Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 14 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови державної
адміністрації
від 22.01.2010 № 17
         
                     
Ціни
на роботи (послуги), що виконуються
архівним відділом райдержадміністрації

№ з/п
Найменування   видів робіт (послуг)
Одиниця виміру
Ціна, (грн.)
При-мітка

1. Роботи (послуги) у сфері   забезпечення збереженості архівних документів
1.1.
Підготовка історичних довідок на архівні фонди
1.1.1. - за період понад 10 років історична
довідка 466,35
1.1.2. - за період від 5   до 10 років історична довідка 373,08
1.1.3. - за період від 1 до 5 років історична довідка 279,81
1.2. Визначення фондової належності
документів 1
од.зб. 1,86

1.3. Систематизація справ в архівних
фондах
1.3.1. за фондами 10
од.зб. 0,78
1.3.2. у середині фондів – за роками або структурними частинами 10
од.зб. 1,56
1.4. Проведення експертизи цінності
документів:
1.4.1. управлінської документації з поаркушним переглядом документів 1
од. зб. 3,73
1.4.2. управлінської документації без поаркушного перегляду документів 10
од. зб. 8,47
1.4.3. особових справ з поаркушним переглядом документів 1
од.зб. 2,07
1.4.4. особових справ без поаркушного перегляду документів 10
од. зб. 3,45
1.5. Науково-технічне опрацювання документів:
1.5.1 Формування справ із розсипу доку-ментів та переоформлення справ
1.5.1.1. з управлінською документацією 10
арк. 1,16
1.5.1.2. на особовий склад 50
арк. 4,66
1.5.2. Систематизація документів у     справі
1.5.2.1. машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст
100
арк. 7,77
1.5.2.2. машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання
100
арк. 11,65
1 2 3 4 5
1.5.3. Складання заголовків справ
1.5.3.1. управлінської документації 1
заголовок 3,73
1.5.3.2. на особові справи 10
заголовків 7,77
1.5.8. Розброшурування неправильно сфор-мованих справ, вилучення скріпок 1
од.зб. 0,68
1.5.9. Нумерація аркушів у справі:

1.5.9.1. обсягом понад 150 арк. 100
арк. 3,64
1.5.9.2. обсягом до 150 арк.                                                                                                 100
арк. 3,90
1.5.9.3. обсягом до 50 арк. 50
арк. 2,10
1.5.9.4. не стандартних за форматом і якістю аркушів 100
арк. 4,97
1.5.10. Перенумеровування   аркушів у справах
100
арк. 7,81
1.5.11. Перевіряння нумерації у справах, не стандартних за форматом і якістю аркушів 10
арк. 0,18
1.5.12. Вклеювання титульних і
засвідчувальних аркушів 10
арк. 1,82
1.5.13. Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів на управлінську документацію:
1.5.13.1. при наявності друкарської обкладинки або титулу установи 1
обкладинка 1,09
1.5.13.2. при відсутності друкарської
обкладинки або титулу установи
1
обкладинка 1,36
1.5.13.3. обкладинка великоформатна 1
обкладинка 2,18
1.5.14. Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів на особові справи 10
обкладинок 3,90
1.5.15. Оформлення описів справ 1
опис 93,27
1.5.16. Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ:
1.5.16.1. без проставлення штемпелів 10
од. зб. 1,09
1.5.16.2. з проставленням штемпелів (два відбитки на одній обкладинці) 10
од. зб. 2,73
1.5.17. Складання актів про непоправні пошкодження документів
1
акт 46,63
1.5.18. Формування в’язок справ:
1.5.18.1. що підлягають включенню до НАФ 10
од. зб. 1,36
1.5.18.2. що не підлягають включенню до НАФ
10
од. зб. 0,77
1.6. Складання описів справ на комп’ютері
1
заголовок 0,78
1.7. Підготовка передмов до описів справ 1
передмова 466,35
1 2 3 4 5
1.8. Складання актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню 1
позиція акта 2,66

1.9. Складання актів про нестачу
документів
1
акт 186,54
1.11. Складання номенклатур справ:

1.11.1. Проведення організаційної роботи
в установі з метою складання
номенклатури справ
установа 69,94
1.11.2. Розроблення схеми побудови
номенклатури справ
схема 279,81
1.11.3. Проведення експертизи цінності документів для складання
номенклатури справ:
1.11.3.1. з поаркушним переглядом справ 1
од.зб. 3,73
1.11.3.2. без поаркушного перегляду справ 10
од.зб. 8,47
1.11.4. Складання заголовків справ для складання номенклатури справ
1
заголовок 3,10
1.11.5. Групування документів за ознаками
формування справ для складання
номенклатури справ
10
документів 4,66
1.11.7. Редагування заголовків справ для
складання номенклатури справ
10
заголовків 7,46
1.11.8. Індексування статей номенклатури
справ
10
статей 5,82
1.12. Погодження   номенклатури справ 1
стаття 1,16
1.13. Складання статистичних звітів   про
організацію зберігання архівних
документів юридичними особами і
паспортів архівних підрозділів
юридичних осіб
звіт 279,81
1.14. Консультування   з питань організації
діяльності служб діловодства та
архівних підрозділів та з питань
ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з
інших питань архівної справи:  
1.14.1. у державній архівній установі консультація 23,31
1.14.2. в установі – фондоутворювача консультація 46,63
1.16. Палітурні роботи:
1.16.1. підшивання справ, що містять
до 25 арк. 1
од.зб. 0,91
1.6.2. підшивання справ, що містять
до 50 арк. 1
од.зб. 1,36
1 2 3 4 5
1.16.3. підшивання справ, що містять
до 100 арк. 1
од.зб. 2,18
1.16.4. підшивання справ, що містять
до 150 арк. 1
од.зб. 3,21
1.16.5. підшивання справ, що містять
до 150 арк., або з нестандартними
аркушами 1
од.зб. 4,20
2. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах
2.4. Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб:

2.4.1. Підготовка історичних довідок з історії населених пунктів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та інших
0,5
друкованого
аркуша 233,17
2.4.3. Підготовка тематичних довідок довідка 46,63
2.4.4. Підготовка майнових довідок довідка 46,63
2.7. Проведення екскурсій і занять в приміщенні архівної установи

2.7.1. оглядових екскурсія 279,81
2.7.2. тематичних екскурсія 466,35
2.7.3. за темою, запропонованою замовником екскурсія 1025,97


 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com