Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 11 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З В І Т
про виконання районною державною адміністрацією
делегованих районною радою повноважень  

Відповідно до статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 14, 29, 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” райдержадміністрація в 2012 році на належному рівні забезпечила здійснення повноважень, делеговані їй районною радою.
Протягом 2012 – І кварталу 2013 року райдержадміністрацією схвалено 25 районних галузевих програм, які затверджені відповідними рішеннями районної ради.
Хід виконання районних програм постійно аналізується галузевими управліннями та відділами райдержадміністрації, розглядається на засіданнях колегій, робочих комісіях, нарадах райдержадміністрації.
За станом на 1 квітня 2013 року в районі реалізовувалося 53 програми соціально-економічного характеру, з них в галузях охорони здоров’я   - 6, освіти – 6, культури, фізичної   культури і спорту – 3, соціального захисту населення, зайнятості населення та праці – 5,   підтримки і розвитку засобів масової інформації – 1,   підтримки бюджетних організацій – 2,   забезпечення законності, правопорядку, запобігання і протидії корупції та попередження надзвичайних ситуацій – 6, агропромислового   комплексу, земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища – 7, розвитку малого підприємництва, інвестицій, туризму та рекреації, житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів – 12.
У минулому році за рішеннями районної ради на реалізацію районних програм затверджено в районному бюджеті видатки у сумі 1060 тис.гривень, які профінансовано на 89 відс., на 2013 рік – 297 тис.гривень, які за станом на                 1 квітня 2013 року профінансовано на 36,7 відсотки.
Крім того, фінансування програм   здійснювалося за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, власних коштів організацій та інших джерел фінансування.
З метою узгодження політики розвитку району з пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку області структурними   підрозділами райдержадміністрації щорічно розробляються та направляються облдержадміністрації основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку району на наступний рік та прогноз   надходжень до бюджетів різних рівнів.
Контрольні показники розглядаються та узгоджуються на засіданні   міжвідомчої робочої групи за участю економічних, фінансових служб облдержадміністрації та керівництва райдержадміністрації.
Пропозиції райдержадміністрації за поданням облдержадміністрації враховуються при розробленні Програми соціально-економічного розвитку України та Державного бюджету України.
Щорічно готуються та узгоджуються через облдержадміністрацію з центральними органами виконавчої влади України переліки об’єктів   будівництва за рахунок субвенції з Державного бюджету на виконання інвестиційних програм.
Відповідно до пункту 1 статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” райдержадміністрація в 2012 році забезпечила підготовку і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій   до проекту Державного бюджету на 2013 рік.
З метою забезпечення оптимального рівня функціонування та утримання установ бюджетної сфери у липні – серпні 2012 року підготовлено і подано головному фінансовому управлінню облдержадміністрації основні прогнозні показники видатків місцевих бюджетів району для формування проекту бюджету на 2013 рік в обсязі 126,4 млн. гривень (без врахування субвенції з державного бюджету).
Міністерством фінансів України обраховано показники місцевого бюджету району на 2013 рік (без врахування субвенції з державного бюджету) і доведено асигнування району в сумі 95,3 млн.гривень, що на 31,1 млн. гривень   менше від запропонованих райдержадміністрацією. Таким чином, не забезпечено потребу в коштах в галузі освіти на 24,2 млн.гривень, охорони здоров'я – 6,4 млн.гривень, культури – 0,5 млн. гривень.
Проект районного бюджету та розрахунки бюджету району на 2013 рік подано на розгляд та затвердження районною радою   у терміни, встановлені Бюджетним кодексом України. Рішенням районної ради від 27 грудня 2012 року     № 219 затверджено районний бюджет на 2013 рік в обсязі 195,3 млн. гривень по доходах і видатках.
Із врахуванням внесених райдержадміністрацією пропозицій Кабінетом Міністрів України виділено в 2012 році за рахунок коштів з                       державного бюджету 22 млн. гривень для проведення капітального ремонту автомобільної дороги загального користування Свалява – Голубине – Поляна протяжністю 15 км.
В 2013 році за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів передбачається профінансувати кошти в сумі 8,8   млн. гривень для проведення поточного ремонту автомобільної дороги Свалява – Голубине – Поляна та мостів через р.Пиня, 456 тис.грн. – для реконструкції колишньої лікарні в с.Керецьки під навчальний корпус Керецьківської загальноосвітньої школи, 125 тис.грн. – для облаштування закладів освіти внутрішніми вбиральнями, 78 тис.грн. – для забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням, предметами довгострокового користування, меблями, інвентарем, 90 тис.грн. – для проведення заходів щодо підтримання санітарного стану річок, потоків та очищення їх русел та 310 тис.грн. – для співфінансування інвестиційних проектів співробітництва Закарпатської області та краю Височіна Чеської Республіки з метою проведення капітальних ремонтів Свалявської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (200 тис.грн.), Родниковогутського навчально-виховного комплексу (110 тис.грн.).
Крім того, щороку на основі   пропозицій структурних підрозділів   райдержадміністрації, виконкомів місцевих рад, територіальних органів міністерств та відомств України, суб’єктів   господарювання, громадських організацій розробляється Прогноз економічного та соціального розвитку району.
Прогноз економічного та соціального розвитку на 2013 рік схвалений розпорядженням голови райдержадміністрації від 24.12.2012 № 420 та затверджений рішенням районної ради від 27.12.2012   № 215.
Пріоритетним напрямком у діяльності райдержадміністрації залишається забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку району, ефективне   використання природних, трудових і фінансових ресурсів.
Головними програмними документами, що визначають основні напрями та прогнозні характеристики розвитку господарського   комплексу, соціальної і гуманітарної сфер району є Регіональна стратегія розвитку Свалявського району до 2015 року та щорічні прогнозні програми економічного та соціального   розвитку району.
Для ефективної реалізації пріоритетів розвитку району розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.05.2011 № 173 затверджено заходи райдержадміністрації на короткостроковий (2011 рік) та середньостроковий періоди (до 2015 року) з реалізації Регіональної стратегії розвитку району до 2015 року.
Заходи цих програмних документів спрямовані на покращення добробуту громадян та забезпечення стабільної   діяльності господарського комплексу і соціальної сфери району.
Підсумки економічного і соціального розвитку району за 2012 рік та січень-березень 2013 року свідчать про збереження позитивних тенденцій.
Наслідком організаторської роботи по виконанню прогнозу економічного і соціального розвитку району на 2012 рік, а також першочергових завдань з основних напрямів економічного та соціального розвитку району є стабільний розвиток економіки району, підтвердженням чого стало забезпечення в 2012 та   І кварталі 2013 року:
перевиконання основних показників економічного та соціального розвитку району відповідно до затвердженого прогнозу;
високих темпів росту промислового виробництва та виробництва товарів народного споживання;
зростання валової продукції сільського господарства;
створення передумов для розвитку ринку землі;
збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій та інвестицій в основний капітал, будівництва об’єктів соціальної інфраструктури;
збільшення рівня середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих в галузях економіки;
збільшення кількості створення нових робочих місць від доведених завдань та зниження рівня безробіття;
забезпечення позитивного сальдо зовнішніх товарообмінних операцій, зростання роздрібного та зовнішнього товарообороту;
зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Згідно розрахункової рейтингової оцінки результатів економічного і соціального розвитку районів області за 2012 рік Свалявський район зайняв перше місце.
В минулому році обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) по району склав 279,2 млн.гривень, в І кварталі 2013 року – 85,2 млн.гривень, що відповідно на 2,9 та 18,9 відсотки більше ніж за відповідні періоди попередніх років.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу в 2012 році склав 5141 гривень проти 5008 гривень у 2011 році.
За результатами роботи попереднього року приріст досягнуто підприємствами харчової промисловості (на 6,2 відс.), виробництва деревини та виробів з деревини (на 31,2 відс.).
За станом на 1 січня 2013 року в районі діяло 196 малих підприємств та 2908 підприємців – фізичних осіб. В розрахунку на 10 тис. населення припадало 36 малих підприємств. До Зведеного бюджету від діяльності суб’єктів підприємницької діяльності за 2012 рік   надійшло 17,3 млн.гривень, що на 5,1 відс. більше ніж у 2011 році. Протягом І кварталу 2013 року надійшло                     12,8 млн. гривень.
В районі для суб’єктів підприємницької діяльності видача дозволів проводиться через дозвільний центр. Державним адміністратором протягом 2012 року видано господарюючим суб’єктам 1582 документи дозвільного характеру, в І кварталі 2013 року - 58.
Зберігається тенденція щодо зростання рівня середньомісячної заробітної плати. Середній розмір нарахувань із заробітної плати штатним працівникам підприємств, установ та організацій району в минулому році склав 2056 гривень, що у 1,8 разів перевищив рівень мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму для працездатної особи. Темп росту середньомісячної заробітної плати до попереднього року становив 118,0 відс. (6 місце в рейтингу області). За станом   на   1 квітня 2013 року згідно статистичних даних заборгованість по заробітній платі в сфері економіки відсутня.
Сільськогосподарськими товаровиробниками протягом 2012 року   вироблено понад 2780 тонн м’яса, 17660 тонн молока, 12606 тис. штук яєць, що становить до попереднього року відповідно: 108,3, 100,5 та 100,1 відсотки. В господарствах утримуються: 5219 голів ВРХ (100,6 відс.), в тому числі 4113 голів корів (101,1 відс.), свиней - 8065 голів (100,5 відс.), овець та кіз – 3776 голів (118,6 відс.), птиці – 57,9 тис. голів (100 відс.).
Протягом 2012 року посіяно та посаджено всього по району: ярих зернових -450 га, картоплі - 1681 га, овочів - 110 га, кормових культур – 1048 га, що становить 100,1 відс. до прогнозованих площ. Всіма категоріями господарств району було зібрано 286,5 тис.ц картоплі, 17,5 тис.ц овочів відкритого ґрунту та 6,1 тис.ц плодово-ягідних культур.
В рамках спеціальної бюджетної дотації згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2012р. № 342 за утримання та зберігання молодняку великої рогатої худоби протягом 2012 року виплачено 913 громадянам                 448,7 тис.грн.
В рамках реалізації обласної та районної програм розвитку та підтримки тваринництва і птахівництва з обласного бюджету виділено кошти в сумі 25,8 тис.грн. для підтримки вівчарства у особистих селянських господарствах, з районного бюджету - 12,3 тис.грн. для здешевлення послуг штучного осіменіння корів.
Внутрішня торгівля є однією з основних галузей економіки, яка найбільш динамічно розвивається і характеризується сталою позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообороту.
За результатами роботи звітного року у сфері торгівлі та послуг відповідно до зведеної рейтингової оцінки економічного і соціального становища серед районів в області район посів 1 місце.
За станом на 1 січня 2013 року налічувалося понад 660 об'єктів торгівлі, з них 87,0 відс. належить фізичним особам-підприємцям.
Протягом 2012 року мережа закладів торгівлі та громадського харчування зросла на 6 одиниць, торговельні площі збільшилися на 356 кв.м.
Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 2012 рік становив 201,2 млн.гривень, що більше до попереднього року у порівняних цінах на 6,0 відс., в тому числі товарооборот торгової мережі – 193,5 млн. гривень та ресторанного господарства – 7,7 млн. гривень.   Середньо-місячний товарооборот на одну особу склав 3698 гривень.
З метою стабілізації цін на продовольчому ринку району щотижнево в 6 населених пунктах проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва. Протягом 2012 року проведено 227 ярмарків, на яких реалізовано продукцію власного виробництва та продовольчих товарів на загальну суму понад 1035,0 тис.гривень.
Активізувалась діяльність суб’єктів підприємницької діяльності в сфері послуг. Обсяг реалізованих послуг за 2012 рік склав 178,9 млн.гривень, що становить 113,4 відс. до 2011 року,   в тому числі населенню реалізовано послуг на 48,0 млн.гривень. Частка послуг, реалізованих населенню, складає                   26,8 відсотки.
Відповідно до проведеної паспортизації та інвентаризації об’єктів санаторно-курортної та туристично-рекреаційної галузі району на базі мінеральних вод Свалявщини функціонує мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує 38 об’єктів, серед них: 4 санаторії, 1 лікувально-оздоровчий комплекс, 2 пансіонати, 1 мотель, 7 баз відпочинку, 23 готельних закладів, 4 гірськолижних витягів. Понад 50 власників сільських садиб надають послуги у сфері сільського (зеленого) туризму.
Закладами туристично-рекреаційного призначення протягом 2012 року оздоровлено близько 90 тис. осіб. Обсяг наданих туристично-рекреаційних послуг склав   біля 140,0   млн.гривень.   Закладами туристично-рекреаційного призначення протягом   року відраховано до бюджетів всіх рівнів понад 25,8 млн.гривень, спрямовано на модернізацію (реконструкцію) матеріально-технічної бази близько 7,0   млн.гривень.
Ефективне використання природних ресурсів, залучення їх в народногосподарський обіг – один із пріоритетних напрямів діяльності райдерж-адміністрації. Предметом особливої уваги були і залишаються стан та перспективи використання мінерально-сировинної бази та лісосировинних ресурсів.
У лісогосподарських підприємствах району обсяги заготівлі та реалізації деревини склали відповідно 79,6 та 87,8 відсотків до 2011 року.   Протягом                     2012 року заготовлено 74,9 тис.куб. метрів деревини, із яких понад 49 тис.куб.м. (65,4 відс. від загальної заготівлі) – деревина, одержана від рубок формування і оздоровлення лісів. Ділова деревина в загальних обсягах заготівлі склала                 25,8 відсотки. Обсяги лісозаготівлі та реалізації деревини скоротилися через недосконалу нормативно-правову базу щодо ведення лісового господарства та лісових відносин, зменшення ліміту лісосічного фонду та скорочення попиту на лісопродукцію з букової сировини.  
Витрати на ведення лісового господарства склали 13,3 млн.гривень власних коштів підприємств, які вели лісове господарство на площі 45,8 тис.га. Освоєно також 251,4 тис. гривень власних коштів підприємств на будівництво та ремонти лісових доріг протяжністю 7,5 км.
Проведено відновлення лісу на площі 114,7 га.
Видобутком мінеральних вод у 2012 році займалося 9 ліцензіатів, якими за рік видобуто 163,7 тис.куб.м мінеральної води, що становить 104,1 відс. до попереднього року (157,3 тис.куб.м).
Загальний показник використання дебету на родовищах району за             2012 рік склав 51,8 відс. проти 49,7 відс. за попередній рік.
Використання мінеральної води санаторно-курортними закладами для бальнеологічного лікування знизилось і склало 84,5 відсотки до попереднього року, а використання виробниками мінвод для промислового розливу зросло на 9,7 відсотки. Частка використаної ліцензіатами води для промислового розливу в загальному обсязі видобутої становить 82,4 відсотки.
Плата за користування надрами до Зведеного бюджету склала понад 5,3 млн. гривень і зросла   до 2011 року на 54 відсотки.  
Позитивні тенденції розвитку економіки та соціальної сфери району, подолання негативних явищ у сфері зайнятості сприяли збільшенню кількості зайнятого населення.
Протягом 2012 року суб’єктами господарювання району створено                 719 нових   робочих місць,   що становить 102,7 відс. від завдань Програми зайнятості населення району на 2012 рік, в тому числі 59 – за рахунок юридичних осіб, 222 – за рахунок фізичних осіб-приватних підприємців та 438 – за рахунок найманої робочої сили приватними підприємцями згідно укладених угод.
Протягом 2012 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 1952 незайнятих громадян.
Кількість вільних робочих місць та вакантних посад, заявлених роботодавцями на протязі року (враховуючи перехідні вакансії з 2011 року), становила 1155 одиниць.   В   середньому на   одне   вільне робоче місце претендувало 2 особи.
Працевлаштовано за звітний період 931 особу, рівень працевлаштування незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, склав 47,7 відсотки. Працевлаштовано 164 особи квотної категорії, в тому числі на заброньовані робочі місця – 12 громадян. Організовано громадські роботи, які забезпечили тимчасове працевлаштування в 2012 році 321 безробітному.
Фінансову   підтримку у започаткуванні власної справи, тобто одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримало       11 осіб. Середній розмір цієї допомоги на одного безробітного становив понад 10,9 тис.гривень. Загалом за рік безробітним виплачено 119,9 тис. гривень для організації підприємницької діяльності.
За рахунок надання дотацій роботодавцям із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття працевлаштовано 135 осіб.
Збереглася позитивна тенденція щодо зниження рівня зареєстрованого безробіття, який   за станом на 1 січня 2013 року склав 1,3 відс. проти 1,5 відс.   на відповідну дату попереднього року.
Відповідно до законодавства з питань соціального захисту населення протягом 2012 року в районі призначено різних видів допомог 4919 сім’ям на загальну суму нарахувань 64,2   млн.гривень, в тому числі:
інвалідам з дитинства та дітям інвалідам – 5,8 млн.гривень;
одиноким матерям - 4,7   млн. гривень;
компенсаційні виплати по догляду за престарілими громадянами та інвалідами І групи – 106,5 тис. гривень.
Нараховано пільг пільговій категорії громадян на суму 4,8 млн. гривень, в тому числі:
на житлово-комунальні послуги - 3,1 млн.гривень;
капітальний ремонт   житла – 120,5 тис.гривень;
на послуги зв’язку   - 124,5 тис.гривень;
на оздоровлення - 98,9 тис.гривень;
на пільгове перевезення - 1243,8 тис.гривень;
виплачено готівку громадянам для придбання твердого палива –                 151,0 тис.гривень;
учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та їх сім’ям виплачено кошти в сумі 295,9 тис. гривень на компенсацію продуктів харчування, оздоровлення, додаткові відпустки тощо.
Одним із найважливіших факторів забезпечення соціально-економічної стабільності в районі є виконання бюджету.
За результатами роботи звітного року Свалявський район у сфері державних фінансів відповідно до зведеної рейтингової оцінки економічного і соціального становища районів області посів 7 місце.
Протягом   2012 року до Зведеного бюджету мобілізовано 101,2 млн. гривень, що на 15,3 відс. більше в порівнянні з попереднім роком.  
25,5 відс. загальних надходжень Зведеного бюджету забезпечили санаторно-курортні заклади району, 20,0 відс. - суб’єкти підприємницької діяльності – виробники мінеральних вод, 3,4 відс. - підприємства лісопереробної галузі.
До Державного бюджету надійшло 49,0 млн.гривень, що складає                   100 відс. розрахункової бази.  
Закріплені доходи загального фонду місцевих бюджетів району за                 2012 рік виконано на 93,4 відс., при затвердженому плані 34,9 млн.гривень, фактично мобілізовано 32,6 млн.гривень. Рівень виконання до 2011 року склав 104,9 відс., або на 1,5 млн. гривень більше.
Закріплені доходи загального фонду районного бюджету за 2012 рік виконано на 93,5 відс., забезпечено надходження в сумі 17,4 млн.гривень.
Видаткова частина місцевих бюджетів району за 2012 рік освоєна на         96,1 відс. (при затвердженому плані 212,9 млн.гривень, освоєно                             204,5 млн.гривень), з них:
по загальному фонду освоєно 193,0 млн. гривень (98,2 відс. до запланованих показників), з яких спрямовано:
36,2 відс. загального обсягу видатків або 69,8 млн. гривень на утримання закладів освіти (рівень виконання забезпечено на 98,0 відс.);
14,9 відс. загального обсягу видатків або 28,7 млн. гривень на утримання установ охорони здоров’я   (рівень виконання забезпечено на 99,0 відс.);
38,3 відс. загального обсягу видатків або 73,9 млн. гривень в галузі соціального захисту населення та соцзабезпечення (рівень виконання забезпечено на 99,6 відс.);
4,5 відс. загального обсягу видатків або 8,8 млн. гривень на утримання закладів культури (рівень освоєння забезпечено на 98,7 відс.);
4,0 відс. загального обсягу видатків або 7,7 млн. гривень на утримання органів місцевого самоврядування (рівень фінансування забезпечено на                 95,5 відс.).
На фінансування захищених статей та енергоносіїв по бюджетній сфері спрямовано 187,7 млн. гривень або 97,3 відс. видатків, із них на оплату праці з нарахуваннями – 100,5 млн. гривень або 52,1 відс., оплату енергоносіїв – 9,4 млн. гривень або 4,9 відс., на соціальні виплати населенню – 77,8 млн. гривень або 40,3 відсотки.
До загального фонду місцевих бюджетів за січень-березень 2013 року надійшло 8,2 млн. гривень, що становить 103,3 відс. від плану.
За станом на 1 квітня 2013 року в районі забезпечено в повному обсязі своєчасну виплату заробітної плати з нарахуванням працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевих бюджетів.
Видаткова частина зведеного бюджету району за січень-березень цього року профінансована на 86,6 відсотки. На утримання закладів соціально-культурної сфери спрямовано 55,5 млн. гривень.
За станом на 1 січня 2013 року недоїмка до Зведеного бюджету склала     4,4 млн. гривень і зменшилась протягом року на 3,8 відс., в тому числі борг до державного бюджету склав 3,2 млн.гривень, до місцевих бюджетів – 1,9 млн. гривень.
На протязі 2012 року додатково забезпечено надходження до Зведеного бюджету за рахунок мобілізації заборгованих платежів в сумі 3,4 млн. гривень.
З метою недопущення поточної заборгованості та у зв’язку з важким фінансовим становищем 10 суб’єктам господарювання протягом 2012 року проведено розстрочення податкових зобов’язань на загальну суму 979,4 тис. гривень.
Забезпечено ріст власних надходжень до Пенсійного фонду.
В 2012 році в бюджет управління Пенсійного фонду у Свалявському районі   надійшло 90,7 млн. гривень власних коштів, що більше рівня попереднього року на 11,1 млн. гривень або на 14 відсотків (6 місце в області).  
Загальна сума видатків (потреба) на 2012 рік склала 174,0 млн.гривень. Відсоток забезпеченості виплати пенсій та грошової допомоги власними коштами склав 52,0 відсотки. Середній розмір пенсії і допомог в розрахунку на одну особу становив 1138,0 гривень, що більше рівня 2011 року на 115 гривень, або на 11,2 відсотки.
За січень-березень 2013 року в бюджет районного управління Пенсійного фонду надійшло 22,3 млн. гривень власних коштів, що більше рівня відповідного періоду попереднього року на 8,0 відсотків.
За станом на 1 січня 2013 року зафіксовано заборгованість суб’єктів господарювання по страхових внесках до Пенсійного фонду в сумі                             255,5 тис. гривень.  
Борг економічно активних платників до Пенсійного фонду склав             231,4 тис. гривень і зріс до початку року на 54,8 відсотки.
З метою погашення заборгованості до Пенсійного фонду протягом             2012 року до державної виконавчої служби передано 550 виконавчих документів на загальну суму 1353,2 тис.гривень. Виконано за цей період 291 виконавче провадження на суму 567,2 тис.гривень. До Закарпатського окружного адміністративного суду направлено 29 позовних заяв на загальну суму 149,9 тис.гривень. За станом на 1 січня 2013 року Господарським судом Закарпатської області за заявами управління Пенсійного фонду в Свалявському районі порушено справу про банкрутство по 4 боржникам на загальну суму                       43,7 тис.гривень.
За порушення платіжної дисципліни управлінням Пенсійного фонду в 2012 році застосовано 709 штрафних санкцій на суму 276,5 тис. гривень, протягом І кварталу 2013 року – 365 штрафних санкцій на суму 94,1 тис. гривень.
Відповідно до делегованих повноважень райдержадміністрація сприяла інвестиційній діяльності на території району.
За попередніми розрахунками в розвиток економіки району за 2012 рік суб'єкти господарювання вклали 82,5 млн. гривень капітальних інвестицій.
Інвестиції в основний капітал з розрахунку на одну особу населення району склали 1515 гривень.
Індивідуальними забудовниками у 2012 році введено в експлуатацію   10,0 тис.кв.м загальної площі житла, що склало 100 відс. до попереднього року.
За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів у 2012 році виконано робіт на загальну суму 5,6 млн.гривень. Основна частка коштів була спрямована на співфінансування проектів по впровадженню енергозберігаючих технологій (заміна вікон) у навчально-виховному комплексі с.Родникова Гута і Свалявській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1, на проведення робіт по реконструкції центру міста Свалява, вуличного освітлення сіл Солочин, Стройне, Керецьки та м.Свалява, міського пам’ятника „Загиблим воїнам-визволителям”, автобусних зупинок в селах Сусково та Пасіка, огорожі сільського кладовища та стадіону в с.Поляна, приміщення Голубинської сільської ради, вбиральні Голубинської загальноосвітньої школи, даху дошкільного навчального закладу в с.Солочин, реконструкції та переоснащення водопровідної мережі по регулюванню тиску в мережі водопостачання м.Свалява та с.Неліпина, капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів сіл Сусково, Пасіка, покрівлі житлового будинку № 70 по вул.Головній, м.Свалява і мощення міського парку ім. І.Франка, придбання інвентарю для дошкільних навчальних закладів району, виготовлення проектно-кошторисних документацій на будівництво школи в с.Росош та добудови навчального корпусу Плосківської ЗОШ, реконструкції будівлі Свалявської дитячої школи мистецтв та моста в с.Дусино, капітальні ремонти даху Полянської загальноосвітньої школи тощо.
В рамках другої фази програми розвитку ООН „Місцевий розвиток орієнтований на громаду” райдержадміністрацією спільно з відповідними виконкомами місцевих рад за участю громадських організацій завершено реалізацію інвестиційних проектів по соціальній інфраструктурі. Зокрема, протягом звітного року завершено реалізацію мікропроекту по реконструкції системи опалення в будівлі дошкільного навчального закладу с.Поляна та інвестиційних мікропроектів Солочинської, Сусківської та Керецьківської територіальних громад по виконанню програми енергозбереження в дошкільних навчальних закладах. Всього на реалізацію проектів було   залучено понад 913 тис.грн. з них понад 297 тис.грн. кошти Європейського союзу, понад 89 тис.грн. – з районного бюджету, 450 тис.грн. - асигнування місцевих бюджетів та 76,5 тис. гривень - кошти громадських організацій.
З метою залучення потенційних інвесторів, в районі створено базу даних суб’єктів підприємництва, які мають незадіяні виробничі потужності і потребують додаткового залучення інвестицій, а також розроблені інвестиційні пропозиції щодо реалізації проектів по будівництву об’єктів промисловості, оздоровчого та рекреаційного призначення. Зазначені пропозиції надіслано до головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму облдержадміністрації для включення в каталог інвестиційних пропозицій та представлення інвестиційного потенціалу району на виставкових заходах.
За станом на 1 січня 2013 року підприємствами району залучено іноземних інвестицій в сумі 22,0 млн.дол. США, що становить 115,3 відс. до початку 2012 року (4 місце в рейтингу області). Протягом року підприємствами залучено 2,7 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій.
Інвестиції надходили із 15 країн світу. Основними країнами-інвесторами є Німеччина, Польща та Чехія.  
Сума залучених інвестицій на одного жителя району склала 406,4 дол. США (3 місце в області).
Найбільш інвестиційно привабливими в районі залишаються підприємства обробної промисловості, на   розвиток яких спрямовано більш як 60 відс. прямих іноземних інвестицій.
Зовнішньоторговельний обіг товарів протягом січня-вересня 2012 року зріс на 6,1 відс. до попереднього року і склав 34,4 млн.дол. США. Обсяги експорту та імпорту товарів за цей же період становили відповідно 18,3 та 16,1 млн.дол. США, що становить 96,3 та 120,6 відс. до січня – вересня 2011 року. Таким чином обсяги експорту перевищили в 1,1 рази обсяги імпорту, що дозволило зберегти позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке склало 2,2 млн. дол. США.
На проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг району протягом року спрямовано з місцевих бюджетів кошти в сумі 816,5 тис. гривень. Загалом протягом року проведено поточні та капітальні ремонти   доріг комунальної власності відповідно 29,2 км. та 1,5 км., на що було використано субвенцію з державного бюджету в сумі 592,7 тис. гривень.
Протягом 2012 року філією „Свалявський райавтодор” проведено поточний ремонт автодоріг місцевого значення загального користування на суму 1,1 млн.грн., забезпечено експлуатаційне їх утримання на 1,6 млн.грн.
Оплата підрядним організаціям за виконання будівельно-монтажних робіт на умовах співфінансування з сільськими та міською радами не здійснювалася. За рахунок коштів сільських та міської рад здійснювалася оплата проектним організаціям за виготовлення проектно-кошторисних документацій по об’єктах комунальної власності.
Будівництво, реконструкція, ремонт об'єктів виробничої інфраструктури на пайових засадах та об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, організацій та установ на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища не здійснювалися.
У 2012 році та І кварталі 2013 року проведено біля 60 заходів природоохоронного характеру, основні з яких – розчистка джерел, потічків, канав, придорожніх та прибережних смуг (60 км.), ліквідація стихійних сміттєзвалищ (380), упорядкування кладовищ, зон відпочинку, парків, скверів (170), вивезення сміття (30 тис.куб.м.), ремонт водоохоронних та каналізаційно-очисних споруд. На виконання природоохоронних заходів в районі спрямовано коштів місцевих бюджетів у сумі біля 1,5 млн.грн.  
В 2012 році обласним Фондом інвестування об'єктів соціальної сфери та промисловості по програмі „Власний дім” укладено 20 угод із жителями району   на будівництво житла та прокладення інженерних мереж житлових будинків. На реалізацію цих угод спрямовано 295 тис. гривень, в тому числі райдерж-адміністрацією – 207 тис. гривень.
Протягом 2012 – І кварталу 2013 року з районного бюджету виділено міській та сільським радам понад 1,7 млн. гривень на покращення об'єктів соціальної інфраструктури. За кошти районного бюджету здійснено ремонти дошкільного навчального закладу с.Керецьки, приміщень навчально-виховного комплексу в с.Павлово, пішохідної лавки через р.Латориця в с.Сусково, підпірних стінок моста в с.Родниківка, ремонти комунальних доріг.
Об’єднання на   договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій на заходи щодо охорони праці в районі не здійснювалось, тому що це   не передбачено Законом України   „ Про охорону праці”.
Для забезпечення безперебійної роботи залізничного транспорту в зимовий період видано доручення голови райдержадміністрації від 10.08.2012               № 01–08/60, згідно з яким державне територіально – галузеве об'єднання „Львівська залізниця” при потребі може залучати спеціальні бригади підприємств району для своєчасного очищення залізничних колій і станцій від снігових заметів.
Відповідно до Закону України „Про автомобільний транспорт” організацією пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, в 2012 році займалася облдержадміністрація.
У сфері автотранспортних пасажирських перевезень автобусним транспортом загального користування в районі надають послуги 16 суб'єктів підприємницької діяльності. У міжміському сполученні щоденно виконується 69 рейсів, в приміському – 124 маршрутних автобусних рейсів. Загалом із 29 населених пунктів району охоплено автобусним транспортом загального користування 28.
Послугами автомобільного транспорту в 2012 році скористалися 1,4 млн. пасажирів, в І кварталі 2013 року – 293 тис. пасажирів.
В 2012 році на відшкодування втрат від перевезення пасажирів пільгової категорії спрямовано за рахунок субвенції з державного бюджету перевізникам кошти в сумі 735,7 тис. гривень, в І кварталі 2013 року – 224,5 тис. гривень.
Протягом 2012 проведено 41 засідання районної комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою, на яких розглянуто 295 проектів відведення земельних ділянок, в тому числі 158 – для містобудівних потреб. Видано 86 будівельних паспортів на індивідуальні житлові будинки.
Рішенням районної ради від 27.12.2012 № 239 за пропозицією райдержадміністрації затверджено програму коригування (оновлення) містобудівної документації у Свалявському районі на 2013-2017 роки.
Протягом 2012 року міською та сільськими радами не розроблялися і не затверджувалися містобудівні програми відповідних адміністративно – територіальних одиниць. У зв’язку із відсутністю відповідних подань від виконкомів міської та сільських рад висновки щодо проектів місцевих містобудівних програм не видавалися.
У 2012 – І кварталі 2013 року видано містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок на 38 об'єктів.
Ведеться робота щодо координації спільних зусиль райдержадміністрації та місцевих рад по охороні і підтримці технічного стану пам'яток культури, архітектури та археології, впорядкуванню військових поховань, обелісків загиблим воїнам.
На державному обліку в районі перебуває 2 археологічні пам’ятки (стоянки (поселення) епохи пізнього палеоліту – 30-20 тис. років до н.е. в селах Голубине (урочище Цоклановиця) та Ганьковиця (урочище Дяків Лаз), 28 історичних пам’ятників, пам’ятних знаків, обелісків (18 обелісків загиблим воїнам та 10 пам'ятників, пам’ятних знаків визначним місцевим діячам ), 2 пам'ятки архітектури (Михайлівська православна церква в м.Свалява – пам'ятка дерев'яної культової архітектури XVI – XVIII століття та в с.Уклин – дерев'яна каплиця – пам'ятка культової архітектури ХІХ століття), 8 меморіальних дошок на будівлі міської ради видатним діячам Свалявщини та 20 об'єктів природно – заповідного фонду місцевого значення.
На виконання статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна державна адміністрація забезпечує відповідно до законодавства розвиток усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення.
Зараз в районі працює 29 дошкільних навчальних закладів в 22 населених пунктах, в тому числі 4 навчально-виховні комплекси.
Дошкільною освітою охоплено 2064 дітей, що становить 74,6 відс. від загальної кількості (місто –76,6 відс., села – 70 відс.). 90 відс. дітей п’ятирічного віку охоплено дошкільною освітою (місто – 80 відс., села – 97 відс.). На базі дошкільних навчальних закладів організовано консультаційні пункти, де батькам надається кваліфікована консультація педагогів та інших спеціалістів.
Харчування однієї дитини на добу в середньому по району становить     9,0 гривень.
З метою здійснення заходів щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів райдержадміністрацією схвалена цільова Програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, яка затверджена відповідним рішенням районної ради.
Бюджетами відповідних місцевих рад у 2012 році профінансовано виконання в дошкільних навчальних закладах роботи на суму 1,2 млн.грн. (капітальні та поточні ремонти приміщень, дахів, заміна вікон тощо).
Здобуття загальної середньої освіти забезпечують 34 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається понад 5,9 тис. дітей. Для обдарованих дітей в районі діє Свалявська гімназія.
Безкоштовним харчуванням охоплені всі учні початкових класів (2917).
У ІІІ (обласному) етапі предметних олімпіад учні району вибороли 20 призових місць. Загалом переможцями міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних та учнівських конкурсів, олімпіад стали 89 учнів.
Позашкільною освітою охоплено понад 1,0 тис. учнів, з них на базі Свалявського Будинку школяра – 510 вихованців, районної дитячо-юнацької спортивної школи – 545.
Усі загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ та І-ІІ ступенів комп’ютеризовані, створено сайти в   мережі Інтернет.
На балансі відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації знаходяться шість шкільних автобуси, що забезпечують підвезення 350 учнів до місць навчання і додому.
121 педагогічний працівник загальноосвітніх шкіл атестовано, 149 - пройшли курсову перепідготовку.
У 2012 році видатки загального фонду бюджету на галузь освіти району становили понад 69,8 млн.гривень, що на 18,9 відс. більше, ніж у 2011 році, з них на оплату праці спрямовано 58,2 млн.гривень, оплату енергоносіїв –                 6,2 млн.гривень, на закупівлю продуктів харчування для дітей загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів – 4,0   млн.гривень.
З метою якісної підготовки навчальних закладів району до нового 2012/2013 навчального року та безперебійного проведення навчання в опалювальний період, протягом 2012 року реалізовано комплекс заходів, зокрема виготовлено проектно-кошторисні документації на будівництво Росошанської та Плосківської загальноосвітніх шкіл, в усіх навчальних закладах району проведені планові капітальні і поточні ремонти класних приміщень, кабінетів, коридорів, котельного господарства, харчоблоків шкіл, а також придбано обладнання та інвентар на загальну суму понад 702,5 тис.гривень.
В галузі охорони здоров'я здійснено ряд заходів, спрямованих на підвищення рівня надання медичної допомоги.
В амбулаторно-поліклінічних установах району в 2012 році лікарями всіх профілів прийнято понад 297 тис. хворих. В стаціонарі райлікарні проліковано понад 8,8 тис. хворих.
У 2012 році видатки загального фонду бюджету на медичну галузь   району становили 28,7 млн.грн., що на 17,1 відс. більше ніж у попередньому році, з них на оплату праці – 23,8 млн.грн, оплату енергоносіїв – 2,2 млн.грн. Видатки на одного жителя у 2012 році становили 528 грн. проти 452 грн. у 2011 році.
В рамках реалізації районної Програми зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я проведено частковий ремонт даху та системи водопостачання фельдшерсько-акушерського пункту в с.Павлово, силового електрообладнання та теплових мереж центральної районної лікарні, перевірку та ремонт кабельного обладнання та димовентиляційних каналів, заміну повітряних ліній електропостачання райлікарні на кабельні, поточний ремонт відділу переливання крові, утеплення підвальних приміщень, заміну дверей у травматологічному відділенні та освітлювальних пристроїв на енергозберігаючі, ремонти медичного обладнання та санітарного автомобіля „Тойота”, підведено нову лінію водопостачання до корпусів інфекційного та шкірного відділення, а також проведено роботи по відведенню дощових стоків в центральну каналізацію. Для проведення зазначених робіт протягом року було спрямовано коштів районного бюджету на загальну суму понад 150,0 тис.грн.
З метою поліпшення умов діагностики в поліклінічному відділенні райлікарні протягом 2012 року за кошти районного бюджету закуплено медобладнання та інвентар на суму 57,1 тис.грн., в тому числі комп’ютерна техніка, вага електронна лабораторна, три холодильні установки, два столи лабораторні, дві шафи купе, три газові котли).
За рахунок коштів державного та   обласного бюджету отримано обладнання та медикаментів для амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів та райлікарні на суму   1 424 тис.грн., в тому числі три вакуумні пологові системи та чотири комплекти пневмошин.
Протягом 2012 року з районного бюджету спрямовано 5,4 тис.грн. для виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Стройне. За рахунок асигнувань обласного бюджету в сумі 64,5 тис.грн. розроблено проектно-кошторисну документацію на реалізацію інвестиційного проекту по енергозбереженню, виконання якого здійснюватиметься в рамках проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій шляхом виконання зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, зокрема капітальний ремонт, заміна вікон, дверей та утеплення фасадів центральної районної лікарні.
На медикаментозне забезпечення хворих спрямовано 1,5 млн.грн., що на 25,0 відс. більше ніж у попередньому році, видатки на харчування хворих склали 550,0 тис.грн. Видатки на медикаментозне забезпечення одного ліжко/дня   становили 8 грн., на харчування   – 11,6 гривень.
З метою забезпечення подальшого розвитку культури і мистецтва прийнято програму розвитку культури і мистецтва в районі на 2011-2015   роки.
За звітній період реалізовано низку культурно-мистецьких проектів, які отримали високу оцінку фахівців, вжито заходи для поліпшення умов праці працівників культури, розвитку мистецтва, охорони та збереження пам'яток історії і культури.
Протягом 2012 року проведено понад 50 культурно-мистецьких свят, зокрема святкування новорічних та різдвяних свят, Дня соборності України, Дня захисника Вітчизни, Міжнародного жіночого дня, 26-ї річниці Чорнобильської трагедії, Дня Матері,   21-ї річниці незалежності України, Дня Перемоги, огляди-конкурси колективів художньої самодіяльності в населених пунктах району та районний творчий звіт-конкурс, конкурси читців, фестиваль народних ремесел та фольклору, виставки робіт майстрів народного декоративно-прикладного мистецтва, картин самодіяльних художників, вишивальниць, різьби по дереву, коренепластики, в’язання бісером тощо.
Кращі колективи   художньої самодіяльності району брали участь в обласному фестивалі колядницьких колективів „Вертеп – 2012”, обласному марш-параді духових оркестрів, обласному конкурсі художнього слова ім. І.Ірлявського, у заключному обласному концерті, присвяченому 21-й річниці незалежності України, у Дні Добросусідства між Україною та Словаччиною, обласному фестивалі коломийки „Дзвінкі перлини Верховини”, у ХІ Міжнародній виставці-ярмарку „Тур’євроцентр-Закарпаття 2011”, фестивалі „Гамора – 2012”, обласному фестивалі словацького народного мистецтва „Словенська веселіца”, обласному фестивалі русинської культури „Червена ружа” тощо.
Бюджет відділу культури і туризму райдержадміністрації на 2012 рік становив понад 8,7 млн.грн., що на 20,3 відсотки більше 2011 року, з них спрямовано на оплату праці – 5,7 млн.грн.; на енергоносії – 360,5 тис.грн.
Протягом 2012 року проведено поточні ремонти в бібліотеках та клубних установах населених пунктів району, в дитячих школах мистецтв м.Свалява, сіл Керецьки та Поляна, районному будинку культури, здійснено заміну дверей на металопластикові у Свалявській дитячій школі мистецтв. Для проведення зазначених робіт протягом року було спрямовано коштів на загальну суму понад 121,4 тис.грн.
З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури протягом 2012 року придбано обладнання та інвентар за рахунок коштів районного бюджету на суму 33,9 тис.грн., зокрема для Свалявської дитячої школи мистецтв - сценічний одяг та акордеон, для бібліотечних установ району – 15 вогнегасників, 10 електричних конвекторів для Свалявської дитячої школи мистецтв, районного будинку культури та бібліотек-філій сіл Росош і Керецьки, газові котли та радіатори для Свалявської та Керецьківської   дитячих шкіл мистецтв.    
Як переможець програми ,,Бібліоміст” Фундації Білла та Мелінди Гейтс Свалявська централізована бібліотечна система (центральна районна бібліотека, бібліотеки-філії сіл Керецьки, Росош, Неліпино) від корпорації Mikrosoft отримала ліцензійне програмне забезпечення, 15 комп'ютерів, 15 комплектів навушників та веб-камер, 4 принтери та сканери, набори обладнання для створення локальної мережі та підключення до мережі Інтернет.
На виконання відповідних вимог в бібліотеках району, які пройшли конкурсний відбір за програмою ,,Бібліоміст”, впорядковано приміщення для розташування обладнання і надання   вільного доступу до Інтернету для   користувачів, придбано столи та стільці для розташування обладнання і роботи користувачів, проведено модернізацію електромережі відповідно до вимог програми, забезпечено заклади   протипожежними   засобами (вогнегасниками), виготовлено та встановлено засоби охорони (захисні решітки на вікна та двері) на загальну суму 39,3 тис.грн.
У звітному році виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції будівлі Свалявської дитячої школи мистецтв (корпус №1   по вул.Борканюка), на що було виділено асигнування з районного бюджету в сумі 58 тис. гривень.
Протягом 2012 року бібліотечний фонд району поповнено на 2893   примірники видань.
Протягом звітного періоду райдержадміністрацією вживалися організаційні та практичні заходи по удосконаленню фізкультурно-масової роботи в районі, підвищенню спортивної майстерності спортсменів, пропаганди здорового способу життя та залучення молоді до занять спортом.
Проведено низку районних, обласних, всеукраїнських змагань з різних видів спорту, в яких взяли активну участь спортсмени району. Зокрема збірні команди району взяли участь у літніх спортивних іграх молоді Закарпатської області з 7 видів спорту і стали призерами з волейболу, пляжного волейболу.
Футбольний клуб „Поляна” став бронзовим призером обласного чемпіонату з футболу.
Згідно проведеного обласного рейтингу за підсумками 2012 року Свалявський район по спортивній майстерності посів 2 місце   в області.
В районі забезпечується на належному рівні реалізація державної політики в галузі сім'ї, молоді та дітей.
Протягом 2012 головою райдержадміністрації порушено 68 клопотань про присвоєння багатодітним матерям почесного звання „Мати-героїня”. Згідно Указів Президента 22 матерям присвоєно почесне звання „Мати-героїня”. Всі багатодітні матері, які отримали звання „Мати-героїня”, одержали одноразову допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів.
Сформовано банк даних багатодітних сімей, де виховується три і більше дітей до 18 років, для надання їм 50-відсоткової знижки на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку, транспорту, придбання ліків. Станом   на 1 квітня 2013 року в районі видано 534 посвідчення батьків з багатодітної сім'ї та 1229 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї.
У 2012 році оздоровлено 3636 дітей району (57,7 відс. від загальної кількості дітей шкільного віку), серед яких дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 89, дітей-інвалідів – 42, дітей, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС – 2, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 1780, творчо обдарованих дітей – 805 та дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 310. В МДЦ   „Артек” та ДЦ „Молода гвардія” оздоровлено 27 дітей, з них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 19, дітей інвалідів – 2, дітей з багатодітних сімей – 2, творчо обдарованих – 4.
Всього на оздоровлення дітей з усіх джерел фінансування використано понад 1,1 млн.гривень.
Для адаптації в суспільстві бездоглядних та безпритульних дітей, надання їм соціальної, психологічної, медичної допомоги у м.Сваляві функціонує обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, в якому упродовж 2012 року пройшли курс реабілітації 48 дітей з неблагополучних, багатодітних та малозабезпечених сімей.
Здійснювалась робота щодо виконання заходів з реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин, задоволення інтересів, прав та розвитку культур національних меншин Свалявщини, сприяння діяльності національно-культурних товариств.
Протягом 2012 року національно-культурні товариства продовжували діяльність з розвитку своїх культур, відродження традицій та звичаїв, вивчення рідних мов, задоволення духовно-релігійних та інформаційних потреб, брали участь у культурному, громадському та політичному житті району.
У цьому їм всебічно допомагала райдержадміністрація сприяючи проведенню навчання учнів угорською мовою в Свалявському навчально-виховному комплексі № 10 та Свалявській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 1, роботі недільних шкіл з вивчення рідних мов. На базі Свалявської ЗОШ І ступеня № 5 функціонують 5-9 класи, в яких навчаються учні-роми.
Окрім того, залучено художні колективи національних меншин у виступах, приурочених до релігійних, районних і державних свят.
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 22.11.2012 № 622 райдержадміністрацією розроблено пропозиції щодо резервування природних територій площею 9600 га на територіях Свалявського, Березниківського та Ганьковицького лісництв ДП „Свалявське лісове господарство” для подальшого заповідання.
З метою забезпечення готовності   системи цивільного захисту району в умовах   загрози   або   виникнення   надзвичайних   ситуацій   техногенного   та природного характеру щороку райдержадміністрацією затверджується відповідний План заходів.
На виконання зазначеного плану у 2012 році було проведено 3 комплексні навчання з цивільного захисту та 4 штабні тренування за участю керівників   підприємств, організацій та органів місцевого самоврядування.
З метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій в 2012 році проведено 9 засідань районної комісії з питань ТЕБ та НС, на яких розглянуто 38 питань, в І кварталі 2013 року – відповідно 3 і 7.
Через засоби масової інформації району доведено до населення рекомендації щодо поведінки при виникненні надзвичайних ситуацій у осінньо-зимовий період, основні правила поведінки на воді та дії в екстремальних умовах (геологічних, метеорологічних, гідрологічних явищ та пожеж тощо).
У 2012 році підрозділи пожежно-рятувальної служби здійснили                       62 виїзди за сигналом „Тривога”, з них: 51 – на пожежі, 11 - на ліквідацію наслідків аварій, катастроф та стихійних лих, у І кварталі 2013 року – відповідно 11 та 1.
У 2012 – І кварталі 2013 року з резервного фонду районного бюджету виділено   кошти в сумі 64,2 тис.гривень, з них – 45 тис.гривень на здійснення першочергових робіт, пов’язаних із заміною хлоратора „Адванс” на водозаборі „Ждимир” та забезпечення безперебійного водопостачання населених пунктів і 19,2 тис. гривень – для виплати одноразової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок пожеж.
Здійснення органами виконавчої влади, санепідемслужбою і установами медицини організаційних, медико-санітарних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів сприяли підтримці епідемічної ситуації в стабільному, контрольованому і керованому стані.
Відповідно до делегованих повноважень районна державна адміністрація здійснює координацію діяльності місцевих землевпорядних служб.
Районною землевпорядною службою на постійній основі надається необхідна методична та практична допомога відповідним спеціалістам органів місцевого самоврядування. Періодично проводяться виробничі наради за участю голів територіальних громад та спеціалістів – землевпорядників місцевих рад. Протягом 2012 – І кварталу 2013 року проведено 21 нараду-семінар по вивченню і застосуванню окремих норм земельного законодавства.
Координація діяльності місцевих землевпорядних органів здійснюється шляхом виконання завдань голови райдержадміністрації, визначених в резолюціях на документах, та дорученнях. Протягом 2012 року дано 257 таких завдань.
Райдержадміністрацією в червні 2012 року укладено договір з ДП „Закарпатський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” на виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг річок та струмків у межах населених пунктів.
У 2012 році комісією з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою у районі, розглянуто 295 проектів землеустрою, з яких   погоджено – 293.
Протягом 2012 року в районі видано 1140 державних актів на право власності на земельні ділянки   громадянам, 13 – юридичним особам, 15 – на право постійного користування державним установам. Укладено 63 договори оренди земельних ділянок та додаткових угод до діючих договорів оренди.
В 2012 році до місцевих бюджетів від продажу земель надійшло біля 1,2 млн. гривень, в І кварталі 2013 року – 51,2 тис.грн, від плати за землю –   відповідно 4,7 та 1,3 млн.гривень.
Інформація щодо земельних ділянок для продажу на земельних торгах під забудову для реалізації відповідних інвестиційних проектів розміщена на веб-сайті райдержадміністрації.
Відповідно до статті 209 Земельного Кодексу України кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського виробництва, використовуються на протиерозійні заходи, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.
У 2012 році використано 12,1 тис. гривень, що надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, спричинених вилученням сільськогосподарських і лісогосподарських угідь, з них на проведення нормативної грошової оцінки земель по Березниківській сільраді – 1,6 тис.грн., протиерозійні заходи в урочищі „За переїздом” с.Сасівка – 6,5 тис.грн., проведення робіт по складанню ґрунтових карт земель с.Голубине – 4,0 тис.грн.
За станом на 1 квітня 2013 року залишок таких коштів на рахунках місцевих рад становив 213,3 тис.грн., в тому числі по сільських бюджетах – 106,6 тис.грн., міському – 91,6 тис.грн. районному – 15,1 тис. гривень.
Протягом 2012 року здійснювалося ряд заходів щодо забезпечення реалізації державної регуляторної політики відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
З цією метою створено реєстр прийнятих райдержадміністрацією регуляторних актів і забезпечено вільний доступ до них суб’єктів підприємництва. Проекти регуляторних актів, результати аналізу їх регуляторного впливу та звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів оприлюднено в районній газеті „Вісті Свалявщини” та на веб-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет.
На протязі   2012 року районною державною адміністрацією прийнято регуляторний   акт - розпорядження голови райдержадміністрації від 18.12.2012 року № 410 „Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності”, який зареєстровано в Свалявському районному управлінні юстиції 4 березня 2013 року № 2/223.
Відповідно до плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності регуляторних актів на 2012 рік, здійснено базові відстеження рішень районної ради, які прийняті протягом 2011 року та носять регуляторний характер. Зазначені звіти оприлюднено в районній газеті „Вісті Свалявщини” від 1 грудня 2012 року № 91-92 та на веб-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет.
На виконання статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” головою райдержадміністрації 3 грудня 2012 року затверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації на 2013 рік та план-графік проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторних актів на 2013 рік. 25 лютого 2013 року внесено та затверджено доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів райдержадміністрації на 2013 рік. Зазначені плани та доповнення до них оприлюднено в районній газеті „Вісті Свалявщини” та на офіційній веб-сайті райдержадміністрації в мережі Інтернет.
          В цілому аналіз результатів роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів в частині виконання делегованих повноважень засвідчив, що протягом 2012 року та І кварталу 2013 року шляхом застосування економічних та організаційних важелів вдалося забезпечити стале економічне зростання, виконання соціальних програм і на цій основі підвищення життєвого рівня населення.
          Згідно з рейтинговою оцінкою результатів діяльності районів по соціально-економічному розвитку за підсумками І кварталу 2013 року Свалявський район зайняв 2 місце.

Голова районної державної адміністрації                                 Г.П. Уліганинець 
 
 
 
 
 
 
Повідомлення регіональних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади
 
 
 
 
 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

 
 
 
ПОГОДА В СВАЛЯВІ


 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com