Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснювальна записка
до   розпорядження голови районної державної адміністрації “Про затвердження   цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації”

        Відповідно до статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” архіви мають право “надавати за плату послуги з використання фізичними та юридичними особами відомостей, що містяться в архівних документах”, а також “виконувати на платній основі роботи, пов’язані з науково-технічним опрацюванням і забезпеченням збереженості архівних документів, що є власністю держави, територіальних громад, фізичних і юридичних осіб...”
        Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів. Зазначений Перелік був доповнений новими видами платних послуг згідно постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608.
        Порядок ціноутворення на роботи (послуги) визначено відповідно до наказу Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “ Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за № 179/5370.
          Слід зазначити, що на виконання статті 35 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, надання архівних довідок, необхідних для забезпечення соціального захисту громадян (підтвердження трудового стажу та розміру заробітної плати, освіти та навчання, нагородження, присвоєння почесних звань, обрання депутатом органів місцевого самоврядування, участь у партизанському, підпільному русі, перебування у концтаборах та робочих таборах під час Другої світової війни, про реабілітацію репресованих громадян та ряд інших), а також надання фізичним особам для користування в читальному залі архіву документів, що належать державі, територіальним громадам (згідно визначених норм), та архівних довідок судам, правоохоронним, контрольно-ревізійним органам України, а також юридичним і фізичним особам, які передали документи на зберігання, органам державної виконавчої влади, органам місцевого самоврядування,   депутатські звернення виконуються безоплатно.
          Що стосується Переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок державних коштів, то він включає підготовку довідок (генеалогічних, фактографічних, біографічних, історичних, тематичних і майнових) на запити фізичних та юридичних осіб. Зокрема, це архівні довідки про підтвердження родинного зв’язку з метою одержання спадщини, встановлення або підтвердження певного факту, події, дати, уточнення біографічних фактів фізичної особи, підтвердження прав власності на нерухоме майно,   пошук та надання копій, витягів з документів або рішень місцевих органів влади про створення установ, організацій, підприємств, написання короткої історичної довідки про установу, підприємство, населений пункт, ряд інших.
            З метою доступності платних робіт   (послуг) для   громадян та юридичних осіб, розрахунок цін здійснювався за мінімальними тарифами.  
          Для громадян, які користуються пільгами, згідно чинного законодавства, встановлюється відсоток знижки оплати архівних послуг. Інваліди війни та громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, мають 100 % знижку за платні довідки відповідно             статей 13, 16 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”.
          Отже, розпорядження   “Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються архівним відділом райдержадміністрації” розроблено з метою встановлення розміру цін на платні архівні послуги згідно вимог чинного законодавства, поліпшення фінансового становища архіву, що сприятиме більш раціональному використанню коштів Державного бюджету.
          Впровадження цього регуляторного акта збільшить надходження до державних цільових фондів: страхових внесків до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Ціни на архівні роботи (послуги), які подані на розгляд,   включають тільки вартість трудових затрат та плату до державних цільових фондів.
          Нормативно-правовою базою цього наказу є   Закон України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” (зі змінами),   Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту”, Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами” зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1608,   наказ Державного комітету архівів України від 24.01.2001 № 6 “Про затвердження Порядку ціноутворення на роботи (послуги), що виконуються державними архівними установами”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 № 179/5370,   Положення про архівний відділ районної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.03.2008     № 104.Начальник архівного відділу
райдержадміністрації                                         Н.І.Дзямко

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com