Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 17 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Задля допомоги під час тимчасової втрати працездатності

Рік 2013-ий уже привів до завершення свій другий місяць. І у Свалявському відділенні Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності задумуються, чи вдасться досягти показників кращих, ніж минулоріч, тому скрупульозно зважують усі плюси і мінуси за попередній період роботи своєї та підприємств й організацій району, з якими співпрацюють. На цю тему і наша розмова з директором Свалявської районної виконавчої дирекції Закарпатського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Ю. Ю. ПОПОВИЧЕМ.

– Шановний Юрію Юрійовичу, роз¬кажіть, будь ласка, про результати діяльності Свалявського відділення Фонду соціального стра¬хування з тимчасової втрати працездат¬ності за минулий рік.
- Перш за все, хочу зауважити, що обо¬в'язковими для виконання в нашій орга¬нізації є дохідна і видаткова частини, які складають її бюджет. Отже, успішність першої дає можливість покривати потре¬би другої, тобто матеріально відшкодову¬вати втрати людині через невихід на ро¬боту, а також допомогти їй оздоровлюва¬тись, виділяючи пільгові путівки в сана¬торії тощо. Забезпечують фінансові над¬ходження страхувальники – юридичні і фізичні особи, які, працюючи, здійснюють відповідне відрахування у наш Фонд.
Так ось, на сьогодні у Фонді зареєстро¬вано 1200 страхувальників, з яких 474 працюють за єдиним податком, 693 – на загальних підставах, 33 – на добровільних засадах. Усі минулоріч забезпе¬чили надходження в дохідну частину на суму 209435 гривень, що навіть більше заплано¬ваного. Вагома лепта цих фінансів – від надходжень часткової плати за путівки та інші доходи (від перевірок). Одержавши їх, ми змогли здійснювати відповідні видатки: 2535687 – допомога з тимчасової непрацездатності, 2192467 – випла¬ти по вагітності та пологах, 53400 – допо¬мога на поховання. Крім цього, виділяли кошти на путівки для санаторно-курортного лікування працюючих осіб та оздоровлення дітей, на придбання новорічних по¬дарунків та фінансування організаційно-управлінсь¬ких заходів   тощо, що в загальному становить 6050018 гривень. Головне – забезпечувалось і дохідною ча¬стиною. Порівняно з 2011 роком витрати зросли на 819069 гривень, що пояснюється ростом мінімальної заробітної плати, виплатою матеріальних допомог та премій, які включені в розрахунки за листками непрацездатності, та збільшенням оплачених днів за рахунок Фонду.
Значна заслуга в успіхах також як дисципліно¬ваних страхувальників, котрі справно пе¬реказують свої обов'язкові відрахування, так і наших працівників, які, крім основ¬них фінансових операцій, здійснюють кон¬троль за правильністю обов'язкових стра¬хувальних відрахувань, використаних пу¬тівок, за кожним нещасним випадком чи нездоров'ям людей, щоб відповідно проплачувати, матеріально підтримувати.
– Чи бувають заборгованості у страху¬вальників? І яких вживаєте заходів, щоб ліквідувати несплати коштів?
– Заборгованість за страхувальниками на початку року становила 23052 гривень, а під кінець звітного періоду – 1779 гривень. Справи про прострочену заборгованість – 2195 грн. трьох страхувальників, в тому числі двох   (ПБП „Марія”, ТОВ „Іселі”) знаходяться у виконавчій службі, справа одного   страхувальника (ДП „Тепломережа”) – на розгляді у господарському суді.
Свалявська районна виконавча дирекція Фонду регулярно проводила планові перевірки страхувальників, за необхідності здійснювала і позапланові контрольно-ревізійні заходи.
За 2012 рік перевірено 210 страхувальників, з них працівниками контрольно-ревізійного відділу – 9 страхувальників. За звітний період перевірено 3381440 грн. витрат.
У процесі проведення перевірок страхувальників спеціалісти районної дирекції надають консультації з різних питань чинного законодавства і нормативних документів, а також змін до них, проводять   особистий прийом громадян.
– Чи не боргує Фонд своїм платникам?
Заборгованість за Фондом станом на 01.01.2012 року становила 230191 грн. На кінець звітного періоду Фонд боргував 146422 грн. Виконавчою дирекцією впродовж 2012 року виділено фінансування страхувальникам для надання матеріального забезпечення застрахованим особам в сумі 4885918 грн.
– Юрію Юрійовичу, тепер існує інший порядок виплати лікарняних. Розкажіть про це докладніше.
– Колись роботодавці оплачували лікар¬няні своїм працівникам за рахунок влас¬них коштів, а відтак у випадку пе¬ревищення витрат над нарахованими страховими внесками зверталися до Фон¬ду за відшкодуванням. Тепер виплата лікарняних здійснюється за дещо іншим порядком: спочатку працівники подають лікарняні за місцем роботи, відтак комісія із соціального стра¬хування підприємства впродовж 10 днів приймає рішення про призначення ма¬теріального забезпечення, на підставі якого страхувальник – роботодавець й нараховує суми виплат. Для отримання коштів роботодавець звертається до ро¬бочого органу Фонду виконавчої дирекції за місцем обліку із заявою-розрахунком відповідної форми, що містить інформа¬цію про нараховані застрахованим осо¬бам суми матеріального забезпечення – за їхніми видами. А вже робочі органи Фонду здійснюють виплату коштів упро¬довж 10 робочих днів після надходження заяви-розрахунку.
– А в які строки роботодавець повинен розрахуватися із працюючими?
– За статтею допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності й поло¬гах виплати мають бути здійснені в най¬ближчий день, установлений для випла¬ти заробітної плати, за статтею допомоги на поховання - не пізніше наступного ро¬бочого дня після отримання коштів від Фонду. А невикористані страхові кошти по¬вертаються страхувальником до робочо¬го органу Фонду, який здійснив фінансу¬вання, протягом трьох робочих днів. Як і раніше, роботодавець оплачує працівни¬кові перші п'ять днів лікарняного. З шос¬того дня допомогу виділяє Фонд соціаль¬ного страхування з тимчасової втрати працездатності і .одержання цієї допомоги працівником уже не залежить від фінан¬сового стану роботодавця, оскільки кош¬ти передбачають винятково цільове ви¬користання та за їхній рахунок не можна погашати вимоги кредиторів.
На сьогодні всі заяви-розрахунки, які надходять відповідно до цього порядку, фінансуються робочими органами Фонду задовільно.
– Що із витратної частини бюджету викликало у вас стурбованість, а що приносило відраду?
– Турбувало нас те, що основні підприємства та організації району дали збільшення втрат робочих днів у зв’язку з захворюваністю. Зокрема,   Свалявський РЦССДМ, ТДВ „Свалявські мінеральні води”, відділ освіти, райлікарня, райавтодор, Березниківська сільська рада, Свалявська РайСЕС, Родниківська сільська рада, ПП Сацик С. М., TOB „Грифсканд-Свалява”, TOB „Ено-Меблі-ЛТД”, TOB „Алеф”, ФГ „Закарпатшампіньйон”, TOB „Каскад” та інші. Звернуто увагу керівників названих підприємств та голів комісій з питань соціального страхування на необхідність переглянути наявні умови праці на виробництвах.
При цьому відрадно, що зменшили показники захворюваності: Полянська, Голубинська сільські ради, санаторії „Квітка полонини”, „Сузір’я”, ДП „Свалявське лісове господарство”, Свалявська філія ПАТ „Закарпатгаз”, Свалявський професійно-будівельний ліцей, обласний Будинок дитини, ОДТС „Човен”, КП „Райагробуд”, TOB „Маргіт-Аква”, ДСД TOB „Аква-Поляна”, ДП санаторій „Поляна”, Дусинська сільська рада, TOB „Форшнер Україна” та інші.
– Яким чином Фонд допомагає стабілізувати ситуацію?
– Оскільки в другому та третьому кварталах було допущено ріст рівня захворюваності серед страхувальників порівняно з таким періодом минулого року, то дирекція направила десятьом страхувальникам застережні листи, де були найвищі показники захворюваності, з трьома керівниками найбільших підпрємств організувала зустрічі, на яких обговорено шляхи зниження захворюваності в очолюваних ними колективах. До цих зустрічей залучила фахівців Свалявської центральної районної лікарні, які дали практичні рекомендації із створення належних санітарних умов на виробництвах, індивідуального підходу до організацій трудового процесу кожного працівника та вжиття профілактичних заходів, спрямованих на попередження професійних та іншого походження недуг серед працівників тощо. Звернуто увагу керівників згадуваних підприємств та голів комісій з питань соціального страхування на необхідність переглянути наявні умови праці на виробництвах.
У третьому і четвертому кварталах ще не вдалося досягнути зниження рівня захворюваності з тимчасової втрати працездатності по кількості осіб, але вже відзначається значний ріст по кількості днів захворюваності. Це пояснюється тим, що за поточний рік рішенням МСЕК було продовжено 17-м застрахованим особам лікування понад 120 днів за листками непрацездатності.
Відтак щотижня здійснюється спостереження за видачею листків непрацездатності закладами охорони здоров’я. Введені в дію і неухильно виконуються заходи „Про посилення контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності, надання матеріального забезпечення застрахованим особам”. Ці заходи   розроблені спільно з відділом охорони здоров’я Свалявської РДА.
– Чи сприяє Фонд оздоровленню застрахованих осіб?
– На виконання Програми щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб та членів їх сімей Свалявським районним відділенням Фонду вживаються всі доступні заходи з реалізації путівок на санаторно-курортне лікування. Так, наші   спеціалісти регулярно інформують усно та письмово голів комісій з питань соціального страхування на підприємствах, в організаціях та установах про наявність у Фонді путівок, лікувальні профілі оздоровниць, умови перебування там. З питання забезпечення лікування в четвертому кварталі поточного року необхідно відзначити ряд причин, через які розповсюдження путівок у кількості 134 відбулося не в повному обсязі. За 2012 рік у Свалявській дирекції була можливість видати 128 путівок. Ті з них, яких   незатребувано,   повернули Обласній виконавчій дирекції. Слід відзначити, що на путівки в санаторії Одещини, які спеціалізуються на лікуванні хвороб травлення, запиту в осінньо-зимовий період майже не буває у зв’язку з наявністю аналогічних лікувальних закладів у нашій області.
На оздоровчі заходи за 2012 рік використано 819296 грн., в тому числі – 694512 грн. – на санаторно-курортне лікування (128 путівок), 15680 грн. –   на оздоровлення дітей у дитячих закладах (використано 26 путівок), з них 3 путівки видано страхувальникам на добровільній системі. На позашкільне обслуговування дітей, у тому числі на придбання дитячих новорічних подарунків (4800 штук) використано 109104 грн. тощо.  
За 2012 рік для відновлювального лікування застрахованих осіб в умовах санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду використано 26 путівок, з них на відновлювальне лікування після гострих церебральних порушень в ДП „Клінічний санаторій „Карпати” – 2 путівки, після гострого інфаркту міокарду в ДП „Клінічний санаторій „Карпати” – 6, для вагітних – 15 путівок в санаторій „Карпати”, для хворих після оперативних втручань на органах травлення в санаторій „Поляна” – 3 путівки та ін.
– Юрію Юрійовичу, які маєте побажання до страхувальників?
– Побажання – всім міцного здоров’я, благополуччя, сімейного щастя, успіхів у роботі, змістовного відпочинку, а також бути дисциплінованими страхувальниками, забезпечуючи необхідні надходження в дохідну частину Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Ганна ГЕШТЕНЬ

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com