Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Четвер, 17 Жовтень 2019 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схвалено
Розпорядження голови
державної   адміністрації
від 29.12.2010 № 447

Прогноз (програма)
економічного і соціального розвитку Свалявського району на 2011 рік

      Основною метою розроблення прогнозу (програми) соціально-економічного розвитку району на 2011 рік є визначення першочергових цілей, пріоритетів соціально-економічного розвитку, які спрямовані на реалізацію завдань щодо сталого економічного зростання, послаблення реальних загроз кризових явищ на економіку району, поліпшення життєвого рівня населення, покращення соціального захисту.        

Розвиток основних галузей економіки
Промисловість.
        Обсяг виробництва промислової продукції у 2011 році прогнозується в сумі 275,0 млн.грн., що становитиме 103,6 відсотків до очікуваного обсягу поточного року у діючих цінах.
        Значний вплив на його динаміку здійснять виробництво деревини та виробів з деревини, продукції хімічної та нафтохімічної промисловості, а також харчова галузь з темпом приросту відповідно 108,7 відс., 107,7 відс. та 103,6 відс.
Легка промисловість та машинобудування зросте відповідно на 101,8 відс.та   100,4 відс.
        Нарощування обсягів передбачається досягнути за рахунок залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, створення нових виробництв,   розширення, реконструкції і технічного переоснащення діючих, модернізації обладнання та забезпечення динаміки зростання обсягів промислового виробництва, активізації інноваційної діяльності.
      Приріст обсягів виробництва у 2011 році прогнозується отримати за рахунок запуску нових потужностей по розливу мінводи (ТОВ «Плосківський завод мін- вод», ТОВ «Маргіт», ПП фірма «Глобус»), по виробництву нових типів джгутів для автомобілів (ТОВ «Форшнер Україна»), по виробництву паливних брикетів із відходів деревини і тирси (ТОВ «НВП «Грифсканд-Свалява», ТОВ «Контакт–5»), розширення асортименту продукції (ТОВ «Форнетті Закарпаття»).  
      Залишаються проблемними питаннями, які гальмують розвиток сфери виробництва, негативний вплив фінансової кризи, недосконале кредитування промислового виробництва, відсутність дешевих банківських кредитів, постійне зростання цін на деревину та енергоносії, неповне відшкодування ПДВ, недостатній інноваційний рівень промислового виробництва.
    Крім того, дія окремих норм постанови Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 р. №929 щодо заборони в літній період (з 1 квітня по 30 вересня) рубок головного користування букових насаджень та проведення рівномірно-поступових рубок у букових і ялицевих лісах на стрімких і дуже стрімких

схилах, призведе до браку сировини, зниження обсягів лісозаготівлі і переробки деревини, тобто неефективного господарювання підприємств лісового комплексу та виробництва деревини і виробів з деревини.
    Пріоритетними напрямками по збільшенню виробництва і надалі залишається максимальне використання місцевої сировини, зокрема, мінеральних вод, деревини.
    Виробництво мінеральної води займе близько 90 відсотків обсягів продукції.
    У 2011 році обробна промисловість залишатиметься основним видом   промислової діяльності.
      Інноваційно активними у 2011 році буде шість промислових підприємств району, які впроваджуватимуть нові технологічні процеси по розливу мінеральної води у скляну тару і виробництву паливних брикетів з відходів деревини, тирси та відповідно інноваційну продукцію.
   
З метою ефективного функціонування реального сектору економіки основну увагу буде зосереджено на:
- стимулюванні залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, розширенні виробництва на підприємствах з іноземними інвестиціями;
- розширенні інформаційної бази даних інвестиційних пропозицій;
- сприянні впровадженню енерго- та ресурсозберігаючих технологій, технічному переоснащенні виробництва, використанні альтернативних джерел енергії;
- сприянні формуванню ефективної структури промислового виробництва з підвищенням питомої ваги виробництв з поглибленої переробки, орієнтацію на внутрішній ринок, збільшенні в обсягах експорту питомої ваги продукції з високим ступенем переробки;
- сприянні впровадження прогресивних технологічних процесів, освоєнні нових конкурентоспроможних виробів, підвищенні якості продукції;
- розширенні ринків збуту виробленої продукції;
- забезпеченні формування прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної влади та суб»єктів підприємницької діяльності;
- фінансовій підтримці за рахунок бюджетних коштів малого і середнього бізнесу шляхом державної закупівлі товарів, робіт і послуг.

Сільське господарство.
      Головним завданням програми соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу району є мобілізація внутрішніх резервів на збільшення виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції, розвиток фермерських господарств, збільшення їх прибутку та підвищення рівня рентабельності.
      Проблемними питаннями в галузі сільського господарства залишаються зменшення поголів»я великої рогатої худоби, в тому числі корів, зниження генетичного потенціалу та продуктивності худоби в сільськогосподарських підприємствах та особистих господарствах населення, необхідність залучення

земель сільськогосподарського призначення, які не використовуються, для товарного виробництва, обмеженість власних обігових коштів, нестача кредитних ресурсів та інвестицій в сільське господарство, низький рівень зайнятості та доходів сільського населення.  
        По всіх категоріях господарств району в 2011 році прогнозується досягнути ріст обсягів виробництва основних видів продукції сільського господарства від 0,1 до 1,2 відсотків до рівня 2010 року.
      Перспективою розвитку агропромислового комплексу району та його завданням на 2011 рік є:
- покращення породності та продуктивності тварин за рахунок збільшення обсягів штучного осіменіння худоби, відкриття додатково трьох пунктів штучного осіменніння в селах Сусково, Неліпино та Тибава;
-   створення   пункту по прийманню молока на базі приватного підприємства „Сирняк” с.Керецьки;
-   введення в експлуатацію   пташника   в урочищі «Круглий» за межами міста Свалява   ФГ « Белей -2»;
- збільшення чисельності поголів»я овець у сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та господарювання;
- за рахунок дотацій з місцевого та державного бюджетів домогтися здешевлення вартості утримання основних свиноматок у фермерських господарствах з метою збільшення обсягів виробництва м»яса, а також молодняка для реалізації населеннню;
- сприяння у наданні в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що не використовуються товарним виробникам, як більш конкурентоспроможним сільгоспвиробникам   у сучасних умовах;
- проведення на місцевих ринках ярмарків з продажу сільгосппродукції за участі громадян, які реалізують продукцію власного виробництва;
- надання організаційної підтримки по створенню сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за безпосередньою участю сільськогосподарських товаровиробників;
- сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій в аргопромисловий комплекс.

Виробнича інфраструктура.
   
        Основними завданнями в транспортній галузі на 2011 рік є оптимізація автобусної маршрутної мережі загального користування, оновлення рухомого складу усіх видів транспорту, посилення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом, підвищення якості та культури обслуговування пасажирів, більш повне задоволення потреб населення та економіки у послугах транспорту, а також забезпечення регулярності здійснення автобусних маршрутів загального користування, як у приміському так і в міжміському сполученнях. Поряд з цим, є потреба у встановленні нових автопавільйонів на автобусних зупинках окремих населенних пунктів району та проведення капітальних ремонтів існуючих автопавільйонів (балансоутримувач   філія «Свалявський райавтодор»).
   
  У галузі зв»язку у 2011 році планується розширення мережі передачі даних та широкосмугового доступу до мережі Інтернету шляхом подальшої розбудови мереж волоконно-оптичного зв»язку в якості магістральних міжстанційних з»єднувальних ліній в напрямках сіл Неліпино, Керецьки, Березники та побудови нових і розширення існуючих майданчиків широкосмугового доступу до Інтернету, розширення мережі та підвищення якості мобільного, стаціонарного зв»язку, забезпечення більш повного та якісного задоволення попиту населення послугами телефонного зв»язку (насамперед пільгової категорії громадян та сільське населення).
        Основним завданням у сфері дорожнього господарства на 2011 рік залишається покращення стану існуючих доріг і дорожнього облаштування, забезпечення сталого автобусного сполучення до всіх населених пунктів району, продовження робіт з ліквідації аварійно-небезпечних місць і ділянок на дорогах загального користування, реконструкція, спорудження мостів, дамб, підпірних стінок в населених пунктах району.              

Будівництво, інвестиційна діяльність, туризм і рекреація.
   
            Пріоритетними напрямками інвестиційної діяльності в районі на 2011 рік є створення привабливого інвестиційного клімату, умов для залучення інвестицій в економіку району та подальше нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення структури інвестиційних джерел, оптимізація напрямків їх вкладення та створення рівних правових умов діяльності всім учасникам інвестиційного процесу.
        Основна питома вага інвестицій припаде на розвиток промисловості та оздоровчо-туристичного   комплексу.
        Загальна сума   інвестицій   в основний капітал по попередніх розрахунках у 2011 році складе 78,0 млн.грн.; іноземних інвестицій – 20,0 млн.дол. США, що відповідно на 4,0   та 2,6 відсотків більше очікуваного виконання у 2010 році.
        Прогнозується ввести в експлуатацію 7,8 тис. кв. метрів загальної площі житла, 7,58   км водопровідних та 2,57 км каналізаційних мереж та 7,5 км газопроводу.
        У 2011 році планується продовжити будівництво 20-ти квартирного житлового будинку в м.Свалява, вул.Грушевського ТОВ „Нафтогазбудсервіс”.
        Із об”єктів оздоровчо-туристичного комплексу планується завершити будівництво туристичного комплексу в с.Солочин на 200 місць ТОВ „Мікол” та оздоровчий комплекс   ТОВ «Урочище Тихий»; готельного комплексу в с.Поляна, вул.Курортна ПП Лізанець В.Г.; готелю в с.Неліпино урочище „Квас” ПП Цанько В.В.; реконструкцію санаторію „Карпатія-Тур” урочище Квасний Потік с.Стройно та майнового комплексу колишнього НБ „Україна” під реабілітаційний центр в м.Свалява, вул.Духновича; продовжити будівництво пансіонату „Плосківський” в с.Плоске; туристичного комплексу в с.Поляна ТОВ”Червона Рута” та розпочати будівництво туристично-розважального оздоровчого комплексу на 1000 місць в с.Поляна ур. „Міреш” ПП Ваятович; готельного комплексу в с.Поляна” урочище „Кут” ПП Мещаніна О.В., а також будівництво та реконструкцію ряду об”єктів, які знаходяться в стадії проектування.
    Кількість обслуговуваних   туристів і рекреантів у 2011 році становитиме понад 110 тис.осіб, обсяг наданих послуг закладами туристично-рекреаційного призначення складатиме близько 120 млн.грн.
      З метою поліпшення соціально-побутових умов населення в наступному році планується продовжити будівництво підвідного газопроводу високого тиску с.Яківське-Плоске.

          Для реалізації цієї мети передбачається:
- здійснення заходів щодо активізації регіонального інвестиційного потенціалу;          
- концентрація капітальних видатків лише на виконання пріоритетних інвестиційних об»єктів;
- проведення робіт з реконструкції та будівництва об»єктів туристичної інфраструктури;
- сприяти покращенню транспортної доступності до об»єктів туристично-рекреаційного призначення;
- сприяння в розбудові придорожньої інфраструктури на дорогах обласного та державного значення;
- сприяння розвитку сільського зеленого туризму;
- розширення мережі екскурсійно-інформаційних пунктів, впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм, освоєння активних видів відпочинку (пішохідний, кінний та велотуризм).

Споживчий ринок
         
      Основними завданнями на 2011 році у сфері споживчого ринку є забезпечення збільшення обсягів роздрібного товарообороту, прибуткової діяльності   суб”єктів господарювання, підвищення   ефективності захисту прав споживачів, посилення контролю за якістю і безпекою продукції та усіх видів робіт (послуг), розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення, насамперед у сільській місцевості; максимальне використання вільних приміщень; нарощування обсягів та розширення видів побутових послуг першої потреби (лазні, хімчистки, ремонт одягу, взуття, складної побутової техніки та редіоелектронної апаратури) і забезпечення гарантованого їх надання.
        У 2011 році в порівнянні з попереднім роком планується збільшити обсяг реалізованих послуг на 4,0 відсотки. Прогнозований обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб складатиме 108,4 відсотка до очікуваного виконання у 2010   році.
        З метою покращення стану у сфері обігу споживчих товарів і послуг передбачається:
- забезпечити виконання завдань та заходів Програми розвитку внутрішньої торгівлі району на період до 2012 року;
-   налагодити співпрацю органів місцевого самоврядування з контролюючими органами району щодо підвищення ефективності роботи, детінізації, недопущення порушень правил торговельного обслуговування і послуг, санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм і правил, дотримання чинного законодавства;
-   передавати вільні приміщення для залучення потенційних інвесторів для організації стаціонарної мережі надання послуг;
-   створити умови для скорочення тіньового сектору побутових послуг та залучення до офіційної діяльності більшості фізичних осіб, які надають послуги населенню (індивідуальні послуги, особливо послуги перукарень, ремонту предметів особистого користування, а також послуги, пов”язані з сільськогосподарськими роботами).


Соціальна сфера

  Забезпечення підвищення рівня доходів населення, зокрема посилення орієнтації економічних процесів на більш ефективне задоволення потреб людини, зменшення бідності населення є пріоритетним напрямком у соціальній сфері району.

Показники рівня життя
 
Прогнозований рівень середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у 2011 році складатиме 1650 гривень, що на 10,0 відсотків більше очікуваного у 2010 році.
  Найвища оплата праці серед виробничих галузей економіки очікується в промисловості – 1780 гривень, що на 8,5 відсотків більше очікуваного у 2010 році.
  Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника малих підприємств прогнозується на рівні 1050 гривень.
  Проблеми:
- використання на підприємствах району режиму неповного робочого часу;
- низький розмір номінальної заробітної плати працівників (один з найнижчих в області).
      Однією із основних причин низької заробітної плати є неефективне використання робочого часу.
  З метою підвищення рівня життя населення, основними завданнями на 2011 рік є:
- забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб”єктами господарювання шляхом активізації колективно – договірного регулювання оплати праці;
- здійснення заходів щодо стабілізації рівня життя та зростання доходів населення;

- скорочення питомої ваги працівників із низьким рівнем заробітної плати;

- підвищення ефективності використання робочого часу;
- активізації роботи по легалізації «тіньової» заробітної плати;
- недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працюючим.  

Зайнятість населення та ринок праці

            Основними завданнями щодо покращення ситуації на ринку праці є сприяння розвитку підприємництва та самостійної зайнятості населення;   покращення обслуговування незайнятого населення; розширення форм та видів роботи з роботодавцями, підвищення якості та конкурентноспроможності безробітних шляхом їх підготовки та перепідготовки для повного забезпечення потреб роботодавців; забезпечення соціального захисту осіб, які його потребують і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці; посилення мотивації до легальної зайнятості; сприяння у працевлаштуванні зареєстрованих безробітних;   вжиття заходів   щодо створення нових та збереження існуючих робочих місць.
      У 2011 році передбачається створити 670 нових робочих місць, в т. ч. юридичними особами – 172, фізичними особами –498.
      Фізичні особи створюватимуть робочі місця, в основному в роздрібній торгівлі, туризмі та рекреації і готельному бізнесі.
      Протягом 2011 року заплановано працевлаштувати 1015 безробітних. Понад   235 проходитимуть фахову підготовку та перепідготовку, що дасть можливість покращити якість робочої сили. З метою забезпечення роботою осіб неконкурентноспроможних на ринку праці, а також довготривалих безробітних передбачено надання дотацій роботодавцям з коштів Фонду соціального державного страхування на випадок безробіття. Шляхом надання дотацій роботодавцям за рахунок Фонду заплановано працевлаштувати 85 безробітніх. На громадських роботах, які забезпечать тимчасову зайнятість, працюватиме 205 осіб.

Фінансові ресурси
   
      Обсяг надходжень податків і платежів до бюджетів всіх рівнів на 2011 рік прогнозується в сумі 82,0 млн.грн., що на 3,0 відсотка більше очікуваного показника у 2010 році.
      Доходи місцевого бюджету розраховані в сумі 38,0 млн.грн., що на 14,5 відсотків більше очікуваних надходжень у 2010 році.
      Обсяг видаткової частини   місцевого бюджету на 2011 рік обраховано в сумі 172,6 млн.грн. Рівень видатків зросте проти показника 2010 року на 1,4 відсотка.
      Видатки на утримання закладів освіти складатимуть 57,7 млн.грн.; по охороні здоров”я – 24,2 млн.грн., по утриманню закладів культури – 6,2 млн.грн., на соціальний захист та соцзабезпечення – 2,2 млн.грн. (без врахування субвенції з Державного бюджету).
    Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів складе 4,1 млн.грн.
 
    Досягнення прогнозованих показників планується за рахунок реалізації таких заходів:
- активізації роботи щодо збільшення надходжень податків і зборів до Державного бюджету, забезпечення виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів;
- запровадження регулярного розгляду результатів фінансово-господарської діяльності збиткових підприємств на засіданнях районної робочої групи з аналізу причин безприбуткової роботи підприємств;
- вжиття заходів щодо зменшення обсягів податкового боргу суб”єктами господарювання не менш як   на 20,0 відсотків;
- забезпечення збалансованості показників бюджету;
- затвердження обсягів надходжень власних доходів до місцевих бюджетів із урахуванням приведення їх до реальних можливостей району.
 

Розвиток підприємництва

        Основними завданнями на 2011 рік є забезпечення   зростання ролі малого підприємництва у виробництві   товарів,   робіт, послуг та збільшення кількості діючих підприємств; розвиток інфраструктури підтримки малого підприємництва.
      Кількість малих підприємств у 2011 році зросте на 2,6 відсотків і складатиме 278 одиниць.
Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації продукції досягне 35,0 відсотків.
Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування прогнозується прибутковим на суму 0,5 млн.грн. Позитивний результат забезпечать 77,3 відсотки малих підприємств проти 74,0 відсотків у 2010р.
Проблеми.
Із загальної кількості зареєстрованих малих підприємств лише 40,5 відсотка   реалізовують продукцію, виконують роботи та надають послуги.
Велика частка недіючих суб”єктів підприємницької діяльності зумовлена насамперед високими відсотками податків та платежів, зокрема до Пенсійного фонду в т.ч. за найману робочу силу; відсутності необхідного стартового капіталу та власного нерухомого майна, яке можна дати в заставу під кредит, відсутність доступних кредитних ресурсів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2011 РІК

 
© 2019 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com