Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожній дитині — щасливу родину
          Особа, якій стало відомо про дитину, яка залишилася без батьківського піклування, зобов»язана негайно повідомити про таку дитину службу у справах дітей або орган внутрішніх справ за місцем її перебування.
          Служба у справах дітей разом з органом внутрішніх справ після одержання відомостей про дитину, позбавлену батьківського піклування, зобов»язані негайно провести обстеження умов перебування дитини та обставин відсутності батьківського піклування і протягом двох місяців вжити заходів щодо надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.        
          З метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім»ї   Держдепартамент у 2009 році спрямував свої зусилля на:
      активізацію національного усиновлення,
      подальший розвиток сімейних форм виховання,
      вдосконалення діяльності щодо подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей, соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах,
      поліпшення   якості роботи, в тому числі шляхом удосконалення національного законодавства, методичного забезпечення служб у справах дітей, здійснення моніторингу їх діяльності,   навчання спеціалістів галузі ,
розвиток співпраці з громадськими організаціями.
        Упродовж 2009 року вперше за   роки незалежності зафіксовано тенденцію до зменшення числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
          З 1 січня 2009 року для громадян України, які усиновили дітей, запроваджено такі види соціальної підтримки (не залежать від віку усиновленої дитини):
        одноразова допомога у зв»язку з усиновленням у розмірі як при народженні першої дитини (12240 грн.);
        додаткова одноразова відпустка тривалістю 56 календарних днів
        Кроки до усиновлення :
Крок 1
Якщо ви бажаєте усиновити дитину, то треба подати заяву про таке бажання до служби у справах дітей за місцем проживання.
Крок 2
Служба у справах дітей проводить протягом 10 робочих днів обстеження житлово-побутових умов та готує висновок про можливість усиновлення вами дитини.
Крок 3
Протягом 10 робочих днів вашу заяву повинна розглянути служба у справах дітей і надати згоду для реєстрацію вас як кандидатів в усиновлювачі
Крок 4
Ви ознайомлюєтесь з банком даних на дітей, які підлягають усиновленню.

Крок 5
        Служба у справах дітей за місцем звернення видає направлення на конкретну дитину до дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною
Крок 6
Якщо контакт з дитиною встановлено, Ви подаєте заяву про бажання усиновити її до служби у справах дітей за місцем проживання дитини
Крок 7
Служба у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини протягом 10 робочих днів надає висновок про доцільність усиновлення.
Крок 8
Судове засідання про усиновлення
Крок 9
Дитина стає членом вашої сім»ї.
          Усиновлення дитини громадянами України, які проживають в Україні
Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання.
До заяви додаються такі документи:
          копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
          довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами державної податкової служби;
          копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;
          висновок про стан здоров»я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;
          засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;
          довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
        документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
        Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину складає акт про обстеження їх житлово-побутових умов, розглядає питання про можливість заявників бути усиновлювачами і готує відповідний висновок. У разі прийняття позитивного рішення ставить заявників на облік як кандидатів в усиновлювачі. Заявникам видається висновок разом з прошнурованими, пронумерованими, скріпленими печаткою, завіреними підписом керівника служби у справах дітей документами.
        Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам, в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.
      Строк дії направлення становить 10 робочих днів від дати видачі. У разі потреби строк дії направлення може бути продовжений органом, який його видав, але не більше як на 10 робочих днів. Направлення видається особисто кандидатам в усиновлювачі.
        Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей за місцем проживання дитини.
        Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем проживання дитини із заявою про бажання усиновити її.
      Заява складається українською мовою. У заяві зазначаються прізвище, ім»я, по батькові, місце проживання кандидата в усиновлювачі, а також прізвище, ім»я, по батькові, вік, місце проживання дитини.
        Керівник дитячого закладу чи особа, в яких проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає такі документи:
        копію свідоцтва про народження дитини;
        копію свідоцтва про смерть батьків дитини або копію рішення суду про позбавлення їх батьківських прав чи визнання недієздатними;
        копію нотаріально засвідченої згоди батьків, опікуна чи піклувальника дитини на її усиновлення;
        повідомлення закладу охорони здоров»я або навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення.
        за наявності засвідченої нотаріусом згоди батьків на усиновлення дитини, згода закладу охорони здоров»я або навчального закладу, в якому проживає дитина, не надається;
      копію висновку про стан здоров»я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
      акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною;
        Копії документів, засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою закладу.
        Служба у справах дітей за місцем проживання дитини на підставі заяви кандидата в усиновлювачі та вищезазначених документів, протягом 10 робочих днів готує громадянам України висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини для подання до суду.
      Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини.
      Усиновлення дітей проводиться на підставі рішення суду.Спеціаліст сектору з питань
опіки, піклування, усиновлення
та інших форм виховання                                                                           С.С.Мішко

      Усиновлення одним з подружжя дитини другого з подружжя здійснюється за місцем проживання дитини.
      Для усиновлення дитини те з подружжя, хто бажає її усиновити, звертається з відповідною заявою до служби у справах дітей за місцем проживання дитини.
        До заяви додаються:
копія свідоцтва про шлюб;
копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
висновок про стан здоров»я заявника;
довідка про наявність чи відсутність судимості;
копія свідоцтва про народження дитини;
письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).
        Служба у справах дітей протягом 10 робочих дітей після надходження заяви та документів складає акт обстеження житлово-побутових умов заявника, розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини і готує проект відповідного висновку.

Примітка:
        Усиновлення дитини іншого з подружжя іноземцем або особою без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України та постійно проживають на території України, здійснюється за місцем проживання дитини.
        Для усиновлення дитини — громадянина України, яка проживає за її межами, те з подружжя, хто її бажає усиновити, звертається із заявою до консульської установи чи дипломатичного представництва України в країні проживання дитини.
        До заяви додаються:
копія документа про шлюб, зареєстрований в компетентних органах країни;
копія паспорта або іншого документа, що засвідчує особу;
висновок про стан здоров»я заявника;
довідка про наявність чи відсутність судимості у заявника, видана компетентним органом країни проживання;
висновок компетентного органу країни проживання, що підтверджує можливість заявників бути усиновлювачем. У висновку зазначаєтьcя адреса, житлово-побутові умови, біографічні дані заявника, стосунки в сім»ї, ставлення до усиновлення. Якщо висновок видано недержавним органом, до нього додається копія ліцензії на провадження таким органом діяльності, пов»язаної з усиновленням;
копія свідоцтва про народження дитини;
письмова згода батьків дитини на усиновлення, засвідчена нотаріально, або згода того з подружжя, дитину якого усиновлює інший з подружжя, та документ, який засвідчує відсутність другого з батьків дитини (копія свідоцтва про смерть або довідка про смерть, видана органом реєстрації актів цивільного стану, копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, про визнання недієздатним або безвісно відсутнім, довідка з органу реєстрації актів цивільного стану щодо запису відомостей про батька дитини тощо).
            Консульська установа на підставі поданих документів розглядає питання про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини та готує відповідний висновок. Для отримання дозволу Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини на усиновлення дитини, необхідно подати вищевказані документи разом з висновком консульської установи про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.
          Документи оформляються у країні проживання кандидатів в усиновлювачі, і подаються разом з їх перекладом на українську мову, що засвідчується в установленому порядку, Державному департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.
          Права і обов»язки усиновлювачів
Права:
          право приховувати від дитини факт усиновлення і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення нею повноліття;
право приховувати від дитини факт її усиновлення, якщо розкриття таємниці усиновлення може завдати шкоди її інтересам;
право на відпустку тривалістю 56 календарних днів:
        Відповідно до статті 18-1 Закону України «Про відпустки» особі, яка усиновила дитину віком старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв»язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).
        Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв»язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення.
        Право на допомогу при усиновленні має усиновлювач, який є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя — один з них на їх розсуд).
        Процедура виплати допомоги при усиновленні дитини визначається Порядком призначення і виплати державної допомоги сім»ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2009№59.
        Допомога при усиновленні дитини призначається і виплачується органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації усиновлювача.
        Допомога може бути призначена також за місцем фактичного проживання усиновлювача за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
        Усиновлювачі зобов»язані:
        особисто забрати дитину із закладу чи сім»ї, в якій вона виховується, в присутності представника служби у справах дітей після пред»явлення копії рішення суду про усиновлення;
        надавати можливість представникам служби у справах дітей за місцем свого проживання спілкуватися з дитиною та здійснювати нагляд за умовами проживання і виховання;
        в разі зміни місця проживання усиновленої дитини повідомляти про це службу у справах дітей.
        При ознайомленні з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатами в усиновлювачі надається інформація про дітей, які можуть бути усиновлені: ім»я дитини, стать, дату та місце народження дитини, стан здоров»я дитини, відповідно до висновку про стан здоров»я, фізичний та розумовий розвиток дитини, правові підстави усиновлення, відомості про батьків та братів, сестер та інших родичів, особливості характеру дитини та її місцеперебування, без зазначення адреси закладу.
        Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені супроводжується показом фотографії дитини.
        Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитись з дитиною, видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею.


Спеціаліст сектору з питань опіки, піклування, усиновлення
та інших форм виховання    
С.С.Мішко 

Промислові підприємства Свалявщини

 

Економіка України - шлях до демократизації,солідарні підходи

 

Інвестиційні пропозиції

 

Регуляторна політика

 

Адмінпослуги

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2015 РОКУ

 
29.11.2016

Реалізація інвестиційних проектів

 

Оголошення

 
 

„Одним із засобів забезпечення зворотного зв’язку Держфінінспекції в Закарпатській області з громадянами є „телефон довіри”, який працює за номером в місті Ужгороді: 61-76-90.

 

Обговорення проектів законодавчих актів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 226 внесено зміни   до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 
 

ПОГОДА В СВАЛЯВІ 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com