Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 17 Жовтень 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області24. 12. 2012 Свалява № 420

Про проект прогнозу економічного і   соціального розвитку
району на 2013 рік

         
      Розглянувши пропозиції управлінь, відділів райдержадміністрації, відповідно до статей 2, 13, 17 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

            1. Схвалити проект прогнозу економічного і соціального   розвитку району на 2013 рік (додається).
            2. Внести проект прогнозу економічного і соціального   розвитку району на 2013 рік на розгляд сесії районної ради.
            3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   заступника голови державної адміністрації   Таліяна М.Й.


Голова державної адміністрації             Г.П.Уліганинець


СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної   адміністрації
24. 12. 2012   № 420

Прогноз
економічного і соціального розвитку Свалявського району на 2013 рік

          Основною метою розроблення прогнозу (програми) соціально-економічного розвитку району на 2013 рік є визначення першочергових цілей, пріоритетів соціально-економічного розвитку, які спрямовані на реалізацію завдань щодо зростання добробуту і підвищення якості життя населення шляхом створення сприятливого інвестиційного клімату, забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для збалансованого розвитку.

Розвиток основних галузей економіки
Промисловість.
          Обсяг виробництва промислової продукції у 2013 році прогнозується в сумі 317,5 млн.грн., що становитиме 103,5 відс. до очікуваного обсягу 2012 року у діючих цінах.
        Значний вплив на його динаміку здійснять харчова галузь, підприємства якої збільшать обсяги продукції у порівнянні до попереднього року на 4,5 відс, виробництво деревини та виробів з деревини – на 8,8 відс., хімічна промисловості – на 1,8 а також машинобудування - на 4,6 відс.
            За підсумками 2013 року прогнозований обсяг реалізованої промислової продукції складатиме 288,9 млн.грн., що на 3,0 відс. перевищить рівень попереднього року.
          Нарощування обсягів передбачається досягнути за рахунок залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, створення нових виробництв,   розширення, реконструкції і технічного переоснащення діючих, модернізації обладнання та забезпечення динаміки зростання обсягів промислового виробництва; активізації інноваційної діяльності.
          Приріст обсягів виробництва у 2013 році прогнозується отримати за рахунок запуску нових потужностей по розливу мінводи (ТОВ „Плосківський завод мінвод”), по переробці деревини (ТОВ „Контакт-5”), по виробництву нових типів джгутів для автотранспорту (ТОВ „Форшнер Україна”), збільшення виробництва паливних брикетів із відходів деревини і тирси (ТОВ „НВП „Грифсканд-Свалява”, ТОВ „Контакт–5”), а також запуск нових печей по випічці хлібобулочних виробів та розширення асортименту продукції (ТОВ „Форнетті Закарпаття”).  
          Пріоритетними напрямками по збільшенню виробництва і надалі залишається максимальне використання місцевої сировини, зокрема, мінеральних вод, деревини.
          Виробництво мінеральної води займе близько 60 відсотків до загального обсягу виробництва продукції по району.
          У 2013 році обробна промисловість залишатиметься основним видом   промислової діяльності.
          Інноваційно активними у 2013 році буде три промислових підприємств району, які впроваджуватимуть нові технологічні процеси по розливу мінеральної води у скляну тару і виробництву паливних брикетів з відходів деревини, тирси та відповідно інноваційну продукцію.
      З метою ефективного функціонування реального сектору економіки основну увагу буде зосереджено на:
            стимулюванні залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, розширенні виробництва на підприємствах з іноземними інвестиціями;
            розширенні інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій;
            сприянні впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій, технічному переоснащенні виробництва, використанні альтернативних джерел енергії;
            сприянні формуванню ефективної структури промислового виробництва з підвищенням питомої ваги виробництв з поглибленої переробки, орієнтацію на внутрішній ринок, збільшенні в обсягах експорту питомої ваги продукції з високим ступенем переробки;
          забезпеченні екологічно збалансованого використання природних ресурсів;
            сприянні впровадження прогресивних технологічних процесів, освоєнні нових конкурентоспроможних виробів, підвищенні якості продукції;
          розширенні ринків збуту виробленої продукції;
          забезпеченні формування прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності;
          фінансовій підтримці за рахунок бюджетних коштів малого і середнього бізнесу шляхом державної закупівлі товарів, робіт і послуг.

        Сільське господарство.
        Головним завданням програми соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу району є мобілізація внутрішніх резервів на збільшення виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, розвиток фермерських господарств, збільшення їх прибутку та підвищення рівня рентабельності.
            По всіх категоріях господарств району в 2013 році прогнозується досягнути ріст обсягів виробництва основних видів продукції сільського господарства від 0,1 до 1,1 відсотків до рівня 2012 року.
          Перспективою розвитку агропромислового комплексу району та його завданням на 2013 рік є:
          покращення породності та продуктивності тварин за рахунок збільшення обсягів штучного осіменіння худоби;
          завершення будівництва пташника в ур. „Круглий” за межами м.Сваляви ФГ „Белей - 2”;
          завершення будівництва та введення в експлуатацію цеху по переробці молока в м.Свалява ПП Грига М.О.;
          завершення робіт по реконструкції та введення в експлуатацію цеху по вирощуванню грибів в м.Свалява по вул.Мукачівській ФГ „Закарпатшампіньйон”;
          збільшення чисельності поголів’я овець у сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та господарювання;
          здешевлення за рахунок дотацій з місцевого та державного бюджетів вартості утримання основних свиноматок у фермерських господарствах з метою збільшення обсягів виробництва м’яса, а також молодняка для реалізації населенню;
          підтримка тваринництва за рахунок виплати дотацій фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби;
          сприяння у наданні в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що не використовуються, товарним виробникам, як більш конкурентоспроможним сільгоспвиробникам   у сучасних умовах;
          проведення на місцевих ринках ярмарків з продажу сільгосппродукції за участі громадян, які реалізують продукцію власного виробництва;
          надання організаційної підтримки по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за безпосередньою участю сільськогосподарських товаровиробників;
          сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій в агропромисловий комплекс.

Виробнича інфраструктура.
        Ефективне функціонування галузей транспорту та зв’язку є необхідною умовою для забезпечення якості життя населення.
В галузі транспортної та дорожньої інфраструктури, розвитку зв’язку та інформаційних технологій в 2013 році планується:
          1) забезпечити повне задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та населених пунктів району регулярним автобусним сполученням шляхом проведення оновлення рухомого складу усіх видів транспорту, посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, підвищення якості та культури обслуговування пасажирів, встановлення нових автопавільйонів на автобусних зупинках окремих населених пунктів району (Тибава, М.Мартинка, Дусино, Керецьки, Родниківка, Р.Гута, Неліпино, Сасівка) та проведення капітальних ремонтів існуючих автопавільйонів на автодорогах Свалява-Тибава, Перечин-Свалява-Липча;
          2) поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і мостів шляхом продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць і ділянок на дорогах загального користування, реконструкції, спорудження мостів, дамб, підпірних стінок в населених пунктах району та забезпечення ефективного використання коштів, передбачених для належного утримання автомобільних доріг загального користування. Обсяг субвенцій з державного бюджету на наступний рік для проведення робіт з капітального ремонту, реконструкції, будівництва, утримання вулиць і доріг комунальної власності складе до 2,5 млн.грн.
          3) розширення мережі передачі даних та широкосмугового доступу до мережі Інтернету шляхом подальшої розбудови мереж волоконно-оптичного зв’язку в якості магістральних міжстанційних з’єднувальних ліній в напрямках сіл Неліпино, Керецьки, Березники та побудови нових майданчиків широкосмугового доступу до Інтернету, підвищення якості стаціонарного зв’язку, забезпечення більш повного та якісного задоволення попиту населення послугами телефонного зв’язку (насамперед пільгової категорії громадян та сільське населення), виконаня робіт з поточного та капітального ремонту мереж для підтримання їх у належному технічному стані, на що протягом року буде спрямовано понад 40 тис.грн.

        Будівництво, інвестиційна діяльність, туризм і рекреація.
          Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності в районі на 2013 рік є створення привабливого інвестиційного клімату, умов для залучення інвестицій в економіку району та подальше нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел, оптимізація напрямків їх вкладення та створення рівних правових умов діяльності всім учасникам інвестиційного процесу.
        Основна питома вага інвестицій припаде на розвиток промисловості та оздоровчо-туристичного   комплексу.
        Загальна сума   інвестицій   в основний капітал по попередніх розрахунках складе в 2013 році 82,7 млн.грн.; іноземних інвестицій –21,6 млн.дол. США, що відповідно на 0,2 та 2,9 відсотки   більше очікуваного виконання у 2012 році.
        Прогнозується ввести в експлуатацію:
        1) в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства: 10,4 тис. кв. метрів загальної площі житла, 1,4 км водопровідних (0,76 км - в с.Неліпино, 0,597 км – вул.Чорновола м.Свалява), та 0,867 км каналізаційних мереж (м.Свалява) і 0,77 км дороги з твердим покриттям в с.Солочин;
        2) в оздоровчо-туристичній сфері: реабілітаційний центр в м.Свалява, ресторанно-готельний комплекс ТОВ „Корона” та базу відпочинку ПП Цанька В.І. в с.Неліпино, будинок відпочинку (ІІ черга) ПП Коцура П.І. і готельний комплекс ПП Сокирка Б.М. в с.Поляна, шосту чергу будівництва (вхідної групи) лікувально-оздоровчого комплексу ТОВ „Сузір’я”;
          3) у виробничій сфері цехи: по переробці молока (ПП Грига М.О.), виробництву палет з відходів деревини і тирси (ТОВ „Супер Портал”), виготовленню литих керамічних виробів (ТОВ „ПІВІ”), деревообробці (ПП Скиби Ф.Ф.), кондитерських виробів (ПП Грабаря О.Ю.), по виготовленню металевих виробів (ПП Лендєла О.В.), пташник (ФГ „Белей–2”);
        4) в галузі торгівельного обслуговування: торгівельний комплекс в м.Свалява (ПП Куштана М.І.), торговий центр в с.Неліпино (ПП Плоскіна А.В.), магазин з продажу будівельних матеріалів в м.Свалява (ПП Пецкаря М.Е.), кафе-магазин в м.Свалява (ПП Бігар М.М.), магазин в с.Стройно (ПП Станкович Н.С.), кафе-бар з кімнатами для відпочинку в с.Сусково (ПП Вердієв О.І.).  
        Подано пропозиції обласній державній адміністрації щодо ініціювання перед органами центральної виконавчої влади забезпечення реалізації інвестиційних проектів соціальної сфери району шляхом співфінансування з державного бюджету, виконання яких заплановано на 2013 рік, зокрема по реконструкції колишньої лікарні під навчальний корпус Керецьківської ЗОШ І-ІІІ ст. на 80 учбових місць, будівництву Росошанської ЗОШ І-ІІ ст. на 400 учбових місць та добудовї навчального корпусу Плосківської ЗОШ І-ІІІ ст. на 120 учбових місць, завершення будівництва спортивного залу Неліпинської загальноосвітньої школи, реконструкції будівлі Свалявської дитячої школи мистецтв, напірного колектора та водопроводу від КНС до КОС м.Свалява, клубу з добудовою приміщення амбулаторії та котельні в с.Солочин, підсилення водопостачання с.Солочин. Для реалізації зазначених інвестиційних проектів необхідно спрямувати у 2013 році понад 25,3 млн.грн. бюджетних коштів.
        За рахунок коштів місцевих бюджетів   протягом наступного року планується провести капітальні ремонти даху і їдальні Свалявської загальноосвітньої школи №2, реконструкцію по заміні вікон і дверей загальноосвітніх шкіл №3, №5 м.Сваляви, шатрового даху дошкільного навчального закладу по вул.Ломоносова м.Сваляви, здійснити роботи по заміні вікон у загальноосвітній школі с.Плоске та дошкільних навчальних закладах сіл Березники, Сусково і Керецьки, капітальний ремонт з добудовою дошкільного навчального закладу в с.Сасівка, а також капітальний ремонт даху Свалявської загальноосвітньої школи №1. Орієнтовна потреба коштів на 2013 рік для виконання зазначених робіт складає понад 2,6 млн.гривень.
      За рахунок коштів, передбачених умовами Кіотського протоколу в галузі освіти, планується реалізувати інвестиційні проекти по реконструкції шатрового даху, утепленню фасаду та заміні вікон Полянської загальноосвітньої школи вартістю 4,6 млн.гривень.
          У галузі культури протягом 2013 року прогнозується здійснити реконструкцію будівлі Свалявської дитячої школи мистецтв по вул.Борканюка, завершити капітальні ремонти клубу в с.Ганьковиця та будинку культури в с.Голубине, завершити ремонтні роботи великого залу районного будинку культури, здійснити поточний ремонт фасаду і заміну вікон в районній дитячій бібліотеці, заміну вікон та ремонт даху клубу с.Тибава, поточний ремонт будинку культури в с.Родниківка, на що необхідно спрямувати у 2013 році понад 3,9 млн.грн.
          В галузі охорони здоров’я у 2013 році заплановано здійснити ремонти водоканалізаційної системи райполіклініки та корпусу „А” центральної районної лікарні, капітальні ремонти систем опалення корпусів, реконструкцію з добудовою приймального відділення райлікарні, капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Стройне. На реалізацію цих заходів необхідно понад 1,3 млн.гривень.
          В рамках проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій шляхом виконання зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, в галузі охорони здоров’я буде реалізовано інвестиційні проекти по енергозбереженню, зокрема капітальний ремонт, заміна вікон, дверей та утеплення фасадів центральної районної лікарні вартістю 22,8 млн.грн.
          З метою поліпшення соціально-побутових умов населення планується завершити будівництво вуличних газопроводів в селах Сасівка та Яківське.
          Фінансування заходів Прогнозу економічного і соціального розвитку району на 2013 рік здійснюватиметься за рахунок місцевого, державного та обласного бюджетів шляхом співфінансування окремих пріоритетних напрямів, коштів міжнародних донорських організацій, а також інвесторів через:    
        стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку, проведення моніторингу інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів; здійснення пошуку інвесторів спільно з власниками об’єктів;
        здійснення заходів щодо активізації регіонального інвестиційного потенціалу;          
          концентрацію капітальних видатків та спрямування інвестиційних потоків у відповідності з пріоритетами розвитку району;      
        проведення робіт з реконструкції та будівництва об’єктів туристичної інфраструктури;
          сприяння покращенню транспортної доступності до об’єктів туристично-рекреаційного призначення;
          сприяння в розбудові придорожньої інфраструктури на дорогах місцевого, обласного та державного значення;
        сприяння розвитку сільського зеленого туризму;
        розширення мережі екскурсійно-інформаційних пунктів, впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм, освоєння активних видів відпочинку (пішохідний, кінний та велотуризм).

Споживчий ринок
          Основними завданнями на 2013 році у сфері споживчого ринку є забезпечення збільшення обсягів роздрібного товарообороту, прибуткової діяльності суб’єктів господарювання, підвищення ефективності захисту прав споживачів, посилення контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів робіт (послуг), розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення, насамперед у сільській місцевості; максимальне використання вільних приміщень; нарощування обсягів та розширення видів побутових послуг першої потреби (лазні, хімчистки, ремонт одягу, взуття, складної побутової техніки та редіоелектронної апаратури) і забезпечення гарантованого їх надання.
          У 2013 році в порівнянні з попереднім роком планується збільшити обсяг реалізованих послуг на 10 відсотків. За рахунок введення в експлуатацію нових торгівельних об’єктів планується збільшити торгові площі. Прогнозований обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб складатиме 106,1 відс. до очікуваного виконання у 2012 році.
          З метою покращення стану у сфері обігу споживчих товарів і послуг передбачається:
          налагодити співпрацю органів місцевого самоврядування з контролюючими органами району щодо підвищення ефективності роботи, детінізації, недопущення порушень правил торговельного обслуговування і послуг, санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил, дотримання чинного законодавства;
        передавати вільні приміщення для залучення потенційних інвесторів для організації стаціонарної мережі надання послуг;
        створити умови для скорочення тіньового сектору побутових послуг та залучення до офіційної діяльності більшості фізичних осіб, які надають послуги населенню (індивідуальні послуги, особливо послуги перукарень, ремонту предметів особистого користування, а також послуги, пов’язані з сільськогосподарськими роботами).
                                                 
Соціальна сфера
    Пріоритетним напрямком у соціальній сфері залишається в 2013 році забезпечення підвищення рівня доходів населення шляхом підвищення зарплат, недопущення стрімкого зростання рівня безробіття та заборгованості по зарплаті в сфері економіки.
    Прогнозований рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у 2013 році складатиме 2200 гривень, що на 10 відсотків більше очікуваного у 2012 році.
    Найвища оплата праці серед виробничих галузей економіки очікується в промисловості – 2120 гривень, що на 7,6 відсотки більше очікуваного у 2012 році.
    Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника малих підприємств прогнозується на рівні 1500 гривень.
    Підвищення рівня доходів населення здійснюватиметься через:
    забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання шляхом активізації колективно – договірного регулювання оплати праці;
    скорочення питомої ваги працівників із низьким рівнем заробітної плати;
    підвищення ефективності використання робочого часу;
    детінізація трудових відносин, зокрема через укладання трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками;
          забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати;

        Зайнятість населення та ринок праці
        Основними завданнями щодо покращення ситуації на ринку праці є сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення;   покращення обслуговування незайнятого населення; розширення форм та видів роботи з роботодавцями, підвищення якості та конкурентоспроможності безробітних шляхом їх підготовки та перепідготовки для повного забезпечення потреб роботодавців; забезпечення соціального захисту осіб, які його потребують і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці; посилення мотивації до легальної зайнятості; сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних;   вжиття заходів   щодо створення нових та збереження існуючих робочих місць.
          У 2013 році передбачається створити 700 нових робочих місць, в т. ч. юридичними особами – 85, фізичними особами – 615.
          Фізичні особи створюватимуть робочі місця, в основному в роздрібній торгівлі, туризмі та рекреації і готельному бізнесі.
          Протягом 2013 року заплановано працевлаштувати 935 безробітних. Понад 250 проходитимуть фахову підготовку та перепідготовку, що дасть можливість покращити якість робочої сили. На громадських роботах, які забезпечать тимчасову зайнятість, працюватиме 310 осіб.

Фінансові ресурси
        Обсяг надходжень податків і платежів до бюджетів всіх рівнів на 2013 рік прогнозується в сумі 94,9 млн.грн., що на 3,0 відсотка більше очікуваного показника у 2012 році.
        Доходи місцевого бюджету розраховані в сумі 44,0 млн.грн., що на 10 відс. більше очікуваних надходжень у 2012 році.
        Обсяг видаткової частини   місцевих бюджетів на 2013 рік обраховано в сумі 218,5 млн.грн. Рівень видатків зросте проти показника 2012 року на 13,7 відсотки.
          Видатки на утримання закладів освіти складатимуть 74,4 млн.грн.; охорони здоров’я – 27,0 млн.грн., культури – 8,8 млн.грн., на соціальний захист та соцзабезпечення – 3,5 млн.грн. (без врахування субвенції з Державного бюджету).
          Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів складе 5,2 млн.грн.
          Досягнення прогнозованих показників планується здійснити за рахунок реалізації таких заходів:
          активізації роботи щодо збільшення надходжень податків і зборів до місцевих бюджетів;
підвищенні відповідальності розпорядників бюджетних коштів за ефективне та цільове їх витрачання;
спрямуванні бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних регіональних цільових програм та посилення контролю за їх використанням;
          запровадження регулярного розгляду результатів фінансово-господарської діяльності збиткових підприємств на засіданнях районної робочої групи з аналізу причин безприбуткової роботи підприємств;
          вжиття заходів щодо зменшення обсягів податкового боргу суб’єктами господарювання не менш як   на 10,0 відсотків;
          забезпечення збалансованості показників бюджету;
          затвердження обсягів надходжень власних доходів до місцевих бюджетів із урахуванням приведення їх до реальних можливостей району.

Розвиток підприємництва
        Основними завданнями на 2013 рік:
максимальне сприяння розвитку бізнесу та залучення інвестицій через розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, забезпечення підтримки і захисту суб’єктів малого підприємництва шляхом реалізації державної регуляторної політики та забезпечення прозорості регуляторних процесів; видачі документів дозвільного характеру за принципом “єдиного вікна”; забезпечення стовідсоткової участі дозвільних органів у процедурі видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності;
          забезпечення   зростання ролі малого підприємництва у виробництві   товарів, робіт, послуг та збільшення кількості діючих підприємств;
          розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва;
          реалізація районної програми щодо підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.
        Кількість малих підприємств у 2013 році зросте на 2,3 відс. і складатиме 210 одиниць.
  Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції досягне 47,7 відсотки.

                                               
Додаток 1 до Прогнозу ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2013 РІК

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com