Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  19.10.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акту – розпорядження голови Свалявської районної державної адміністрації „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”.

Свалявська районна державна адміністрація розробила проект розпорядження „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”.

Метою прийняття проекту розпорядження Свалявської районної державної адміністрації є детальне регламентування механізму проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб'єктів   господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, а   також суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії   на   виконання   землеоціночних   робіт   (далі   -   суб'єкти оціночної діяльності), що забезпечить конкурентні засади і неупередженість у їх відборі.

Зауваження та пропозиції щодо даного проекту розпорядження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань просимо подавати протягом одного календарного місяця на адресу:

Свалявська районна державна адміністрація, 89300, м.Свалява, пл.Головна, 1; e-mail: rdasvalyava@ukrpost.ua .

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено шляхом розміщення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет www.svalyava-vlada.gov.ua в розділі „Регуляторна політика”   19 жовтня 2012 року.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 19 листопада 2012 року у письмовому та/або електронному вигляді, телефонному режимі (тел. 2-26-84, 2-11-55).

Свалявська районна державна адміністрація
19.10.2012

ПРОЕКТ

                        УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області

Свалява №Про затвердження Положення про конкурсний відбір
                  суб'єктів оціночної діяльності

З метою реалізації вимог статті 128 Земельного кодексу України, Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, Закону України „Про оцінку земель”, удосконалення порядку залучення суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання на конкурсних засадах:

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови   державної адміністрації Кошелю Ю.М.
3. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Свалявському районному управлінні юстиції з дня його опублікування.

Голова державної адміністрації     Г.П. Уліганинець

                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
_______________№____

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

1. Загальні положення

1.1. Це   Положення   визначає   процедуру   конкурсного   відбору суб'єктів оціночної   діяльності   -   суб'єктів   господарювання,   що отримали   сертифікат   суб'єкта   оціночної   діяльності,   а   також суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії   на   виконання   землеоціночних   робіт   (далі   -   суб'єкти оціночної діяльності).
Ця процедура застосовується райдержадміністрацією,   якщо   вона   виступає   замовником незалежної оцінки майна,   експертної грошової оцінки   земельних   ділянок   або здійснює   конкурсний   відбір суб'єктів   оціночної   діяльності у випадках,   визначених   законодавством,   у   разі   якщо   вартість виконання послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової оцінки земельних ділянок менша 100 тис.гривень.
Якщо під   час   проведення   конкурсу   з'ясується,   що вартість послуг з   незалежної   оцінки   майна   (експертної   грошової   оцінки земельної ділянки)   дорівнює або перевищує 100 тис.гривень,   матеріали вищезазначеного   конкурсу   мають   передаватися   до   комітету   з конкурсних   торгів   для здійснення закупівлі послуги відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель".
   
1.2. У цьому Положенні   нижченаведені   терміни   вживаються   в такому значенні:
конкурсна документація - конкурсна пропозиція   та   підтвердні документи;
конкурсна пропозиція   -   пропозиція   учасника   конкурсу   щодо вартості виконання робіт з оцінки;
підтвердні документи   -   документи,   що   визначають   правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки   майна   або землеоціночних   робіт,   їх   практичний досвід,   а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;
претендент -   суб'єкт оціночної   діяльності,   який   виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до райдержадміністрації необхідні документи, передбачені   умовами   конкурсу;
суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти   господарювання,   що отримали   сертифікат   суб'єкта   оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку   майна,   майнових   прав   та   професійну оціночну   діяльність   в   Україні", а також суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель,   які отримали ліцензії на виконання   землеоціночних робіт відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";
учасник конкурсу - суб'єкт оціночної діяльності,   який   подав документи,   що   відповідають умовам конкурсу,   і якого допущено до участі в конкурсі.
1.3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється   конкурсною   комісією   (далі   -   комісія),   утвореною райдержадміністрацією.
Конкурсна комісія райдержадміністрації утворюється у складі не менше 5 осіб.
   
1.4. Очолює комісію голова. Голова комісії у   межах   наданих повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
видає   доручення, обов'язкові   до   виконання для членів комісії;
організовує підготовку   матеріалів для подання на розгляд комісії;
представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.
   
1.5. Секретар комісії:
забезпечує виконання доручень голови комісії;
готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
оформляє протоколи засідань комісії.

1.6. До участі   в конкурсі можуть бути допущені:
суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону   України   "Про   оцінку   майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким   передбачено здійснення   діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах   цих   напрямів,   що   відповідають   об'єкту оцінки;
суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію на виконання   землеоціночних   робіт, отриману відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів   господарської   діяльності".

1.7. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що   має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;
відповідної кваліфікації оцінювачів з експертної   грошової оцінки земельних   ділянок   (у   разі   потреби   експертної   грошової оцінки   земельних   ділянок),   що   має   підтверджуватися   чинними кваліфікаційними   свідоцтвами;
досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна   (експертної   грошової   оцінки   земельних ділянок),   зокрема подібного майна;
переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку   майна   (експертної грошової   оцінки   земельної   ділянки),   та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.
         
2. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Інформація (оголошення) про   проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити:
дату, час і місце проведення конкурсу;
відомості про об'єкт оцінки;
кінцевий термін подання документів;
строк виконання робіт у календарних днях (за   потреби);
перелік підтвердних   документів,   які   подаються   на   розгляд комісії;
вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);
відомості   про місцезнаходження комісії.

2.2. Інформація (оголошення) про проведення конкурсу публікується в газеті "Вісті Свалявщини", або (та) на веб-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет за 10-20 днів до оголошеної дати проведення   конкурсу.

2.3. Претенденти подають до райдержадміністрації конкурсну   документацію. Конкурсна   документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою згідно з додатком;
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів,   які працюють   у штатному   складі   і   яких   буде   залучено   до проведення оцінки та підписання   звіту   про   оцінку   майна   (експертну   грошову   оцінку земельної ділянки);
копія сертифіката суб´єкта оціночної діяльності;
копія ліцензії   на   виконання   землеоціночних   робіт;
інформація про претендента (документ, який містить відомості про   претендента   щодо   його   досвіду   роботи,   кваліфікації   та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і   має   містити   пропозицію   щодо   ціни   виконання робіт, калькуляції витрат,   пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт   (у   календарних днях),   якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
2.4. Конкурсну   документацію   слід   подавати   до голови або секретаря комісії за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсна документація претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі, повертається секретарем комісії за письмовою заявою претендентів після затвердження протоколу засідання комісії.
Претендентам, яких не допущено до участі в конкурсі надається можливість повторної подачі в установленому порядку конкурсної документації з виправленням зауважень за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
2.5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову (секретаря) комісії.

3. Порядок проведення конкурсу
3.1. Засідання   комісії   проводиться   у   разі   присутності не менше двох третин її кількісного складу.   Конкурс   проводиться   за наявності не менше двох учасників.

3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія   приймає   рішення   стосовно укладення   з   ним   договору   на   проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає   критеріям,   визначеним   пунктом 3.4 цього розділу, та запропонована ним ціна виконання робіт не перевищує звичайну   ціну.

3.3. На   засіданні   комісія   аналізує   підтвердні   документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3.4. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності враховуються:
кількість та   кваліфікація   оцінювачів,   які   перебувають   у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;
досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;
досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого   планується   здійснити   за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;
кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, та їх особистий   практичний   досвід   щодо   оцінки   майна,   у   тому числі подібного майна;
запропонована учасником   конкурсу   ціна   виконання   робіт порівняно із звичайною ціною;
кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах.

3.5. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти".   Учасник конкурсу,   пропозиції   якого   найповніше відповідають умовам конкурсу, а також є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з   оцінки   і   їх   ціни   та   який   отримав найбільшу   кількість   голосів   "за"   присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів   комісії,   присутніх на засіданні), визнається переможцем. Якщо за таких умов має місце однакова   кількість   голосів   "за",   голос голови є   вирішальним.

3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом.   Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії і затверджує голова райдержадміністрації.

4. Інші питання,
пов'язані з конкурсом та його результатами

4.1. Якщо не надійшло жодної   заяви   на   участь   у   конкурсі, конкурс вважається таким,   що не відбувся.   У цьому випадку голова комісії   приймає   рішення   про   повторне   проведення   конкурсу   та призначає його дату.

4.2. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інформує переможців конкурсу про рішення комісії.

4.3. Інформація про результати конкурсу публікується на веб-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет.

4.4. У разі виявлення суб'єктом оціночної діяльності під   час виконання   робіт   факту   значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна,   не   передбаченого   інформацією   про   проведення   конкурсу, комісія   розглядає   це питання на своєму засіданні.   Комісією може бути   прийнято   рішення   щодо   укладення   додаткового   договору   з суб'єктом   оціночної   діяльності.   При   прийнятті   рішення в цьому випадку комісія   керується   звичайною   ціною   послуг   щодо   оцінки подібних   об'єктів.   У   разі незгоди суб'єкта оціночної діяльності продовжувати   виконувати   роботи   з   незалежної   оцінки   майна (експертної   грошової   оцінки   земельної   ділянки) або неприйняття комісією рішення щодо укладення додаткового договору договір з ним розривається   за   згодою   сторін або шляхом односторонньої відмови від договору,   якщо це встановлено умовами договору.   У цьому разі оголошується   повторний   конкурс   з   відбору   суб'єктів   оціночної діяльності.

                                                                                                                      Додаток
до Положення про конкурсний
відбір суб'єктів оціночної діяльності


ЗАЯВА
про участь у конкурсі з відбору
суб'єктів оціночної діяльності

Заявник __________________________________________________________________
                        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної    
                                                              особи - підприємця)

Керівник __________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

Ідентифікаційний код заявника за   ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб,   які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття   реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті___________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження (місце проживання) _____________________________ __________________________________________________________________

-------------------------   -------------------------   -
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
-------------------------   -------------------------   -
          Телефон                   Телефакс                    

Просимо дозволити   взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів   оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                                  (повна назва об'єкта)

"___" ____________ 20___ року                               ______________
          (дата заповнення заяви)                                                         (підпис)
                                                                                        М.П.  

Аналіз регуляторного впливу
до проекту розпорядження голови Свалявської районної державної адміністрації „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”


1. Визначення та аналіз проблеми
Чинним законодавством передбачено, що закупівля   послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної   ділянки   здійснюється   відповідно   до   законодавства   з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, а   суб'єкт оціночної   діяльності,   що   має   ліцензію   на   проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки визначається на конкурентних   засадах.
При цьому чинним законодавством чітко не визначена процедура незалежної оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок або конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, у разі коли замовником робіт виступає орган державної влади (райдержадміністрація) і вартість виконання послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової оцінки земельних ділянок менша 100 тис.гривень.
З метою визначення порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності розроблений проект розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”.

2. Цілі регулювання.
Цілі регулювання — детальне регламентування механізму проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб'єктів   господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, а   також суб'єктів оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які отримали ліцензії   на   виконання   землеоціночних   робіт   (далі   -   суб'єкти оціночної діяльності), що забезпечить конкурентні засади і неупередженість у їх відборі.
Для підвищення ефективності продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб необхідно забезпечити:
          розвиток конкуренції, недопущення монополізму у сфері оціночної діяльності;
          прозорість   процесу відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки земельних ділянок;
          високий рівень якості робіт з експертної грошової оцінки   земельних ділянок;
          приведення у відповідність з вимогами діючого законодавства процедури конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативою запропонованому регуляторному акту є:
1. Врегулювання зазначеної проблеми на загальнодержавному рівні.
2. Застосування процедури запиту цінових пропозицій або відкритих торгів, відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель”.
3. Прийняття запропонованого регуляторного акту, яким буде встановлена процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Розглядаючи вказані альтернативи, перевагу має остання, оскільки існуюче законодавство не регламентує детально механізм конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, а очікування прийняття такого механізму на загальнодержавному рівні займе певний час, що призведе до затягування процесу продажу земельних ділянок.
Користування другою альтернативою не можливо, оскільки застосування процедури запиту цінових пропозицій або відкритих торгів, відповідно до Закону України „Про здійснення державних закупівель” є неможливим з огляду на те, що вартість складання Звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки   не перевищує   100 тис. грн.

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.
В проекті розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”   детально описана процедура визначення на конкурентних засадах суб'єктів оціночної діяльності – суб'єктів господарювання   незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку.
Зазначена процедура застосовується у разі коли Свалявська райдержадміністрація виступає замовником експертної грошової оцінки земельних ділянок у випадках, визначених законодавством.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.  
Прийняття запропонованого регуляторного акта сприятиме максимально об’єктивному вибору суб’єктів оціночної діяльності з найбільш вигідними для співпраці умовами відповідно до вимог чинного законодавства.
Конкурсна комісія стосовно кожного об’єкта оцінки за результатами голосування визначатиме переможця конкурсу, з яким буде укладений договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Запровадження в дію запропонованого розпорядження голови райдержадміністрації не потребуватиме додаткового фінансування з державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.
У результаті прийняття зазначеного регуляторного акту очікується підвищення якості експертної грошової оцінки земельних ділянок, забезпечення прозорості процедури відбору суб’єктів оціночної діяльності, недопущення монополізації оціночної діяльності, прозорість дій Свалявської райдержадміністрації.
Запровадження регуляторного акту, який пропонується не потребує додаткового фінансування.
Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди громадянам, оскільки встановлюють вимоги до проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Уведення в дію розпорядження голови райдержадміністрації не містить підстав для негативних соціальних наслідків.

Аналіз вигод та витрат

Вигоди Витрати

Сфера інтересів держави

1. Забезпечення чіткого та прозорого         механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності.

2. Високий рівень якості робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок при найкращій ціновій пропозиції їх вартості. Очікувані наслідки дії запропонованого регуля-торного акта не передбачають негативних факторів та витрат
Сфера інтересів суб’єктів господарювання

1. Створення умов рівноконкурентного середовища для оціночної діяльності шляхом забезпечення чіткого та прозорого механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності.

2. Отримання якісних та прозорих послуг при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок або права оренди на них із земель державної або комунальної власності.
1. Час затрачений на вивчення регуляторного акту.

Сфера інтересів громадян

1. Отримання якісних та прозорих послуг при укладанні договорів купівлі-продажу земельних ділянок або права оренди на них із земель державної або комунальної власності.
1. Час затрачений на вивчення регуляторного акту.


7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта.
Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з тим він може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства, що впливає на регуляторний акт.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності регуляторного акта є статистичні показники, а саме:

          розмір надходжень до районного бюджету, пов’язаних з дією акта;

          кількість суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб – приватних підприємців), що взяли участь у конкурсі, та кількість суб’єктів господарювання, обраних на конкурсних засадах з метою проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

          розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта;

          рівень поінформованості суб’єктів оціночної діяльності з основними положенями регуляторного акта;

        вартість робіт з експертної грошової оцінки та час їх виконання суб’єктами господарської діяльності.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регулювання акта в разі його прийняття.
Заходи з відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться на підставі статистичних даних, отриманих від учасників конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.
Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження в межах строків, установлених ст. 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом.
Повторне відстеження планується здійснити на протязі двох років з дня набрання чинності цим актом. За його результатами можливо здійснити порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки, з дня виконання заходів з повторного відстеження.


Перший заступник голови
державної адміністрації       Ю.М.Кошеля

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com