Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 19 Жовтень 2018 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання Свалявського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) розташоване в м. Свалява,   вул.. Верховинська 43а, тел..031332-29-30. Відділення розраховане на 20 ліжко-місць,   до якого на постійне   або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з   числа осіб працездатного віку на період до встановлення   їм   групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я за станом здоров’я не здатні до
самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги,   соціально-побутових, соціально-медичних та інших соціальних послуг.
У стаціонарному відділенні громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги та відповідно до встановлених норм забезпечуються:
1) житлом, одягом, взуттям, постільною білизною,   м’яким і твердим інвентарем і столовим посудом;
2) раціональним чотириразовим харчуванням, у тому числі з урахуванням   віку і стану здоров’я, у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ;
3) цілодобовим медичним обслуговуванням;
4) слуховими апаратами, окулярами, протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування (крім моторизованих), медикаментами відповідно до медичного висновку;
5) комунально-побутовим обслуговуванням (опалення, освітлення, радіофікація, тепло-, водопостачання тощо).
Одиноким   пенсіонерам,   які   перебувають у стаціонарному відділенні,   пенсія виплачується   у   встановленому   законодавством порядку.
За наявності вільних місць до стаціонарного відділення на загальних умовах строком до чотирьох місяців можуть прийматися одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з   числа   осіб   працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш   як чотири місяці), які тимчасово втратили здатність до самообслуговування,
потребують постійного стороннього догляду, соціально-медичного обслуговування.
За рішенням органу, що утворив територіальний центр, до стаціонарного відділення на загальних підставах можуть прийматися (за наявності вільних місць) громадяни   похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири   місяці), які мають рідних,   що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі зазначені категорії громадян
перебувають у стаціонарному відділенні на умовах оплати згідно із затвердженими тарифами або за рахунок додаткових   коштів   місцевих бюджетів.
Право на позачергове влаштування до стаціонарного відділення мають   одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України „Про   статус   ветеранів   війни, гарантії їх соціального захисту”, жертви нацистських
переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, у разі, коли вони не здатні до самообслуговування,   потребують постійного стороннього догляду та соціально-медичного обслуговування.
Одинокі ветерани праці, самотні громадяни похилого віку та члени сімей загиблих військовослужбовців мають переважне право на влаштування до стаціонарного відділення.
Громадяни, які   уклали договір довічного утримання (догляду), до стаціонарного відділення не приймаються.
До   стаціонарного відділення громадяни приймаються за направленням (путівкою) управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Направлення (путівка) видається на підставі письмової заяви громадянина, паспорта, висновку лікарсько-консультаційної   комісії закладу охорони здоров’я про не здатність його до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі.
На кожного громадянина, який перебуває у стаціонарному відділенні, ведеться особова справа, в якій міститься:
1) письмова заява громадянина;
2) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
3) направлення (путівка);
4) висновок лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я   про нездатність до самообслуговування та потребу в постійному сторонньому догляді та допомозі;
5) довідка про розмір призначеної пенсії;
6) довідка про склад сім’ї (форма N 3);
7) витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом;
8) довідка   медико-соціальної   експертної   комісії   про групу інвалідності;
9) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування.
Громадяни,   які приймаються до стаціонарного   відділення, проходять   карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом 14 днів, після чого у разі відсутності інфекційних   захворювань переводяться до приміщення постійного проживання.
Тимчасове вибуття громадянина із стаціонарного відділення за   особистим бажанням дозволяється за висновком лікаря та письмовим зобов’язанням родичів або осіб, які згодні його прийняти на проживання та забезпечити належний догляд і необхідні соціальні послуги.
Витрати, пов’язані   з   поїздкою   до   родичів   або інших осіб,
територіальний центр не компенсує.
Якщо громадянин тимчасово вибуває із стаціонарного відділення на цей   період він знімається з матеріального забезпечення. Про вибуття із стаціонарного відділення громадянин завчасно (за три дні) письмово повідомляє завідувача стаціонарного відділення.
Адміністрація територіального центру відповідно до законодавства може виконувати обов’язки опікуна (піклувальника) щодо громадян, які перебувають у стаціонарному відділенні, яким не встановлено опіку чи   піклування   або не призначено опікуна чи піклувальника, і одночасно вживає заходів до встановлення опіки чи піклування над такими громадянами.
Перебування громадянина у стаціонарному відділенні припиняється за   погодженням з відповідним управлінням праці та соціального захисту населення   на підставі   письмової заяви громадянина за наявності   інформації про нове місце проживання і забезпечення йому постійного стороннього догляду.
У разі припинення перебування у стаціонарному   відділенні громадянину видається одяг, білизна, взуття (згідно із сезоном), документи, власні речі та цінності (ощадна книжка,   цінні   папери тощо), які зберігалися у відділенні, а   також   довідка із зазначенням строку перебування у відділенні.
Забезпечення громадян, які перебувають у стаціонарному відділенні,   здійснюється відповідно до нормативів, передбачених для будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів і стаціонарних відділень територіальних   центрів, затверджених Мінпраці.
Стаціонарне відділення очолює завідувач – Лізанець Людмила Василівна.

 
© 2018 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com