Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 14 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області28.   12.   2012 Свалява № 432

Про районну   програму запобігання і протидії корупції   на 2013 − 2015 роки


Відповідно до статей 2 і 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації ”, постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 23.11.2012 № 630 „Про обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013–2015 роки”:

1.   Схвалити районну програму запобігання і протидії корупції на 2013-       2015 роки (додається) та подати її на розгляд сесії   районної ради.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконкомам міської, сільських рад   забезпечити виконання зазначених заходів програми, про що інформувати   відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної   роботи   апарату райдержадміністрації   щороку до 25 січня.
3. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної   роботи   апарату райдержадміністрації   про хід виконання зазначених заходів програми інформувати голову райдержадміністрації та відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи обласної державної адміністрації щороку до 1 лютого.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.Голова державної адміністрації             Г.П. Уліганинець
             

      СХВАЛЕНО
      Розпорядження   голови
      державної адміністрації
    28.   12.   2012   №     432


РАЙОННА ПРОГРАМА
запобігання і протидії корупції на 2013 − 2015 роки

1. Загальні положення

Районну програму запобігання і протидії корупції на 2013−2015 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 „Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р                                 ,,Про затвердження плану заходів з провадження Ініціативи ,,Партнерство” ,,Відкритий Уряд”, та на виконання розпорядження голови облдерж-адміністрації від 23.11.2012 № 630   „Про обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013–2015 роки”,   з метою забезпечення в районі ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь.
Загальну характеристику Програми відображено у паспорті Програми (додаток 1).

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері.
Досягненню цієї мети сприятимуть заходи (додаток 2),   спрямовані на:
створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупції;
залучення громадськості до реалізації державної атикорупційної політики;
ослаблення впливу корупції на економічні відносини;
підвищення якості адміністративних послуг;
забезпечення прозорості в роботі органів державної влади;
впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів.

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,   громадських організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів антикорупційної політики, визначених Національною антикорупційною стратегією на 2011 – 2015 роки, схваленою Указом Президента України від 21 листопада 2011 року № 1001/2011, через:
ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;
створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;
забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;
посилення взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів.

4. Очікувані результати виконання заходів Програми

У результаті виконання виконання заходів Програми очікується:
зниження рівня корупції, ослаблення суспільної напруги, викликаної її впливом;
зменшення впливу корупції на економічну та політичну сфери суспільства;
очищення органів державної влади від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських рішень;
створення у суспільсьтві атмосфери нетерпимості до корупції;
зміцнення кадрового потенціалу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Джерела фінансування Програми

Реалізація визначених у Програмі завдань здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади.

                                                                                                   
 
                                                                                          Додаток 1
                                                                                                    до Програми


ПАСПОРТ
районної програми запобігання і протидії корупції на 2013 − 2015 роки


Найменування Програми
Районна програма запобігання і протидії корупції
на 2013 − 2015 роки
Ініціатор   розроблення
Програми Районна державна адміністрація

Розробник Програми
Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної   роботи апарату районної державної адміністрації
Відповідальний виконавець Програми Відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної адміністрації
Учасники Програми
Структурні підрозділи райдержадміністрації,   районне управління юстиції, Свалявське міжрайонна державна податкова інспекція,   виконкоми місцевих рад
Термін реалізації Програми
2013 − 2015 роки
Джерела фінансування   Програми Реалізація визначених у Програмі завдань здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних місцевих органів виконавчої влади


Додаток 1 до Програми ПАСПОРТ районної програми запобігання і протидії корупції на 2013 − 2015 роки

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com