Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Неділя, 21 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області21.11.2012 Свалява № 370

Про районну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу


Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.11.2012 № 592 „ Про обласну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу”:

1. Утворити районну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про районну раду з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, що додається.
3. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 23.06.2009 № 211 та від 02.09.2010 № 288.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Грабар Е.В.


Голова державної адміністрації           Г.П. Уліганинець


Додаток
до розпорядження
21.11.2012_ № 370

СКЛАД
районної ради з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу


Голова районної ради

ГРАБАР
Едіта Василівна
заступник голови державної адміністрації

Заступники голови районної ради:

РИПКОВИЧ
Микола Миколайович завідувач сектору охорони здоров’я райдержадміністрації
ЧЕРНЕНКО
Сергій Іванович
в.о. головного державного санітарного лікаря району (за згодою)
                             
Секретаріат районної   ради:


ГОРЗОВ
Віктор Вікторович завідуючий терапевтичним відділенням №8   ОКТМО „Фтизіатрія” (за згодою)  

ДЗЯМКО
Ганна Михайлівна завідуюча інфекційним відділенням центральної районної лікарні (за згодою)


Члени районної   ради:

ВОЩИНАР
Юрій Юрійович лікар епідеміолог районної санітарно-епідеміологічної станції   (за згодою)

МЕЛЕШ
Мирослав Степанович заступник головного лікаря центральної районної лікарні (за згодою)
РУСИН
Василь Павлович начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
СОЛОМКО
Олег Олексійович начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
ТИМКОВИЧ
Василь Дмитрович директор районного центру зайнятості населення (за згодою)
ЧОНКА
Юрій Олексійович начальник управління державної ветеринарної медицини у Свалявському районі (за згодою)
ШЕСТАК
Тетяна Юріївна директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді


Керівник апарату державної адміністрації     В.І.Легеза


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
21.11.2012 № 370


ПОЛОЖЕННЯ
про районну раду з питань протидії туберкульозу
та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1. Загальні положення

1.1. Районна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу при райдержадміністрації (далі – рада ) є консультативно-дорадчим органом, що здійснює координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ, представників бізнесових кіл, об'єднань профспілок, роботодавців та релігійних організацій (далі – зацікавлені сторони), що діють в районі, з метою формування та ефективної реалізації державної політики, консолідованого використання коштів та удосконалення системи моніторингу та оцінки у сфері протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу.
1.2. Рада утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.
1.3. У своїй діяльності рада керується Конституцією та законами України, актами Верховної Ради, Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Національної Координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (далі – Національна рада), розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також   цим Положенням.

2. Основними завданнями ради є:

2.1. Координація діяльності та сприяння співробітництву зацікавлених сторін щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2.2. Розроблення та внесення на розгляд ради та голови районної державної адміністрації пропозицій стосовно визначення пріоритетів місцевої та забезпечення реалізації державної політики, програм та заходів щодо профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки хворих на туберкульоз, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей на засадах дотримання прав людини та гендерної рівності.
2.3. Сприяння раціональному та ефективному використанню коштів бюджетів різних рівнів та зацікавлених сторін, що призначені для фінансування програм з профілактики туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, лікування, догляду та підтримки хворих на туберкульоз, ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД людей.
2.4. Аналіз даних епідемічного нагляду захворюваності на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД та інших досліджень з метою оперативного реагування на зміну епідемічної ситуації.
2.5. Інформування районної державної адміністрації та громадськості про стан реалізації заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2.6. Розроблення та внесення на розгляд голови райдержадміністрації проектів програм та заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення виконання цих програм.
2.7. Забезпечення використання даних моніторингу та оцінки для прийняття рішень та подальшого планування програм та заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
2.8. Розроблення та внесення в установленому порядку на розгляд районної ради пропозицій щодо фінансування програм та заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3. Рада має право:

3.1. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію від зацікавлених сторін, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
3.2. Заслуховувати інформацію зацікавлених сторін стосовно реалізації ними   програм та заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, які фінансуються за державні кошти та/або з будь яких інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.
3.3.   Утворювати, у разі потреби, тимчасові консультаційні, експертні та робочі групи для виконання конкретних завдань.
3.4. Скликати наради, конференції, семінари за участі зацікавлених сторін.
3.5. Запрошувати у разі потреби для участі в засіданні ради інших осіб, які не є її членами.
3.6. Звертатися до Національної ради для отримання інформації, роз’яснень, консультацій при   прийнятті рішень.
3.7. Сприяти залученню вітчизняних та іноземних інвестицій, коштів міжнародних організацій, благодійних фондів тощо для реалізації програм та заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

4. Рада зобов’язана:

4.1. Забезпечувати проведення регулярного   комплексного аналізу причин поширення епідемії туберкульозу і ВІЛ-інфекції/СНІДу та ефективності впровадження заходів з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі. В межах своєї компетенції проводити моніторинг дотримання місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності вимог нормативно-правових актів з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
4.2. Інформувати про свою діяльність шляхом подання річного звіту та плану роботи на наступний рік. Звіт та план роботи затверджуються на останньому засіданні ради у поточному році, підписуються головою та секретарем до 31 грудня.
4.3. Широко інформувати громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання шляхом оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті   райдержадміністрації, цільової розсилки та в засобах масової інформації.
4.7. Висвітлювати в засобах масової інформації про стан і результати реалізації програм і заходів щодо протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в районі.

5. Організація роботи ради:

5.1. Раду очолює заступник голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.
5.2. До складу ради входять представники зацікавлених сторін.
5.3. Склад ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.
5.4. Голова ради має двох заступників.
5.5. Організаційною формою роботи ради є засідання.
5.6. Засідання проводяться відповідно до плану роботи, який затверджує голова ради, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби.
5.7. Рада здійснює свою діяльність відповідно до регламенту. Регламент роботи ради затверджується на її засіданні.
5.8. Засідання ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її загального кількісного складу.
5.9. Члени ради зобов’язані особисто брати участь у засіданнях. Члени ради, які у виняткових випадках не можуть особисто взяти участь у   засіданні, повинні завчасно письмово повідомити голову або секретаря ради про делегування свого голосу уповноваженій особі та забезпечити її участь у відповідному засіданні ради.
5.10. Засідання ради проводить її голова або за його дорученням   − один із заступників.
5.11. За дорученням голови ради підготовку з проведення засідань здійснюють заступники голови, секретаріат та робочі групи ради.
5.12. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на засіданні.
5.13. Рішення ради оформлюється протоколом, який підписують голова ради (в разі його відсутності – заступник голови) та її секретар відповідно до тематики питань, що заслуховуються на засіданні ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер і можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідних актів райдержадміністрації.
5.14. Зміни до переліку питань, попередньо визначених порядком денним засідання, вносяться за пропозицією будь-якого члена ради і ухвалюються шляхом відкритого голосування на початку засідання.
5.15. Рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень та розглядає на кожному засіданні стан їх виконання.
5.16. Відповідальність за роботу ради несе її голова.

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com