Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Свалявської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 29 серпня 2011 року № 93 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району»

    1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом місцевого регулювання.

    Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Свалявської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 29 серпня 2011 року № 93 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району», як регуляторного акту.
    Прийняття рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 29 серпня 2011 року № 93 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району» врегулює принципи проведення розрахунку орендних ставок за використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району. Орендна плата та інші істотні умови надання в оренду майна визначаються в установленому порядку за домовленістю сторін при укладенні договору оренди.

    2.Визначення цілей місцевого регулювання.

    Метою здійснення місцевого регулювання відносин, які виникають у разі передачі в оренду об'єктів нерухомого   майна, що належить до спільної власності територіальних громад району,   є забезпечення прозорості і відкритості процедури розрахунку і порядку використання плати за оренду, запровадження єдиного алгоритму встановлення розрахункового рівня орендної плати, врахування змін діючого законодавства у сфері оренди, врахування інтересів орендарів, збереження майна та ефективне використання вільних площ, поповнення районного бюджету.      

    3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

    Проект рішення районної ради підготовлено з метою реалізації повноважень Свалявської районної ради,   як власника майна спільної власності територіальних громад району.  
    У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості як:
    - пропозиція відмови від внесення змін до рішення районної ради від 29 серпня 2011 року № 93 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району»;
    - внесення змін до рішення районної ради від 29 серпня 2011 року № 93 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району».

    Відмова від внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району спричинить до подальшого зменшення надходжень від оренди до районного бюджету, продовжиться застосування вартості оренди нежитлових приміщень, що є значно нижчою за рівень цін на ринку комерційної нерухомості.
    Діючі та запропоновані в проекті рішення орендні ставки за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад району є нижчими за рівень цін на ринку комерційної нерухомості, у результаті чого орендарі зацікавлені саме в оренді об'єктів спільної власності територіальних громад району.
    Внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району дасть змогу підвищити ефективність використання майна, забезпечити виконання плану з надходження до районного бюджету коштів від оренди майна спільної власності територіальних громад району та збережеться зацікавленість орендарів в оренді об'єктів спільної власності територіальних громад району.
    Таким чином, видно усі переваги внесення змін до рішення районної ради від 29 серпня 2011 року № 93 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району».

    4.Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблеми.
    Вказану вище проблему пропонується розв’язати шляхом прийняття рішення Свалявської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 29 серпня 2011 року № 93 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад району», яким   пропонується затвердити:
    -   встановлення наближеної до ринкової орендної плати;
    -   пріоритетності інтересів територіальних громад району при її визначенні;
    -   надання в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад району для здійснення комерційної діяльності виключно на ринкових засадах.

    5.Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
    Запровадження цього регуляторного акта дозволить в більшій мірі збалансувати інтереси суб'єктів господарювання, територіальних громад, громадян та держави.
    Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду нерухомого майна   (крім цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів), що перебуває у спільній власності територіальних громад району та майнові відносини між орендодавцем та орендарями шляхом прийняття вищезазначеного рішення районної ради надає можливість:
    - використовувати орендні ставки при передачі в оренду нерухомого майна;
    - здійснювати належний розрахунок плати за використання нерухомого майна;
    - поповнювати районний бюджет та власні обігові кошти балансоутримувачів майна.

    6. Характеристика   очікуваних результатів   прийняття акта.
    Прийняття зазначеного проекту рішення районної ради надасть можливість:
    - здійснювати чіткий контроль за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду (правильність визначення орендних ставок, зобов’язання щодо поліпшень тощо);
    - контролювати надходження грошових коштів від оренди нерухомого майна та планувати надходження на майбутні періоди;
    - збільшити надходження коштів до районного бюджету;
    - забезпечити прозорий та відкритий процес передачі нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад району, в оренду;
    Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
    - збільшення кількості орендарів об’єктів нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад району та збільшення кількості укладених договорів оренди - станом на 01.01.2013р. відділом управлінням майном району районної ради укладено 94 договори оренди нерухомого майна.
    - аналіз надходження коштів до районного бюджету від оренди.
    Надходження орендної плати до районного бюджету за оренду нерухомого майна та цілісних майнових комплексів за 2011 рік   – 319 474 грн.
Надходження орендної плати до районного бюджету за оренду нерухомого майна та цілісних майнових комплексів за 2012 рік   – 305 089 грн.
    Розмір середньомісячної орендної плати у 2012 році у порівнянні з 2011 роком зменшився.

    Сфера впливу

          Районна рада
    Вигоди:
- збільшення надходжень до районного бюджету;
- збільшення площ наданих в оренду;
- прозоре використання коштів отриманих від оренди майна;
- соціально-економічний розвиток району.
    Витрати:
        - витрати на організацію процесу надання майна в оренду.

          Суб’єкти господарювання
    Вигоди:
- оперативність розгляду звернень стосовно оренди майна;
- отримання в оренду об’єктів виключно на конкурсних засадах.
    Витрати:
- сплата орендної плати

          Громадяни
    Вигоди:
- підвищення рівня послуг, які надаються орендарями майна.
    Витрати:
- відсутні

    7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта.
    Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

    8.Визначення показників результативності регуляторного акта.
    Показники результативності зазначеного рішення районної ради передбачається визначити за наступними критеріями:
    1). Надходження   орендної плати:
    -   до районного бюджету;
    -   на поповнення власних обігових коштів балансоутримувачів майна.
    2). Розмір площ, наданих в оренду:
    -   бюджетним організаціям;
    -   підприємствам, установам і організаціям не бюджетної сфери.
    3).Рівень проінформованості суб’єктів господарювання, фізичних та юридичних осіб з основними положеннями цього регуляторного акта.
    Зазначене рішення районної ради   буде поширюватись на підприємства, установи, організації та фізичних і юридичних осіб, що є орендарями нерухомого майна спільної власності територіальних громад району.

    9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

    Відстеження результативності регуляторного акта згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com