Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     П'ятниця, 13 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УКРАЇНА
СВАЛЯВСЬКА   РАЙОННА   РАДА
Позачергова друга сесія шостого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від   “30”   грудня 2010 р. № 30             м. Свалява


Про районний бюджет
на 2011 рік

Районна рада в и р і ш и л а:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2011 рік у сумі 144 382 568 грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі
143 207 168 грн., спеціального фонду бюджету 1 175400 грн. (додаток №1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2011 рік у сумі 144 382 568 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у   сумі 142 259 168 грн. та видатків спеціального фонду бюджету 2 123 400 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 948 000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 948 000грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
5. Затвердити іншу субвенцію обласному бюджету в сумі 91 200 грн. на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в центрах реабілітації інвалідів.
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та іншими бюджетами на 2011 рік в сумі 10 543 516 грн.                   (додаток № 5), у тому числі за видами:  
6.1 додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості – 204 100 гривень;
6.2 субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої   заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень – 125 400   гривень ;
6.3. інша субвенція – 91 200 грн.;
6.4. дотація вирівнювання – 10 077 266 грн.;
6.5. вилучення – 45 550 грн.
7. Недоотримання місячної суми дотації вирівнювання та суми недоодержаних коштів, що надходять до районного бюджету з сільського бюджету Управлінням Державного казначейства України перераховується не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
8. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету   у сумі   1 500 000 грн.
9. Затвердити перелік об’єктів (додаток №6), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
10. Затвердити перелік захищених статей   видатків загального фонду районного бюджету на 2011 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
11. Розпорядникам коштів районного бюджету затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
12. Затвердити перелік районних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2011 році у сумі 477 718 грн.                     (додаток № 7).
Установити, що фінансування видатків, визначених додатком №7, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.
13. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у міжсесійний період приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2011 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.
14. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
15. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати:
15.1 позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду;
15.2 середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів районного бюджету на 2011 рік, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, та передбачені у додатку 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.
16. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
          17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова районної ради                    
І.Й. Гартавел

 

Додаток 1

 

Додаток 2

 

Додаток 3

 

Додаток 4

 

Додаток 5

 

Додаток 6

 

Додаток 7

 


 
 
 
 
 
 
 
Повідомлення регіональних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади
 
 
 
 
 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

 
 
 
ПОГОДА В СВАЛЯВІ


 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com