Офіційний сайт Свалявської райдержадміністрацї та районної ради.
 
 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64  
   
     Середа, 11 Березень 2020 р. Головна   /   Зворотній зв'язок   /   Пошук по сайту    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЄСТР містобудівних умов та обмежень за 2020 рік

 

Реєстр містобудівних умов за ІІ півріччя 2019

 

Електронна скан-копія примірника містобудівних умов та обмежень

 

Реєстр містобудівних умов за І півріччя 2019 року

 

Реєстр містобудівних умов за ІІ півріччя 2018 року

 

Реєстр містобудівних умов за І півріччя 2018 року

 

Реєстр містобудівних умов за 2017 рік

 

Схема планування Свалявського району

 

Повідомлення Солочинської сільської ради

 

Пояснювальна записка до ДТП
с.Солочин

 

Детальний план території с. Солочин
Лист 5

 

Детальний план території с. Солочин
Лист 4

 

Детальний план території с. Солочин Лист 3

 

Детальний план території с. Солочин
Лист 2

 

Детальний план території с. Солочин
Лист 1

 

Звіт СЕО Солочин

 


Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Росош по вул. Перемоги, б/н та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проєктом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проєкту містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.01.2020 р.  
Громадські слухання проєкту відбудуться 09.01.2020 р. о 14 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с. Дусино, вул. Миру, 98).


 


ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
детального плану території

«Зміни до детального плану території з метою визначення планувальної організації та розвитку території в с.Солочин, Свалявського району»

1.Замовник: Виконавчий комітет Солочинської   сільської ради
Юридична адреса: 89321, Закарпатська обл., Свалявський р-н, с.Солочин, 241, тел.(031) 33- 32 382, solochin.sr@ukr.net

2. Вид та основні цілі документа державного планування:
Проект містобудівної документації   «Зміни до детального плану території з метою визначення планувальної організації та розвитку території в   с.Солочин, Свалявського району», розробляється з метою уточнення планувальної організації території, просторової композиції, параметрів забудови, встановлення червоних ліній, обсягів житлового та інших видів будівництва на території проектування, забезпечення комплексного благоустрою та озеленення   в с.Солочин, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Об’єкт цього дослідження (територія проектування), знаходиться в південній частині с.Солочин.
Територія частково забудована   індивідуальними житловими будинками.   Земельні ділянки примикають   до   автомобільної   дороги   територіального значення Т-07-12 «Перечин-Свалява-Липча».
Цільове призначення земельної ділянки, на якій ведеться проектування об’єкта громадського призначення:   «для особистого селянського   господарства» та «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд».   Планується зміна цільового призначення   частини земельної ділянки «Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування».
Територія вільна від забудови.
На проектованій території передбачається розміщення:
-об’єкту туристичної інфраструктури з вбудованим закладом громадського харчування;
-відкритої стоянки легкових автомобілів;
-локальної очисної   споруди повної біологічної очистки із збірником очищених стоків;
-раніше запроектованих   індивідуальних житлових будинків.

Запроектовані об’єкти   відповідають вимогам ДБН Б.2.2-12:2019   «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВА ТЕРИТОРІЙ», Закону України «Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів   магістральних трубопроводів» та Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів.

4. Ймовірні наслідки від господарської діяльності.
А) Для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. (Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності).
У процесі будівництва та експлуатації об’єкту туристичної інфраструктури з вбудованим закладом громадського харчування та житлових будинків можливе виникнення різноманітних ризиків впливу на навколишнє природне середовище, а саме.

Відходи.
Відходи, (побутове сміття), що будуть утворюватися під час експлуатації збираються в контейнери, та вивозяться спеціалізованим організаціями згідно графіку та по мірі необхідності.
У разі виявлення та ідентифікації серед побутового сміття небезпечних відходів,   необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.

Поверхневі та підземні води.
До потенційних джерел впливу на поверхневі ґрунтові води відносяться
забруднені води після миття індивідуального транспорту.
Об’єм водовідведення від забудови приймається по водоспоживанню, за винятком витрат на полив вулиць та зелених насаджень.
Для об’єкту туристичної інфраструктури з вбудованим закладом громадського харчування запроектована локальна очисна споруда з найбільш ефективною очисткою. Очищені стоки відводяться у збірник очищених стоків з подальшим вивозом або використанням для поливу зелених зон.
Відведення поверхневих вод передбачено   відкритим   способом (через   лотки,   дорожні кювети,   водовідвідні канави та ін.).  

Ґрунт та надра.
У процесі будівництва та експлуатації об’єкту туристичної інфраструктури з вбудованим закладом громадського харчування та індивідуального житлового будинку створення додаткових негативних впливів на грунт та надра не передбачається.    
Проектом передбачається максимальне збереження існуючого рельєфу. Всі майданчики, під’їзди та доріжки передбачаються з влаштуванням мощення з елементів ФЕМ. Типи покриття прийняти із дотриманням діючих норм, виходячи з експлуатаційної доцільності.

Атмосферне повітря.
Вплив на повітряне середовище в ході будівництва об’єктів очікується від наступних джерел викиду забруднюючих речовин:
-двигуни внутрішнього згорання будівельної техніки і автотранспорту, які працюють на дизельному пальному;
-розвантаження будівельних матеріалів (щебеню, піску та ін.) та земляні роботи;
-зварювальні роботи;
-фарбувальні роботи.
Після закінчення будівельних робіт перелічені джерела викиду припинять існування.
Також очікується незначний шкідливий вплив на атмосферне повітря від викидів працюючих двигунів внутрішнього згорання вантажних автомобілів.
Акустичний вплив.
Під час будівництва, від роботи будівельної техніки та механізмів можливе тимчасове додаткове шумове навантаження що перевищує норму. Після закінчення періоду будівництва існування цих джерел шуму припиниться.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення.  
Очікування перерахованих впливів від діяльності запланованих об’єктів не передбачається.

Флора та   і фауна.
Деревна рослинність на території проектування відсутня. В процесі будівництва об’єкта   вплив на рослинний покрив в основному буде виявлятися в пошкодженні та частковому знищенні рослинності будівельною технікою та транспортними засобами.
З огляду на характер запланованих робіт, негативного впливу на місцеву фауну та флору не очікується.
Після завершення будівельних робіт планується максимальне озеленення і благоустрій земельних ділянок та прилеглої території.

Геологічне середовище.
В період будівельних робіт передбачається об’єм земляних робіт на глибину до 2,0 м.

Впливів на соціальне середовище
Об’єкт туристичної інфраструктури з вбудованим закладом громадського харчування знаходиться на віддалі   40-50 м від найближчих житлових будинків.   Умови життєдіяльності та стан здоров’я місцевого населення в період будівництва та експлуатації об’єкту не погіршиться.

Технологічні   ризики - аварії,   що можуть вплинути на здоров’я населення.
Б)   Для територій з природоохоронним статусом:
На проектованій території немає об’єктів природно-заповідного фонду, водних об’єктів. Таким чином не має впливу на   природоохоронний об’єкт.
В) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Виконання та реалізація детального плану зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.
5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.
Альтернативні земельні ділянки для розміщення об’єкту туристичної інфраструктури з вбудованим закладом громадського харчування та індивідуального житлового будинку, які би відповідали аналогічним санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території населеного пункту не розглядаються.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.
Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та   здоров’я населення:
- щодо охорони атмосферного повітря;
- охорона поверхневих та підземних вод,   ґрунтів;
- заходи щодо пожежної безпеки;
- відновлюванні та охоронні заходи.
Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.
Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:
- проведення комплексного благоустрою території;
- заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

Заходи щодо пожежної безпеки.
При проектування витримані протипожежні відстані. Зовнішнє пожежогасіння передбачається з пожгідрантів, які необхідно встановити на існуючому водопроводі.
Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.
На частину земельних   ділянок з кадастровими номерами 2124085600:04:001:0178 та 2124085600:04:001:0218 нанесені обмеження - охоронна зона третьої   категорії зони безпеки м.т.н. II класу с.т. 800 мм.
У   третій   категорії   зони   безпеки   охоронної     зони   магістрального
нафтопроводу 11 класу с.т. 800 мм.,     крім     заборони     діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також   розводити вогонь і розміщувати відкриті або   закриті   джерела вогню без погодження з підприємствами магістральних нафтопроводів.

Захисні заходи   цивільної оборони.
Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.
Під час небезпеки евакуація персоналу готельного комплексу   планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС   Закарпатської   області.
Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.
Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:
-проведення ретельного відбору персоналу, та співробітників охорони підприємства;
-чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;
-підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежонебезпечних та техногенно небезпечних місць;
-забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.
Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:
-передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час;
-передбачити заходи щодо пожежної безпеки для об’єкта;
-збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електро-освітлювального обладнання.

Компенсаційні заходи.
На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:
Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:
1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території;
5) Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на   державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;
6) Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;
7) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
8) Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції подавати   до виконавчого комітету Солочинської сільської ради.

Відповідальна особа:   Куцкір ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬М.Ю. e-mail: solochin.sr@ukr.net
Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів.

В.о.Солочинського сільського голови                                             М.Ю.Йовбак                                                      

 


Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Росош по вул. Перемоги, б/н та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для індивідуального садівництва до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проєктом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проєкту містобудівної документації приймаються сільською радою до 13.08.2019 р.  
Громадські слухання проєкту відбудуться 13.08.2019 р. о 14 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с. Дусино, вул. Миру, 98).

Голубинська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проєкті детального плану території в с. Голубине в урочищі Чищеник, розробленого архітектором   Зазуличем С.І.   з метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для індивідуального садівництва до земель для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проєктом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проєкту містобудівної документації приймаються сільською радою до 13.08.2019 р.  
Громадські слухання проєкту відбудуться 13.08.2019 р. о 15 год. в приміщенні Голубинської сільської ради (с. Голубине, 365)

 

Солочин звіт про стратегічну екологічну оцінку
урочища "Мочар"

 


Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території, розроблених архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Керецьки:
- по вул. Замостянська, 197/3 -   для оформлення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та реконструкції трансформаторної під столярний цех;
- по вул. Молодіжна, 55 - для внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням 42 позачергової сесії 6 скликання Керецьківської сільської ради від 17.04.2015 року з метою проведення реконструкції з добудовою столової пилорами та контори під кафе з готельними номерами.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.02.2019 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 06.02.2019 р. об 11.00 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

 


Тибавська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території,   розробленого   архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення   планувальної організації   та розвитку території, уточнення положень генерального плану с. Тибава в урочищі «Нижнє поле»   та   оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Тибавської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 25.12.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 26.12.2018 р. о 10 год. в приміщенні Тибавської сільської ради (с. Тибава, 72 «а»).

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Росош, вул. Зарічна, для будівництва садового будинку на приватизованій земельній ділянці.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 25.12.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 26.12.2018 р. о 14 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с. Дусино, вул. Миру,98).

Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території села Керецьки по вул. Сіточний, 2а, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Керецьки та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 03.12.2018 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 04.12.2018 р. об 11.00 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

 


Стройненська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в с. Стройне, урочище «Верхній кінець»,   розробленого Закарпатським Державним інститутом проектування міст і сіл з метою внесення змін в генеральний план с. Стройне, визначення планувальної організації та розвитку території та оформлення земельної ділянки для розміщення автозаправної станції з комплексом обслуговування.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Стойненської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.11.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 06.11.2018 р. о 14 год. в приміщенні Стойненської сільської ради (с. Стройне, 145)

 


Голубинська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в с. Голубине в урочищі Лояново, розробленого архітектором   Зазуличем С.І.   з метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для ведення особистого селянського господарства до земель для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.10.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 09.10.2018 р.   о 14 год. в приміщенні Голубинської сільської ради (с. Голубине, 365).

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території в с. Поляна, розроблених з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Поляна:
-   по вул. Європейська та в урочищі «Красне» – для внесення змін в детальні плани території, затверджені рішенням 44 сесії 6 скликання Полянської сільської ради від 20.05.2014 року №278 (архітектор Віровбал В.Й.);
- по   вул. Духновича, 68 –   для проведення реконструкції дієтичної їдальні під готельний комплекс (архітектор Віровбал В.Й.);
- по вул. Молодіжна, б/н – для оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (архітектор Зазулич С.І.).
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.10.2018 р.  
Громадські слухання проектів відбудуться 09.10.2018 р.   об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Росош, в урочищі Кошарки   та   оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.10.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 08.10.2018 р. о 14 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с. Дусино, вул. Миру,98).


Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Лопушанка, вул. Квіткова, 25, розробленого   архітектором Зазуличем С.І. з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням Дусинської сільської ради від 19.12.2017 року   та оформлення земельної ділянки із зміною цільового призначення із земель для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування до земель   для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 10.09.2018 р.   Пропозиції надаються громадянами та громадськими організаціями у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові (назва організації), місця проживання (юридична адреса), особистим підписом і повинні містити обґрунтування.
Громадські слухання проекту відбудуться 10.09.2018 р. об 11 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с.Дусино, вул. Миру, 98).

 


Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території села Керецьки, розроблених архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Керецьки та оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   по вулиці Молодіжна, б/н.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 20.08.2018 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 21.08.2018 р. об 11.00 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

Березниківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   села Березники, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. з метою уточнення положень генерального плану села Березники та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд,   до   земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі   в с. Березники, 514.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Березниківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 20.08.2018 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 21.08.2018 р. о 14.00 год. в приміщенні Березниківської сільської ради (с. Березники, 213).
Неліпинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території,   розроблених   архітектором Зазуличем С.І.:
-   в   с. Неліпино, урочище «Підберег» -   з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Неліпино та оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку,   господарських будівель та споруд;
- в с.Неліпино, вул. Шевченка, 22 -   з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням 7 сесії 7 скликання Неліпинської сільської ради 18.03.2016 №78, для оформлення земельної ділянки та проведення реконструкції ремонтно-механічної майстерні під станцію технічного обслуговування;
- в с.Неліпино, вул.Добоша, 3/1 - з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села та проведення   реконструкції приміщень тарного цеху та пилорами під житлові будинки, з подальшим поділом та оформленням земельних ділянок.

Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Неліпинської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 30.07.2018 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 31.07.2018 р. о 14.00 год. в приміщенні Неліпинської сільської ради (с. Неліпино, вул. Головна,157).

Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території села Керецьки, розроблених архітектором Зазуличем С.І.
з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Керецьки та оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд   по вулицях:
- Завертянська, б/н;
- Підгірна, б/н.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 30.07.2018 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 31.07.2018 р. об 11.00 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

 

Рішення Неліпинської сільради
"Про розроблення генерального плану села Вовчий"

 


Стройненська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в с. Стройне, 461,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою уточнення положень генерального плану с. Стройне   та   оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Стойненської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 11.06.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 12.06.2018 р. о 14 год. в приміщенні Стойненської сільської ради (с. Стройне, 145).

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в с. Оленьово, урочище «Винний», розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою   визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану с. Оленьово та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд до земель для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 11.06.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 12.06.2018 р.   об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63.

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану в с. Дусино, вул.Зоряна, б/н та   оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 28.05.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 29.05.2018 р. о 14 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с. Дусино, вул. Миру,98.

Голубинська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території за межами с. Голубине в урочищі Завадки, розробленого архітектором   Зазуличем С.І.   з метою будівництва     кафе – пункту обігріву та пункту прокату гірськолижного спорядження на земельних ділянках, що перебувають в оренді.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 21.05.2018 р.  
Громадські слухання проектів відбудуться 22.05.2018 р. о 14 год. в приміщенні Голубинської сільської ради (с. Голубине, 365).

 

ДПТ за межами м.Свалява,
вул. Верховинська, цех шлакоблоків

 

ДПТ за межами м.Свалява,
вул. Верховинська, цех шлакоблоків

 

ДПТ за межами с.Голубине,
урочище "Завадки", опорний план

 

ДПТ за межами с.Голубине,
урочище "Завадки", проектний план

 

ДПТ за межами с.Голубине, ур. Завадки,
ситуаційний план

 

Неліпинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Неліпино, урочище Бразилія, розробленого   архітектором Зазуличем С.І.   з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Неліпинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 14.05.2018 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 15.05.2018 р. о 14.00 год. в приміщенні Неліпинської сільської ради (с. Неліпино, вул. Головна,157).

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в с. Поляна, вул. Гірська, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням Полянської сільської ради від 10 березня 2015 року та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для ведення особистого селянського господарства до земель для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 10.05.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 11.05.2018 р.   об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).


Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території села Керецьки, розроблених архітектором Зазуличем С.І. :
- по вул. Підгірна, б/н – з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Керецьки та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;
- по вул. Головна,14 – з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Керецьки та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
- по вул.Молодіжна, 55 – з метою внесення зміни в детальний план території, затверджений рішенням 42 позачергової сесії 6 скликання Керецьківської сільської ради від 17.04.2015 року для оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, проведення будівництва АЗС, реконструкції столярного цеху під швейний цех та реконструкції картоплесховища під складські приміщення.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 23.04.2018 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 24.04.2018 р. о 14 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Росош, вул. Зарічна,16, розробленого   архітектором Зазуличем С.І. з метою   уточнення положень генерального плану села та оформлення   зміни цільового призначення частини земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою 23.04.2018 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 24.04.2018 р. об 11 год.   в   приміщенні Дусинської сільської ради (с.Дусино, вул. Миру, 98). 


Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території, розроблених архітектором Віровбалом В.Й з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генеральних планів населених пунктів:
- в селі Яківське, №   4 «а», з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
- в селі Уклин, №   63, з метою оформлення земельної ділянки для   будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування;
- в селі Плоске, № 260, з   метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування;
- в селі Павлово №   86 «б», з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
- в селі Плоский Потік, №   1 «а», з метою оформлення земельної ділянки для   будівництва та обслуговування будівель закладів освіти;
-   в селі Родниківка, №   21 «а» , з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги;
- в селі Родникова Гута №   67 «а», з метою оформлення земельної ділянки для   будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.
Детальний план території в с. Поляна по вул. Європейська, 38 «а» розроблений архітектором Зазуличем С.І.   з   метою проведення реконструкції з добудовою існуючої будівлі на території ТОВ «Туристичний комплекс «Поляна Квасова».
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.03.2018 р.  
Громадські слухання проектів відбудуться 06.03.2018 р. о 15 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території, розробленого архітектором Зазуличем С.І. щодо внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням 1 сесії 7 скликання (третє засідання) від 14.12.2015 року   з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану села Керецьки по вул. Федоринській та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.03.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 06.03.2018 р. о 12 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

Березниківська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану в с. Березники, 631   та   оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Березниківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.03.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 06.03.2018 р. о 10 год. в приміщенні Березниківської сільської ради (с. Березники, 213).

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території, розроблених архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генеральних планів населених пунктів:
- в   с. Дусино, вул. Миру, 58 та в с. Росош, вул. Молодіжна, б/н – для оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги;
- в с. Дусино, вул. Миру,156 «а»/11 – для оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- в с. Дусино, вул. Миру,156 «а»/18; 156 «а»/20; 156 «а»/2 – для оформлення земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (для обслуговування столярно-пресового та швейного цеху);
- в с. Плав’я, вул. Зелена   – для оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;
- в с. Плав’я,
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.03.2018 р.  
Громадські слухання проектів відбудуться 06.03.2018 р. о 14 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с. Дусино, вул. Миру,98).
Ганьковицька сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану в с. Ганьковиця, 31   та   оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Ганьковицької сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.03.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 05.03.2018 р. об 11 год. в приміщенні Ганьковицької сільської ради (с. Ганьковиця, 34).

Голубинська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території,   розроблених архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану:
- в   с. Голубине (біля амбулаторії) – для   оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги;
- в с. Голубине, 4 «а» – для   оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.03.2018 р.  
Громадські слухання проектів відбудуться 05.03.2018 р. о 15год. в приміщенні Голубинської сільської ради (с. Голубине, 365).


Стройненська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території,   розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення планувальної організації та розвитку території, уточнення положень генерального плану в с. Стройне, 203 та   оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Стойненської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 05.03.2018 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 06.03.2018 р. об 11 год. в приміщенні Стойненської сільської ради (с. Стройне, 145).

 


Голубинська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в урочищі Ягниди за межами села Голубине, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою визначення   планувальної   організації і розвитку вказаної території.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 03.01.2018 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 04.01.2018 р. об 11.00 год. в приміщенні Голубинської сільської ради   (с. Голубине, 365).


Неліпинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Неліпино, урочище Торговий , розробленого   архітектором Віровбалом В.Й.   з метою оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Неліпинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 18.12.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 19.12.2017 р. о 14.00 год. в приміщенні Неліпинської сільської ради (с. Неліпино, вул. Головна,157).


Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Дусино, вул. Миру, 101, розробленого   архітектором Зазуличем С.І. з метою   уточнення положень генерального плану села та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 18.12.2017 р.  
Громадські слухання проекту відбудуться 18.12.2017 р. о 14 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с.Дусино, вул. Миру, 98).


Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території   в с. Поляна, розроблених архітектором Зазуличем С.І.:
- по   вул. Курортна, б/н –   з   метою оформлення земельної ділянки   для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);
-   по   вул. Сонячна, 63 –   з   метою будівництва складу готової продукції.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 27.11.2017 р.  
Громадські слухання проектів відбудуться 28.11.2017 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території, розроблених архітектором Зазуличем С.І. з   метою оформлення земельних ділянок   для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки):  
- в с. Поляна, вул. Дисковецька, 58;
- в с. Плоске, урочище Квасок.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 16.10.2017 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 17.10.2017 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

 

Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території села Керецьки, розроблених архітектором Віровбалом В.Й.:
по вул. Завертянська, б/н – з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;
по вул. Замостянська, 196 –   з метою оформлення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та проведення реконструкції птахоферми під телятник.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 09.10.2017 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 10.10.2017 р. о 14 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

 

Голубинська сільська рада оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   урочищі Кутики-Плоснини за межами села Голубине, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою   будівництва   житлового будинку та господарських будівель на приватизованій земельній ділянці.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 25.09.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 26.09.2017 р. об 11.00 год. в приміщенні Голубинської сільської ради   (с. Голубине, 365).

 

Голубинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в   с. Голубине, урочище Ниви, 2,   розробленого   ПП «Ритм» з метою оформлення зміни цільового використання земельної ділянки із земель, наданих для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 28.08.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 30.08.2017 р.   о   14.00 год. в приміщенні Голубинської сільської ради (с. Голубине, 365).

 

Сусківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території   в с. Сусково:
в   урочищі Нове село, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування   житлового будинку, господарських будівель та споруд;
в урочищі Полонище, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. з метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування   житлового будинку, господарських будівель та споруд.
в   урочищі Нове село, розробленого архітектором   Віровбалом В.Й. з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій.  
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Сусківської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 28.08.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 29.08.2017 р. о 14 год. в приміщенні Сусківської сільської ради (с. Сусково, 108).

 

Солочинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в   с. Солочин, урочище «Гробищі», розробленого   архітектором Зазуличем С.І.   з   метою будівництва житлового будинку та господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Солочинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 21.08.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 22.08.2017 р. о 14 год. в приміщенні Солочинської сільської ради (с. Солочин, 213 а).

 

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в с. Оленьово, урочище «Підкремінем», розробленого архітектором Зазуличем С.І.   з   метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 17.07.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 18.07.2017 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

 

08 червня 2017 року при секторі містобудування та архітектури Свалявської райдержадміністрації проведено чергове засідання архітектурно-містобудівної ради, де розглядався   проект детального плану території, розробленого з метою оформлення земельних ділянок   для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   (для розміщення вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою) за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава Свалявського району Закарпатської області.
Присутні обговорили важливість розміщення ВЕС на території району, що відкриває нові економічні й соціальні перспективи для регіону. Будівництво вітроелектростанції нового типу не тільки поліпшить ситуацію з енергопостачання, а й створить нові робочі місця.
За результатами розгляду архітектурно-містобудівна рада   вирішила рекомендувати виконкомам Березниківської, Дусинської, Неліпинської   та Тибавської сільських рад, Свалявській   райдержадміністрації   розглянути   питання затвердження детального плану території за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава Свалявського району Закарпатської області з врахуванням результатів громадських слухань.

 

07-08 червня 2017 року Березниківською, Дусинською, Неліпинською   та Тибавською сільськими радами було проведено громадські слухання проекту детального плану території, розробленого комунальним підприємством Львівської обласної ради „Центр просторового розвитку” з метою оформлення земельних ділянок   для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій (для розміщення вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою) за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава Свалявського району Закарпатської області. Детальним планом території передбачено розміщення вітрових електроустановок (ВЕУ)   в кількості 33 одиниць та відведення для їх будівництва та обслуговування земельних ділянок   орієнтовною загальною площею 28,6 га, крім того заплановано відведення   4-х земельних ділянок загальною площею 2,1 га для обслуговування ВЕУ.
Громади вищезазначених населених пунктів позитивно віднеслись до намірів розміщення вітрової електростанції, про що складено відповідні протоколи громадських слухань.

 

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території , розробленого з метою оформлення земельних ділянок   для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   (для розміщення вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою) за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава Свалявського району Закарпатської області.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою ознайомлення членів територіальної громади з проектом детального плану території щодо розташування вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава   Свалявського району, повідомляється про початок обговорення та подання пропозицій до вказаної містобудівної документації.
З основними техніко-економічними показниками, зокрема графічними матеріалами, що відображають зміст містобудівної документації, можна ознайомитись у вищезазначених сільських радах.
Замовник – Свалявська районна державна адміністрація.
Розробник – КП ЛОР «Центр просторового розвитку».
Для ознайомлення проект детального плану території для розташування вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава Свалявського району знаходиться в приміщенні сільських рад: Березниківська сільська рада (с. Березники, 213); Неліпинська сільська рада (с. Неліпино, вул. Головна,157);   Дусинська сільська рада   (с. Дусино, вул. Миру, 98);   Тибавська сільська рада (с. Тибава, 72а).
Пропозиції, що містять обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил, у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, місця проживання, особистим підписом подаються для реєстрації в сільську раду до дати проведення громадських слухань.
Громадські слухання проекту детального плану території відбудуться в приміщеннях сільських рад:
– в селі Березники, 213 – 07.06. 2017 року о 10 год.;
– в селі Дусино, вул. Миру, 98   –   07.06. 2017 року о 14 год.;
– в селі Тибава, 72а   – 08.06. 2017 року о 10 год.;
– в селі Неліпино, вул. Головна,157 –   08.06. 2017 року о 13 год.

 

Детальний план території,
схема проектного плану "Вітряки"

 

Детальний план території "Вітряки" пояснююча записка

 

Детальний план території,
схема проектного плану "Вітряки"

 
Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в с. Павлово, №№ 38; 38 «а», розробленого архітектором                       Віровбалом   В.Й.   з метою оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до зазначеного проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 20.03.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 22.03.2017 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Дусино, урочище Ріка, розробленого   ТОВ «Наша спадщина» з метою уточнення положень генерального плану села та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій   та будівництва каплиці.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 20.03.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 21.03.2017 р. об 11 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с.Дусино, вул. Миру, 98).


Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території села Керецьки, по вул. Головна, 2, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням 10 (позачергової) сесії 7 скликання Керецьківської сільської ради від 25.05.2016 року для оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд до земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 20.03.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 21.03.2017 р. о 14 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради (с. Керецьки, вул. Головна, 52).

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території:
- в   с. Поляна, вул. Гагаріна, б/н,   розробленого ТОВ «Наша спадщина» з   метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення (ведення особистого селянського господарства)   до земель житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування);
- в с. Оленьово, 13, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з   метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення (ведення особистого селянського господарства) до земель житлової забудови (для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд).
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 27.03.2017 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 28.03.2017 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).
Сусківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в с. Сусково, 280 «в», розробленого архітектором Зазуличем С.І. з   метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням Сусківської   сільської   ради від 23.12.2013   року   для   будівництва житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Сусково, урочище «Горб».
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Сусківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 27.03.2017 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 27.03.2017 р. об 11 год. в приміщенні Сусківської сільської ради (с. Сусково, 109 в).


Неліпинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Неліпино, урочище Торговий , розробленого   архітектором Зазуличем С.І.   з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Неліпинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 27.03.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 29.03.2017 р. о 14.00 год. в приміщенні Неліпинської сільської ради (с. Неліпино, вул. Головна,157).

 Стройненська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Черник, 3«б» , розробленого   архітектором Зазуличем С.І.   з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Стройненської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 13.03.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 14.03.2017 р. о 14.00 год. в приміщенні Стройненської сільської ради (с. Стройне,152).

 


Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території в   с. Поляна:
- вул. Духновича, б/н, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з   метою оформлення земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів;
- вул. Гірська, 17 «б»,   розробленого ТОВ «Наша спадщина»   з   метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням Полянської сільської ради від 10.03.2015   року, та оформлення зміни цільового призначення земельних ділянок із земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого се6лянського господарства до земель для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 06.03.2017 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 09.03.2017 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

 


Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території, розроблених ТОВ «Наша спадщина»:
- в   с. Поляна, вул. Гагаріна, б/н –   з   метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель сільськогосподарського призначення   до земель житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування);
- в с. Уклин, урочище Загорода – з   метою оформлення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 17.01.2017 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 18.01.2017 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 63).

 


Голубинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. в   с. Голубине, урочище «Селищі»   з метою будівництва садового будинку.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 06.03.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 09.03.2017 р.   о   14.00 год. в приміщенні Голубинської сільської ради (с. Голубине, 365).

 


Родниківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Родниківка, 1, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. з метою оформлення земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Родниківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 03.01.2017 р.   Громадські слухання детального   плану   території   в   с. Родниківка, 9 відбудуться 04.01.2017 р. о 14 год. в приміщенні Родниківської сільської ради.

 

УТОЧНЕННЯ
Полянська   сільська   рада   повідомляє, що в оголошенні, розміщеному в газеті «Вісті Свалявщини» №№83-84 від 12.11.2016 року замість вул. Духновича, № 65   слід читати вул. Духновича, № 63.

 


Солочинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території, розробленого   архітектором Зазуличем С.І.   в   с. Солочин, урочище «Гробищі», з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням Солочинської сільської ради від 19.08.2015 року та оформлення зміни цільового призначення земельних ділянок із земель, наданих   для ведення особистого селянського господарства, до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Солочинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 10.01.2017 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 11.01.2017 р. о 15 год. в приміщенні Солочинської сільської ради (с. Солочин, 213 а).

Сусківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території в с. Пасіка, №№ 157; 198, розроблених архітектором                       Віровбалом   В.Й.   з метою оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Сусківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 10.01.2017 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 11.01.2017 р. об 11 год. в приміщенні Сусківської сільської ради (с. Сусково, 109 в).

 
08.07.2016

Плосківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті   детального плану території   в   с. Плоске, 219, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою оформлення земельної ділянки для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Плосківської сільської ради. Пропозиції до зазначеного проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.08.2016 р.   Громадські слухання детального   плану   відбудуться   09.08.2016 р. о 14 год. в приміщенні Плосківської   сільської ради.

 
08.06.2016

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території, розроблених архітектором Зазуличем С.І.:
- в с. Поляна, по   вул. Вайди, б/н - з метою будівництва житлового будинку, господарських будівель та споруд ;
- в с. Поляна, вул. Санаторна, б/н - з метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для гаражного будівництва до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.08.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 08.08.2016 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради.

 


Плосківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в   с. Яківське, ур. «Лаз» розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням 32 сесії 6 скликання Плосківської сільської ради від 27.05.2014 року для оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
  Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Плосківської сільської ради. Пропозиції до зазначеного проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 26.12.2016 р.   Громадські слухання детального   плану   відбудуться   27.12.2016 р. о 14 год. в приміщенні Плосківської   сільської ради (с. Плоске, 260).

 
08.07.2016

Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території села Керецьки, по вул.Теплицька,73, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. з метою уточнення положень генерального плану села та розроблення проекту відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.08.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 09.08.2016 р. об 11 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради.

 
08.07.2016

Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території села Керецьки, по вул.Теплицька,73, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. з метою уточнення положень генерального плану села та розроблення проекту відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.08.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 08.08.2016 р. о 14 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради.

 
08.07.2016

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Дусино, вул. Миру №№ 156 «а»/29; 156 «а»/29 «а»;156 «а»/29 «б»; 156 «а»/29 «в», розробленого   архітектором Зазуличем С.І. з метою уточнення положень генерального плану села та оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 08.08.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 09.08.2016 р. об 11.00 год. в приміщенні Дусинської сільської ради.

 
18.06.2016

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території, розроблених архітектором Зазуличем С.І.:
- в с. Поляна, по   вул. Духновича, б/н - з метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд до земель для комерційного використання, з метою будівництва більярдної.
- в с. Поляна, вул. Гагаріна 10 «а» - з метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до18.07.2016 р.   Громадські слухання детальних   планів   території   відбудуться 19.07.2015 р. о 14 год. в приміщенні Полянської   сільської ради.

 


Плосківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів територій, розроблених архітектором Віровбалом В.Й. з метою оформлення земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд:
-   в   с. Плоске, 234;
-   в с. Яківське, 44.  
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Плосківської сільської ради. Пропозиції до зазначених проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 17.10.2016 р.   Громадські слухання детальних   планів   відбудуться   18.10.2016 р. о 14 год. в приміщенні Плосківської   сільської ради.

Голубинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. в с. Голубине, б/н   з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Голубинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 17.10.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 18.10.2016 р.   об 11.00 год. в приміщенні Голубинської сільської ради.

 


Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території в с. Поляна, розроблених архітектором Зазуличем С.І.:
- по   вул. Духновича, № 152, з   метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих   для ведення особистого селянського господарства, до земель для будівництва індивідуального житлового будинку господарських будівель та споруд;
- по   вул. Духновича, № 65, з   метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.  
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 12.12.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 12.12.2016 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 65).

 


Плосківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в   с. Плоске, 208, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Плосківської сільської ради. Пропозиції до зазначеного проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 07.11.2016 р.   Громадські слухання детального   плану   відбудуться   08.11.2016 р. о 14 год. в приміщенні Плосківської   сільської ради (с.Плоске, 260).

 


Плосківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в   с. Плоске, 208, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Плосківської сільської ради. Пропозиції до зазначеного проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 07.11.2016 р.   Громадські слухання детального   плану   відбудуться   08.11.2016 р. о 14 год. в приміщенні Плосківської   сільської ради (с.Плоске, 260).

 
02.06.2016

Родниківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Родниківка, 9, розробленого архітектором   Зазуличем С.І. з метою оформлення проекту відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Родниківської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 04.07.2016 р.   Громадські слухання детального   плану   території   в   с. Родниківка, 9 відбудуться 05.07.2015 р. о 14 год. в приміщенні Родниківської сільської ради.

 


Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Плав’я, вул. Визволення, б/н, розробленого   архітектором Вошко Т.В. з метою уточнення положень генерального плану села та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 17.10.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 19.10.2016 р. об 11.00 год. в приміщенні Дусинської сільської ради.

 


Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Дусино, вул. Зоряна, 57, розробленого   ТОВ «Наша спадщина» з метою уточнення положень генерального плану села та оформлення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 21.11.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 22.11.2016 р. об 11.00 год. в приміщенні Дусинської сільської ради (с.Дусино, вул. Миру, 98).

Солочинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території, розробленого   архітектором Зазуличем С.І.   в   с. Солочин, урочище «Буковина», з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням Солочинської сільської ради від 28.01.2016 року та оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих   для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Солочинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 21.11. 2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 22.11.2016 р. о 14 год. в приміщенні Солочинської сільської ради (с. Солочин, 213 а).

 


Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території в с. Поляна, розроблених архітектором Зазуличем С.І.:
- урочище «Горбок», з метою зміни цільового використання земельної ділянки із земель наданих, для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування житлового   будинку господарських будівель   та споруд;
- по   вул. Духновича, № 146, з   метою оформлення земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку господарських будівель та споруд;
- по   вул. Духновича, № б/н, з   метою оформлення земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку господарських будівель та споруд;
- по вул. Курортна, № 7 «а»   з   метою внесення зміни до детального плану   території для будівництва кафетерію.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 07.11.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 08.11.2016 р. об 11 год. в приміщенні Полянської сільської ради (с. Поляна, вул. Духновича, 65).

 
24.05.2016

Плосківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів територій, розроблених архітектором Зазуличем С.І. :
- в   Яківське, ур. Лаз та с. Плоске, №54, з метою оформлення зміни цільового призначення земельних ділянок із земель, наданих для ведення особистого селянського господарства до земель житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд);
- в   с. Плоске, ур. «Біля аптеки», з метою оформлення земельної ділянки для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Плосківської сільської ради. Пропозиції до зазначених проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 27.06.2016 р.   Громадські слухання детальних   планів   відбудуться 29.06.2016 р. о 14 год. в приміщенні Плосківської   сільської ради.

 

Керецьківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів території села Керецьки, розроблених архітектором   Зазуличем С.І.:
- по вул. Головна, 2 - з метою уточнення положень генерального плану села та розроблення проекту відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд;
- по вул. Головна, 49 з метою реконструкції будівлі котельні під магазин та автомайстерню;
- по вул. Головна, 52 «а» - з метою оформлення договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;
- по вул. Замостянська, 193 - з метою оформлення договору оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;
- по вул. Молодіжна, 55 - з метою внесення змін в детальний план території, затверджений рішенням 42 (позачергової) сесії 6 скликання від 17.04.2015 року для оформлення договорів оренди земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (будівництва автозаправочної станції).
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Керецьківської сільської ради. Пропозиції до проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 23.05.2016 р.   Громадські слухання проектів відбудуться 24.05.2016 р. о 14 год. в приміщенні Керецьківської сільської ради.

 
04.04.2016

Рішення 7 сесії 5 скликання Солочинської сільської ради від 29.03.2016 р. "Про затвердження детального плану території в с. Солочин" (Футбольне поле)

 

Ганьковицька   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в с. Ганьковиця, ур. Підзіброва, розробленого   архітектором Зазуличем С.І.   з метою оформлення зміни цільового призначення земельної ділянки із земель, наданих   для ведення особистого селянського господарства до земель для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Ганьковицької сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 04.05.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 05.05.2016 р. об 11 год. в приміщенні Ганьковицької сільської ради.

 

Дусинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території   в   с. Росош, вул. Зарічна, б/н, розробленого   архітектором Зазуличем С.І. з метою оформлення земельної ділянки для будівництва індивідуального гаража.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Дусинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 28.03.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 29.03.2016 р. об 11.00 год. в приміщенні Дусинської сільської ради.

 

Полянська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території в урочищі Тихий за межами села Поляна, розробленого архітектором Зазуличем С.І. з метою будівництва пансіонату.
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Полянської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 21.03.2016 р.   Громадські слухання детального   плану   території   відбудуться 22.03.2015 р. о 14 год. в приміщенні Полянської   сільської ради.

 

Солочинська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території центральної частин с. Солочин   в урочищі Гробищі, розробленого   ПП «Ритм»   в   з метою розміщення зони відпочинку (парку, майданчика для гри у міні-футбол).
Місце ознайомлення з проектом детального плану – приміщення Солочинської сільської ради. Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються сільською радою до 21.03.2016 р.   Громадські слухання проекту відбудуться 21.03.2016 р. об 11 год. в приміщенні Солочинської сільської ради.

 

Плосківська   сільська   рада   оголошує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проектах детальних планів територій, розроблених архітектором Зазуличем С.І. :
- в урочищі Лаз   за межами села Яківське, з метою зміни цільового використання земельних ділянок із земель, наданих   для ведення особистого селянського господарства, до земель   для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення;
- в с. Яківське, 35, з метою   оформлення   земельної ділянки для   будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.
Місце ознайомлення з проектами детальних планів – приміщення Плосківської сільської ради. Пропозиції до зазначених проектів містобудівної документації приймаються сільською радою до 21.03.2016 р.   Громадські слухання детальних   планів   відбудуться 22.03.2016 р. об 11 год. в приміщенні Плосківської   сільської ради.

 

Продовження

 


 
 
 
 
 
 
 
Повідомлення регіональних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади
 
 
 
 
 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

 
 
 
ПОГОДА В СВАЛЯВІ


 
© 2020 Свалявська райдержадміністрація та районна рада
89300, м.Свалява, пл. Головна, 1, тел. 0 (3133) 2-12-48, 2-12-64, info@svalyava-vlada.gov.ua
Розробка сайту - CrafIT.com