Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 17 Січня 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деякі питання щодо надання населенню житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

Запитання 1. Кому призначається субсидія?
Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла наймачу державного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. У разі набуття права власності на житлове приміщення іншою особою попередній власник (співвласник) такого житла, якому призначена субсидія, зобов’язаний повідомити про це у 10-ти денний строк органи праці та соціального захисту населення.
У разі смерті власника, на якого відкрито особовий рахунок, на дання субсидії не припиняється за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
До встановлення права власності на житло у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житла,   власника (співвласника) житлового приміщення, на якого було відкрито особовий рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення (будинку) була в ньому зареєстрована, а у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні особи – одному з їх опікунів. Проте якщо протягом 8 місяців від дня відкриття спадщини не визначеного в установленому порядку уповноваженого власника (співвласника) житла, власника (співвласника) житлового приміщення, надання субсидії припиняється.  
Запитання 2. Чи необхідно повертати кошти наданої субсидії у випадку, коли по закінченні терміну її надання виявлено (зокрема, в результаті перевірки), що одержувач субсидії не сплачував обов'язкову частку платежу, а організація-надавач послуг не повідомила про це управління праці та соціального захисту населення?
Щодо відшкодування перерахованих субсидій за відсутності повідомлень підприємств-надавачів послуг про несплату одержувачами субсидій обов'язкової частки платежу повідомляємо.
Якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідної частки житлово-комунальних послуг, надання раніше призначеної субсидії може бути припинено лише за поданням житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань (товариств) співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають комунальні послуги. Надання субсидії у такому випадку припиняється з місяця, в якому надійшло таке подання. Отримувачу субсидій надсилається повідомлення про припинення надання субсидії через несплату ним обов'язкової частки витрат на оплату послуг.
Чинним Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій не передбачено повернення коштів наданої субсидії у випадку, коли надання такої субсидії було припинено через несплату відповідної частки житлово-комунальних послуг.
Що стосується повернення коштів субсидій, перерахованих після того часу, коли організації-надавачі послуг мали повідомити органи праці та соціального захисту населення про несплату обов'язкової частки одержувачем субсидії, звертаємо увагу, що падання субсидії не припиняється, якщо несплата обов'язкової частки пов'язана із затримкою у виплаті заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами. Слід також взяти до уваги, що у разі припинення субсидії на підставі своєчасно наданої надавачем послуг інформації, громадянину за його зверненням уже з наступного місяця могла бути призначена субсидія на новий термін за умови погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії.
Порядком повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями, затвердженим наказом Мінпраці, Мінфіну, Мін'юсту від 29.12.1997 № 39/283/90/5, визначено, що повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих за призначеними субсидіями, проводиться у випадках:
– виявлення поданім громадянами свідомо документів із неправильними відомостями, в тому числі: приховування заробітку чи іншого доходу, подання фальшивих документів;
– виявлення помилки в розрахунку розміру призначеної субсидії;
– виявлення неправильних відомостей в довідках про доходи, виданих
юридичними особами.
Таким чином, нормативні акти з питань надання населенню житлових субсидій не дають підстав для повернення коштів наданої субсидії у випадку, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідної частки житлово-комунальних послуг.
Запитання 3. Чи враховуються до сукупного доходу сімей - одержувачів житлових субсидій доплати підвищення до пенсії особам, які мають статус „дитина війни”, у зв'язку із виконанням судових рішень (в тому числі ті, що нараховано, але не виплачено)? Чи необхідно перераховувати розмір наданих субсидій у випадках, коли зазначені доплати були нараховані після закінчення терміну надання субсидії?
Відповідно до пункту 5.3 Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, яка затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, Державного Комітету молодіжної політики, спорту і туризму від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 лютого 2002 р. за № 112/6400, до сукупного доходу сімей (одержувачів) входять стипендії, пенсії, допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надасться відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності), допомога на навчання, безпосередньо отримана особою від підприємства, установи чи організації, за винятком коштів, отриманих на умовах позики чи кредитів та щомісячні компенсаційні виплати.
Відповідно до пункту 7.7 Методики грошові доходи, визначені пунктом 5 цієї Методики (в тому числі пенсійні виплати), крім премій, щорічних винагород, допомоги на навчання, безпосередньо отриманої особою від підприємства, установи чи організації, сум компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, сум заборгованості за аліменти, визначених судом або виконавчою службою на підставі рішення про стягнення аліментів, ураховується у тому місяці, за який вони нараховані.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за останні шість місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії) сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – на основі річного за попередній календарний рік.
Ураховуючи зазначене, суми, які виплачуються пенсіонерам – „дітям війни” на виконання судових рішень, враховуються до сукупного доходу сімей, якщо місяці, за які вони нараховані, входять до періоду, за який обчислюється сукупний дохід для призначення житлових субсидій.
Стосовно повернення коштів субсидій, наданих у попередні періоди, повідомляємо, що Порядком повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями, затвердженим наказом Мінпраці, Мінфіну, Мін’юсту від 29.12.97 № 39/283/90/5, визначено, що повернення бюджетних асигнувань, надміру перерахованих за призначеними субсидіями, проводиться у випадках:
– виявлення подання громадянами свідомо документів із неправильними
відомостями, в тому числі: приховування заробітку чи іншого доходу, подання фальшивих документів;
– виявлення помилки в розрахунку розміру призначеної субсидії;
– виявлення неправильних відомостей в довідках про доходи, виданих юридичними особами.
Якщо вищезазначені обставини не мали місця під час призначення субсидій пенсіонерам – „дітям війни”, яким здійснюються доплати підвищення до пенсії на виконання судових рішень, немає законних підстав для перерахунку вже наданих субсидій та повернення коштів за наданими субсидіями.
Запитання 4. За призначенням субсидії звернувся громадянин, який зареєстрований та проживає сам у житловому приміщенні, його дружина зареєстрована і проживає за іншою адресою. Чи правомірно у такому випадку призначити субсидію на загальну площу житла за рішенням комісії
Відповідно до пункту 4 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. № 1050) (далі – Положення), норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.
Разом з тим, пунктом 6 зазначеного Положення норма володіння чи користування загальною площею житла уточнюється для окремих випадків, а саме: якщо особа, що перебуває в шлюбі, проживає окремо від чоловіка (дружини) сама або з неповнолітніми дітьми, на яких не отримує аліментів (за рішенням суду або за домовленістю), і є уповноваженим власником, співвласником або наймачем житла, на якого (яку) відкрито особовий рахунок, субсидія призначається лише на норму володіння чи користування житловою площею без врахування додаткових 10,5 кв. метра на сім’ю.
Звертаємо увагу, що пункт 6 Положення не передбачає у таких випадках призначення субсидії на загальну площу житла за рішенням комісії.
Ураховуючи зазначене, а також те, що громадянин перебуває у зареєстрованому шлюбі, і його дружина зареєстрована і проживає окремо, субсидія може бути призначена заявнику лише на норму володіння чи користування житловою площею - 21 кв. метр (без врахування додаткових 10,5 кв. метра на сім’ю).
Запитання 5. Чи впливає на призначення житлової субсидії факт володіння особами з числа зареєстрованих частиною іншого будинку (квартири)?
Згідно зі статтею 355 Цивільного кодексу України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності.
Співвласники майна, що є. у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно. Розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників (стаття 369 Цивільного кодексу). Право спільної часткової власності також здійснюється співвласниками за їхньою згодою (стаття 358 Цивільного кодексу).
Відповідно до пункту 5.3 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 р. № 1050), субсидія не призначається, якщо уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні, мають у своєму володінні чи володінні дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше, ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі перевищує встановлені норми володіння чи користування загальною площею житла.
Враховуючи викладене, на визначення права на призначення соціальної допомоги (житлової субсидії) не впливає володіння житловим приміщенням (будинком) на правах спільної часткової або сумісної власності. Тому при прийнятті рішення про призначення допомоги з урахуванням майнового стану необхідно з’ясувати, на яких умовах зареєстровані особи чи їх неповнолітні діти (дружини, чоловіки) володіють іншим житловим приміщенням.
Запитання 6. Що стосується порядку відкриття особових рахунків для оплати ЖКП зареєстрованим у житловому приміщенні (будинку) особам, які не є власниками такого приміщення (будинку)  
Механізм тимчасового відкриття житлово-експлуатаційними організаціями, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, об’єднаннями співробітників багатоквартирного будинку та організаціями, що надають ЖКП зареєстрованим у житловому приміщенні (будинку) особам, які не є власниками такого приміщення (будинку) та щодо яких районним комісіям з питань надання населенню субсидії за рішення комісії, приймається рішення про призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП відповідно до п. 6 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою КМУ від 21.10.1995 р. № 848 (в редакції постанова КМУ від 22.09.1994 р. № 1050).
Організації-надавачі послуг тимчасово, на строк від шести до дванадцяти місяців відкривають особові рахунки для оплати ЖКП на осіб, визначених у п.1 цього порядку (тобто не на власників), на підставі їх заяв та письмової згоди власника (співвласника) житлового приміщення (будинку), з якими укладено договір про надання таких послуг.
Відкриття особових рахунків для оплати ЖКП на осіб, визначених у п.1 цього порядку не звільняє власника від обов’язків, визначених договором про надання ЖКП.
На запит управління праці та соціального захисту населення організації-надавачі ЖКП надають відомості на осіб, визначених у п.1 цього порядку, особові рахунки по сплаті за ЖКП для перерахунку коштів призначених їм субсидій на ці рахунки.
Запитання 7. Щодо прийняття комісійних рішень про призначення субсидій на загальну площу житла              
Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до зміни обставин у таких сім’ях (зміна складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів).
Врегульовано питання щодо призначення субсидій сім’ям, в яких члени родини відсутні тривалий час (працюють або навчаються в іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі). У такому разі можна буде надати підтверджуючі документи про тимчасову відсутність зареєстрованих осіб. А в окремих випадках – на підставі акта обстеження умов проживання. Це дозволить запобігти зайвому обстеженню таких сімей при кожному зверненні за призначенням субсидії та спростити роботу комісії.
Спрощено також деякі питання щодо врахування майнового стану громадян. Зокрема, при призначенні субсидій не будуть враховуватися автомобілі вітчизняного виробництва, що експлуатуються понад 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, яким більше 15 років.
З метою забезпечення своєчасного прийняття рішень про призначення житлових субсидій у випадках, коли необхідно зібрати додаткову інформацію про сім'ю, установлено 15-денний строк для надання такої інформації органами БТІ, ДАІ, ДПС тощо у відповідь на запити органів праці та соціального захисту населення.
Поширено можливість призначення житлових субсидій на опалювальний період на випадки, коли плата за опалення нараховується за двоставковим тарифом. Зазначене зробить більш доступним і прозорим механізм призначення субсидій у таких випадках.
„Прийняте рішення про призначення субсидій незалежно від розміру загальної площі житла у випадках, коли у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані лише непрацездатні особи, які не мають інших доходів, крім доходів від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва, сінокосіння і випасання худоби, пенсії та інших соціальних виплат, переглядається, зокрема, у разі зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів”.
Це означає, що у випадку, коли комісією вже було прийнято рішення щодо призначення субсидії на загальну площу житла сім’ї, яка належить до вищезазначеної категорії, при кожному наступному зверненні за субсидією справа не виноситься на розгляд комісії до зміни обставин, зокрема, зміни складу осіб, зареєстрованих у такому приміщенні, їх сімейного стану, працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів. Субсидія призначається на загальну площу житла на термін, встановлений законодавством (6 місяців або опалювальний період, або 12 місяців).
Запитання 8. Як визначити кількість осіб, виходячи з чого розраховується субсидія?
Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.
Інформацію щодо кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб містить довідка про склад сім’ї (склад зареєстрованих осіб).
Інформацію щодо кількості осіб з числа зареєстрованих, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, органи праці та соціального захисту населення отримували за запитами від організацій і підприємств, що надають житлово-комунальні послуги і нараховують плату за них.
У випадках, коли особа (особи) з числа зареєстрованих тривалий час не проживає у житловому приміщенні (наприклад, працює або навчається в іншому місті), субсидія могла бути призначена власнику без врахування доходів цієї особи при підтвердженні комунальними організаціями, що плата за послуги нараховується лише на фактично проживаючих у житловому приміщенні осіб.
Разом з тим, у випадках, коли споживання води, газу та електроенергії обчислюється засобами обліку (лічильниками), плата за послуги нараховується організаціями за показниками лічильників і не залежить від кількості фактично проживаючих у житловому приміщенні. При цьому нарахування квартирної плати та плати за опалення здійснюється, виходячи із загальної (опалюваної) площі приміщення і також не залежить від кількості осіб, які фактично проживають у ньому. Комунальні організації у таких випадках зазвичай не знімають нарахування плати з осіб, які зареєстровані, але не проживають у приміщенні.
Саме у цих випадках органи праці та соціального захисту населення були позбавлені можливості розраховувати субсидії, виходячи з кількості фактично проживаючих осіб. З метою врегулювання зазначеної проблеми постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. № 774 пункт 7 Положення доповнено такою нормою:
„У разі, коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується, виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають, за наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, або на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. До зазначених документів належать, зокрема, довідки, що підтверджують перебування особи в іншому місці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання”.
Зазначеною нормою надано право органам праці та соціального захисту населення у випадках, коли нарахування плати за послуги не залежить від кількості фактично проживаючих осіб, самостійно визначати їх кількість, виходячи з якої розраховується субсидія, на підставі довідки про тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, а у разі неможливості отримання такої довідки – на підставі обстеження матеріально-побутових умов проживання.
При цьому при обстеженні матеріально-побутових умов проживання для визначення кількості фактично проживаючих осіб опитуються сусіди, береться до уваги довідка сільської ради або акт, складений квартальним комітетом, районним депутатом тощо. Рішення про можливість призначення субсидії, виходячи з кількості фактично проживаючих осіб приймається з урахуванням матеріального стану сім’ї. Недоцільним є таке рішення у випадку, коли тимчасово відсутнім є голова родини (чоловік або жінка), який працює в іншому регіоні або за кордоном і утримує сім’ю.
Звертаємо увагу, що органам праці та соціального захисту населення надано право самостійно визначати кількість осіб, зареєстрованих та фактично проживаючих у житловому приміщенні, лише для розрахунку розміру призначеної субсидії. Право на субсидію з урахуванням майнового стану сімей визначається, як і раніше, відповідно до п. 5 Положення.

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com