Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Неділя, 21 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області16.11.2012 Свалява № 362

Про Програму коригування (оновлення) містобудівної документації у Свалявському   районі на 2013-2017 роки

Відповідно до статей 13, 16, 17, 20   Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”   та з метою забезпечення стимулювання і розвитку населених пунктів району, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій:

1. Схвалити Програму коригування (оновлення) містобудівної документації у Свалявському   районі на 2013-2017 роки (додається) та подати її на розгляд сесії районної ради.
2.   Відділу містобудування та архітектури   райдержадміністрації (Мигович Л.М.) здійснювати загальну координацію роботи з виконання заходів Програми.
3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.) передбачити асигнування для фінансування програми коригування (оновлення) містобудівної документації у Свалявському   районі з урахуванням можливостей районного бюджету.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації Кошелю Ю.М.


Голова державної адміністрації         Г.П. Уліганинець

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної   адміністрації
16.11.2012       №     362        

Програма коригування (оновлення) містобудівної документації у Свалявському   районі на 2013-2017 роки

1.Загальні положення

Програма коригування (оновлення) містобудівної документації (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України „Про основи містобудування”, „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про Генеральну схему планування території України”, „Про архітектурну діяльність”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, ДБН Б.2.4-2-94   „Види, склад,порядок розроблення, погодження містобудівної документації для сільських поселень”, ДБН Б.1-3-97 „Склад, зміст, порядок розроблення погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”.
Програма спрямована на вирішення проблемних питань щодо розвитку населених пунктів, раціонального використання ресурсів, встановлення відповідного режиму забудови територій населених пунктів, визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт та черговості розробки містобудівної документації (схеми планування території району, генеральних планів населених пунктів району)   на період до 2017 року.
Схема планування території району терміново потребує розробки, так як межі деяких сільських рад не відповідають фактичній забудові. Генеральні плани населених пунктів району, які розроблялись більше 30 років тому, потребують коригування   або оновлення.
Перелік наявної містобудівної документації населених пунктів Свалявського району викладений в Додатку.

2.Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Свалявського району.

3.Основні напрями розв’язання завдань

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:
виконання   топогеодезичної зйомки територій   населених пунктів, яка є основою для розроблення генпланів;
розроблення схеми планування території району;
коригування (оновлення) генеральних планів населених пунктів району;
визначення земельних ділянок для містобудівних потреб;
визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, історико-культурну цінність;
охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів.

4.Фінансове забезпечення   програми

Фінансування заходів реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів потенційних інвесторів, підприємств, установ, організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.
Кошти місцевих бюджетів, передбачені Програмою, підлягають щорічному коригуванню на прогнозний індекс інфляції під час формування бюджету на наступний рік.
Орієнтовно загальний обсяг фінансування Програми   становить               3700,0 тисяч гривень.
                                       
5. Виконання Програми

Виконавцем Програми є виконкоми місцевих рад.
Контроль за виконанням цієї Програми здійснює відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації.

6.Очікувані результати

Реалізація Програми буде сприяти додержанню норм містобудівного та земельного законодавства при регулюванні використання територій шляхом забезпечення дотримання рішень затвердженої містобудівної документації.
Реалізація генеральних планів сприятиме виконавчим комітетам місцевих рад вирішити проблемні питання стосовно:
встановлення та зміни меж населених пунктів;
розроблення місцевих містобудівних програм і програм соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць;
координації на відповідній території діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови;
умов використання та забудови земельних ділянок   фізичними та юридичними особами;
розташування та проектування нового будівництва, здійснення реконструкції реставрації, капітального ремонту об’єктів містобудування;
продажу земельних ділянок на конкурсних засадах;
вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи в користування земельних ділянок для містобудівних потреб.


Додаток до Програми
ПЕРЕЛІК наявних генеральних планів населених пунктів Свалявського району
ПАСПОРТ Програми коригування (оновлення) містобудівної документації у Свалявському   районі на 2013-2017 роки

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com