Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Вівторок, 22 Січня 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надання населенню субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

Звертаємо увагу, що громадянин, який заявив про своє право на призначення субсидії повинен пред’явити свідоцтво   право власності на житло, оскільки субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу дер¬жавного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) жит¬лового приміщення, яке належить йому на праві власності та на якого відкрито особо¬вий рахунок за місцем реєстрації. У разі на¬буття права власності на житлове приміщен¬ня іншою особою попередній власник (співвласник) такого житла, якому призначе¬на субсидія, зобов’язаний повідомити про це у 10-денний строк органи праці та соціально¬го захисту населення.
У разі смерті власника, на якого відкрито особовий рахунок, надання субсидії не при¬пиняється за умови, що у житловому при¬міщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за житлово-кому¬нальні послуги.
До встановлення права власності на жит¬ло у разі смерті уповноваженого власника (співвласника) житла, власника (співвлас¬ника) житлового приміщення, на якого було відкрито особовий рахунок, субсидія призна¬чається одній із дієздатних осіб, яка на мо¬мент смерті власника житлового приміщен¬ня (будинку) була в ньому зареєстрована, а у разі, коли зареєстровані тільки недієздатні особи, – одному з їх опікунів. Проте якщо про¬тягом 8 місяців від дня відкриття спадщини не визначено в установленому порядку уповноваженого власника (співвласника) житла, власника (співвласника) житлового при¬міщення, надання субсидії припиняється.
Для призначення субсидій необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у сільській місцевості до уповноважених сільських рад), де можна заповнити заяву, яка затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22.02.2012 р. № 96 та   декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, яка затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 р. № 204, а також отримати необхідну інформацію за телефоном: 2-31-66.
В декларації необхідно вказати:
– відомості про власника житла (П.І.Б., місце реєстрації, контактний телефон);
– відомості про осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, та членів їх сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, неповнолітні діти) (П.І.Б., ступінь родинного зв’язку, дата народження, ідентифікаційний номер);
– всі види доходів осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні за період, необхідний для розрахунку субсидії;
– відомості про інші житлові приміщення, що перебувають у власності або володінні   зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та членів їх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) - у разі наявності;
– кількість транспортних засобів, які зареєстровані в установленому порядку та перебувають у власності або володінні зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та членів їх сімей, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей), крім автомобілів, отриманих через органи праці та соціального захисту населення – у разі наявності;
– відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) зареєстрованих у житловому приміщенні осіб – у разі наявності;
– відомості про витрати на придбання товарів довгострокового вжитку, майна, оплату послуг, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за субсидіями, – у разі здійснення.


Оксана ХОДАКІВСЬКА, начальник відділу державних соціальних допомог.

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com