівня використання природних рослинних ресурсів.
        Витрати: ----.

        Суб'єкти господарювання
        Вигоди:
        зменшення часових затрат.
        Витрати: ----.

        Мешканці району
        Вигоди:
        збільшення кількості нових робочих місць.
        Витрати: ----.

        7.Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту

        Даний проект рішення, як і будь-який інший нормативно-правовий акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він, як і інші регуляторні акти запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Дія даного акту передбачається до моменту настання фактів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його ціль, що призведе до необхідності внесення змін в його окремі Положення або скасування діючого та затвердження його в новій редакції.

        8.Результативність регуляторного акту

        Показниками результативності регуляторного акту:
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб′єктами господарювання, пов′язаними з виконанням вимог акту;
поповнення дохідної частини бюджету з впровадженням регуляторного акту.

        9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

        Відстеження результативності регуляторного акта згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com