Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 05 Грудень 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови   Свалявської   районної   державної   адміністрації
Закарпатської   області


від   __28.07.2010__ № _238_
м. Свалява

Про підсумки економічного і соціального розвитку району за перше півріччя 2010   року  

Розглянувши підсумки економічного і соціального розвитку району за перше півріччя 2010 року та з метою закріплення позитивних тенденцій економічного і соціального розвитку в другому півріччі 2010 року:  

1. Звернути увагу керівників:
управління економіки щодо незадовільних фінансових результатів   економіки району;
управління праці та соціального захисту населення щодо підвищення рівня середньомісячної заробітної плати у сфері економіки до середньообласного показника та погашення заборгованості із виплати заробітної плати;
відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства щодо зниження обсягів будівельних робіт та житлового будівництва;
господарюючих суб»єктів «Сузір”я», «Зірка», «Кришталеве Джерело», «Мундус», «Форшнер Україна», «Експертна група Фаворит», «Свалява-міськбуд», «Свалявське АТП-12140», «Фенікс», «Еко-Сервіс-Доксани», «Андезит», «ТРК «КІВ-ПЛЮС» на незадовільні фінансові результати діяльності   підприємств.
2. Першому заступнику, заступникам голови райдержадміністрації взяти під особливий контроль виконання показників соціально-економічного розвитку району, за якими здійснюється моніторинг діяльності райдержадміністрації та сконцентрувати зусилля на подоланні допущеного відставання, вироблення конкретних шляхів щодо підвищення ефективності роботи всіх сфер діяльності.
3. Вважати   першочерговим   завданням   керівників   управлінь, відділів райдержадміністрації, виконкомів   місцевих рад   на друге півріччя 2010 року:
  підвищення дієвості та ефективності державного управління, оптимізації структури органів виконавчої влади та упорядкування їх функцій, запровадження системного підходу до проведення консультацій з громадськістю в процесі   формування і реалізації регіональної політики;
            забезпечення сталого економічного зростання, послаблення реальних загроз кризових явищ на економіку району, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального захисту;        
покращення фінансового стану економіки   району;
детінізацію доходів громадян;
          збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
          стимулювання залучення інвестицій в економіку району;
          ефективне використання енергоносіїв та здійснення заходів з енергозбереження;
          своєчасну і якісну підготовку підприємств, організацій та установ району до роботи в осінньо-зимовий період;
        забезпечення своєчасної виплати заробітної плати у всіх сферах економіки та збільшення її рівня.
            4. Управлінню економіки (Савчук В.Д.) спільно з міжрайонною державною податковою інспекцією (Лендєл Г.Д.) та керівниками відповідних господарюючих суб”єктів протягом ІІІ кварталу поточного року вивчити причини погіршення   фінансового результату галузей економіки   і здійснити дієві заходи по підвищенню ефективності їх функціонування та поліпшенню фінансово-економічних показників.
            5. Рекомендувати міжрайонній державній податковій інспекції (Лендєл Г.Д.), районному управлінню Пенсійного фонду (Нестерчук Л.І.) разом з керівниками підприємств, організацій протягом другого півріччя 2010 року здійснити заходи, спрямовані на суттєве щомісячне скорочення податкового та пенсійного боргів, недопущення зростання заборгованості   з поточної сплати податків, зборів до бюджетів та Пенсійного фонду, посилити претензійно-позовну роботу про банкрутство непрацюючих (неплатоспроможних) підприємств.
          6. Управлінню агропромислового   розвитку (Чернуха М.І.) забезпечити організацію своєчасного та якісного проведення збирання врожаю основних сільськогосподарських культур та   заготівлю кормів. Надати сільськогосподарським товаровиробникам необхідну практичну допомогу в отриманні агросервісних послуг та пального.
        7. Управлінню економіки (Савчук В.Д) спільно з виконкомами місцевих рад активізувати роботу щодо залучення інвестицій в економіку шляхом розроблення та впровадження нових інвестиційних проектів, які є пріоритетними для району.
        8. Виконкомам місцевих рад при необхідності передбачити   у бюджеті розвитку місцевих бюджетів кошти для співфінансування будівництва об”єктів, що фінансуватимуться протягом 2010 року за рахунок коштів   державного, обласного бюджетів для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку району.
        9. Відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства спільно з виконкомами місцевих рад здійснити додаткові заходи щодо введення в дію житла за рахунок усіх джерел фінансування в обсягах, передбачених Прогнозом економічного і соціального розвитку району на 2010 рік.
        10. Виконкомам місцевих рад спільно з управлінням Держкомзему у Свалявському районі активізувати   роботу щодо виконання річного плану–графіка щодо надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
        11. Управлінню економіки (Савчук В.Д.) з метою надання населенню якісних послуг в галузі торгівлі і ресторанного господарства забезпечити виконання заходів та основних показників Програми розвитку внутрішньої торгівлі району до 2012 року.
        12. Управлінню економіки (Савчук В.Д.)   спільно з контролюючими   та правоохоронними органами забезпечити   постійний контроль за ціновою ситуацією на найбільш соціально-значущих ринках продуктів харчування.  
        13. Відділам райдержадміністрації: освіти (Русин В.П.), культури   і   туризму (Ляхович   М.М), охорони здоров”я (Гаврилишин В.М.) вжити дієвих заходів   щодо   розвитку та покращення   матеріально-технічної   бази підпорядкованих закладів.
        14. Управлінню праці та соціального захисту населення (Соломко О.О.)
активізувати роботу по легалізації зарплати і зайнятості населення, забезпеченню виплати законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, вивченню ситуації з виїздом на конкретні підприємства, установи з наступним розглядом їх наслідків у районній комісії.
        15. Управлінню праці та соціального захисту населення (Соломко О.О.) вжити заходів щодо:
          підвищення рівня середньомісячної заробітної плати та дотримання чинного законодавства підприємцями-фізичними особами, які використовують працю найманих працівників;
          ліквідації заборгованості із заробітної плати;
          зниження середньооблікової чисельності працівників, які працюють в режимі неповного робочого часу та тих, що перебувають у відпустках з ініціативи адміністрації суб”єктів господарювання.
        16. Управлінням, відділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад до 1 жовтня 2010 року забезпечити 100 відсотковий рівень розрахунків за спожиту електроенергію, природний газ, тепло та водопостачання установами, що фінансуються з місцевого бюджету.
        17. Відділам райдержадміністрації: містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (Мигович Л.М.), розвитку інфраструктури (Ломага Л.А.) спільно з керівниками підприємств житлово-комунальної сфери вжити конкретних заходів   щодо забезпечення підприємствами, установами, організаціями та населенням розрахунків за спожиті енергоносії у повному обсязі.
        18. Рекомендувати державній виконавчій службі (Арендаш В.П.)   пожвавити роботу щодо виконання рішень судів про погашення заборгованості за енергоносії.
        19. Структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним, інформувати управління економіки про хід виконання завдань, визначених цим розпорядженням.
        20. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови державної адміністрації згідно з розподілом повноважень.
Голова державної адміністрації
Г.П.Уліганинець

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com