Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Субота, 15 Лютий 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звіт
про виконання Прогнозу (програми) економічного і
соціального розвитку району за 2010 рік

        У 2010 році продовжували розвиватися позитивні тенденції в економіці району. Основні зусилля райдержадміністрації були спрямовані на забезпечення економічного зростання шляхом реалізації першочергових пріоритетних цілей та завдань розвитку району з метою ефективного функціонування реального сектору економіки та поліпшення життєвого рівня населення. З нарощуванням обсягів виробництва завершили рік майже всі галузі економіки.
        Згідно розрахункової рейтингової оцінки результатів економічного та соціального розвитку районів і міст області   за 2010 рік Свалявський район зайняв 5 місце серед регіонів області.
         
Розвиток основних галузей економіки

        Реальний економічний потенціал району формують 187 діючих суб”єктів підприємницької діяльності, з яких 51 у сфері оптової та роздрібної торгівлі, 58 – у промисловості, 10 – у будівництві, 15 – у готельному і ресторанному бізнесі, 6 - на транспорті і зв”язку, 8 – у сільському господарстві, мисливстві та лісовому   господарстві (без фермерських господарств), 39 - операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг та надання послуг.

Промисловість.
        Стабілізація ситуації в промисловості сприяла зростанню виробництва основних видів промислової продукції, нарощуванню випуску товарів народного споживання. За рік підприємствами основного кола реалізовано промислової продукції на суму 196,6 млн. грн., що на 7,0 відсотків більше, ніж у попередньому році. На одну особу реалізовано промислової продукції   на 4216 грн. проти 3879 грн. у попередньому році.
          Приріст досягнуто підприємствами харчової промисловості на 6,5 відс., виробництва деревини та виробів з деревини на 48,5 відс., хімічного виробництва на 2,1 відс., та   виробництва електричного та електронного устаткування – на 16,1 відс.
        За підсумками року збільшили обсяг реалізованої продукції до 2009 року такі підприємства як ВАТ „Свалявські мінеральні води” (128,9%), ТОВ „Плосківський завод мінеральних вод” (122,2%), ТОВ «Маргіт» (113,2%), ТОВ «Маргіт-Аква»(107,3%), МПП «Алекс» (106,3%), МПП„Темп” (178,8%),   ДП „Свалявське ЛГ” (117,4%), ТОВ „Контакт-5” (132,7%),   ТОВ «Грифсканд –Свалява» (102,1%), ТОВ «Форшнер –Україна»(116,7%).
        Поряд з цим, відставання в порівнянні з відповідним періодом попереднього року допустили 7 промислових підприємств району.
          Іноземними засновниками товариств з обмеженою відповідальністю „З-Моде” та „Еко-Сервіс-Доксани” прийнято рішення про ліквідацію власного бізнесу на Україні. З початку року не працювало ТОВ „Мінеральні води Свалявщини”, третій рік поспіль не здійснювало виробничу діяльність ТОВ „Норд-Ест” через відсутність ринків збуту продукції та обігових коштів.
        Основними чинниками, що негативнно впливали на розвиток промисловості району у звітному році були відсутність доступних кредитних ресурсів, зменшення замовлень іноземних партнерів та зниження попиту на продукцію на внутрішньому ринку.
        Провідною галуззю, що формує більше половини обсягів промислового виробництва в районі залишається харчова промисловість, питома вага якої в загальних обсягах реалізованої продукції становить майже 67,5 відс. Частка реалізованої продукції виробників мінеральних вод склала 88,0 відс. реалізованої продукції підприємств харчової галузі.
      Видобутком мінеральних вод у 2010 році займалося 9 ліцензіатів, якими за рік видобуто 172,6 тис.м.куб. мінеральної води, що становить 112,1 відс. до попереднього року (153,9 тис.м.куб.).
        Загальний показник використання дебіту на родовищах району за 2010 рік склав 54,6 відс. проти 48,7 відс. за попередній рік.
        Для промислового розливу у звітному році використано мінеральної води 138,2 тис.м.куб., що на 16,4 відс. більше ніж у 2009 році. Частка використаної ліцензіатами води для промислового розливу в загальному обсязі видобутої становила 80,1 відс.
        Вживалися відповідні заходи підприємствами району щодо збільшення обсягів виробництва промислової продукції. Зокрема: товариства з обмеженою відповідальністю „Грифсканд Свалява” та «Контакт – 5» освоїли та запровадили виробництво паливних брикетів з відходів деревини та тирси, ТОВ „Форшнер- Україна” розпочало виробництво (пілотні зразки) нових типів продукції   на замовлення автовиробників „Ауді” та „Сканія” (проект „КРОШУ), окремі виробники мінвод впровадили нові технологічні процеси по розливу мінеральної води у скляну тару.
          Протягом 2010 року проводили інноваційну діяльність товариства з обмеженою відповідальністю ”Грифсканд –Свалява”, яке здійснює виробництво деревного вугілля на нових технологіях та брикетів з вугільного пилу, «Контакт-5», що запровадило виробництво паливних брикетів з відходів деревини, тирси, «Маргіт», «Плосківський завод мінеральних вод», приватне підприємство «Глобус», які розпочали інноваційні процеси по розливу мінводи у скляну тару, а також ВАТ „Свалявські мінеральні води”, яке виробляє питну воду на заводі „Поляна Квасова”. Частка   інноваційно активних промислових підприємств району у загальній їх кількості становила 19,0 відс., що відповідає четвертому місцю загальної рейтингової оцінки результатів економічного та соціального розвитку адміністративно- територіальних одиниць області.
          Пріоритетними напрямками по збільшенню виробництва і надалі залишається максимальне використання місцевої сировини, зокрема, мінеральних вод, деревини.

Сільське господарство
            Протягом 2010 року в районі виробництвом сільськогосподарської продукції займалися 12 селянських фермерських господарств, 2 – товариства з обмеженою відповідальністю, один сільськогосподарський обслуговуючий                                                                         кооператив „Неліпинський” і НВА „Племконецентр”, 9755   особистих селянських господарств. Частка худоби, яка утримується агроформуваннями різних форм власності складає 1,1 відсоток, решта – господарствами приватного сектора.
        Протягом 2010 року сільськогосподарськими товаровиробниками вироблено: 2,5 тис.тонн м»яса, 17,6 тис.тонн молока, 12414 тис.штук яєць, 27 ц вовни та 26,5 тис.тонн картоплі, що становить до попереднього року відповідно: 99,8%, 105,2%, 96,8%, 96,4% та 98,0%. За станом на 1 січня 2011 року в господарствах нараховувалося: 5185 голови великої рогатої худоби, що становить 100,3 відсотки до 2009 року, в т.ч. корів- 4180 голів (100 %), свиней- 7900 голів (100,8%), овець та кіз - 3096 (100,4%), птиці- 52,9 тис.голів (106,0%).
      Основними причинами, що вплинули на зменшення виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції є обмеженість власних обігових коштів, нестача середньострокових та довгострокових кредитів, інвестицій в сільське господарство.
Сервісну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам надають 9 суб”єктів підприємництва сфери торгівлі, які здійснюють прийом та реалізацію сільськогосподарської продукції від населення та фермерських господарств, чотири пункти штучного осіменіння корів, що займаються відтворенням поголів»я великої рогатої худоби та сім ветеринарних аптек, які забезпечують постійне і якісне ветеринарне обслуговування тварин у господарствах та в населення.
  З початку року для реалізації заходів районної Програми розвитку та підтримки тваринництва рішенням районної ради спрямовано з районного бюджету 20,0 тис.грн. на здешевлення послуг штучного осіменіння ВРХ. Крім того, сільгоспвиробники району отримували фінансову підтримку з обласного бюджету за приріст і збереження поголів»я овець в сумі 17,4 тис.грн. Загалом протягом 2010 року сільгоспвиробники отримали фінансову підтримку з бюджетів різних рівнів на суму 37,4 тис.грн. (у 2009 році цей показник становив 514,55 тис.грн.).  

      Будівництво, інвестиційна діяльність.
      Одним із основних джерел економічного розвитку району є надходження   інвестиційних ресурсів.
  Скорочення обсягів фінансування суб”єктів підприємництва майже з усіх джерел (обмеження кредитування, здорожчання діючих кредитів, встановлення більш жорстких умов отримання кредитів та інше) призвело до різкого звуження внутрішнього ринку сфери будівництва. Як наслідок, у 2010 році надалі відбулося зниження темпів виконання підрядних робіт будівельними організаціями, житлового будівництва, а також інвестицій в основний капітал.
      З метою покращення стану у сфері житлового будівництва протягом звітного року реалізовувалась районна програма „Власний дім”. За станом на 1 січня 2011   року в рамках реалізації програми надано пільгове кредитування сільським забудовникам на загальну суму 403,1 тис.грн., в тому числі за рахунок обласного фонду інвестування об”єктів соціальної сфери – 170,1 тис.грн., районного бюджету – 233,0 тис.грн.
        Крім того, рішенням сесії районної ради від 22 липня 2010 року затверджено районну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017   роки, асигнування для здійснення заходів якої буде передбачено з урахуванням можливостей районного бюджету.
      Таким чином, очікуваний обсяг введеного в експлуатацію житла за 2010 рік становитиме 7,3 тис.м.кв. загальної площі, що на   22,7   відс.менше ніж у 2009 році.
      За рахунок асигнувань бюджетів розвитку місцевих бюджетів у 2010 році виконано робіт на загальну суму 1995,7 тис.грн. Основна частка коштів була спрямована   на проведення   робіт по реконструкції   та будівництву закладів соціально-культурного призначення, зокрема: дошкільних навчальних закладів сіл   Неліпино та   Оленьово, навчально-виховних комплексів м.Сваляви, клубу в селі Мала Мартинка, частини будівлі музею під архів, дороги в с.Солочин, окремих вулиць міста Сваляви, трибуни стадіону «Авангард» та каналізаційних мереж мікрорайону вул.Садова-Достоєвського в м.Свалява, вуличного освітлення в селі Сусково.
У зв»язку із зменшенням бюджетних ресурсів в умовах фінансово-економічної кризи з метою сталого розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів району здійснюється пошук та залучення інвестиційних ресурсів в її розбудову шляхом використання міжнародних донорських організацій, які діють в Україні.  
Так, в рамках програми розвитку ООН „Місцевий розвиток орієнтований на громаду” протягом року райдержадміністрацією, відповідними виконкомами місцевих рад за участю громадських організацій завершено реалізацію інвестиційних проектів по реконструкції приміщень дошкільних навчальних закладів в селах Солочин, Голубине, Неліпино, Поляна, Дусино, капітальному ремонту амбулаторії   с.Голубине та   вуличного освітлення в селах Родниківка і Ганьковиця. Всього на реалізацію проектів залучено понад 500,0 тис.грн. коштів Европейського союзу, понад 320 тис.грн. – з районного бюджету, 226 тис.грн. – сільських бюджетів та 166,0 тис.грн коштів громадських організацій.
        Протягом 2010 року введено в експлуатацію 26 об”єктів, в тому числі: 21 - соціального призначення, чотири – санаторно-курортної сфери та один виробничої сфери – мясопереробний цех в с.Керецьки.
      Таким чином, за підсумками 2010 року очікуваний обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування становитиме   понад 73,0 млн.грн, що   на 2,9 відс. більше,   ніж у 2009 році (у діючих цінах).
      За період іноземного інвестування   за станом на 1 жовтня 2010 року в район залучено 19,4 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій, що становить 106,2 відс. до обсягів на початок 2010 року. Протягом січня-вересня 2010 року підприємствами району залучено 1134,4 тис.дол.США прямих іноземних інвестицій, що відповідає 3 місцю в рейтинговій оцінці результатів.
    За попередніми даними протягом 2010 року очікуваний обсяг іноземного капіталу, залученого підприємствами району, складатиме 1440,3 тис.дол.США.
      Найбільш інвестиційно привабливими в районі залишаються підприємства обробної промисловості, на   розвиток яких спрямовано більш як 99 відс. прямих іноземних інвестицій.
        Збереглося позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке за січень - вересень 2010 року склало 4607,8 тис.дол.США. Експорт товарів за цей же період склав 14392,9 тис.дол.США, імпорт – 9785,1 тис.дол.США, що становить відповідно 115,7 та 151,9 відс. до аналогічного періоду 2009 року.

Туризм і рекреація.
        Протягом року проведено паспортизацію та інветаризацію об”єктів санаторно-курортної та туристично-рекреаційної галузі району. На базі мінеральних вод Свалявщини функціонує мережа санаторно-курортних, туристично-рекреаційних та готельних закладів, яка нараховує 38 об”єктів, серед них: 4 санаторії, 1 лікувально-оздоровчий комплекс, 2- пансіонати, 1 мотель, 7 баз відпочинку, 23 готельних закладів, 4 гірськолижних витягів. Понад 50 власників сільських садиб надають послуги у сфері сільського   (зеленого) туризму.      
      Закладами туристично-рекреаційного призначення протягом року оздоровлено близько 90 тис.осіб, шо на 3,5 відс. більше, ніж у попередньому році. Обсяг наданих туристично-рекреаційних послуг склав   біля 98,6   млн.грн.   Закладами туристично-рекреаційного призначення протягом   року відраховано до бюджетів всіх рівнів понад 18,0 млн.грн., спрямовано на модернізацію (реконструкцію) матеріально-технічної бази близько 5   млн.грн.
      Протягом поточного року в с.Поляна введено в експлуатацію 4 об”єкти санаторно-курортної та туристичної галузей, зокрема: будинки відпочинку відповідно на 24 місця ПП Марусанича В.І., на 60 місць ПП Ступак   Л.П., котеджі готельного типу   ПП Салюти В.Г. та готель на чотири номери ПП Галети В.В.

Лісове господарство.
        У лісогосподарських підприємствах району обсяги заготівлі та реалізації деревини склали відповідно   92,2 та 99,0 відсотків до 2009 року.   Протягом 2010 року заготовлено понад 76,6 тис.куб. метрів деревини, із яких 53,1 тис.куб.м. (69,4 відс. від загальної заготівлі) – деревина одержана від рубок, пов”язаних із веденням лісового користування. Ділова деревина в загальних обсягах заготівлі складала 28,3 відсотки.
    Обсяги лісозаготівлі та реалізації деревини скоротилися через недосконалу нормативно-правову базу щодо ведення лісового господарства та лісових відносин, зменшення ліміту лісосічного фонду та різкого скорочення попиту на лісопродукцію з букової сировини.
      Витрати на ведення лісового господарства склали 10,31 млн.грн. власних коштів підприємств, які вели лісове господарство на площі 45,8 тис.га. Освоєно також 84,3 тис.грн. власних коштів підприємств на будівництво лісових доріг протяжністю 4,1 км.
      Проведено відновлення лісу на площі 217,0 га.
Ринок товарів і послуг.
      Внутрішня торгівля характеризується сталою позитивною динамікою обсягу роздрібного товарообороту, збільшенням чисельності приватних підприємців, що займаються торговельною діяльністю, вагомим внеском торгівлі у формування доданої вартості та бюджетних надходжень, створенням нових робочих місць для працевлаштування населення.
      Внутрішня торгівля є однією з основних галузей економіки, яка найбільш динамічно розвивається.
За станом на 1 січня 2011 року в районі налічується близько 1820 об»єктів торгівлі (з них фізичним особам-підприємцям належить понад 90 відс), в тому числі 620 об»єктів стаціонарної і напівстаціонарної мережі (магазини, кіоски) та 1200   нестаціонарної мережі   (продаж з лотків,   палаток).
        На рівень торговельного обслуговування населення позитивно впливає відкриття сучасних торговельних підприємств з широким асортиментом товарів.         Загалом з початку 2010 року мережа закладів торгівлі та громадського харчування зросла на 14 одиниць, внаслідок чого, торговельні площі зросли протягом року на 20,0 відс. Протягом звітного року розпочав роботу торговий центр приватного підприємця Танинця В.В. та торгово-виробничий комплекс «Русинія» загальною площею понад 4 тис.м.кв., надалі успішно працюють такі торгові центри як „Гратіс”, „Гратіс плюс”, „Ж/Д Гратіс”, ДП „Тиса” та ТОВ „Вопак”.
      Торговельна мережа району, що належить юридичним особам налічує 63 об»єкти і протягом останніх років не збільшувалась. Разом з тим щорічно зростають торговельні площі, які надаються в оренду юридичними особами.
        У задоволенні потреб населення у споживчих товарах значне місце належить ринкам. В районі функціонує 5 ринків, облаштовано 610 торгових місць. За 2010 рік надходженя від ринкового збору склали 250,6 тис.грн., що на 5,6 відсотків більше, ніж у попередньому році.
        Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень – вересень 2010 року становив 98,6 млн.грн., що менше відповідного періоду попереднього року у порівняних цінах на 6,3 відсотка, в тому числі товарооборот торгової мережі – 92,1 млн.грн. та ресторанного господарства – 6,5 млн.грн.   Зниження роздрібного товарообороту свідчить про те, що попит продовжує скорочуватися. Основними чинниками є зниження споживчих витрат домогосподарств через падіння купівельної спроможності населення (відсутність споживчого кредитування, зниження рівня реальної заробітної плати та інше). Крім того, в умовах   фінансової кризи особливо болісною для населення стала проблема зростання цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі продовольчі товари.
        Очікуваний обсяг роздрібного товарообороту за 2010 рік становитиме   131,0 млн.грн., або 104,3 відс.до попереднього року (у діючих цінах).
          З метою недопущення необґрунтованого зростання цін на споживчому ринку   та усунення негативних факторів впливу на ціну товару в процесі його просування від виробника до споживача в квітні 2010 року укладено Меморандум порозуміння між районною державною адміністрацією, представниками галузевої ради підприємців, споживчої кооперації, виробниками продовольчих товарів та суб»єктами системи мережевої роздрібної торгівлі району.
          В рамках реалізації районної Програми розвитку внутрішньої торгівлі району на період до 2012 року з метою стабілізації ситуації на продовольчому ринку райдержадміністрацією вживалося ряд заходів по недопущенню необгрунтованого підвищення цін на основні продукти харчування. Проведено 14 нарад за участю правоохоронних і контролюючих органів, керівників виконкомів місцевих рад та суб»єктів підприємництва, зайнятих у сфері торгівлі, на яких розглянуто питання щодо стану діяльності ринків,   цінової ситуації   на споживчому ринку району, змін щодо Порядку декларування оптово-відпускних цін на продовольчі товари. Крім того, здійснювався щотижневий моніторинг цінової ситуації по підприємствах торгівлі. З метою стабілізації цін на продовольчому ринку району щотижнево в 6 населених пунктах району проводяться ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва.
        Активізувалась діяльність суб”єктів підприємницької діяльності в сфері послуг.
      Обсяг реалізованих послуг за 2010 рік склав 131,2 млн.грн. що становить 107,2 відс. до попереднього року, в тому числі населенню реалізовано послуг на 36,2 млн.грн. Частка послуг, реалізованих населенню, складала 227,6 відс.

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  За результатами роботи звітного року район у сфері державних фінансів відповідно до зведеної рейтингової оцінки економічного і соціального становища адміністративно-територіальних одиниць області посів 4 місце.
          Протягом 2010 року до Зведеного бюджету мобілізовано 80176,8 тис.грн., що на 23,1 відс. більше в порівнянні з попереднім роком.  
      23,5 відс. загальних надходжень Зведеного бюджету забезпечили санаторно-курортні заклади району, 17,6 відс. - суб”єкти підприємницької діяльності – виробники мінеральних вод, 3,8 відс. - підприємства лісопереробної галузі.
        До Державного бюджету надійшло 42603,9 тис.грн. Ріст надходжень до відповідного періоду минулого року склав 30,7 відсотків.
      Закріплені доходи загального фонду місцевих бюджетів району за 2010 рік виконано на 102,2 відс., при затвердженому плані 27419,1 тис. грн., фактично мобілізовано 28018,8 тис.грн. Виконання доведених показників Міністерства фінансів становить 102,1 відсоток річних призначень. Рівень виконання до попереднього року склав 113,7 відс., або на 3381,7 тис.грн. більше.
        Закріплені доходи загального фонду районного бюджету за 2010 рік виконано на 104,0 відс., тобто при плані 13946,5 тис.грн. фактично мобілізовано 14497,7 тис.грн.
        Протягом року за рахунок перерозподілу вільного залишку бюджетних коштів внесено зміни та збільшено обсяг видаткової частини місцевих бюджетів на суму 3275,0 тис.грн., які спрямовано: для утримання та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти – 205,7 тис.грн., охорони здоров”я – 328,5 тис.грн., культури і мистецтва – 83,7 тис.грн., фізичної культури і спорту – 87,3 тис.грн., соціального захисту – 515,4 тис.грн., державного управління – 577,7 тис.грн., житлово-комунального господарства – 213,4 тис.грн.; на заходи по запобіганню і ліквідації надзвичайних ситуацій – 15,0 тис.грн., на підтримку засобів масової інформації – 100,0 тис.грн., фінансування районної програми „Власний дім” – 50,0 тис.грн. інші заходи – 388,5 тис.грн. Сільським бюджетам передано асигнування як іншу субвенцію в сумі 709,8 тис.грн., в тому числі для фінансової підтримки футбольного клубу „Поляна” – 100,0 тис.грн., співфінансування   по реалізації мікропроектів сіл Ганьковиця, Дусино, Поляна, Неліпино, Голубине, Солочин – 186,0 тис.грн., поточного ремонту дошкільного закладу с.Ганьковиця – 68,0 тис.грн., придбання медапаратури у дільничну лікарню та меблів у дошкільний навчальний заклад с.Керецьки – 30,8 тис.грн., газифікації с.Росош – 200,0 тис.грн., ремонт моста через р.Боржава с.Березники – 60,0 тис.грн. та виплати заробітної плати працівникам закладів освіти та Родниківської сільської ради – 65,0 тис.грн.
За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів району збільшено видаткову частину галузі соціального захисту населення на 3,0 тис.грн. для реалізації програми „Турбота”; культури – 7,0 тис.грн., органів місцевого самоврядування – 15,9 тис.грн.
Видаткова частина місцевих бюджетів району за 2010 рік освоєна на 97,4 відс. (при плані   160210,2 тис.грн., використано 156075,7 тис.грн.) з них:
- по загальному фонду використано 145877,5 тис.грн., що становить 98,5 відс. до запланованих показників, з них:
o 39,0 відс. загального обсягу видатків або 56929,6 тис.грн. по галузі освіти (рівень виконання забезпечено на 97,9 відс.);
o 16,5 відс. загального обсягу видатків або 24070,7 тис.грн. по галузі охорони здоров»я   (рівень виконання забезпечено на 99,4 відс.);
o 32,5 відс. загального обсягу видатків або 47365,2 тис.грн. в галузі соціального захисту населення та соцзабезпечення (рівень виконання забезпечено на 99,9 відс.);
o 4,4 відс. загального обсягу видатків або 6459,5 тис.грн. використано закладами культури (рівень освоєння 95,9 відс.);
o 4,8 відс. загального обсягу видатків або 6959,0 тис.грн. освоєно органами місцевого самоврядування (рівень фінансування забезпечено на 96,3 відс.).
        На фінансування захищених статей та енергоносіїв по бюджетній сфері спрямовано 134,6 млн.грн., або 92,2 відс. видатків, із них оплата праці – 78,3 млн.грн., або 58,2 відс., оплата енергоносіїв – 6,5 млн.грн. або 4,0 відс.        
      За підсумками 2010 року кредиторська заборгованість по утриманню бюджетної сфери відсутня.
      У зв»язку з недоотриманням субвенцій з держбюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення за станом на 1 січня 2011 року зафіксована облікована кредиторська заборгованість в сумі 0,7 млн.грн. в частині не виплати окремих видів пільг, субсидій та пільгового проїзду.
        За станом на 1 січня 2011 року недоїмка до Зведеного бюджету складала 4240,4 тис.грн., що на 58,0 відс. менше в порівнянні з початком 2010 року. По темпу зменшення податкового боргу за податковими зобов»язаннями платників до бюджету район за результатами рейтингової оцінки обійняв 3 місце.
        Райдержадміністрація спільно з міжрайонною державною податковою інспекцією вживали дієві заходи, спрямовані на погашення податкового боргу, з цією метою щомісяця на засіданнях районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат та робочої групи з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів, вивчення причин збиткової і безприбуткової діяльності суб”єктів підприємництва за участю керівників суб»єктів підприємництва розглядалися питання сплати заборгованих податкових та інших платежів і давалися відповідні доручення. Загальна сума надходжень протягом 2010 року в рахунок погашення податкового боргу до бюджетів всіх рівнів склала 4037,5 тис.грн., що на 41,7 відс. більше ніж у 2009 році За звітний період подано 98 позовів в Закарпатський окружний адміністративний суд на стягнення податкового боргу на загальну суму 3055,7 тис.грн., з яких за станом на 01.01.2011 року надійшло до Зведеного бюджету 1129,6 тис.грн. З метою недопущення поточної заборгованості та у зв”язку з важким фінансовим становищем, окремим суб”єктам підприємництва здійснювалось розстрочення податкових зобов”язань та контроль за виконанням договорів розстрочення. Загалом на протязі 2010 року проведено розстрочення податкових зобов»язань на загальну суму 1,8 млн.грн.
      Забезпечено значний ріст власних надходжень до Пенсійного фонду. За 2010 рік в бюджет управління Пенсійного фонду у Свалявському районі   надійшло 69810,8 тис.грн. власних коштів, що більше рівня попереднього року на 22,9 відс. При загальній потребі 137,0 млн.грн. Таким чином, забезпеченість власними коштами становила 50,7 відсотків. Середній розмір пенсії на одну особу склав 916,0 грн.
      За станом на 1 січня 2011 року зафіксовано заборгованість суб”єктів господарювання по страхових внесках на загальнообов”язкове державне пенсійне страхування в сумі 193,4 тис.грн. Порівняно з початком 2010 року борг скоротився майже на 45 відс.   Борг економічно активних платників до Пенсійного фонду склав 176,2 тис.грн. і зменшився   до початку року на 27,7 відс.
      Основною причиною виникнення недоїмки є недотримання суб”єктами підприємницької діяльності строків сплати страхових внесків у зв”язку із нестабільністю виробничого процесу, зниженням обсягів виробництва.
      Стан погашення заборгованості до Пенсійного фонду щомісячно розглядався на засіданнях районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат.
      За інформацією органу статистики за підсумками діяльності підприємств за січень-листопад 2010 року фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування по району був прибутковим на суму 3229,8 тис.грн. Прибутки отримали 33 суб”єкти господарювання або 78,6 відсотків їх загальної кількості на суму 14571,9 тис.грн., що на 10,2 відс. більше ніж у відповідному періоді попереднього року. Збитково спрацювало 9 суб”єктів господарювання, сума збитків склала   11342,1 тис.грн. Частка збиткових підприємств становить 21,4 відсотки.
          Основними причинами збиткової діяльності господарюючих суб”єктів протягом 2010 року є сплата відсотків за залучені довгострокові кредитні ресурси

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

Медицина.
      У 2010 році видатки загального фонду бюджету на медичну галузь району становили понад 24,1 млн.грн., що майже на 22,0 відс. більше ніж у 2009 році, з них на оплату праці 19,1 млн.грн., оплату енергоносіїв – 1,6 млн.грн. Видатки на одного жителя у 2010 році становили 450 грн. тоді як у 2009 році – 370 грн.  
      Значну увагу приділено   реалізації районної Програми зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров»я.
      Зокрема, проведено капітальні ремонти даху основного корпусу райлікарні, водоканалізаційної системи, медичного, електросилового та котельного обладнання, приміщення харчоблоку райлікарні. Для проведення зазначених робіт протягом року було спрямовано коштів районного бюджету на загальну суму понад 778 тис.грн. Обласним бюджетом профінансовано капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення в сумі 235,0 тис.грн.
        За кошти місцевого бюджету закуплено медобладнання на суму понад 234,0 тисяч гривень, в тому числі: автоклав, опромінювач бактерицидний, апарат ультразвукової діагностики, дві стоматологічні установки, ренгенапарат, відсмоктувач хірургічний, а також два газові котли, холодильні установки, комп»ютерна техніка та інше.
      За рахунок коштів державного бюджету отримано обладнання та медикаментів для амбулаторій, фельдшерсько акушерських пунктів та райлікарні на суму 3,5 млн.грн, в тому числі сім електрокардіографів, сім санітарних автомобілів для обслуговування   населення, дефібрилятор, пульсоксиметр, апарат концентратору кисню, апарат штучної вентиляції легенів, апарат для анестезії, крісло гінекологічне, глюкометри і два апарати ультразвукової діагностики.
        На медикаментозне забезпечення хворих спрямовано 975,6 тис.грн., видатки на харчування хворих становили 553,8 тис.грн., що більше відповідно на 23,8 та 19,7 відсотків ніж у попередньому році.    Освіта.
      У 2010 році видатки загального фонду бюджету на галузь освіти району становили понад 56,9 млн.грн., що на 27 відс. більше, ніж у 2009 році, з них на оплату праці спрямовано 45,0 млн.грн., оплату енергоносіїв – 3,9 млн.грн., на закупівлю продуктів харчування для дітей загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів – 3,4 млн.грн.
        Оптимізовано мережу навчальних закладів, поліпшено умови і доступ до отримання освіти.
З метою якісної підготовки навчальних закладів району до нового 2010/2011 навчального року та безперебійного проведення навчання в опалювальний період протягом 2010 року реалізовано комплекс заходів, зокрема в усіх навчальних закладах району проведені планові капітальні ремонти, поточні ремонти класних приміщень, кабінетів, коридорів, котельного господарства, систем водопостачання і водовідведення, а також придбано обладнання та інвентар на загальну суму понад 358,6 тис.грн. Вмонтовано пластикові вікна і двері в Свалявській гімназії та ЗОШ №2, Стройненській, Керецьківській і Плав»янській загальноосвітніх школах, здійснено реконструкцію Керецьківської та Тибавської загальноосвітніх шкіл.
Загалом протягом 2010 року на проведення робіт по реконструкції та капітальних ремонтах загальноосвітніх шкіл та дошкільних навчальних закладів району спрямовано понад 2,1 млн.грн. бюджетних коштів.
У 2010 році відкрито новий сучасний дошкільний навчальний заклад в селі Неліпино   на 50 місць.

Культура.
          Бюджет відділу культури і туризму райдержадміністрації на 2010 рік     становив 6,5 млн.грн., що на 20,0 відсотків більше 2009 року, з них спрямовано на оплату праці – 5,9 млн.грн.; на енергоносії – 297,4 тис.грн.; придбання інвентаря та обладнання – 10,8 тис.грн. тощо.
          Протягом 2010 року проведено поточні ремонти в бібліотеках та клубних установах населених пунктів району, в дитячих школах мистецтв м.Сваляви, сіл Керецьки та Поляна, районному будинку культури. Для проведення зазначених робіт протягом року було спрямовано коштів на загальну суму понад 112,0 тис.грн. В дитячій районній бібліотеці встановлено автономне електричне опалення на суму 31,2 тис.грн. Крім того, в клубі с.М.Мартинка за рахунок коштів сільського бюджету проведено капітальний ремонт даху та заміну вікон, дверей на суму 131,2 тис.грн.
        Для Свалявської дитячої школи мистецтв було придбано музичні інструменти та підсилюючу апаратуру на загальну суму 10,8 тис.грн., для бібліотечних закладів та шкіл мистецтв району закуплено обладнання, інвентар та комп»ютерну техніку на загальну суму 98,5 тис.грн. Крім того, протягом року спрямовано бюджетні кошти в сумі 23,3 тис.грн. для пошиття народних костюмів для колективів художньої самодіяльності та 19,8 тис.грн на видання книги «Свалявщина - історичні нариси».
        Протягом 2010 року бібліотечний фонд району поповнено на 1703 примірників видань.          


    Зайнятість населення.
      Протягом 2010 року створено 852 нові   робочі   місця,   що становить 146,9 відсотків від завдань Програми, в тому числі 53 – за рахунок юридичних осіб, 326 – за рахунок фізичних осіб приватних підприємців та 473 – за рахунок найманої робочої сили приватними підприємцями згідно укладених угод.
    За результатами виконання Програми зайнятості населення району на 2010 рік в частині створення робочих місць район обійняв 7 місце у зведеній рейтинговій оцінці результатів соціально-економічного стану.
    Протягом 2010 року на обліку в районному центрі зайнятості перебувало 2062 незайнятих громадян.
    Кількість вільних робочих місць та вакантних посад заявлених роботодавцями,   становила 1274 одиниці.   В   середньому на   одне   вільне робоче місце претендувало 1,6 осіб. Кількість укомплектованих вакансій складала 940 одиниць.
      Працевлаштовано за звітний період 1045 осіб, рівень працевлаштування незайнятого населення зареєстрованого в державній службі зайнятості склав 37,3 відсотки. Працевлаштовано 226 осіб квотної категорії, в тому числі на заброньовані робочі місця згідно розпорядження голови райдержадміністрації – 25 осіб.
        За рахунок надання дотацій роботодавцям із Фонду загальнообов”язкового державного соціального страхування на випадок безробіття працевлаштовано 137 осіб.
        У 2010 році організовано громадські роботи, які забезпечили тимчасове працевлаштування для 301 безробітного.
        Наряду із створенням нових робочих місць проходив процес ліквідації неефективних. У 2010 році ліквідовано 491 робоче місце, з них 470 (або 95,7 відс.) – створених фізичними особами-підприємцями, 21 – юридичними особами, 145 приватних підприємців припинили підприємницьку діяльність.
      Фінансову   підтримку у започаткуванні власної справи, тобто одноразову допомогу по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю отримала 21 особа. Середній розмір цієї допомоги на одного безробітного становить понад 6,0 тис.грн. Загалом за рік безробітним виплачено 126,9 тис.грн. для організації підприємницької діяльності.
      Намітилася позитивна тенденція щодо зниження рівня зареєстрованого безробіття, яка   за станом на 1 січня 2011 року склала 1,7 відс. проти 2,2 відс. на відповідну дату попереднього року.

Стан оплати праці.
        Зберігається тенденція щодо зростання рівня середньомісячної заробітної плати.  
          Середній розмір   нарахувань із заробітної плати штатним працівникам підприємств, установ, організацій району   за   січень-вересень 2010 року склав 1512,00 грн. і значно перевищив розміри встановлених державних соціальних стандартів у 1,7 разів рівень мінімальної заробітної плати   та   прожиткового мінімуму для працездатних осіб (907,0 грн).
        У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року середньомісячний розмір заробітної плати штатного працівника по району зріс на 14,2 відс. Незважаючи на ріст середньої зарплати її номінальний розмір ще досить низький і відстає від середньообласного на 15,3 відс., внаслідок чого район з цього показника обійняв лише 14   місце в рейтингу.
        За станом на 1 січня 2011 року заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств району (МПП «Алекс») становила 78,5 тис.грн. і зменшилася до відповідної дати минулого року на 81,5 відс. Протягом січня цього року борг ліквідовано. По темпах зменшення заборгованості із виплати заробітної плати район обійняв 6 місце в рейтингу.
        Стан виплати заробітної плати щотижнево розглядався на засіданнях районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат. На засіданнях комісії аналізувався фінансово-господарський стан підприємств, визначалися основні причини заборгованості із виплати заробітної плати, низького рівня оплати праці на господарюючих суб”єктах, та реальні шляхи і терміни погашення заборгованості по заробітній платі, підвищення розміру зарплат. Протягом 2010 року проведено 29 засідань комісії та 2 засідання колегії, де заслухано звіти 134 керівників. За результатами засідань комісії головою райдержадміністрації давалися відповідні доручення.    
      Районною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення здійснювались перевірки суб»єктів господарювання на предмет дотримання ними трудового законодавства, зокрема положень щодо укладення трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками, детінізації доходів. Протягом року проведено 50 перевірок та виявлено 36 порушень. За результатами перевірок були складені   акти, протоколи, приписи та довідки.
        В цілому аналіз результатів соціально-економічного розвитку району за 2010 рік засвідчив, що здійснювані управліннями, відділами райдержадміністрації, виконкомами місцевих рад шляхом застосування   економічних та організаційних важелів заходи забезпечили стале економічне зростання, виконання соціальних програм і на цій основі підвищення життєвого рівня населення. 

Промислові підприємства Свалявщини

 

Економіка України - шлях до демократизації,солідарні підходи

 

Інвестиційні пропозиції

 

Регуляторна політика

 

Адмінпослуги

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОНУ ДО 2015 РОКУ

 
29.11.2016

Реалізація інвестиційних проектів

 

Оголошення

 
 

„Одним із засобів забезпечення зворотного зв’язку Держфінінспекції в Закарпатській області з громадянами є „телефон довіри”, який працює за номером в місті Ужгороді: 61-76-90.

 

Обговорення проектів законодавчих актів

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 226 внесено зміни   до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів

 
 

ПОГОДА В СВАЛЯВІ 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com