Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Неділя, 15 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16.02.2010

На те й існує колегія, щоб разом вирішувати проблеми
Закінчився 2009 рік. Незважаючи на песимістичні настрої і прогнози деяких, трагедії   в районі не сталося. Непогано спрацювали всі галузі, досить стійко тримався на ногах місцевий бюджет. Але робота за екстремальних умов оголила зворотну сторону медалі, коли для виконання започаткованих окремих вважливих програм не вистачало належних коштів, у тому числі і власних. А, можливо, й організаторських здібностей   певної частини відповідальних працівників, професіоналізму.
Про це йшлося на черговому засіданні колегії райдержадміністрації, яку провів голова РДА І. П. Федикович. На зібрання були запрошені   керівники управлінь, відділів райдержадміністрації, контролюючих органів, виконавчих комітетів місцевих рад. У роботі колегії участь і виступив голова районної ради М. І. Воронич.
На порядок денний виносились такі питання: „Про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2009 рік та завдання на 2010 рік”, „Про основні пріоритетні напрями діяльності райдержадміністрації на 2010 рік”, „Про підсумки виконання бюджету району за 2009 рік та завдання на 2010 рік”, „Про звіт про виконання районного бюджету за 2009 рік”.
Після затвердження регламенту головуючий І. П. Федикович запропонував спочатку надати слово доповідачам, оскільки питання порядку денного тісно пов’язані між собою, а потім перейти до їх обговорення.
Інформуючи присутніх про підсумки соціально-економічного розвитку району за 2009 рік та завдання на 2010, а також про пріоритетні напрями діяльності райдержадміністрації на 2010 рік, начальник управління економіки РДА В. Д. Савчук, зокрема, сказала, що у звітному періоді всі   зусилля райдержадміністрації були спрямовані на виконання завдань, передбачених прогнозом економічного і соціального розвитку району на 2009 рік, на запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи   для ефективного функціонування реального сектора економіки та економії бюджетних коштів місцевих бюджетів.
У промисловості щорічно спостерігався ріст обсягів реалізації продукції. Так, підприємствами основного кола торік було реалізовано продукції на 3,4 відсотка більше, ніж у 2008 році. Приріст забезпечили в основному підприємства харчової промисловості, який склав майже 26 відсотків, а також хімічного виробництва – у 3,4 рази, виробництва електричного та електронного устаткування – 18,1 відсотка.
До рівня 2008 року обсяги реалізованої продукції збільшили товариства з обмеженою відповідальністю „Грифсканд–Свалява”, „Аква–Поляна”, „Плосківський завод мінеральних вод”, „Форшнер. Україна”, ВАТ „Свалявські мінеральні води”, ТОВ „Маргіт”, ТОВ „М.І.С. Україна” та „Маргіт–Аква”.
Разом з тим вплив фінансово-економічної кризи зумовив в економіці району окремі негативні тенденції, насамперед, щодо скорочення обсягу реалізації товарів і послуг підприємств та певне призупинення промислового виробництва. Спад допустили такі галузі, як колись потужна з виробництва   меблів, деревини і виробів з деревини, легка промисловість, металургії та оброблення металів. Цим хибують десять промислових підприємств району. Більше того, з певних причин власники та засновники товариств з обмеженою відповідальністю „З-Моде” та „Еко–Сервіс–Доксани” взагалі вирішили ліквідувати свій бізнес на Україні. З початку року не працювало ТОВ „Мінеральні води Свалявщини”, а третій рік поспіль – ТОВ „Норд–Ест”.
Основними причинами того є зниження попиту на продукцію, недостатнє забезпечення лісосировинною та відсутність у необхідній кількості обігових коштів. До числа основних чинників, які мали негативний вплив на конкурентоспроможність і потенціал зростання району, можна віднести також скорочення обсягів фінансування суб’єктів   підприємництва майже з усіх джерел, таких як обмеження кредитування, встановлення більш жорстких умов отримання кредитів, підвищення відсоткових ставок на кредити, згортання банками програм споживчого кредитування населення. Ці фактори призвели до різкого звуження внутрішнього ринку, сповільнення виробництва, згортання робіт по реконструкції, модернізації обладнання та технічного переоснащення підприємств.
Доповідач зазначала, аби мінімізувати вплив фінансової скрути, покращити фінансово-економічне становище підприємств району, торік щомісячно здійснювався моніторинг бюджетоутворюючих виробництв за основними   економічними критеріями. Проблеми фінансового характеру на цих суб’єктах підприємницького господарювання розглядалися на засіданнях робочих груп та нарадах при заступниках голови РДА, де визначалися шляхи виходу з них, розроблялися спільні пропозиції. Особливо це стосувалося підприємств лісового і лісопереробного комплексу, виробників мінеральних вод.
Велася також мова про іноземне інвестування, паспортизацію та інвентаризацію санаторно-курортної і туристично-рекреаційної галузі як таку, що стане ключовою, створення якісного регіонального туристичного продукту, на що в районі розроблена відповідна стратегія розвитку.
Пріоритетними напрямками щодо збільшення виробництва і надалі залишається максимальне використання місцевої сировини, зокрема, мінеральних вод та деревини. Пріоритетною галуззю, яка формує більше половини обсягів промислового виробництва, залишиться харчова, питома вага якої в загальних обсягах реалізованої продукції   складає 68 відсотків Майже 88 процентів реалізованої продукції цієї галузі займає виробництво мінеральної води.
Коментуючи виступ начальника управління економіки, голова РДА І. П. Федикович, зокрема, зазначив, що хотів би, аби діяльність управління дещо модернізувати, перевести з площини звичайної інформаційної статистики, фіксатора зробленого, досягнутого, в орган, який формує економічну політику і стратегію району, здатний вносити серйозні пропозиції, розробки на покращення роботи виробництв.
Про підсумки виконання районного бюджету за 2009 рік та завдання на 2010-ий інформувала присутніх начальник фінансового управління РДА Р. В. Прожегач. Говорилося, що закріплені доходи загального фонду місцевих бюджетів за січень-грудень 2009 р. район виконав на 103,5 відсотка. Закріплені доходи загального фонду   районного бюджету за минулий рік виконано на 107,4 відсотка.
Аналіз структурного складу податків і зборів свідчить, що торік найбільшу питому вагу в надходженнях склали податкові, виконання яких забезпечено на 103,3 відсотка від затверджених показників за відповідний період. Найбільшу питому вагу – 72,9 відсотка складають надходження по податках та з доходів фізичних осіб, рівень виконання яких забезпечено на 105,8 % до затверджених показників минулого періоду.
Відзначалося також, що в розрізі адміністративно-територіальних одиниць план надходжень до загального фонду за минулий рік не виконали шість сільських рад, серед яких Березниківська, Ганьковицька, Дусинська, Неліпинська. Стройненська та Солочинська. В загальному підсумку ці недовиконання становлять досить солідну суму.
Аналізуючи виконання місцевих бюджетів в розрізі кошиків, доповідач зазначила таке: стан надходження доходів місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні трансферів по району виконано на 106,3%. Виконання доходів І кошика забезпечили всі низові бюджети, крім Полянської сільради.
Видаткова частина зведеного бюджету району за минулий рік виконана на 95,5 відсотка, фінансування видатків по загальному фонду забезпечено на 96,6%. Говорилося і про видатки на освіту, утримання закладів охорони здоров’я, культосвітніх, соцзахист та соцзабезпечення, фінансування захищених статей видатків, енергоносіїв по бюджетній сфері, спеціального фонду.
Після того було заслухано керівників окремих галузевих структурних підрозділів РДА, контролюючих органів, виконкомів місцевих рад, особливо тих, які не виконали окремі статті бюджету.
Про вирішення проблемних питань у навчальних закладах говорили начальник відділу освіти РДА В. П. Русин, про соціальний захист населення – заступник начальника управління праці і соціального захисту населення М. В. Мішко.
Голова райдержадміністрації, учасники колегії висловили занепокоєння станом навчально-виховного процесу в окремих школах. Мова йшла про ті навчальні заклади, котрі, вочевидь, неспроможні забезпечити повною мірою дітей необхідними знаннями, через що батьки переводять їх у інші. Так, з Ганьковиці   до Свалявської гімназії щодня доїжджають понад 30 дітей. Не стало кількох класів у Солочинській ЗОШ І–ІІ ступенів. Можливо, тут є певні недопрацювання з боку педагогічних колективів, сільських голів в плані розумних перемовин з родичами, пори те, що школи мають належну матеріально-технічну базу, хороші високоосвічені кадри.
Існує проблема з розміщенням учнів початкових класів у дошкільних дитячих закладах, непорозуміння при розв’язанні певних питань, особливо щодо надання відпусток керівникам цих закладів чи фінансування окремих видів робіт.
Йшлося також про районну медицину, яка останніми роками почала пасувати перед закладами охорони здоров’я інших міст. Про це свідчать численні факти, коли окремі породіллі не хочуть родити у міському пологовому будинку, а хворі, котрі потребують хірургічного втручання, не хочуть чомусь лягати під скальпель місцевих ескулапів і по допомогу звертаються до лікарів Ужгорода чи Мукачева. Вочевидь, проблеми тут значно глибше, але докопатися до них потрібно найближчим часом.
Закінчуючи засідання колегії, голова РДА І. П. Федикович дав вказівку управлінням економіки та фінансовому доопрацювати наявні проекти розпоряджень з порядку денного і подати їх на підпис.
Борис ІВАНЧОВ.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com