Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України в поточному році здійснює набір слухачів на денну та заочну форми навчання, на 2010-2011 навчальний рік, за спеціальністю «Державна служба» за кошти Державного Бюджету України та на умовах з юридичними і фізичними особами.
Враховуючи специфіку державного управління АПК фахівці за спеціальністю "Державна служба" проходять підготовку за такими спеціалізаціями:
• Сталий     розвиток     сільських     територій     та   самоврядування
територіальних громад;
• Державне   управління   соціально-економічними   відносинами   в АПК;
• Державне     управління     правовим     та   організаційно-кадровим
забезпеченням в АПК;
• Державне управління земельними ресурсами та їх охорона;
• Державне управління екологічною безпекою;
• Управління лісовим і садово-парковим господарством;
• Державне управління в галузі ветеринарної медицини;
• Державне   управління   інженерно-технічним   забезпеченням   в
АПК;
• Державне управління в галузі рослинництва;
• Державне     управління     в     галузі     тваринництва     та     водних
біоресурсів.
Навчання передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну та фахову підготовку слухачів.
Випробування (тестування) з дисциплін: "Основи держави і права" та "Основи економіки і державного управління" відбудуться 8-9 липня 2010 року.

Умови вступу на магістерську програму
"Державна служба"
Прийом до магістратури за спеціальністю "Державна служба" здійснюється на базі повної вищої освіти з будь-якої спеціальності.
Форма навчання - денна та заочна.
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" здійснюється як за кошти Державного бюджету України, так і за умов договору з юридичними та фізичними особами.
Прийом осіб на навчання за державним замовленням регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 "Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління" та працевлаштування випускників".
Для навчання за державним замовленням - стаж державної служби повинен бути не менше 1 року.
Перелік необхідних документів:
• заява на ім’я ректора;
• оригінал диплому про освіту;
• оригінал додатку до диплому та його копія;
• 6 фотокарток розміром 3x4 см;
• медична довідка (форма 086-у);
• особова картка форми П-2 для держслужбовців;
• особовий листок з обліку кадрів для всіх, крім держслужбовців;
• автобіографія;
• копія паспорта;
• копія про присвоєння ідентифікаційного номера;
• завірена копія трудової книжки;
• оригінал та копія договору і направлення до вищого навчального
закладу (постанова № 789);
• довідка про зарахування до кадрового резерву.
Прийом осіб на навчання до магістратури за спеціальністю "Державна служба" за умов договору визначається правилами прийому Національного університету біоресурсів і природокористування України і передбачає такі документи:
• заява на ім’я ректора;
• оригінал диплому про освіту або його нотаріально завірена копія;

• додаток до диплому або його нотаріально завірена копія та копія;
• 6 фотокарток розміром 3x4 см;
• медична довідка (форма 086-у);
• особовий листок з обліку кадрів;
• автобіографія;
• копія паспорта;

• копія про присвоєння ідентифікаційного номера;
• завірена копія трудової книжки.
Термін навчання:
денна форма - 12 місяців;
заочна форма - 22 місяці.
Особа, яка успішно пройшла державну атестацію, отримує диплом магістра державного зразка.
Прийом       документів         здійснюється       з         7 квітня по 7 липня поточного року.
Вступні випробування (тестування) проводяться 8 та 9 липня 2010 року з дисциплін:
- основи держави і права;
- основи економіки та державного управління.
Особисто вступники пред’являють паспорт і військовий квиток.

 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com