Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 12 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нове, цікаве видання праць відомого вченого-нашого земляка

Відрадно, що творча спадщина відомого закарпатського історика, етнографа, перекладача і літературознавця Юрія Жатковича останніми десятиліттями дедалі більше привертає увагу дослідників, краєзнавців. Серед них особливо відзначається своєю наполегливістю в пошуках написаного й опублікованого Жатковичем, у науковому   висвітленні його творчості доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету Олег Сергійович Мазурок. Про Ю. Жатковича і його багатогранну творчу діяльність ужгородський науковець написав і видав монографію та опублікував багато статей, а нещодавно з його ініціативи видано в Ужгороді два томи наукових праць нашого земляка-подвижника. Схвальний відгук на 1-ий том опубліковано й у „Вістях Свалявщини” (28.05.2008 р.), і читачі нашої районки мали можливість ознайомитися з цим виданням.
Своєю унікальністю відзначається і 2-ий том, що вийшов   із друку наприкінці 2008 р.(до 150-річчя від дня народження Ю. Жатковича) під назвою „Праці з історії Угорської Русі” (так іменувалося тоді Закарпаття, бо знаходилося під владою Австро-Угорщини). Видрукований у томі ряд наукових робіт стройненського автора починається невеликою, але за змістом осноположною статтею   „Нісколько слов о русских, живущих в Угорщині”. Насамперед тут стверджується, що до приходу з далекого сходу в Карпати і їх пониззя угорців (898 р.) тут „найчисленнішими были славяне” – предки сучасних русинів-українців, які віддавна мали свою мову, віру Христову, традиційні ремесла, звичаї тощо.
Згадує Ю. Жаткович і про інших пришельців у Карпатський край. Розповідає, зокрема, про прихід із численним супроводом у 2-ій половині ХІV ст. подільського князя Федора Корятовича, який став наджупаном комітатів Берег, Сатмар, Мараморош й Угоча, володарем збудованого з його ініціативи Мукачівського монастиря і чимало зробив для поліпшення життя тутешніх русинів. Називається в статті і загальна кількість русинів, що жили тоді тут – до 500 тис. осіб (стаття опублікована 1889 р. і вперше в 2-ому томі передрукована). Наступна праця вченого Ю. Жатковича „Історія історіографії угорських русинів» (1890 р.) є, як пише проф. О. Мазурок, унікальною, бо вона – перша в галузі вітчизняної історії історіографії Угорської Русі, тобто Закарпаття (історіографія вивчає розвиток і нагромадження знань з історії суспільства, історичні джерела). Сумлінний дослідник зі Стройного вперше зробив спробу проаналізувати зроблене попередниками в галузі історичної науки щодо вивчення минулого і сучасного русинів Угорської Русі, порушив ті питання, на які треба дати науково обґрунтовані відповіді. Далі у томі подано статті „Очерк   исторіи монастыря Грушевского на Угорской Руси” (1906 р.) і „Боротьба Мукачівської греко-католицької єпархії проти впливу Эгера” (1884 р.).
Вельми цікава вміщена в цьому виданні „Монографія села Стройна”, в якій постійний мешканець цього села Ю. Жаткович зробив   його загальний опис, докладно розповів про навколишні угіддя, спосіб господарювання і життя, звичаї та обряди стройненців. Описане в цій монографії про Стройне було характерне і для близьких до нього сіл Свалявщини. Примітна тут і невелика стаття „Юрій Венелін”, де автор виклав основні відомості до біографії та наукової діяльності визначного вченого-славіста, уродженця сусіднього села Тибави. Заслуговують уваги також опубліковані праці Жатковича „Князь Феодор Корьятович”, „Короткий нарис історії малоруської літератури”, „Угорські русини в ювілейний рік 1898”, „Мадярські переклади творів Івана Франка” і „Біографія” (тобто самого Ю. Жатковича „Автобіографія”, яка зберігається, як і багато інших його   рукописів, у Львівському архіві).
Велику цінність становлять обнародувані в книзі листи Ю. Жатковича до львівського вченого-етнографа Володимира Гнатюка, який приїжджав до Стройного та інших сіл краю вивчати і збирати фольклорно-етнографічний матеріал. Проф. О. Мазурок виявив 89 листів Жатковича до Гнатюка. Шкода, що не збереглися, як пише нині ужгородський дослідник, листи Гнатюка Жатковичу, а також зникло листування простого стройненського сільського пароха і водночас авторитетного знавця історії з багатьма вченими європейських країн і Росії. Саме з листів Гнатюка до Жатковича, статей останнього про Ю. Гуцу-Венеліна, а також коментарів Олега Сергійовича можемо довідатися про те, як насправді було із зібраними і надісланими грошима для брата Івана Гуци, його рідних, які бідували в с. Тибаві. На безкорисливих і сміливих учинках Ю. Жатковича в цій справі переконуємося, якою щирою, благодійною людиною був наш земляк. І цим спростовується те, що проповідувалося свого часу агітаторами тоталітарного атеїстичного режиму, щоби зневажити діяльність чесного і великодушного священнослужителя та зробити це і через пресу.
В унікальному виданні праць Ю. Жатковича заслуговує на неабияку увагу   розгорнута передмова (понад 180 сторінок), в якій наполегливий і досвідчений у науковому дослідженні О. Мазурок за прикладом свого попередника висловив власні міркування щодо написання правдивої, наукової історії нашого Карпатського краю, а також думки про видані останнім часом три томи „Нарисів історії Закарпаття”. В зв’язку з цим у книзі вміщено (як додаток) відгуки на ці „Нариси…” трьох сучасних науковців (С. Федаки, І. Попа, Е. Гийдела), бібліографії праць Ю. Жатковича і праць про Ю. Жатковича. Як і перша книга, друга теж видана колективом Ужгородської „Мистетської Лінії” (керівник О. Бреза) на високому поліграфічному рівні.
Тож щира вдячність усім причетним до цього наукового видання, а насамперед його ініціатору та упоряднику, ретельному досліднику творчості нашого земляка Олегу Сергійовичу Мазурку.
Йосип Долинич.     

Промислові підприємства Свалявщини

 

Економіка України - шлях до демократизації,солідарні підходи

 

Інвестиційні пропозиції

 

Регуляторна політика

 

Адмінпослуги

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2015 РОКУ

 
29.11.2016

Реалізація інвестиційних проектів

 

Оголошення

 
 

„Одним із засобів забезпечення зворотного зв’язку Держфінінспекції в Закарпатській області з громадянами є „телефон довіри”, який працює за номером в місті Ужгороді: 61-76-90.

 

Обговорення проектів законодавчих актів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 226 внесено зміни   до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 
 

ПОГОДА В СВАЛЯВІ 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com