Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Понеділок, 24 Лютий 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Захист прав дітей

На сьогодні забезпечення захисту прав дитини виступає не лише стратегічним напрямом державної політики, але й займає вагоме місце   у системі міжнародних відносин.   Приєднання України до міжнародних актів про права дитини обумовлює новий підхід до визначення напрямків державної політики, визначає її межі та особливості. Означене обумовлює необхідність вивчення та переосмислення підходів щодо захисту прав, інтересів та свобод дитини в Україні.
Традиційно права класифікуються як: цивільні, політичні, економічні, соціальні і культурні. У Конвенції прав дитини всі права поділяються на три категорії, такі як: забезпечення; захисту; участі.
Так, діти мають право на забезпечення громадянства, медико-санітарну допомогу. Вони мають право на захист від визначених дій, наприклад катувань, експлуатації, довільного позбавлення волі і необґрунтованого позбавлення сімейної турботи. Діти також мають право на участь у рішеннях, що стосується їхнього життя, і на участь у житті громади.
Сприяння реалізації прав дітей, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією та іншими законами, нормативно-правовими актами України, обумовлює необхідність формування механізму захисту прав дитини.
Основні завдання державної політики з питань захисту прав, свобод та інтересів дітей, визначені у Загальнодержавній програмі “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року.
Реалізація державної політики щодо захисту прав, інтересів та свобод дітей потребує належного нормативно-правового забезпечення.
Базисом формування нормативно-правового поля з питань захисту прав, інтересів та свобод дітей слугує Конвенція ООН про права дитини, яка є головним міжнародним документом, з якого розпочалося формування системи міжнародних стандартів щодо захисту прав дітей. На національному рівні питання захисту прав, інтересів та свобод дитини стало найважливішим обов»язком держави, що закріплено у Конституції України, Законі України “Про охорону дитинства”, Сімейному кодексі, Кримінальному кодексі та інших нормативно-правових актах. Загалом можна виділити низку найважливіших нормативно-правових актів у цій сфері, які за типом акту можна згрупувати у п»ять груп, зокрема: конвенції, кодекси, закони, укази Президента України, акти Кабінету Міністрів України
Наднаціональний рівень політики щодо захисту прав, свобод та інтересів дітей здійснюється міжнародними організаціями, основною з яких є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який функціонує заради захисту, виживання і розвитку дитини. Права, свободи та інтереси дітей задекларовані у законодавчих актах різних країн світу (Конституція ФРН, Іспанії, Італії, Польської республіки, Австрії, Марокко та ін). Враховуючи те, що становище дітей з огляду на захист їхніх прав є надзвичайно вразливим, оскільки вони через свій вік та пов»язані із цим особливості психічного, фізичного та інтелектуального розвитку, а також обмежену дієздатність здебільшого не можуть самостійно звернутися за захистом своїх прав і законних інтересів важливу роль у дотриманні їх прав, свобод та інтересів виконують спеціалізовані омбудсмани, які функціонують у різних країнах світу (США, Російській Федерації, Норвегії, Гватемалі, Перу, Канаді, Іспанії, та інших країнах), посади яких є на державному, регіональному та на місцевому рівнях.
            Основним суб»єктом реалізації та кординації державної політики щодо захисту прав, інтересів та свобод дітей на території Свалявського району виступає служба у справах дітей Свалявської РДА, практика функціонування якої засвідчила наявність тенденції щодо зростання кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на кінець 2013р. із загальної чисельності дітей Свалявського району 1,2% припадає на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На території Свалявського району функціонує 1 Дитячий будинок сімейного типу та 1 Прийомна сім»я. Результати обізнаності та розуміння своїх прав та оцінювання рівня їх дотримання самими дітьми засвідчили, що найменш відомим є право на захист від втручання в особисте життя.
            Службою постійно надається практична та методична допомога, консультації з питань соціального захисту дітей органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам. Згідно чинного законодавства службою у справах дітей координуються заходи щодо захисту майнових та житлових прав дітей.  


Начальник служби у справах дітей   С.С.Мішко 
 
 
 
 
 
 
Повідомлення регіональних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади
 
 
 
 
 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

 
 
 
ПОГОДА В СВАЛЯВІ


 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com