Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 16 Січня 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області24.   12.   2012 Свалява № 421

Про проект районного бюджету на 2013 рік


Розглянувши поданий фінансовим управлінням проект районного бюджету на 2013 рік, враховуючи пропозиції керівників відділів, управлінь райдержадміністрації, бюджетних організацій, у відповідності до статей 13, 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та статті 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”:
1. Схвалити проект районного бюджету на 2013 рік (додається).
2. Внести проект районного бюджету на 2013 рік на розгляд і затвердження чергової сесії районної ради.
          3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на   заступника голови державної адміністрації Таліяна М.Й.


Голова державної адміністрації             Г.П.УліганинецьСхвалено
Розпорядження голови
державної адміністрації
24.12.2012 № 421

Проект районного бюджету на 2013 рік:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 195 305,6 тисяч гривень.
Обсяг   доходів загального фонду   бюджету визначити у сумі 192 809,5 тисяч гривень, спеціального фонду бюджету   2 496,1 тисяч гривень, у тому числі бюджету розвитку   37,8 тисяч гривень (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 195 255,6 тисяч гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у   сумі 192 009,7 тисяч гривень та видатків спеціального фонду бюджету 3 245,9 тисяч гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток   2) та головними розпорядниками коштів (додаток   3).

3. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток   4) на 2013 рік:
по загальному фонду:
дотації вирівнювання місцевим бюджетам Свалявського району у сумі 14 022,4 тисяч гривень;
додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів   Свалявського району у сумі 605,7 тисяч гривень;
коштів, що передаються до районного бюджету, у сумі 35,7 тисяч гривень;
субвенції на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів обласному бюджету у сумі 94,0 тисяч гривень – на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах реабілітації дітей-інвалідів.
по спеціальному фонду:
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах місцевим бюджетам Свалявського району у сумі 1 354,8 тисяч гривень.

4. Недоотримання місячної суми дотації вирівнювання та суми недоодержаних коштів, що надходять до районного бюджету з сільського бюджету Управління Державної казначейської служби України у Свалявському районі перераховується не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

5. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам Свалявського району (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань   від надходжень доходів до загального фонду   бюджету Солочинської сільської ради згідно із додатком   4 до цього рішення.

6. Установити обсяг повернення кредитів до районного бюджету у сумі 150,0 тисяч гривень та надання кредитів з районного бюджету, у сумі 200,0 тисяч гривень в 2013 році (додаток   5).

7. Установити профіцит районного бюджету у сумі 1 199,8 тисяч гривень, в тому числі:
загального фонду районного бюджету у сумі 1 199,8 тисяч гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

8. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 199,8 тисяч гривень, джерелом покриття якого визначити:
- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1 199,8 тисяч гривень (додаток 6).

9. Затвердити капітальні видатки та перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

10. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету   у сумі 500,0 тисяч гривень.

  11.   Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 315,8 тисяч гривень.

  12. Затвердити перелік захищених статей   видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною   структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

13. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 407,0 тисяч гривень. (додаток   8).

14. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
15. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань фінансів та бюджету у міжсесійний період приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2013 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

16. Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань фінансів та бюджету вносити зміни до розпису видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2013 рік відповідно до змін у структурі районної державної адміністрації, що визначені розпорядженнями голови райдержадміністрації.

17. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України   надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.


 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com