Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 14 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОЗРАХУНОК
вартості трудових затрат та планова калькуляція цін на роботи (послуги), що виконуються  
архівним відділом райдержадміністрації , затверджених розпорядженням голови райдержадміністрації від   ______________ № ____

№ з/п
Назва виду робіт Одиниця
виміру Виконавець Денна
тариф-на ставка
(грн.) Норма
часу (люди-но-днів) Нор-ма виро-бітку
(на 1 р/дн) Вартість трудових витрат на одиницю виміру
(грн.) Страхові внески
до ПФ – 33,2%,
до Фонду соціального страхування у зв’яку з тимчасовою втратою
працездатності – 1,4%,
до Фонду соціального страхування
на випадок безробіття –1,6%,
до Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві –   0,2%
Всього: 36,4 %
(грн.) Виробни-ча собівар-тість
(грн.) Ціна за одиницю виміру
(грн.) При-мітка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Роботи (послуги) у сфері забезпечення збереженості архівних документів
1.1.
Підготовка історичних до-відок   на   архівні фонди
1.1.1. - за період понад 10 років історична довідка начальник 68,38 5 341,90 124,45 466,35
466,35
1.1.2. - за період від 5   до 10 років історична довідка начальник 68,38 4 273,52 99,56 373,08 373,08
1.1.3.
-за період від 1 до 5 років історична довідка начальник 68,38
3 205,14 74,67 279,81 279,81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.2. Визначення фондової належ-ності документів 100
од.зб. начальник 68.38
50
136,76 49,78 186,54 1,86 за
1
од.зб
1.3. Систематизація справ в архівних фондах
1.3.1. за фондами 1000
од.зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 700 57,31 20,86 78,17 0,78 за
10
од.зб
1.3.2. у середині фондів – за
роками або структурними
частинами 100
од.зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 350 11,46 4,17 15,63 1,56 за
10
од.зб
1.4. Проведення експертизи   цін-ності документів:
1.4.1. управлінської документації                         з поаркушним переглядом документів 100
од. зб. начальник 68,38 25 273,52 99,56 373,08 3,73 за
1
од.зб
1.4.2. управлінської документації без поаркушного перегляду документів
100
од. зб. начальник 68.38 110 62,16 22.62 84,78 8,47 за
10
од.зб
1.4.3. особових справ з поаркуш-ним переглядом документів
100
од.зб. начальник 68,38 45 151,95 55,31 207,26 2,07 за
1
од.зб
1.4.4. особових справ без поаркуш-ного перегляду документів
1000
од. зб. начальник 68,38 270 253,25 92,18 345,43 3,45 за
10
од.зб
1.5. Науково-технічне опрацювання документів

1.5.1. Формування справ із розсипу документів та переоформ-лення справ
1.5.1.1. з управлінською докумен-тацією 1000
арк. начальник 68.38 800 85,47 31,11 116,58 1,16 за
10
арк.
1.5.1.2. на особовий склад 1000
арк. начальник 68.38 1000 68,38 24,89 93,27 4,66 за
50
арк.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5.2. Систематизація документів
у     справі
1.5.2.1. машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст 1000
арк. начальник 68,38 1200 56,98 20,74 77,72 7,77 за
100
арк.
1.5.2.2. машинописний або рукопис-ний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання 1000
арк. начальник 68,38 800 85,47 31,11 116,58 11,65 за
100
арк.
1.5.3. Складання заголовків справ:
1.5.3.1. управлінської документації 100
заголов-ків начальни 68,38 25 273,52 99,56 373,08 3,73 за
1
загол
1.5.3.2. на особові справи 100
заголов-ків начальник 68,38 120 56,98 20,74 77,72 7,77 за
10
загол
1.5.8. Розброшурування неправи-льно сформованих справ, вилучення скріпок
100
од.зб.
спеціаліст ІІ категорії 40,12 80 50,15 18,25 68,40 0,68 за
1
од.зб
1.5.9 Нумерація аркушів у справі:

1.5.9.1. обсягом понад 150 арк. 1000
арк. спеціаліст ІІ категорії 40,12 1500 26,74 9,73 36,47 3,64 за
100
арк.

1.5.9.2. обсягом до 150 арк.                                                                                                 1000
арк. спеціаліст ІІ категорії 40,12 1400 28,65 10,43 39,08 3,90 за
100
арк.
1.5.9.3. обсягом до 50 арк. 1000
арк. спеціаліст ІІ категорії 40,12 1300 30,86 11,23 42,09 2,10 за
50
арк.
1.5.9.4. не стандартних за форматом і якістю аркушів
1000
арк. спеціаліст ІІ категорії 40,12 1100 36,47 13,27 49,74 4,97 за
100
арк.
1.5.10. Перенумеровування   аркушів у справах
100
арк. спеціаліст ІІ категорії 40,12 700 5,73 2,08 7,81 7,81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5.11 Перевіряння нумерації у справах, не стандартних за форматом і якістю аркушів
1000
арк. спеціаліст ІІ категорії 40,12 3000 13,37 4,86 18,23 0,18 за
10
арк
1.5.12. Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів
100
тит. арк. спеціаліст ІІ категорії 40,12 300 13,37 4,86 18,23 1,82 за
10
арк
1.5.13. Оформлення обкладинок
справ або титульних
аркушів на управлінську
документацію:
1.5.13.1. при наявності друкарської обкладинки або титулу установи
100
обклади-нок спеціаліст ІІ категорії 40,12 50 80,24 29,20 109,44 1,09 за
1
обкл
1.5.13.2. при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи 100
обклади-нок спеціаліст ІІ категорії 40,12 40 100,30 36,50 136,80 1,36 за
1
обкл
1.5.13.3. обкладинка великоформатна обкла-динка спеціаліст ІІ категорії 40,12 25 1,60 0,58 2,18 2,18
1.5.14. Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів на особові справи 10 обклади-нок спеціаліст ІІ категорії 40,12 140 2,86 1,04 3,90 3,90
1.5.15. Оформлення описів справ опис начальник
68,38 1 68,38 24,89 93,27 93,27
1.5.16. Проставлення архівних шиф-рів на обкладинках справ:
1.5.16.1. без проставлення штемпелів 100
од. зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 500 8,02 2,92 10,94 1,09 за
10
од.зб
1.5.16.2. з проставленням штемпелів (два відбитки на одній обкладинці)
100
од. зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 200 20,06 7,30 27,36 2,73 за
10
од.зб
1.5.17. Складання акту про непоп-равні пошкодження доку-ментів
акт начальник 68,38 0,5 34,19 12,44 46,63 46,63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5.18. Формування в’язок справ:
1.5.18.1. що підлягають включенню до НАФ 100
од. зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 400 10,03 3,65 13,68 1,36 за
10
од.зб
1.5.18.2. що не підлягають включенню до НАФ
10
од. зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 700 0,57 0,20 0,77 0,77
1.6. Складання описів справ на комп’ютері
100
заголов-ків спеціаліст ІІ категорії 40,12 70 57,31 20,86 78,17 0,78 за
1
загол
1.7. Підготовка передмов до описів фондів передмо-ва начальник 68,38 5 341,90 124,45 466,35 466,35
1.8. Складання актів про вилу-чення та знищення докумен-тів і справ, що не підлягають зберіганню 100 позицій акта начальник 68,38 35 195,37 71,11 266,48
за
1
позицію
1.9. Складання актів про нестачу документів акт начальник 68,38 2 136,76 49,78 186,54 186,54
1.11. Складання номенклатури справ:
1.11.1. Проведення організаційної роботи в установі з метою складання номенклатури
справ
установа начальник 68,38 0,75 51,28 18,66 69,94 69,94
1.11.2. Розроблення схеми побудови номенклатури справ схема начальник 68,38 3 205,14 74,67 279,81 279,81
1.11.3 Проведення експертизи цін-ності документів для скла-дання номенклатури справ

1.11.3.1. з поаркушним переглядом справ 100
од.зб. начальник 68,38 25 273,52 99,56 373,08 3,73 за
1
од.зб
1.11.3.2. без поаркушного перегляду справ 100
од.зб. начальник 68,38 110 62,16 22,62 84,78 8,47 за
10
од.зб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.11.4. Складання заголовків справ для складання номенклатури справ 10
заголов-ків начальник 68,38 30 22,79 8,29 31,08 3,10 за
1
загол
1.11.5. Групування документів за ознаками формування справ для складання номенклатури справ 100 докумен-тів начальник 68,38 200 34,19 12,44 46,63 4,66 за
10
документ
1.11.7. Редагування заголовків справ для складання номенклатури справ 100 заголов-ків начальник 68,38 125 54,70 19,91 74,61 7,46 за
10
загол
1.11.8. Індексування статей номен-клатури справ 100
статей начальник 68,38 160 42,73 15,55 58,28 5,82 за
10
стат-тей
1.12. Погодження   номенклатури справ 100 статей начальник 68,38 80 85,47 31,11 116,58 1,16 за
1
стат-тю

1.13. Складання статистичних зві-тів   про організацію збері-гання   архівних документів юридичними особами і пас-портів архівних підрозділів юридичних осіб
звіт начальник 68,38 3 205,14 74,67 279,81 279,81
1.14. Консультування з питань організації діяльності служб діловодства та архівних підрозділів та з питань ведення обліку архівних документів, забезпечення їх збереженості та з інших питань архівної справи:
1.14.1. у державній архівній уста-нові консуль-тація начальник 68,38 4 17,09 6,22 23,31 23,31
1.14.2. в установі – фондоутворю-вача консуль-тація начальник 68,38 2 34,19 12,44 46,63 46,63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.16. Палітурні роботи:

1.16.1. підшивання справ, що містять до 25 арк. 100
од.зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 60 66,86 24,33 91,19 0,91 за
1
од.зб
1.16.2. підшивання справ, що містять до 50 арк. 100
од.зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 40 100,03 36,50 136,53 1,36 за
1
од.зб
1.16.3. підшивання справ, що містять до 100 арк. 100
од.зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 25 160,48 58,41 218,89 2,18 за
1
од.зб
1.16.4. підшивання справ, що містять до 150 арк. 100
од.зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 17 236,00 85,90 321,90 3,21 за
1
од.зб
1.16.5. підшивання справ, що містять до 150 арк., або з
нестандартними аркушами
100
од.зб. спеціаліст ІІ категорії 40,12 13 308,61 112,33 420,94 4,20 за
1
од.зб
2. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей, що містяться в архівних документах
2.4. Підготовка довідок на запити фізичних та юридичних осіб:
2.4.1. Підготовка історичних дові-док з історії населених пунк-тів, фабрик, заводів, установ, організацій, військових підрозділів та інших 0,5 друкова-ного
аркуша начальник 68,38 5 170,95 62,22 233,17 233,17
2.4.3. Підготока тематичних довідок довідка начальник 68,638 0,5 34,19 12,44 46,63 46,63
2.4.4. Підготовка майнових довідок довідка начальник 68,38 0,5 34,19 12,44 46,63 46,63
2.7. Проведення екскурсій і занять в приміщенні архівної установи:
2.7.1 оглядових екскурсія начальник 68,38 3 205,14 74,67 279,81 279,81
2.7.2 тематичних екскурсія начальник 68,38 5 341,90 124,45 466,35 466,35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.7.3 за темою, запропонованою замовником екскурсія начальник
68,38 11 752,18 273,79 1025,97 1025,97Начальник архівного відділу
райдержадміністрації                                                                             Н.І.Дзямко


Головний бухгалтер
райдержадміністрації                                                                             Р.М.Дем'ян

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com